, czwartek 25 kwietnia 2024
Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi
Przed zebranymi wystąpili Mariusz Andrukiewicz, Laura Andrukiewicz i Dariusz Bożek reprezentujący Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”.  fot: F.J.Dral



Dodaj do Facebook

Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi

MB
Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi

Zdjęcia F.J. Dral


Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi


Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi


Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi


Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi

Niemało czasu zajęli przedstawiciele Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” podczas sesji Rady Miejskiej Cieszyna 25 lutego. To pierwsze tak duże wystąpienie tej fundacji przed cieszyńskim samorządem, podsumowujące osiem lat działalności w Cieszynie. W raczej optymistycznej atmosferze przedstawiciele opowiedzieli o swojej pracy nad Olzą, choć nie zabrakło także kilku gorzkich słów.

Przed zebranymi wystąpili Mariusz Andrukiewicz, Laura Andrukiewicz i Dariusz Bożek reprezentujący Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”.

Andrukiewicz opowiedział o ukończonym w 2008 roku remoncie 9 obiektów poprzemysłowych przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie, które gmina Cieszyn otrzymała od Polifarbu. Obiekty wyposażono w maszyny i urządzenia technologiczne. Z czasem zorganizowano tam miejsca pracy dla osób bezrobotnych i dotkniętych wykluczeniem społecznym w kierunku samozatrudnienia. Prowadzi się tam manufakturę WellDone (stolarnia, ślusarnia), pralnię, gastronomię (kuchnia, stołówka, catering). W miejscach tych zatrudnione są osoby bezrobotne, z dużymi problemami, bezdomne. To nie jedyna działalność „Być Razem”, ale ta najbardziej kluczowa.

W czasie 8 lat działalności podpisano umowy z 299 osobami (umowy o pracę lub cywilno-prawne), w tym 134 osoby radzące sobie na rynku pracy, 165 osób bezrobotnych lub długotrwale bezrobotnych, 53 osoby bezdomne, 65 osób uzależnionych od alkoholu. Ponadto fundacja stale realizuje działania mające na celu aktywizację osób bezrobotnych. Dzięki prowadzonemu na terenie fundacji punktowi pośrednictwa pracy wykorzystano 501 ofert pracy, pracę podjęło w różnej formie ok. 250 osób.

Burmistrz Ryszard Macura przed sesją przygotował informację dla radnych nt. zakresu współpracy gminy z „Być Razem” na przestrzeni tych lat. - Pierwszy etap projektu „Rewitalizacja nieruchomości poprzemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej” zakończył się w kwietniu 2008 roku - informuje Macura. Całkowity koszt inwestycji według informacji przekazanych przez burmistrza wyniósł blisko 6 mln zł. Z tego ponad 3 mln zł poniosła gmina, ok. 340 tys. budżet państwa, dotacja z Unii Europejskiej - ponad 2,5 mln zł. Jak dodaje Macura, fundacja „Być Razem” podpisała na 5 lat (z możliwością przedłużenia) umowę z miastem na prowadzenie tam przedsiębiorstwa społecznego. Podpisano też umowę użyczenia gruntu i wyremontowanych budynków z wyposażeniem, a „Być Razem” zostało zobowiązane do ponoszenia kosztów funkcjonowania zrewitalizowanych obiektów (ok. 20 tys. zł na miesiąc). Ponowiona w 2013 roku umowa użyczenia gruntu i nieruchomości obowiązuje teraz do kwietnia 2018 roku.

Jak podał Macura, Fundacja „Być Razem” realizowała z Urzędem Miejskim w Cieszynie na przestrzeni tych lat szereg projektów: Program Rewitalizacji Społecznej Cieszyn - OdNowa (2011 - 2012), Projekt „W stronę klastra - promocja ekonomii społecznej” (2009 - 2010), Projekt systemowy „Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie” (2008 – 2015), zlecenia miasta na realizowanie zadań publicznych (2009 i 2010), współpraca z jednostkami miejskimi:Zamek, MZD, PIT (2009 - 2010).

Dalej Macura odniósł się do udzielanych pożyczek Fundacji „Być Razem”. - Od 2008 roku gmina udziela Fundacji „Być Razem” wsparcia w postaci pożyczek. Są to pożyczki podlegające zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej (na podstawie uchwały budżetowej) oraz pożyczki (od 2010 roku) udzielane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań w sferze pożytku publicznego - poinformował burmistrz.

- Fundacja „Być Razem” w okresie od 2008 roku do chwili obecnej skorzystała z pożyczek na łączną kwotę 1 mln 94 tys. 106 zł. W styczniu 2016 roku Fundacja Być Razem” złożyła wniosek o udzielenie z budżetu gminy Cieszyn kolejnej pożyczki z przeznaczeniem na rozwój Przedsiębiorstwa Społecznego przy Wałowej 4 w Cieszynie w wysokości 150 tys. zł na okres dwóch lat - dodał Macura. Z informacji przekazanych przez burmistrza wynika, że w latach 2008-2016 fundacja zaciągnęła 12 pożyczek, z czego wszystkie zostały terminowo spłacone, za wyjątkiem ostatniej, która ma termin spłaty we wrześniu 2016.

Na koniec wystąpienia Fundacji „Być Razem” padło kilka informacji o planowanej wzajemnej współpracy miasta i tej organizacji. Jednym z priorytetowych założeń współpracy na przyszłość jest działanie w zakresie tworzenia i realizacji gminnego programu rewitalizacji. Samorząd planuje także m.in. zaangażować „Być Razem” w promocję Cieszyna. - Przedsiębiorstwo prowadzone przez fundację jest rozpoznawalne w całym kraju, działalność fundacji była wyróżniana i nagradzana, w siedzibie fundacji organizowane są również wizyty studyjne - zaznaczył Ryszard Macura. Przy okazji zaznaczono, że w Cieszynie odbywają wizyty przedstawiciele samorządu w Tarnowie, który chce zdobyć wiedzę od „Być Razem” w zakresie stworzenia kopii takiej organizacji w Tarnowie.

Do tego nawiązał radny, Krzysztof Pszczółka. - Właśnie, ta organizacja zdobywa prestiżowe nagrody, jest szanowana i na zewnątrz samorządy patrzą z zazdrością na cieszyńskie działania Fundacji „Być Razem”. Tylko dlaczego nie jest ta działalność akceptowana w samym mieście? Dlaczego w Cieszynie nie akceptuje się czyjegoś sukcesu i człowieka, któremu coś się udało? - pytał Pszczółka. Innego zdania była radna Grażyna Pawlita, która stwierdziła, że to za dużo powiedziane, a stawianie sprawy przez „Być Razem” jakoby nie dostawało wsparcia od miasta, jest nieprawdziwe. - Proszę nie mówić, że nie ma współpracy z miastem, bo jest. Dostajecie pożyczki od miasta - zaznaczyła.

Na koniec zabrał także głos radny Bartosz Tyrna, który zaznaczył, że o takie partnerstwo z tego typu organizacjami w samorządzie należy dbać. - Współpracujemy obecnie nad programem rewitalizacji Cieszyna. Nie będziemy w stanie sami jako samorząd realizować wszystkich celów. Dlatego potrzebujemy partnerów społecznych - powiedział Tyrna. - Od lat obserwuję spadek jakości życia społecznego w Cieszynie. Pozbywamy się dużych festiwali i pracodawców. Pozbycie się kolejnego partnera to nie jest dobry kierunek, tym bardziej, że współpraca z „Być Razem” może nasz samorząd wyróżniać na zewnątrz - dodał.

Komentarze: (590)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

KRZYSIEK KULA - 18 LETNI MATEMATYK:
"Szczególnie zwracam uwagę na słowa: "zatem to daleko od 3 tysięcy głosów" Przykro Mi Panie Mach ale kłamie Pan. Kłamie Pan w tym komentarzu, wygłasza Pan fałszywą opinię. Myślałem iż zna Pan wyniki wyborów ale z tego co widzę warto je Panu przypomnieć.

Panie Mach! Zapraszam do otwarcia (nie, nie ma tego ani na ox-ie, ani na gazeciecodziennej) protokołu Miejskiej Komisji Wyborczej. Znajduje się on tutaj: http://www.um.cieszyn.pl/files/Protokol%20z%20wyborow%20-%20poprawny.pdf

Proszę policzyć głosy oddane na radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Mariusza Andrukiewicza

Dla pozostałych zainteresowanych-prezentują się one następująco:

Okręg nr 1-Gabriela Staszkiewicz-182 głosy,
Okręg nr 2-Iwona Kabiesz-125 głosów,
Okręg nr 3-Piotr Tomica-160 głosów,
Okręg nr 4-Krzysztof Kasztura-255 głosów,
Okręg nr 5-Andrzej Surzycki-165 głosów,
Okręg nr 6-Krzysztof Pszczółka-205 głosów,
Okręg nr 7-Krzysztof Wantulok-206 głosów,
Okręg nr 8-Anna Glanowska-145 głosów,
Okręg nr 9-Wojciech Trzcionka-97 głosów,
Okręg nr 10-Monika Kowalczyk-112 głosów,
Okręg nr 11-Kuba Moczyróg-85 głosów,
Okręg nr 12-Marek Szczypka-135 głosów,
Okręg nr 13-Mateusz Kochaniewicz-46 głosów,
Okręg nr 14-Bartosz Tyrna-149 głosów,
Okręg nr 15-Wiktoria Bandurowska-Jamróz-92 głosy,
Okręg nr 16-Stefan Rainda-187 głosów,
Okręg nr 17-Leszek Pindur-84 głosy,
Okręg nr 18-Remigiusz Jankowski-198 głosów,
Okręg nr 19-Joanna Posiak-142 głosy,
Okręg nr 20-Łukasz Bielski-151 głosów,
Okręg nr 21-Krzysztof Kula-156 głosów,

Łącznie 3077 głosów. "czyli przypuszczam na KWW Andrukiewicza oddało 2362 głosy, zatem to daleko od 3 tysięcy głosów. Jeżeli o te dwa tysiące głosów to już takie wielkie "halo", poparcia to jesteście żałośni z tą dyskusją na fejsie." Źle Pan przypuszcza. Proszę przyznać się do błędu."

Pozdrawiam

Mach:
"Czy wy tam w tyk KWW Andrukiewicza wszyscy jesteście porażeni hipokryzja i liczycie ,że wasze wyżebrane mandaty was do tego upoważniają? (...) Zatem policzmy 11 radnych razy 142 głosy =1562 plus 10 nie wybranych, statystycznie 10 odrzuconych razy 80 głosów = 800, czyli przypuszczam na KWW Andrukiewicza oddało 2362 głosy, zatem to daleko od 3 tysięcy głosów. Jeżeli o te dwa tysiące głosów to już takie wielkie "halo", poparcia to jesteście żałośni z tą dyskusją na fejsie."

22-11-2014 16:33
Krzysztof Kula
Szanowny Panie Mach!

"Po raz kolejny mi po ludzku przykro iż obraża Pan Komitet Wyborczy Wyborców Mariusza Andrukiewicza. Tym razem jednak próbuje Pan przepchnąć nieprawdę, fałszywe informacje, opinie.
Pana słowa pod tym artykułem:"

Nazywa się Krzysztof Kula. Ma 17 lat. Po 220 godzinach pracy wypracował współczynnik LLS, czyli 'local leadership skills' tłumaczony jako lokalne umiejętności przywódcze. To właśnie ten ponadprzeciętnie uzdolniony matematyk z Osucha stanął na czele 15 osobowego zespołu badawczego, który przeprowadził badania 2 200 uczniów cieszyńskich szkół średnich, czyli wszystkich uczniów klas poza maturalnych.

Zaraz będzie matematyka królowa nauk.

Macica jak wyrostek robaczkowy - bez różnicy. :)

Ma chłop wiedzę na temat kobiet. :)

Ale jesteś płodny w swojej pisaninie. Od lasa do Sasa.

"Anonim jest tylko wtedy dopuszczalny, gdy piszący go rzeczywiście jest nikim."

.. mylisz pojęcia.

22-11-2014 15:19
Mach
"Co do macicy ,to narząd jak każdy inny. "

22-11-2014 15:19
Mach
"Co do macicy ,to narząd jak każdy inny. "

22-11-2014 15:19
Mach
"Co do macicy ,to narząd jak każdy inny. "

koledze się enter zacina

22-11-2014 13:34
Cieszyniok_1
" A co do Macha to nadal mu nie przeszło rozwolnienie o nazwie Andrukiewicz? Uczepił się jednego tematu i drąży jak dzięcioł. Daj sobie spokój - osiągnąłeś co chciałeś wypisując brednie i teraz możesz planować nowy, lepszy katolicki, kościelny, Boży Cieszyn."

22-11-2014 15:19
Mach
"Co do macicy ,to narząd jak każdy inny. "

Kiep, do ciebie pasuje jak ulał.

Na więcej cie nie stać macho-klonie???

Mach
"Czy wy tam w tyk KWW Andrukiewicza wszyscy jesteście porażeni hipokryzja i liczycie ,że wasze wyżebrane mandaty was do tego upoważniają? "

Po wyborach 1,5 roku a ty dalej to rozpamiętujesz? Musiały być za daleko idące plany, bez awaryjnych rozwiązań.

22-11-2014 16:33
Joanna Posiak
"Ja na szczęście nie narzekam na brak pacjentów, ale Pan stale atakując Być Razem podkopuje jego wiarygodność. Zastanawiam się co Panu zawinili zwykli pracownicy tego miejsca oraz jego użytkownicy. Pozdrawiam i serio liczę na spotkanie osobiste.
Nerwowych połajanek unikam, piszę co myślę, nikogo nie obrażam."

22-11-2014 16:11
funtomas
"Do Mach - skoro ma Pan odwagę krytykować Pana Andrukiewicza, to dlaczego nie miał Pan odwagi spotkać się z nim w trakcie przygotowań do wyborów i zapytać go o te wszystkie sprawy? Miał tych spotkań kilka. Ja nie jestem zwolennikiem Andrukiewicza, ale uważam za tchórzostwo obmawianie kogokolwiek przez Internet, który daje złudne wrażenie anonimowości."

Dlaczego się tak...

22-11-2014 14:56
Joanna Posiak
"Uzyskał Pan już swoje, dzięki Panu zabrakło Mariuszowi tych 33 głosów, chyba najwyższa pora dać sobie spokój. Skakanie po trupie wroga nawet dla Pana powinno być obrzydliwe...I ostatni raz radzę Panu powstrzymać się przed dalszym krzywdzeniem ludzi. Jeśli choć jedna osoba dzięki Pana działalności straciła zaufanie do swojego terapeuty, psychologa, wychowawcy to będzie Pan to miał policzone."

Dlaczego się...

"Niechże się toczą w bezmiar obszarów dziewiczych
Nadzy i zzieleniali...
Bez ćwieków, wieka, sosny szczap i świec gromniczych.
Niechże się — MACHOKLONY — toczą w bezmiar fali"

22-11-2014 14:56
Joanna Posiak
"Panie Mach - nie mogę się doczekać spotkania z Panem twarzą w twarz. Chcę zobaczyć czy na żywo też będzie Pan potrafił tak samo obrażać. Nie mogę się doczekać jakiejś pouczającej dyskusji o macicach. "

Dlaczego???

Czytałem wiele twoich wypowiedzi. Muszę przyznać, że część z nich była merytoryczna, inteligentnie napisana, świadcząca o dużej znajomości tematu i zaangażowaniu w sprawy lokalne. Podoba mi się twoje podejście do kwestii równoważenia budżetu miejskiego, rozrostu administracji, relacji z przedsiębiorcami i jeszcze kilka innych. Masz charakter, zdecydowane poglądy na sprawy społeczne i gospodarcze. Piszę to bez cienia złośliwości czy ironii. Gdy sobie to przemyślałem to zadałem sobie pytanie: dlaczego nie jesteś radnym, dlaczego nie kandydowałeś na burmistrza, dlaczego nie działasz czynnie w polityce lokalnej? Dla dobra wspólnego. Dlaczego zaszyłeś się za ekranem komputera i stukasz w klawiaturę?

" Na środku studni rosło kiedyś drzewo

podobno zasadził je ten straszny pan mieszkający na strychu

sąsiedzi mówili że jest żydem. Nie pamiętam jego imienia tylko brudne

powykręcane OD WALENIA W KLAWIATURĘ paznokcie – w sam raz

do rozrywania brzuszków małych nieposłusznych dziewczynek z piaskownicy

której tu nigdy nie było

może dlatego nie nauczyłam się budować solidnych domków z piasku"

"Połowa zła na tym świecie wynika stąd, że ktoś chce się czuć ważnym"

..a całe jak te połowy spotykają się razem !!!

Wypada pogratulować Fundacji Jerzego Owsiaka- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała znów więcej na proponowane w jej założeniach cele statutowe od społeczeństwa.
Fundacja typu zakładowego 'Być Razem" a więc firma komercyjna wyposażona przez miasto w obiekty-znów jak co roku głosami radnych z KWW Andrukiewicza, kolejny rok z rzędu wystąpiła po pożyczkę nieoprocentowaną udzieloną z budżetu na podtrzymanie swojej działalności. Marzy o przejęciu tych obiektów miejskich wyremontowanych za 6 mln zł za symboliczną złotówkę. Starajcie się dotrzeć do społeczeństwa a nie dobierajcie się do miejskiej kasy.

"My, wydrążeni ludzie
My, chochołowi ludzie
Razem się kołyszemy
Głowy napełnia nam słoma
Nie znaczy nic nasza mowa
Kiedy do siebie szepczemy
Głos nasz jak suchej trawy
Przez którą wiatr dmie
Jak chrobot szczurzej łapy
Na rozbitym szkle
W suchej naszej piwnicy "

" - Jakiś ty jeszcze młody, chłopcze drogi, ach, jaki młody! Wzlecisz na wyżyny, ale
skrzydła masz z najcieńszej gazy przetkanej najpiękniejszymi barwami tęczy.
Pilnuj, byś ich nie spalił "

"Walcz, mały, walcz ! Mnie jednak opowiadanie o altruizmie osób które utrzymują się z administrowania dobroczynnością nie przekonuje. The Economist przyznał Urugwajowi tytuł kraju roku, ale nie za wyniki gospodarcze tylko za to, że zalegalizował małżeństwa gejowskie, marihuanę, aborcję. Zastanawiam się czy stawianie 80-letniego prezydenta za wzór moralności ,etyki jest przypadkowe czy ma służyć zdobyciu głosów następnego po "wyrosłym z kultury zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu" elektoratu. Fakt - ludzie znieczuleni przez marihuanę, przez to leniwi i obojętni łatwiej dają się manipulować. Pewnie niektórym pasowałoby aby wpływy z handlu ziołem przeznaczać na walkę z uzależnieniami. Nie chcę też aby idolem burmistrza mojego miasta był Che Gevara. Tak więc cieszyński zwolenniku " Pepe " bety w garść i wyjazd do tego raju- wrócisz szybciej niż myślisz."

Kolejna obłudna manipulacja!

To oskarżenie , czy raczej nie zrozumienie problemu?

"jako pracownik socjalny Cieszyna tak się w tej formie zarobkowania rozzuchwalił"

Z przytuleniem Kiepa nic nie wyszło. Przytul hejtera. Odpuść już sobie. To ponad Twoje siły.

"Syfilitycy, błaźni, brzuchomówcy, machy,
Cóż dla Paryża-dziewki ten cały kram znaczy?
Wasze ciała i dusze, trucizny i łachy!...
Otrząśnie się z was, zgnilców i krzykaczy!"

"Zaw­sze można być wyżej po­wie­szo­nym."

Nareszcie.

Każdego to dotyczy , ciebie również. Wytłumacz czego, czy kogo bronisz, M.A. czy "Być Razem", bo to jak się wydaje dwa różne podmioty.

"Przypuszczam ,że te 3500 głosów otrzyma pan w pierwszej turze głosowania a owe 3500 Cieszynioków ,to prawie osobowo pół dywizji "krasnoarmijców" stanie za swoim politrukiem w ordynku przed urnami wyborczymi i poprawnie postawi krzyżyk przed nazwiskiem kandydata"

"Pan był pracownikiem socjalnym do czasu gdy był Pan w strukturach gminnych ,potem nauczyl się pan zarabiać na nieszczęściu innych"

"Jest mistrzem propagandy- i w tym zakresie mógłby się realizować w Armii Czerwonej jako politruk."

Nie prościej przyznać, że cię fascynuje i podziwiasz, zamiast zaciągać całą armię.

Twierdzisz, że cie rozpoznałem? Na jakiej podstawie? Twojego nicka Mach? Tak jak ja masz ukrytą tożsamość i zapewne tak chciałeś/chcesz. Gdyby było inaczej to podałbyś swoje prawdziwe imię i nazwisko jakiekolwiek ono jest i zmieniłbyś swojego nicka. Nie rozpoznaje cie na podstawie plotek bo te są różne i niepewne, w mojej opinii paluch próbując cię demaskować popełnił błąd, pomylił się i nie ma żadnej pewności, że jesteś tym kim on myśli, że jesteś. Pochyliłem się nad plotkami na temat twojego rzekomego prawdziwego jestestwa i co znalazłem? Szanowanego obywatela miasta Cieszyna, przedsiębiorcę i działacza społecznego; widziałem zdjęcie na którym występuje z wnuczkiem lub wnuczką, uśmiechnięty, pogodny, promienny, wypowiada się o folklorze. Starszy pan, godny szacunku, może już na emeryturze. To nie możesz być ty. Ktoś taki nie pasuje do portretu internetowego Trolla jakim jesteś. Kolejnym argumentem za tym, że podając się za tego obywatela kłamiesz, jest wypowiedź, którą już cytowałem: "znam J.S". Cz ktoś kto jest JS może napisać" znam JS"? Napisze raczej: w tym i tym roku byłem członkiem takiego gremium i podejmowałem następujące decyzje. Nazywam się JS. Albo podawałem się za Macha ale chce się ujawnić: nazywam się tak i tak, a nie "znam JS". Znać JS może ktoś kto nie jest JS. To jest logiczne. Znać JS może jakiś obiekt zewnętrzny wobec JS.

Reasumując nie mam żadnych podstaw, żeby dysponować wiedzą na temat twojej prawdziwej tożsamości. No chyba, że potraktuje niektóre twoje pokrętne wypowiedzi jako próby przyznania się. Jednak nie. Dla mnie jesteś kłamcą co mogę udowodnić cytując wiele twoich wypowiedzi. Uczynię to bez trudu. Kłamałeś wielokrotnie chcąc szkodzić konkretnym osobom i organizacjom więc dlaczego mam ci wierzyć teraz, że podajesz się za kogoś takiego a nie innego.

Ponieważ boli mnie to, że próbujesz się podszywać pod szanowanego obywatela to mam ci do powiedzenia rzecz następującą: odp...się od obywatela JS.

Nadal Kiep-sko z Tobą.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama