, czwartek 25 kwietnia 2024
Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi
Przed zebranymi wystąpili Mariusz Andrukiewicz, Laura Andrukiewicz i Dariusz Bożek reprezentujący Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”.  fot: F.J.DralDodaj do Facebook

Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi

MB
Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi

Zdjęcia F.J. Dral


Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi


Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi


Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi


Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi

Niemało czasu zajęli przedstawiciele Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” podczas sesji Rady Miejskiej Cieszyna 25 lutego. To pierwsze tak duże wystąpienie tej fundacji przed cieszyńskim samorządem, podsumowujące osiem lat działalności w Cieszynie. W raczej optymistycznej atmosferze przedstawiciele opowiedzieli o swojej pracy nad Olzą, choć nie zabrakło także kilku gorzkich słów.

Przed zebranymi wystąpili Mariusz Andrukiewicz, Laura Andrukiewicz i Dariusz Bożek reprezentujący Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”.

Andrukiewicz opowiedział o ukończonym w 2008 roku remoncie 9 obiektów poprzemysłowych przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie, które gmina Cieszyn otrzymała od Polifarbu. Obiekty wyposażono w maszyny i urządzenia technologiczne. Z czasem zorganizowano tam miejsca pracy dla osób bezrobotnych i dotkniętych wykluczeniem społecznym w kierunku samozatrudnienia. Prowadzi się tam manufakturę WellDone (stolarnia, ślusarnia), pralnię, gastronomię (kuchnia, stołówka, catering). W miejscach tych zatrudnione są osoby bezrobotne, z dużymi problemami, bezdomne. To nie jedyna działalność „Być Razem”, ale ta najbardziej kluczowa.

W czasie 8 lat działalności podpisano umowy z 299 osobami (umowy o pracę lub cywilno-prawne), w tym 134 osoby radzące sobie na rynku pracy, 165 osób bezrobotnych lub długotrwale bezrobotnych, 53 osoby bezdomne, 65 osób uzależnionych od alkoholu. Ponadto fundacja stale realizuje działania mające na celu aktywizację osób bezrobotnych. Dzięki prowadzonemu na terenie fundacji punktowi pośrednictwa pracy wykorzystano 501 ofert pracy, pracę podjęło w różnej formie ok. 250 osób.

Burmistrz Ryszard Macura przed sesją przygotował informację dla radnych nt. zakresu współpracy gminy z „Być Razem” na przestrzeni tych lat. - Pierwszy etap projektu „Rewitalizacja nieruchomości poprzemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej” zakończył się w kwietniu 2008 roku - informuje Macura. Całkowity koszt inwestycji według informacji przekazanych przez burmistrza wyniósł blisko 6 mln zł. Z tego ponad 3 mln zł poniosła gmina, ok. 340 tys. budżet państwa, dotacja z Unii Europejskiej - ponad 2,5 mln zł. Jak dodaje Macura, fundacja „Być Razem” podpisała na 5 lat (z możliwością przedłużenia) umowę z miastem na prowadzenie tam przedsiębiorstwa społecznego. Podpisano też umowę użyczenia gruntu i wyremontowanych budynków z wyposażeniem, a „Być Razem” zostało zobowiązane do ponoszenia kosztów funkcjonowania zrewitalizowanych obiektów (ok. 20 tys. zł na miesiąc). Ponowiona w 2013 roku umowa użyczenia gruntu i nieruchomości obowiązuje teraz do kwietnia 2018 roku.

Jak podał Macura, Fundacja „Być Razem” realizowała z Urzędem Miejskim w Cieszynie na przestrzeni tych lat szereg projektów: Program Rewitalizacji Społecznej Cieszyn - OdNowa (2011 - 2012), Projekt „W stronę klastra - promocja ekonomii społecznej” (2009 - 2010), Projekt systemowy „Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie” (2008 – 2015), zlecenia miasta na realizowanie zadań publicznych (2009 i 2010), współpraca z jednostkami miejskimi:Zamek, MZD, PIT (2009 - 2010).

Dalej Macura odniósł się do udzielanych pożyczek Fundacji „Być Razem”. - Od 2008 roku gmina udziela Fundacji „Być Razem” wsparcia w postaci pożyczek. Są to pożyczki podlegające zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej (na podstawie uchwały budżetowej) oraz pożyczki (od 2010 roku) udzielane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań w sferze pożytku publicznego - poinformował burmistrz.

- Fundacja „Być Razem” w okresie od 2008 roku do chwili obecnej skorzystała z pożyczek na łączną kwotę 1 mln 94 tys. 106 zł. W styczniu 2016 roku Fundacja Być Razem” złożyła wniosek o udzielenie z budżetu gminy Cieszyn kolejnej pożyczki z przeznaczeniem na rozwój Przedsiębiorstwa Społecznego przy Wałowej 4 w Cieszynie w wysokości 150 tys. zł na okres dwóch lat - dodał Macura. Z informacji przekazanych przez burmistrza wynika, że w latach 2008-2016 fundacja zaciągnęła 12 pożyczek, z czego wszystkie zostały terminowo spłacone, za wyjątkiem ostatniej, która ma termin spłaty we wrześniu 2016.

Na koniec wystąpienia Fundacji „Być Razem” padło kilka informacji o planowanej wzajemnej współpracy miasta i tej organizacji. Jednym z priorytetowych założeń współpracy na przyszłość jest działanie w zakresie tworzenia i realizacji gminnego programu rewitalizacji. Samorząd planuje także m.in. zaangażować „Być Razem” w promocję Cieszyna. - Przedsiębiorstwo prowadzone przez fundację jest rozpoznawalne w całym kraju, działalność fundacji była wyróżniana i nagradzana, w siedzibie fundacji organizowane są również wizyty studyjne - zaznaczył Ryszard Macura. Przy okazji zaznaczono, że w Cieszynie odbywają wizyty przedstawiciele samorządu w Tarnowie, który chce zdobyć wiedzę od „Być Razem” w zakresie stworzenia kopii takiej organizacji w Tarnowie.

Do tego nawiązał radny, Krzysztof Pszczółka. - Właśnie, ta organizacja zdobywa prestiżowe nagrody, jest szanowana i na zewnątrz samorządy patrzą z zazdrością na cieszyńskie działania Fundacji „Być Razem”. Tylko dlaczego nie jest ta działalność akceptowana w samym mieście? Dlaczego w Cieszynie nie akceptuje się czyjegoś sukcesu i człowieka, któremu coś się udało? - pytał Pszczółka. Innego zdania była radna Grażyna Pawlita, która stwierdziła, że to za dużo powiedziane, a stawianie sprawy przez „Być Razem” jakoby nie dostawało wsparcia od miasta, jest nieprawdziwe. - Proszę nie mówić, że nie ma współpracy z miastem, bo jest. Dostajecie pożyczki od miasta - zaznaczyła.

Na koniec zabrał także głos radny Bartosz Tyrna, który zaznaczył, że o takie partnerstwo z tego typu organizacjami w samorządzie należy dbać. - Współpracujemy obecnie nad programem rewitalizacji Cieszyna. Nie będziemy w stanie sami jako samorząd realizować wszystkich celów. Dlatego potrzebujemy partnerów społecznych - powiedział Tyrna. - Od lat obserwuję spadek jakości życia społecznego w Cieszynie. Pozbywamy się dużych festiwali i pracodawców. Pozbycie się kolejnego partnera to nie jest dobry kierunek, tym bardziej, że współpraca z „Być Razem” może nasz samorząd wyróżniać na zewnątrz - dodał.

Komentarze: (590)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Mach, czemu nie jesteś radnym albo burmistrzem?

Przecież wiesz ,że jestem Bobem budowniczym, no i czekam na przekazanie betoniarki- koniecznie pomarańczowej.

Dlaczego siedzisz przed ekranem i walisz w klawiaturę zamiast naprawiać realny świat? Dlaczego śpisz z klawiszami pod kołderką? Co się stało?

Nadaję sens twojemu bezpłodnemu życiu. Przecież wiesz ,że hejterzy są sumieniem narodu.

Ja zaraz wracam do realu a ty tu zostaniesz na wieki. Smutne to. Dobrze, że chociaż chodzisz na spacery.

Nie wierzę. Realnie to ty już jesteś przegrany. Na twoim miejscu zakupił bym te reklamowane obok żaluzje i nie wychylał bym głowy spoza nich- głownie ze wstydu.

"Oczywiście nie zmienia to mojego spojrzenia ,że taki "kanarek" jak pan Andrukiewicz mnie nie oczarował."

Może Anonim_jeden wyjaśni???

Uczynię to za anonima-jeden. Jerzy Owsiak nas oczarował, bo zarabia i zbiera stale każdego roku większą sumę od darczyńców na cele założone w swojej fundacji. Niestety nie oczarował nas swoim śpiewem wyborczym pan Andrukiewicz, czemu w swoim głosowaniu dali wyraz wyborcy, nie dopuszczając nawet go do II tury wyborów.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Opanowując, jednak większość mandatów w RM, obcina w chwili obecnej kupony i skutecznie doprowadził do sytuacji, w której większością głosów w RM przyznano fundacji ,której jest prezesem nieoprocentowaną pożyczkę na podtrzymanie jej funkcjonowania.
Zamiast szukać wsparcia w społeczeństwie do celów założonych przez fundację domaga się kolejnych pożyczek z budżetu gminy. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Mało tego, marzy mu się przejęcie obiektów gminnych wyremontowanych za kwotę 6 mln zł, za symboliczną złotówkę.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Klub radnych CRS, utworzony z KWW Andrukiewicza wbrew woli obecnego burmistrza namawia go drogą uchwały do zakupu budynków drukarni- na cele, które mogą być realizowane przez osoby prywatne. Dodajmy ,że do chwili obecnej nikt zakupem tego obiektu stanowiącego majątek państwa nikt nie jest zainteresowany.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Budżet miejski ugina się pod ciężarem ogromnego zadłużenia i brakiem środków na przebudowę dworca kolejowego i dostosowanie jego do potrzeb stacji przesiadkowej komunikacji pieszej i kolejowej. Myślę ,że pan burmistrz odmówi podjęcia takich działań ,które ostatecznie odwlokły by przebudowę dworca przesiadkowego w czasie.

Pożyczki organizacjom przyznaje burmistrz a nie radni. A remont ruiny był możliwy tylko dzięki pomysłowi i inicjatywie Andrukiewicza. Tyle w temacie absurdów Macha. A co do Owsiaka to wolę jak ktoś zarabia prowadząc fundację również na działalności gospodarczej a nie tylko na datkach. Swoją drogą WOŚP korzysta pełnymi garściami z pieniędzy publicznych. Panie Mach skończ pan już tą obłudną krucjatę bo strzelasz pan naprawdę w złym kierunku. Ale pana i tak nic nie przekona.smutne.

Kto głosuje podział pieniędzy z budżetu?

Decyzję o przyznaniu pożyczki konkretnej organizacji zawsze podejmuje burmistrz na uzasadniony wniosek tej organizacji. Burmistrz może również odmówić. Rada decyduje o ogólnych kwotach zabezpieczonych w budżecie na ten cel. Z pożyczek korzystają również inne organizacje a procedura (uchwałą RM) została określona za kadencji burmistrza Ficka kiedy fundacji BR nie było jeszcze na świecie. Propozycję wsparcia działalności pożytku publicznego (nie działalności gospodarczej) fundacji BR pożyczkami złożyło miasto jako formę zastępczą zamiast dotacji, do której zobowiązywał projekt inwestycyjny zrealizowany z tą organizacją. Pana nieuprawnione, pokrętne insynuacje wynikają albo z braku wiedzy (i tu polecam udać się do źródła - burmistrz i zarząd fundacji) albo ze zwykłej złośliwości, uprzedzeń i braku dobrej woli (a to niestety trudno zmienić).

Wpływ na ostateczny kształt budżetu za każdym razem ma Rada Miejska. Decyduje o wielkości kwot przeznaczonych na udzielenie pożyczek. W sytuacji kiedy większość mandatów w Radzie Miejskiej posiadają radni komitetu wyborczego Andrukiewicza, wszelkie decyzje zapadające na korzyść ich lidera pozostającego poza RM ale mającego zasadniczy wpływ na podejmowane przez radnych decyzje powinny się odbywać bez udziału radnych z tego komitetu się wywodzących.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Żaden urzędnik gminy nie może kandydować do rady gminy w której pracuje. Ta zasada etyczna powinna również dotyczyć te osoby ,które dzierżawią lokale miejskie do prowadzenia swojej działalności gospodarczej, a tym bardziej te, które korzystają z nieustannych zleceń budżetu miejskiego oraz pożyczek nieoprocentowanych na prowadzenie tejże działalności. Wprowadzenie radnych komitetu Andrukiewicza do procesów uchwałodawczych w RM dotyczących interesów Być Razem powinno się odbywać bez ich udziału w głosowaniu albo w ogóle sprawy fundacji i jej prezesa nie powinny stać się przedmiotem obrad RM a tak jak wszyscy się przekonaliśmy nie jest.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Z tą etyczną stroną najwyraźniej Być razem, Pan Andrukiewicz oraz radni KWW Andrukiewicza mają najwyraźniej problem. Trąci to korupcją. Ale trudno się dziwić jak prezes fundacji sam wystąpił dla siebie o nagrodę cieszynianki.

Z panem nie da się dyskutować. Żadne argumenty do pana nie dotrą. Pan żyje tymi przekłamaniami i tak już pewnie zostanie.

No cóż,sprowokowaliście temat artykułem na wstepie więc się nie dziwcie, że się w tej sprawie zaangażowałem co sądzę było do przewidzenia. Dyskusja mogła być całkiem rzeczowa, ale cóż posłużyliście się swoim hejterem, który waszej sprawie na pewno się nie przysłużył. myślę ,że nie byłem tutaj jedynym posiadającym odrębną opinię o waszych poczynaniach= do 94 postu było w miarę przyzwoicie. Wasz Kiep narobił dużo kwasu i będzie się nam to dbijało długo czkawką. Zwłaszcza tymi wycinkami z wcześniejszych polemik wyrwanymi z kontekstu. ta manipulacja niczego wam nie dała. Prawdy nie da się zabić! Sama się obroni,zaś prawdziwa cnota krytyk się nie boi- nawet gdyby sięgnięto po argumenty Venus Cloacina.

" Dyskusja mogła być całkiem rzeczowa" - ale że jak? Niby z tobą? hahahahahahahahaha :)

Z Tobą Karmazynowy Królu -wszyscy czytają, dyskusji nie ma żadnej. jaki partner taki pozim rozmowy.

FRAGMENT PIEŚNI O KANARKU:

" Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy!
Wprowadź mnie, KANARKU, w twe komnaty!
Cieszyć się będziemy i weselić tobą,
i sławić twą miłość nad wino;
[jakże] słusznie cię miłują! "

Andrukiewicz miał być dla ciebie kanarkiem???
Teraz już rozumiem.

Widać, że nadal Was trzyma trauma powyborcza a to już było tak dawno. Ciągle Kip-sko z psychiką u was. Trzymam Was hejterzy przy życiu. Co wy byście robili. Biedacy, i serca skarlały i mózgi zbyt małe -pracujcie do wyczerpania tematu. Macie jeszcze sporo materiału- zatem- wytnij wklej.

"Niechaj, kogo wiek zamroczy,
Chyląc ku ziemi poradlone czoło,
Takie widzi świata koło,
Jakie tępymi zakreśla oczy."

Chętnie zacytuję Adama Mickiewicza i jego "Ode do młodości":
UWAGA - PIERWSZY RAZ NA GAZECIE CODZIENNEJ:

"Gwałt niech się gwałtem odciska,
A ze słabością łamać uczmy się za młodu!"

Przeczytaj całość , może pierwszy raz.
"Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy;

Młodości! dodaj mi skrzydła!

Niech nad martwym wzlecę światem

W rajską dziedzinę ułudy:

Kędy zapał tworzy cudy,

Nowości potrząsa kwiatem

I obleka w nadziei złote malowidła.

Niechaj, kogo wiek zamroczy,

Chyląc ku ziemi poradlone czoło,

Takie widzi świata koło,

Jakie tępymi zakreśla oczy.

Młodości! ty nad poziomy

Wylatuj, a okiem słońca

Ludzkości całe ogromy

Przeniknij z końca do końca.

Patrz na dół - kędy wieczna mgła zaciemia

Obszar gnuśności zalany odmętem;

To ziemia!

Patrz. jak nad jej wody trupie

Wzbił się jakiś płaz w skorupie.

Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem;

Goniąc za żywiołkami drobniejszego płazu,

To się wzbija, to w głąb wali;

Nie lgnie do niego fala, ani on do fali;

A wtem jak bańka prysnął o szmat głazu.

Nikt nie znał jego życia, nie zna jego zguby:

To samoluby!

Młodości! tobie nektar żywota

Natenczas słodki, gdy z innymi dzielę:

Serca niebieskie poi wesele,

Kiedy je razem nić powiąże złota.

Razem, młodzi przyjaciele!...

W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele;

Jednością silni, rozumni szałem,

Razem, młodzi przyjaciele!...

I ten szczęśliwy, kto padł wśród zawodu,

Jeżeli poległym ciałem

Dał innym szczebel do sławy grodu.

Razem, młodzi przyjaciele!...

Choć droga stroma i śliska,

Gwałt i słabość bronią wchodu:

Gwałt niech się gwałtem odciska,

A ze słabością łamać uczmy się za młodu!

Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze,

Ten młody zdusi Centaury,

Piekłu ofiarę wydrze,

Do nieba pójdzie po laury.

Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga;

Łam, czego rozum nie złamie:

Młodości! orla twych lotów potęga,

Jako piorun twoje ramię.

Hej! ramię do ramienia! spólnymi łańcuchy

Opaszmy ziemskie kolisko!

Zestrzelmy myśli w jedno ognisko

I w jedno ognisko duchy!...

Dalej, bryło, z posad świata!

Nowymi cię pchniemy tory,

Aż opleśniałej zbywszy się kory,

Zielone przypomnisz lata.

A jako w krajach zamętu i nocy,

Skłóconych żywiołów waśnią,

Jednym "stań się" z bożej mocy

Świat rzeczy stanął na zrębie;

Szumią wichry, cieką głębie,

A gwiazdy błękit rozjaśnią -

W krajach ludzkości jeszcze noc głucha:

Żywioły chęci jeszcze są w wojnie;

Oto miłość ogniem zionie,

Wyjdzie z zamętu świat ducha:

Młodość go pocznie na swoim łonie,

A przyjaźń w wieczne skojarzy spojnie.

Pryskają nieczułe lody

I przesądy światło ćmiące;

Witaj, jutrzenko swobody,

Zbawienia za tobą słońce!

Kanarek andrukiewicz...

14-11-2014 21:14
macherek
" MACH - długodystansowy i upierdliwy TROLL płci męskiej. Cieszyńska wersja Strażnika Teksasu. Ostatni Sprawiedliwy. Tropiciel herezji socjalnej zatruwającej od lat 90-tych zdrową tkankę Grodu Cieszyńskiego. W cielesnej nadwadze towarzyszy mu pokaźne EGO. Szykowny w kubraczku, rumiane lica, ponoć Józek. Ksywy: "Pustak" lub "Pinokio". Podobno ze względu na długość nosa nie wyrabia na ciasnych zakrętach Cieszyńskiej Starówki. Wypędzony z życia publicznego zaszył się przed komputerem i ostrzeliwuje innych za pomocą tzw. MACHO-FAKTÓW.

Uwaga!!! Zapędzony do rogu reaguje agresywnie, np. "Ty debilu". Znany również z quasi-seksualnych diagnoz psychiki, głównie oponentek, np. "mózg objęty kroczem" lub nieprzyzwoitych propozycji typu "właśnie się pochylam, poużywaj sobie". W internetowych sporach posługuje się również MACHO-OSZCZERSTWAMI oraz MACHO-LOGIKĄ. Nominowany do nagrody głównej "TROLL STELA 2014" oraz laureat konkursu "Hrabina Cieszyńskiego Hejtu". Jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek powiatu."

14-11-2014 23:56
Mach
"oczywiście dziękuję z kolejny hymn ,na moją cześć. Oczywiście nie zmienia to mojego spojrzenia ,że taki "kanarek" jak pan Andrukiewicz mnie nie oczarował."

A miał cie oczarować??? O kurde. To o to chodziło??? A ja głupi myślałem...

.. nie myśl, nic z tego nie wynika.

14-11-2014 23:47
top
"Szanowny Panie Machu - Józku !
Na szczęście nie będę już musiał czytać pana tekstów bo zaczyna się za parę minut cisza wyborcza"

Krzysiek Kula i Asia Posiak - dwie niewinne osoby, które zaufały andrukiewiczowi a nie tobie??? Tu cie boli???

Mam nadzieję, że Krzysiek nie ucieknie przed tobą z Cieszyna.

Nawet przytulanie hejtera nie pomogło. Skąd hejtujecie- poślę do was prof. niech wyda opinię psychiatryczną. No i oczywiście podajcie gdzie , o której i w którym miejscu odbiorę betoniarkę- koniecznie ma być pomarańczowa.

I jeszcze raz Krzysiek Kula.

Krzysiek - "Łącznie 3077 głosów.
Mach - "czyli przypuszczam na KWW Andrukiewicza oddało 2362 głosy, zatem to daleko od 3 tysięcy głosów. Jeżeli o te dwa tysiące głosów to już takie wielkie "halo", poparcia to jesteście żałośni z tą dyskusją na fejsie."
Krzysiek - "Źle Pan przypuszcza. Proszę przyznać się do błędu."
Pozdrawiam"

Jak dla mnie to muszę powiedzieć a raczej napisać, że nie jest to tyko narząd...

22-11-2014 15:19
Mach
"Co do macicy ,to narząd jak każdy inny. "

Dlaczego się tak ze...

Po wypowiedzi Krzyśka Kuli nic już nie napisałeś do końca tematu. 19 letni matematyk cie pognębił. Nastała cisza. 25% nic nie znaczy. Ty miałeś kiedykolwiek do czynienia z pieniędzmi???

http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,28516,emocje-na-sesji.html

Pognębił cie 19 letni chłopak stela.

Chłopak ma 18 czy 19 lat. Jest matematycznym talentem, skarbem ziemi naszej. Pięknie cie wypunktował. Nasza przyszłość.

06-11-2014 10:46
Cieszyniok_1
Nie chciałem już komentować na tym forum bo w większości wypisują tu Ci sami przeciwnicy i zwolennicy poszczególnych kandydatów. Ale jak czytam wypociny macha to przyprawia mnie to o torsje. Chłopie ty jesteś ze wszystkiego i ze wszystkich niezadowolony. Wystartuj w wyborach, przekonaj do siebie mieszkańców i będzie Cieszyn miastem miodem i mlekiem płynący (choć czytając twoje bełkoty to raczej jadem i żółcią płynący) Daj już sobie spokój, pyty.

06-11-2014 08:13
EwaKołakowska
"Panie Mach powinien Pan więcej czasu w nocy poświęcać na sen. Przerażające."

KIEP 24 września 2014 - 9:32
"Tak, tak Machu. Ja to W.Trzcionka, Ł.Bielski, B.Tyrna, T.Paluch, Podgląd, Ivo, Anonim, Psychiatra; jak się do mnie zwracasz w dyskusji to jestem Andrukiewiczem i jego żoną, Burmistrzem Szczurkiem, Koterią "Być Razem" i sitwą zamkową. Już niedługo imię moje będzie LEGION. Będę wszędzie a Ty zostaniesz sam. I wtedy pojawi się w Twojej głowie pewna niepokojąca myśl: Może i TY to JA tylko w trochę mniej doskonałej wersji. Wtedy pan doktor przepisze ci tabletki po których będziesz musiał odstawić alkohol.
serdecznie pozdrawiam"

Karmazynowy Królu alias Kiep, Panie Michale dostrzegam krańcową depresję. A tu trzeba by było Bobowi Budowniczemu koniecznie zakupić i podarować zgodnie z obietnicą za udzielenie prawidłowej odpowiedzi pomarańczową betoniarkę. Kiedy mogę się zgłosić po odbiór.

Jutro.

Krzysiek Kula nie ma nic do gadania. To przecież tylko paluch, kiep, podgląd, andrukiewicz i jego żona.

Co tam 25%. To tylko 1/4 wartości całkowitej. Żadnej różnicy.

Jeżeli zamierzasz kupić samochód i zamiast 10.000 pln musisz dać tylko 7.500 - żadna różnica.

Jeżeli ktoś miał oddać do banku 400 tyś pln a musi oddać tylko 300 tyś pln?
Żadna różnica.

Jeżeli ktoś miał wypić litr wódki a dostał tylko 750 ml to żadna różnica.

Co to za różnica? 25%? Żadna.

Krzysztof Kula był naiwny. Matematyka nie jest królową nauk.
Mach odpowiedział:
"No to już Krzysztofie Kulo- moje przypuszczenia różnią się od waszych wyliczeń o 25%"

18 letni chłopak myślał, że Mach przyzna się do błędu.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama