, czwartek 20 czerwca 2024
Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi
Przed zebranymi wystąpili Mariusz Andrukiewicz, Laura Andrukiewicz i Dariusz Bożek reprezentujący Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”.  fot: F.J.DralDodaj do Facebook

Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi

MB
Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi

Zdjęcia F.J. Dral


Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi


Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi


Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi


Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi

Niemało czasu zajęli przedstawiciele Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” podczas sesji Rady Miejskiej Cieszyna 25 lutego. To pierwsze tak duże wystąpienie tej fundacji przed cieszyńskim samorządem, podsumowujące osiem lat działalności w Cieszynie. W raczej optymistycznej atmosferze przedstawiciele opowiedzieli o swojej pracy nad Olzą, choć nie zabrakło także kilku gorzkich słów.

Przed zebranymi wystąpili Mariusz Andrukiewicz, Laura Andrukiewicz i Dariusz Bożek reprezentujący Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”.

Andrukiewicz opowiedział o ukończonym w 2008 roku remoncie 9 obiektów poprzemysłowych przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie, które gmina Cieszyn otrzymała od Polifarbu. Obiekty wyposażono w maszyny i urządzenia technologiczne. Z czasem zorganizowano tam miejsca pracy dla osób bezrobotnych i dotkniętych wykluczeniem społecznym w kierunku samozatrudnienia. Prowadzi się tam manufakturę WellDone (stolarnia, ślusarnia), pralnię, gastronomię (kuchnia, stołówka, catering). W miejscach tych zatrudnione są osoby bezrobotne, z dużymi problemami, bezdomne. To nie jedyna działalność „Być Razem”, ale ta najbardziej kluczowa.

W czasie 8 lat działalności podpisano umowy z 299 osobami (umowy o pracę lub cywilno-prawne), w tym 134 osoby radzące sobie na rynku pracy, 165 osób bezrobotnych lub długotrwale bezrobotnych, 53 osoby bezdomne, 65 osób uzależnionych od alkoholu. Ponadto fundacja stale realizuje działania mające na celu aktywizację osób bezrobotnych. Dzięki prowadzonemu na terenie fundacji punktowi pośrednictwa pracy wykorzystano 501 ofert pracy, pracę podjęło w różnej formie ok. 250 osób.

Burmistrz Ryszard Macura przed sesją przygotował informację dla radnych nt. zakresu współpracy gminy z „Być Razem” na przestrzeni tych lat. - Pierwszy etap projektu „Rewitalizacja nieruchomości poprzemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej” zakończył się w kwietniu 2008 roku - informuje Macura. Całkowity koszt inwestycji według informacji przekazanych przez burmistrza wyniósł blisko 6 mln zł. Z tego ponad 3 mln zł poniosła gmina, ok. 340 tys. budżet państwa, dotacja z Unii Europejskiej - ponad 2,5 mln zł. Jak dodaje Macura, fundacja „Być Razem” podpisała na 5 lat (z możliwością przedłużenia) umowę z miastem na prowadzenie tam przedsiębiorstwa społecznego. Podpisano też umowę użyczenia gruntu i wyremontowanych budynków z wyposażeniem, a „Być Razem” zostało zobowiązane do ponoszenia kosztów funkcjonowania zrewitalizowanych obiektów (ok. 20 tys. zł na miesiąc). Ponowiona w 2013 roku umowa użyczenia gruntu i nieruchomości obowiązuje teraz do kwietnia 2018 roku.

Jak podał Macura, Fundacja „Być Razem” realizowała z Urzędem Miejskim w Cieszynie na przestrzeni tych lat szereg projektów: Program Rewitalizacji Społecznej Cieszyn - OdNowa (2011 - 2012), Projekt „W stronę klastra - promocja ekonomii społecznej” (2009 - 2010), Projekt systemowy „Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie” (2008 – 2015), zlecenia miasta na realizowanie zadań publicznych (2009 i 2010), współpraca z jednostkami miejskimi:Zamek, MZD, PIT (2009 - 2010).

Dalej Macura odniósł się do udzielanych pożyczek Fundacji „Być Razem”. - Od 2008 roku gmina udziela Fundacji „Być Razem” wsparcia w postaci pożyczek. Są to pożyczki podlegające zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej (na podstawie uchwały budżetowej) oraz pożyczki (od 2010 roku) udzielane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań w sferze pożytku publicznego - poinformował burmistrz.

- Fundacja „Być Razem” w okresie od 2008 roku do chwili obecnej skorzystała z pożyczek na łączną kwotę 1 mln 94 tys. 106 zł. W styczniu 2016 roku Fundacja Być Razem” złożyła wniosek o udzielenie z budżetu gminy Cieszyn kolejnej pożyczki z przeznaczeniem na rozwój Przedsiębiorstwa Społecznego przy Wałowej 4 w Cieszynie w wysokości 150 tys. zł na okres dwóch lat - dodał Macura. Z informacji przekazanych przez burmistrza wynika, że w latach 2008-2016 fundacja zaciągnęła 12 pożyczek, z czego wszystkie zostały terminowo spłacone, za wyjątkiem ostatniej, która ma termin spłaty we wrześniu 2016.

Na koniec wystąpienia Fundacji „Być Razem” padło kilka informacji o planowanej wzajemnej współpracy miasta i tej organizacji. Jednym z priorytetowych założeń współpracy na przyszłość jest działanie w zakresie tworzenia i realizacji gminnego programu rewitalizacji. Samorząd planuje także m.in. zaangażować „Być Razem” w promocję Cieszyna. - Przedsiębiorstwo prowadzone przez fundację jest rozpoznawalne w całym kraju, działalność fundacji była wyróżniana i nagradzana, w siedzibie fundacji organizowane są również wizyty studyjne - zaznaczył Ryszard Macura. Przy okazji zaznaczono, że w Cieszynie odbywają wizyty przedstawiciele samorządu w Tarnowie, który chce zdobyć wiedzę od „Być Razem” w zakresie stworzenia kopii takiej organizacji w Tarnowie.

Do tego nawiązał radny, Krzysztof Pszczółka. - Właśnie, ta organizacja zdobywa prestiżowe nagrody, jest szanowana i na zewnątrz samorządy patrzą z zazdrością na cieszyńskie działania Fundacji „Być Razem”. Tylko dlaczego nie jest ta działalność akceptowana w samym mieście? Dlaczego w Cieszynie nie akceptuje się czyjegoś sukcesu i człowieka, któremu coś się udało? - pytał Pszczółka. Innego zdania była radna Grażyna Pawlita, która stwierdziła, że to za dużo powiedziane, a stawianie sprawy przez „Być Razem” jakoby nie dostawało wsparcia od miasta, jest nieprawdziwe. - Proszę nie mówić, że nie ma współpracy z miastem, bo jest. Dostajecie pożyczki od miasta - zaznaczyła.

Na koniec zabrał także głos radny Bartosz Tyrna, który zaznaczył, że o takie partnerstwo z tego typu organizacjami w samorządzie należy dbać. - Współpracujemy obecnie nad programem rewitalizacji Cieszyna. Nie będziemy w stanie sami jako samorząd realizować wszystkich celów. Dlatego potrzebujemy partnerów społecznych - powiedział Tyrna. - Od lat obserwuję spadek jakości życia społecznego w Cieszynie. Pozbywamy się dużych festiwali i pracodawców. Pozbycie się kolejnego partnera to nie jest dobry kierunek, tym bardziej, że współpraca z „Być Razem” może nasz samorząd wyróżniać na zewnątrz - dodał.

Komentarze: (590)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Interesujące ,nawet trafne. Ale po raz kolejny uświadamiam ci ,że nie ja jestem anonimem 1 to po pierwsze, ale jeśli w tym tekście dopatrujesz się naruszenia dóbr osobistych, to popełniasz ty przestępstwo, bo nadal rozpowszechniasz to co ktoś inny wcześniej napisał.
Byś jednak zrozumiał znaczenie cytowanych artykułów to osoby anonimowe czytaj niezweryfikowanej, nie da się obrazić tak jak nie da się obrazić IP- pyskówka jest czysto wirtualna. Strony wymieniające opinie się nie znają.

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Nie do końca dobrz podałeś podstawę prawna. Dalej.

))) Oto fragment narracji pisanych z rozMachem: […]świty ukrytej w cielcu dwugłowego smoka o nazwie 'Być Razem" z ,którego to wyrasta głowa o nazwie stowarzyszenie a druga głowa to fundacja. By cielec się nam nie rozrastał a miasto nie więdło nie chcemy takich ludzi (((

Dalej.

BOB: )))Hejterem jak się okazuje, jest demaskator. Artykuł 216KK, art.212 KK i art.488KK. (((

Pozwiesz mnie za to, że przytaczam twoje cytaty???

Cytując przedawnione jak to nazywasz cytaty. czyniąc to ty naruszasz dobre imię osób do których te się odnoszą.

Może osoby wymieniane przez karmazynowego palucha są zbyt nieśmiałe i go wynajęły.
Nie wiedzą jak się pewne sprawy załatwia po męsku.

Czyżbyś nawoływał do działań poza prawnych? Publicznie? Macho-klonie.

Ile Ci płacą za komentarz ? 1 zł czy 1.50 ?

Art.212 KK- zniesławienie. nie jestem anonimem 1

I kogo tu zniesławiłem? Ciebie? A kim ty jesteś? Internetowym hejterem, który w tej dyskusji i innych masowo stosuje podszywanie się pod anonimy, żeby wspierać siebie samego pod nickiem MACH?

Art.212 KK. Przytul kota, jeśli z psem ci nie wychodzi.

Przedawnione cytaty, które wciąż widnieją w internecie i każdy może je przeczytać. Śmiesz twierdzić, że to ja cytując twoje wypowiedzi naruszam prawo a nie ty BOB, który to napisałeś??? Ciekawa konstrukcja. Zmień prawnika.

Ty się o niego postaraj.

))) Kiedy jednak siada przed komputerem poetyka i retoryka jego publicznych wypowiedzi zamienia się w prawdziwy, skrywany za pseudonimem dramat. Dramat, spełniający przy tym literacką zasadę trzech jedności – miejsca, czasu i akcji. Miejsce: to komputer, czas: natychmiast pod artykułem, akcja: gnoić, niszczyć, atakować.(((

Art.216 KK

Myślisz, że gdybym się ciebie bał to bym się tu wypowiadał???

Wypowiadaj się.

))) Jak się okazało, w realnym świecie działacz społeczny, organizator bali z nutą folklorystycznych tradycji i kultury, dobry, miejscami elokwentny mówca, występujący na różnych spotkaniach publicznych. Wysoki, sprawiający wrażenie opanowanego i serdecznego dżentelmena…(((

Za, którym razem w kolejnym wpisie sięgniesz po hejt- może przytulisz wcześniej psa?

Lubię Palucha. Trafnie cie opisuje BOB.

Trudno siebie nie lubić. Ale publiczne chwalenie się tym zbliża Cię do hejtera o nicku Kiep alias Karmazynowy król,również rozpoznawalnego na tym portalu.

Jesteś coraz bardziej bezradny.

Dalej.

))) "W CZTERY OCZY Z HEJTEREM. Kim jest? Komentując treść wywiadu, jaki ukazał się ze mną na portalu OX.PL zdecydowałem się podzielić z Wami doświadczeniem spotkania się ze znanym, lokalnym, do dziś anonimowym komentatorem o nicku Mach. W jednym z komentarzy przewrotnie nazwał się Cham, co trzeba uznać za jeden z nielicznych logicznych i merytorycznych wpisów tego płodnego hejtera. (((

Hejterem jak się okazuje, jest demaskator. Artykuł 216KK, art.212 KK i art.488KK.

Pamiętaj BOB, że te artykuły dotyczą także ciebie. Twoja wieloletnia twórczość podpada pod KK i KC.

Przedawnienie następuje Kiedy?

A kiedy się dowiedziałem o sprawcy? Do tej pory nie wiem kim jesteś mimo to, że słyszę i czytam różne plotki.

Z tego się już też nie wyłgasz.

Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego (zniesławienie – art. 212 K.k. oraz zniewaga – art. 216 K.k.) ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia (art. 101 § 2 K.k.).

))) Od jakiegoś czasu trwały w Cieszynie spekulacje nad tym kim jest w rzeczywistości Mach, a rozwiązać je postanowił Michał Paluch osobiście pytając o to osobę, na którą padały podejrzenia. Poniżej wklejam link do wywiadu z Michałem podsumowującym kampanię wyborczą i zmiany jakie zaszły ostatnio w samorządzie, a wcześniej opis jakim Michał opatrzył ten link na swoim profilu gdzie demaskuje tożsamość Macha. (((

Nie pochlebiaj sobie i nie wytykaj Paluchem tożsamości Macha ktorej nikt nie musiał ustalać- a tym bardziej Michał Paluch. Obok Jurka Oszeldy, tożsamość Macha była znana zarówno na portalu ox jak i gazeta codzienna. To najdłużej rozpoznawalna osoba na tych portalach.

Pod naciskiem internautów zostałeś zmuszony do ujawnienia się. Ustalanie trwało pewien czas. Fakt, jesteś najdłużej rozpoznawany i przez to mam najwięcej twoich "złotych myśli". Zabawny jesteś BOB.

Ja również się dobrze bawię.

Chyba nie.

Dalej.

Warto by się zastanowić, czy w miejsce dotowanego i nieradzącego sobie przedsiębiorstwa "Być razem", wzorem Skoczowa nie dostosować tych obiektów do roli stacjonarnego hospicjum w Cieszynie.

Czemu nie iść dalej. Zamienić na hospicjum Zamek Cieszyn. W miejsce różowego jelenia na Wzgórzu postawić pomnik Macha , z budynku po celnikach wypieprzyć ostatecznie Krytykę polityczną - urządzić tam niezwłocznie Muzeum Myśli Boba Budowniczego, wmurować kamień węgielny z mottem - myślą złotoustego wyrażoną w dniu 6.11.2014 o godz. 5.37 rano w liście do niejakiej Ewy Kołakowskiej:

06-11-2014 05:37
Mach
))) A teraz osobiście do pani EwyKołakowskiej. Ma Pani rację, Cieszyn był zawsze cywilizowanym miastem i nikt w Cieszynie nie zamarzał na ulicach, pijaństwo do póki nie przywlekli go ze sobą zewnętrzni osadnicy należało do rzadkości, podobnie nikt nie katował dzieci. (((

Interesująca teoria Bob.

to nie przejdzie - na hospicjum burmistrz wynajmie coś od kościoła, niestety nie za co łaska...

NAPISAŁEM TO NIŻEJ ALE MYŚL WARTA UWAGI, SZKODA ŻEBY UMKNĘŁA. Pewnego razu Mach stwierdził, że Pani Ewa ma "umysł objęty kroczem" i wiele innych zboczonych uwag. Moderator to usunął ale można znaleźć tego ślady w uwagach innych komentatorów/internautów. Następnie Bob Budowniczy uzasadniając swoją szowinistyczną reakcję zacytował "Odę do młodości" Mickiewicza o "Gwałcie, który ma się gwałtem odciskać". Wiem, głupie to strasznie i prostackie, ale to Mach a nie Bogusław Kaczyński.

Poniżej odpowiedź Pani Ewy. Śmiałem się dłuuugo. Oczywiście BOB zaraz napisze, że Kołakowska to KIEP, KIEP to Paluch, Paluch to Andrukiewicz, Andrukiewicz to Podgląd, Podgląd to Szczurek, Szczurek to Anonim, Anonim to Karmazynowy Król a Karmazynowy to Kołakowska... itd, itp. Nie przejmujcie się. W tym słownym ścieku będzie starał się utopić prawdę o nim samym. Prawdę nie do zniesienia.

MA BABKA KLASĘ.

06-11-2014 22:19
EwaKołakowska
))) Hmm... Panie Mach puszczają Panu nerwy... W Pana wieku, przy tej otyłości, zaburzeniach sercowo-naczyniowych może być ciężko, tyle nieprzespanych nocy a do wyborów jeszcze daleko. Apeluje do czytelników: proszę Panu dać odpocząć, nie prowokować, nic mądrego nie pisać a już broń Boże dobrego, bo możemy mieć Pana na sumieniu i kto wówczas będzie głosował na PO? Kto będzie remontował fasady zabytkowych kamienic? Kto będzie tryskał jadem na lewo i prawo? Proszę o spokój, może Pan doczyta przed snem kolejny rozdział o czerwonoarmistach i zdrzemnie się smacznie do 3 nad ranem. Dobranoc :* (((

Karmazynowy Królu, wielokrotnie powtarzasz te zboczone słowa, które rzekomo wcześniej usunął administrator portalu. Dziwne, że w tej chwili ich nie usuwa . Masz szczególne przywileje w redakcji portalu w zakresie hejtowania przeciwników. Maże wy także' "Być Razem" a może wówczas usunął lub ocenzurował obie wypowiedzi, tę wcześniejszą i ripostę uznając, ze należy zachować właściwe proporcje?
Piszesz o sobie, jako "babce z klasą"- ty masz rzeczywiście "klasę".
Czekam na kolejne złote myśli Macha. Może dojedziemy do 300 postów i żaluzje zaczną się sprzedawać. Będziesz kroczył dumnie po Cieszynie za ich zasłoną.

Nie przejmujemy się. Mach sobie radzi, w przeciwieństwie do Ciebie.
Jedyną osobą, która nie potrafi poradzić sobie z prawdą jesteś Ty.
Mam nadzieję, że zaangażowanie "Być Razem" w promocję Cieszyna
nie będzie polegało na promowaniu górnych rejonów kończyn dolnych
"babek z klasą" mieszkających w Cieszynie.
Nie wierzę, że w "Być Razem " wiedzą jaką siarę im znowu robisz.

Belzebub , bez siary nie da rady. Inni go nie obchodzą. Mimo ,że pod spodem to chce być na górze.

Gówniarz kolejny raz pogrąża przyjaciół w imię walki z hejterami.
Kiedyś największymi hejterami były kobiety /babki z klasą/ w magli.
Tyle, że nie zostawało to na nośnikach cyfrowych wiec nie mogły tego
sobie po latach wywlekać.
Mam nadzieję, że tak się w tej walce nie wyszkolił z moich podatków.

To jednak nie kobieta pisała. To nadal byłeś Ty. Z konstrukcji zdań- jednak Kiep.Wówczas się nie zorientowałem ale nie miało to znaczenia wówczas. O klasie powiadasz?- starej się, ale już ci nie wychodzi. Dwoma pierwszymi wpisami, niezweryfikowanego Karmazynowego Króla poniżej za każdym razem bliżej ci do Venus Cloaciny. Ożeń się wreszcie- bo te twoje inklinacje zaczynają sugerować zaburzenia orientacji w tym zakresie. Poszukaj kolejnego'niusa". Odkrywanie prawdy o Karmazynowym Trolu z wcześniejszych tekstów jest dla mnie odkrywcze- a dla ciebie zgubne.

" W tym słownym ścieku będzie starał się utopić prawdę o nim samym. Prawdę nie do zniesienia." To autorefleksja, czy odwrócenie uwagi od siebie, czy raczej tchórzostwo przyznania się i zamazywanie śladów przez przypisywanie własnych wad innym???

Mi to pasuje do patrona walczącego o prawdę.

SPEŁNIASZ NAJWYRAŹNIEJ DEFINICJE INTERNETOWEGO TROLLA:

))) Niezależnie od tego czy w danym temacie Mach ma akurat rację czy też tym razem jego oponent ma silniejsze argumenty, zawsze można liczyć na to, że finałem dyskusji nie będzie znalezienie konsensusu tylko pyskówka porównywalna z nocnymi wrzaskami spod budki z piwem. (((

W tym wypadku zarzut trolowania Ciebie dotyczy na tym panelu- dwa wpisy z godz 16 15 w dniu 03.03 2016 oraz z godz. 12 15 04. 2016r-jako dowód w sprawie kiedy wydawało ci się ,że nie zostaniesz rozpoznany. Tchórz i przestępca jak nie zostanie chwycony za rękę zawsze liczy ,że uniknie odpowiedzialności. Po raz kolejny życie i okoliczności dowiodły, ze się pomyliłeś. W mowie internetowej pisanie tekstu wielkimi literami oznacza wrzask- u siebie ich nie znajduję. Karmazynowy król wpisał wyżej cytowane posty w tonie Venus Cloacina i tak zostaniesz przez czytających zapamiętany i paluchem wytykany. Ja już jestem stary, za to Tobie to znacznie dłużej niż ja będę żył zostanie zapamiętane przez moje np dzieci ,nie wspominając już mrocznej twojej przeszłości. Dlatego jak stoisz na świeczniku bacz byś nie kopcił- to w stronę fotki z art."może ta kadencja to zwykła ściema". Więc nie kopć i nie ściemniaj w tonie Belzebuba, którego jak jeden anonim zauważył obrałeś sobie za patrona.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama