, poniedziałek 22 kwietnia 2024
Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi
Przed zebranymi wystąpili Mariusz Andrukiewicz, Laura Andrukiewicz i Dariusz Bożek reprezentujący Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”.  fot: F.J.DralDodaj do Facebook

Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi

MB
Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi

Zdjęcia F.J. Dral


Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi


Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi


Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi


Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi

Niemało czasu zajęli przedstawiciele Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” podczas sesji Rady Miejskiej Cieszyna 25 lutego. To pierwsze tak duże wystąpienie tej fundacji przed cieszyńskim samorządem, podsumowujące osiem lat działalności w Cieszynie. W raczej optymistycznej atmosferze przedstawiciele opowiedzieli o swojej pracy nad Olzą, choć nie zabrakło także kilku gorzkich słów.

Przed zebranymi wystąpili Mariusz Andrukiewicz, Laura Andrukiewicz i Dariusz Bożek reprezentujący Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”.

Andrukiewicz opowiedział o ukończonym w 2008 roku remoncie 9 obiektów poprzemysłowych przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie, które gmina Cieszyn otrzymała od Polifarbu. Obiekty wyposażono w maszyny i urządzenia technologiczne. Z czasem zorganizowano tam miejsca pracy dla osób bezrobotnych i dotkniętych wykluczeniem społecznym w kierunku samozatrudnienia. Prowadzi się tam manufakturę WellDone (stolarnia, ślusarnia), pralnię, gastronomię (kuchnia, stołówka, catering). W miejscach tych zatrudnione są osoby bezrobotne, z dużymi problemami, bezdomne. To nie jedyna działalność „Być Razem”, ale ta najbardziej kluczowa.

W czasie 8 lat działalności podpisano umowy z 299 osobami (umowy o pracę lub cywilno-prawne), w tym 134 osoby radzące sobie na rynku pracy, 165 osób bezrobotnych lub długotrwale bezrobotnych, 53 osoby bezdomne, 65 osób uzależnionych od alkoholu. Ponadto fundacja stale realizuje działania mające na celu aktywizację osób bezrobotnych. Dzięki prowadzonemu na terenie fundacji punktowi pośrednictwa pracy wykorzystano 501 ofert pracy, pracę podjęło w różnej formie ok. 250 osób.

Burmistrz Ryszard Macura przed sesją przygotował informację dla radnych nt. zakresu współpracy gminy z „Być Razem” na przestrzeni tych lat. - Pierwszy etap projektu „Rewitalizacja nieruchomości poprzemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej” zakończył się w kwietniu 2008 roku - informuje Macura. Całkowity koszt inwestycji według informacji przekazanych przez burmistrza wyniósł blisko 6 mln zł. Z tego ponad 3 mln zł poniosła gmina, ok. 340 tys. budżet państwa, dotacja z Unii Europejskiej - ponad 2,5 mln zł. Jak dodaje Macura, fundacja „Być Razem” podpisała na 5 lat (z możliwością przedłużenia) umowę z miastem na prowadzenie tam przedsiębiorstwa społecznego. Podpisano też umowę użyczenia gruntu i wyremontowanych budynków z wyposażeniem, a „Być Razem” zostało zobowiązane do ponoszenia kosztów funkcjonowania zrewitalizowanych obiektów (ok. 20 tys. zł na miesiąc). Ponowiona w 2013 roku umowa użyczenia gruntu i nieruchomości obowiązuje teraz do kwietnia 2018 roku.

Jak podał Macura, Fundacja „Być Razem” realizowała z Urzędem Miejskim w Cieszynie na przestrzeni tych lat szereg projektów: Program Rewitalizacji Społecznej Cieszyn - OdNowa (2011 - 2012), Projekt „W stronę klastra - promocja ekonomii społecznej” (2009 - 2010), Projekt systemowy „Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie” (2008 – 2015), zlecenia miasta na realizowanie zadań publicznych (2009 i 2010), współpraca z jednostkami miejskimi:Zamek, MZD, PIT (2009 - 2010).

Dalej Macura odniósł się do udzielanych pożyczek Fundacji „Być Razem”. - Od 2008 roku gmina udziela Fundacji „Być Razem” wsparcia w postaci pożyczek. Są to pożyczki podlegające zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej (na podstawie uchwały budżetowej) oraz pożyczki (od 2010 roku) udzielane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań w sferze pożytku publicznego - poinformował burmistrz.

- Fundacja „Być Razem” w okresie od 2008 roku do chwili obecnej skorzystała z pożyczek na łączną kwotę 1 mln 94 tys. 106 zł. W styczniu 2016 roku Fundacja Być Razem” złożyła wniosek o udzielenie z budżetu gminy Cieszyn kolejnej pożyczki z przeznaczeniem na rozwój Przedsiębiorstwa Społecznego przy Wałowej 4 w Cieszynie w wysokości 150 tys. zł na okres dwóch lat - dodał Macura. Z informacji przekazanych przez burmistrza wynika, że w latach 2008-2016 fundacja zaciągnęła 12 pożyczek, z czego wszystkie zostały terminowo spłacone, za wyjątkiem ostatniej, która ma termin spłaty we wrześniu 2016.

Na koniec wystąpienia Fundacji „Być Razem” padło kilka informacji o planowanej wzajemnej współpracy miasta i tej organizacji. Jednym z priorytetowych założeń współpracy na przyszłość jest działanie w zakresie tworzenia i realizacji gminnego programu rewitalizacji. Samorząd planuje także m.in. zaangażować „Być Razem” w promocję Cieszyna. - Przedsiębiorstwo prowadzone przez fundację jest rozpoznawalne w całym kraju, działalność fundacji była wyróżniana i nagradzana, w siedzibie fundacji organizowane są również wizyty studyjne - zaznaczył Ryszard Macura. Przy okazji zaznaczono, że w Cieszynie odbywają wizyty przedstawiciele samorządu w Tarnowie, który chce zdobyć wiedzę od „Być Razem” w zakresie stworzenia kopii takiej organizacji w Tarnowie.

Do tego nawiązał radny, Krzysztof Pszczółka. - Właśnie, ta organizacja zdobywa prestiżowe nagrody, jest szanowana i na zewnątrz samorządy patrzą z zazdrością na cieszyńskie działania Fundacji „Być Razem”. Tylko dlaczego nie jest ta działalność akceptowana w samym mieście? Dlaczego w Cieszynie nie akceptuje się czyjegoś sukcesu i człowieka, któremu coś się udało? - pytał Pszczółka. Innego zdania była radna Grażyna Pawlita, która stwierdziła, że to za dużo powiedziane, a stawianie sprawy przez „Być Razem” jakoby nie dostawało wsparcia od miasta, jest nieprawdziwe. - Proszę nie mówić, że nie ma współpracy z miastem, bo jest. Dostajecie pożyczki od miasta - zaznaczyła.

Na koniec zabrał także głos radny Bartosz Tyrna, który zaznaczył, że o takie partnerstwo z tego typu organizacjami w samorządzie należy dbać. - Współpracujemy obecnie nad programem rewitalizacji Cieszyna. Nie będziemy w stanie sami jako samorząd realizować wszystkich celów. Dlatego potrzebujemy partnerów społecznych - powiedział Tyrna. - Od lat obserwuję spadek jakości życia społecznego w Cieszynie. Pozbywamy się dużych festiwali i pracodawców. Pozbycie się kolejnego partnera to nie jest dobry kierunek, tym bardziej, że współpraca z „Być Razem” może nasz samorząd wyróżniać na zewnątrz - dodał.

Komentarze: (590)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

"Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki"

Cały ty! "...Donoszę, że w moim kraju, odnajdywanie prawdy wymaga kłamstw, a ukrywanie prawdy - sprytu..." Poznajesz?

Byłoby pięknie, gdybyś miał rację...

Co masz na myśli?

Po prostu, byłoby pięknie, gdyby osoby, po których spodziewamy się pewnej klasy, poziomu, rozsądku, języka itd., były takie we wszystkich "kontekstach" - człowiek poważny i poważany, porządny i rozsądny, przedsiębiorca, niech będzie takim również w przestrzeni wirtualnej. Tego bym naprawdę chciał.
Dlatego cieszyłbym się, gdybyś miał rację, a Mach nie okazał się JS, prawdziwym Cieszyniokiem stela.

" jego świty ukrytej w cielcu dwugłowego smoka z którego to wyrasta głowa"

"korzysta z tego jego świta ,która doszła do wniosku ,że im gorzej w Cieszynie tym więcej ludzi wykluczonych społeczni a im więcej ludzi wykluczonych społecznie tym więcej kasy"

"Podglądzie ,nie rozśmieszaj mnie. jakie ryzyko podjęła Twoim zdaniem Fundacja, której gmina przygotowała i wyposażyła lokale i co roku planuje w budżecie miejskim sporą sumę (ostatnio 283 000 zł rocznie) na utrzymanie jej świty. "

Karmazynowy - dziękuję, że mi przypomniałeś te wybitne wpisy Macha. Łatwo zapomnieć, z kim ma się do czynienia.
Różnica między Tobą a Nim jest moim zdaniem taka, że On piętnuje (nie lubię słowa "hejt" - to takie niepolskie) ludzi - realnych, działających i ich dzieła, Ty zaś - piętnujesz jego piętnowanie. Innymi słowy, hate zwalczasz poprzez hate hate'u. Mimo, że nie popieram piętnowania w żadnej postaci, nawet jeśli jest skierowane przeciw innemu piętnującemu, to muszę przyznać, że podziwiam Cię za wytrwałość.
Oczywiście, jak zwykle pozdrawiam wszystkich bez wyjątku i bez hate'u.

I ten "podziw" wyjaśnia słowo "tandem”, z którym miałeś problem.

Tandem to współdziałanie, a ja nie współdziałam, a jedynie wyrażam podziw i uznanie.
W sumie Machowi też powinienem wyrazić, bo się nie poddał.
Ciekawe, czy któryś z pojedynkujących się podda, czy też będzie to trwało w nieskończoność.

"Cieszyn był zawsze cywilizowanym miastem i nikt w Cieszynie nie zamarzał na ulicach, pijaństwo do póki nie przywlekli go ze sobą zewnętrzni osadnicy"

Na(w)pływowy specjalisto od szamba, pływasz w nim i nie widzisz, że g..no jest zawsze na górze?

"Nienawiść jest jak pijak w oparach tawerny
Co wypiwszy - znów żąda, wciąż więcej i więcej:
Rozmnaża się i rośnie niczym hydra z Lerny. "

To jest podejście humanisty do zjawisk fizyk. Własne niezrozumienie tłumaczy oskarżeniem.

Zapomniałeś?..."Według mnie jesteś jednym z nich.
Jednak myślę (...), że masz obsesję na punkcie użytkownika Macha. Widzisz w nim tylko hejtera, a ja widzę w nim jeszcze człowieka, cieszyniaka, mieszkańca zaangażowanego w życie swojego miasta itd. Zleciłeś jego badania psychiatryczne na podstawie setek zebranych postów z „Gazety Codziennej”, przed wyborami samorządowymi zorganizowałeś konferencję na temat hejterstwa, podczas której dużo o nim mówiłeś, teraz doprowadziłeś do publikacji w prasie m.in. na jego temat. Taka niezdrowa fascynacja jest niekonstruktywna. Nie widzę niczego dobrego w piętnowaniu. Teraz napięcie między Wami pogłębiło się, a użytkownik jak komentował, tak dalej komentuje. Zripostował już Twój artykuł, rzucił Ci rękawicę. Podejrzewam, że od tej pory będzie pisał jeszcze ostrzej. Ta relacja między Wami byłaby nawet śmieszna, gdyby nie poważny problem tego miasta leżący u jej źródła.
Poza tym fakt, że Twoja wzmożona krucjata rozpoczęła się akurat w kampanii wyborczej odbiera wiarygodność Twoim działaniom w moich oczach. Niestety kompromitujesz się. . To zachowania na wskroś hejterskie.
(...) Stoicie jednak na dwóch biegunach, to oczywiste, że nie będzie łatwo dogadać się, szczególnie z takich stanowisk posuniętych do ekstremum (a może nawet wynaturzonych)...."

"Jak długo trwa minuta zależy od tego, po której stronie drzwi toalety się znajdujesz."

Wypowiedź poprawna, godna patrona wychodków, toalet i ścieków.

"Byle smród co walczy z wentylatorem uważa się za Don Kichota."

To dalej po myśli Venus Cloaciny.

"Można się znaleźć na dnie nie osiągnąwszy głębi"

Widzę, że z rybkami akwariowymi poszło ci najlepiej. Im podobnie jak Tobie zabrakło głosu. Niektóre Karmazynowy Królu są czerwone, podobnie jak Ty głównie ze wstydu. Kiedy już zostałeś rozpoznany, jakoś skarlałeś w rozmowie na forum w cztery oczy z hejterem. Przytul teraz Karmazynowy Królu, hejtera Kiepa polubionego przez Palucha. Czy nadal wam jest ze sobą dobrze?

Karmazynowy Królu, alias Kiep jesteś Michałem Paluchem? Miało być z rozMachem, a wyszło jak zawsze z Kiepem.

Dzień dobry. Co, za trudne pytanie? Taki wstyd. Śpisz. Poczekam na kolejne odpowiedzi- milczenie też jest wymowne.
Kiepie znasz Michała Palucha?- to może będzie łatwiejsze. Trudno się zmierzyć z własną wirtualną osobowością.

Puk!Puk! Panie Paluch stań w prawdzie i przyznaj się -byłeś w sieci Kiepem?

Na co liczysz? To jest pedagogiczne motto -"Jeśli nie ma bohaterów – czy sami możemy stać się bohaterami? Składam na wszelki wypadek donos na siebie. Informuję, że dobrowolnie wypisuje się z aktualnej rzeczywistości, uznając się za świadomie nieprzystosowanego do takiego społeczeństwa. Donoszę, że w moim kraju, odnajdywanie prawdy wymaga kłamstw, a ukrywanie prawdy - sprytu. Donoszę, że będę mimo to pedagogicznie wspierał swój upośledzony kraj, traktował go jako chory i potrzebujący. Musimy sami szukać honoru, dzielności, prawdy i… mądrości w sobie, jakiegoś sensu bycia „do” i „dla” społecznego zaufania. Donoszę, że do tego nie trzeba charyzmy i sprytu. Donoszę, że nie zgadzam się z tym jak się traktujemy w naszym kraju."

Nie wierzę. Czy to prawda panie Paluch co pisze anonim-jeden, że na konferencji na Zamku Cieszyn poświęconej HEJTERSTWU W SIECI, toczącej się w obecności wielkich cieszynian prowadzący Paluch zapytał publicznie czy jest na sali osoba posługująca się nickiem KIEP!- niesamowite.>>>>>>>
>>>>>>>
Jakiej, to Panie Paluchu udzieliłeś Odpowiedzi????obecnym na sali i tym Wielkim Cieszyńskim profesorom.
Szczyt bezszczelności. Nie wierzę,żeby być takim obłudnikiem i hipokrytą. Nie przyznałeś się. Ty mentor radnych XXI wieku posłużyłeś się taką ściemą poniżej godności. Co by na to powiedział prof. Sławek? oraz inni psycholodzy, których poprosiłeś o wydanie opinii psychologicznej o Machu- jak powiadasz i pochwaliłeś się zdemaskowanej a więc znanej i już nie anonimowej dla ciebie osoby.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Najdziwniejsze jest w tym to, że takie sławy te opinię już nie anonimowego Macha wydały. Naruszając szereg dla nich objętych zachowaniem tajemnicy zawodowej o stanie czyjegoś zdrowia publicznie tę opinię wydały.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Wykorzystałeś ich do prowadzenia swoich gierek politycznych, naraziłeś na szwank ich autorytety naukowe..

Bezszczelność - czy to to samo, co nieszczelność?

Dla niektórych cenzura jest formą wolności ! he! he!, Orwell się kłania.

TAKI CYMESIK ZNALAZŁEM O INFORMACJACH-KŁAMSTWACH PUBLIKOWANYCH PRZEZ MACHA:

/// MACHO-FAKT - specyficzny rodzaj faktu nie mający nic wspólnego z obiektywną prawdą. Rzeczywisty jak jednorożec; prawdopodobny jak czterolistna koniczyna. Charakterystycznym i klasycznym przykładem MACHO-FAKTU są tzw. HOLENDERSKIE PIENIĄDZE FUNDACJI "BYĆ RAZEM?" czyli zdaniem Macha cieszyński, lokalny odpowiednik tzw. pożyczki moskiewskiej SLD. :)
W dyskusji po artykułem "Trzy sektory jak trzej bracia" Mach ujawnił (28 września, godz. 17:58) cytat: "Popatrz i poczytaj ile fundacja otrzymała pieniędzy z Holandii w 2010 r. na stronach "być razem". Oczywiście, co łatwo sprawdzić pieniądze dostała nie Fundacja tylko Stowarzyszenie i nie w 2010 lecz w 1997 roku. Środki te zostały przeznaczone w całości na remont miejsca pozostającego do dzisiaj własnością Gminy Cieszyn. MACHO-FAKTY zawierają najczęściej zawarte w nich implicite kłamliwe zarzuty, stając się często tzw. MACHO-OSKARŻENIAMI.///

http://wybory.ox.pl/wiadomosc,28324,kandydat-mariusz-andrukiewicz.html

KŁAMSTWO WCIĄŻ WISI. ŁATWO GO OBALIĆ. NIE MINĘŁY TRZY LATA.

Widzę, ze znowu ci nie wyszło z kanarkiem. Co gwizdać się nie nauczyłeś? Czy kanarka nie masz? Idź nakarm rybki. Nie zapomnij postukać po szybie- one to lubią. Puknij też się trochę przy okazji w glowę- tu chodzi o ciebie i twój hejt. Ale o tym później.

A ja dalej podglądam i śledzę. Zrozumiałem i obserwuję, ciekaw, jak to się skończy.

A MOŻE MIKSTURA KC I KK:
W przypadku jeśli naruszenie dobrego imienia stanowi równocześnie delikt cywilny i przestępstwo zniesławienia – przedawnienie roszczeń majątkowych wynikających z naruszenia dóbr osobistych, wydłuża się do 20 lat.

Co to za Paluch, stale cytujesz Palucha.

Co powiesz Mach o twojej wypowiedzi z dnia 20 września z godz 9.45 sugerującej finansowanie kampanii KWW Andrukiewicza z pieniędzy publicznych:

))) "Biorac pod uwage kosztowny rozmach kampani wyborczej KWW Andrukiewicza I srodki finansowe ze slabo kontrolowanego stowarzyszenia "Byc Razem" I z Zamkowej koterii siegajacych po fundusze z roznych zrodel z europejskimi wlacznie domyslam sie ze srodki sa z tzw wsparcia dla ludzi znajdujacych sie w potrzebie."(((

A POTEM SIE TYM JESZCZE CHWALISZ, TU W TYM WĄTKU - "jam to nie chwaląc się sprawił":

))) Zainteresowanych ogólnym hejtem Palucha odsyłam do gazetacodzienna.pl/artykul/polityka/michal-paluch-o- burmistrzu-cieszyna- a może ta kadencja to zwyczajna ściema. Komentarze anonimowe też są bardzo interesujące. myślał ,że hejtem wykończy burmistrza Szczurka a tu finał wyborów Szczurek- Macura. Szef kompani wyborczej dał ciała. Jaki ten Cieszyn mały. Ludzie się na nim i jego guru poznali. Nawet herbatki nie pomogły. jam to nie chwaląc się sprawił. (((

Art. 212. Zniesławienie
§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Widzę, że nie wyszło Ci także z kotem- spróbuj pogwizadać z kanarkiem

Art. 216
§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się POKRZYWDZONEGO albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego (zniesławienie – art. 212 K.k. oraz zniewaga – art. 216 K.k.) ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia (art. 101 § 2 K.k.).

Na rok czy trzy liczysz w twojej walce królu?

Art. 212. Zniesławienie
Kodeks karny

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą ŚRODKÓW MASOWEGO KOMUNIKOWANIA, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Z udanego mojego spaceru, muszę Karmazynowy Królu Ciebie pochwalić. odrobiłeś zadanie. Teraz zacytowałeś KK poprawnie. Znaczy ,że zrozumiałeś i już się nie wyłgasz. Potem pomogę ci znaczenie tych art. zrozumieć, w podejrzeniach o przestępstwa internetowe. Ale o tym później. Bo muszę poczytać pozostałe wpisy.

Tym sposobem " Być Razem" wezwało samego Belzebuba ( synonim Karmazynowy Król) aby bronić własne towarzystwo potrzebujące dotacji i pożyczek.

Paluch - cd.

)))Zwrócili uwagę, że w realnym świecie może to być bardzo przykładny obywatel, nie zdradzający na pierwszy rzut oka żadnych oznak podwójnej tożsamości. – Dzień dobry Panu. Nazywam się Michał Paluch i poszukuję człowieka posługującego się w internecie pseudonimem Mach. Czy to Pan? – Zapytałem wysokiego jegomościa. Zmalał natychmiast w moich oczach, kiedy przesunął mnie ręką jak wolnostojącą przeszkodę. Wcześniej jednak zdążył potwierdzić swoje internetowe powinowactwo, agresywnie i z rozMachem informując: - Wiem za to pod jakim ty nickiem ze mną dyskutujesz! (((

Dalej.

KOLEJNY CYTAT Z PALUCHA:

))) autora tych i wielu podobnych, neronowych poematów, poznałem na spotkaniu mieszkańców z nowym burmistrzem. Miałem pewne przesłanki, że ten obywatel miasta to prawdopodobnie niejaki Mach. Parę miesięcy wcześniej, kiedy przygotowywałem się do konferencji poświęconej tematyce hejterstwa w sieci, konsultowałem komentarze nieznanego mi wówczas Macha z psychologami. (((

Mam nadzieję, że będzie coś więcej o konferencji poświęconej tematyce hejterstwa w sieci
/przygotowałem sobie popcorn/.
To ta konferencja na której Paluch pytał czy jest na sali osoba posługująca się nickiem Kiep.
Nikt się nie zgłosił ? Ciekawe dlaczego?
A kto dał prowadzącemu prawo oceniać, co jest hejtem a co nie , kto jest hejterem a kto nie.
Cenzor się znalazł. Jak Cię tak boli to co pisze Mach to sobie kup maść na ból dupy, a nie
wprowadzaj sądów polowych. Dla mnie Twoje opinie są hejtowaniem.
W średniowieczu grupa kmieci z widłami i pochodniami podpalała chatę człowieka posądzanego
o konszachty z diabłem.

Tak się karmazyn pogubił w własnej afirmacji, że nie trzeba średniowiecza i tak zapłaci bez niczyjej pomocy. Sorry, patron i promotor mu pomorze w pedagogicznej pracy.

08-11-2014 22:53
Anonim_jeden:
/// górne rejony kończyn EwyKołakowskiej nie staną się wraz z jej mózgiem kolejną rozpoznawalną atrakcją Cieszyna po kanapkach ze śledziem.///

Brawo. Styl Boba budowniczego. Kojarzenie górnych rejonów kończyn kobiety z kanapką ze śledziem. Czym ty żyjesz kolego?

Co do stylu możesz się wypowiadać bezkarnie. Tykając jednak osobę rozpoznaną, bo dla Ciebie już nie anonimową naruszasz znane już ci artykuły art.216 KK- zniewaga. Art.212 zniesławienie.

A to nie przypadkiem ty niewinny baranku napisałeś ten słynny hejterski wpis w innym wątku - dodam wyborczym?

///// 08-11-2014 22:53
Anonim_jeden
Pani Kołakowska w komentarzach u p. Heroka szczęśliwa, że udało się jej w szczeniacki sposób sprowokować Macha do dyskusji informuje kilka razy kim dla Niej jest jej mąż. Może to Ty Macherek. Jesteś też jej psem obronnym, bankomatem i tania siłą roboczą. Ma nadzieję, pozwolę sobie określić to mniej wulgarnie niż Pani - górne rejony kończyn EwyKołakowskiej nie staną się wraz z jej mózgiem kolejną rozpoznawalną atrakcją Cieszyna po kanapkach ze śledziem. Wulgarne tak jak Pani kobiety w myśl zasady o przyciąganiu przeciwieństw mają za mężów dzióbdziunie - słodziunie . A szkoda - przydałoby się złapać za lacia i zrobić porządek. Dobrze, że przynajmniej Pani infantylność była udawana, wrodzona była by następną miejską atrakcją. Wulgarny facet może budzić niesmak, ale wulgarna kobieta odrazę i obrzydzenie. Tak więc może trochę mniej swojsko i przaśnie . Wierzy Pani, że każdy chłop z widłami to Posejdon. Rządzić to może sobie Pani swoim chłopem, a nie Mną. Tak wiec over and out. /////

http://wybory.ox.pl/wiadomosc,28324,kandydat-mariusz-andrukiewicz.html

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama