, niedziela 23 czerwca 2024
Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi
Przed zebranymi wystąpili Mariusz Andrukiewicz, Laura Andrukiewicz i Dariusz Bożek reprezentujący Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”.  fot: F.J.DralDodaj do Facebook

Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi

MB
Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi

Zdjęcia F.J. Dral


Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi


Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi


Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi


Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi

Niemało czasu zajęli przedstawiciele Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” podczas sesji Rady Miejskiej Cieszyna 25 lutego. To pierwsze tak duże wystąpienie tej fundacji przed cieszyńskim samorządem, podsumowujące osiem lat działalności w Cieszynie. W raczej optymistycznej atmosferze przedstawiciele opowiedzieli o swojej pracy nad Olzą, choć nie zabrakło także kilku gorzkich słów.

Przed zebranymi wystąpili Mariusz Andrukiewicz, Laura Andrukiewicz i Dariusz Bożek reprezentujący Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”.

Andrukiewicz opowiedział o ukończonym w 2008 roku remoncie 9 obiektów poprzemysłowych przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie, które gmina Cieszyn otrzymała od Polifarbu. Obiekty wyposażono w maszyny i urządzenia technologiczne. Z czasem zorganizowano tam miejsca pracy dla osób bezrobotnych i dotkniętych wykluczeniem społecznym w kierunku samozatrudnienia. Prowadzi się tam manufakturę WellDone (stolarnia, ślusarnia), pralnię, gastronomię (kuchnia, stołówka, catering). W miejscach tych zatrudnione są osoby bezrobotne, z dużymi problemami, bezdomne. To nie jedyna działalność „Być Razem”, ale ta najbardziej kluczowa.

W czasie 8 lat działalności podpisano umowy z 299 osobami (umowy o pracę lub cywilno-prawne), w tym 134 osoby radzące sobie na rynku pracy, 165 osób bezrobotnych lub długotrwale bezrobotnych, 53 osoby bezdomne, 65 osób uzależnionych od alkoholu. Ponadto fundacja stale realizuje działania mające na celu aktywizację osób bezrobotnych. Dzięki prowadzonemu na terenie fundacji punktowi pośrednictwa pracy wykorzystano 501 ofert pracy, pracę podjęło w różnej formie ok. 250 osób.

Burmistrz Ryszard Macura przed sesją przygotował informację dla radnych nt. zakresu współpracy gminy z „Być Razem” na przestrzeni tych lat. - Pierwszy etap projektu „Rewitalizacja nieruchomości poprzemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej” zakończył się w kwietniu 2008 roku - informuje Macura. Całkowity koszt inwestycji według informacji przekazanych przez burmistrza wyniósł blisko 6 mln zł. Z tego ponad 3 mln zł poniosła gmina, ok. 340 tys. budżet państwa, dotacja z Unii Europejskiej - ponad 2,5 mln zł. Jak dodaje Macura, fundacja „Być Razem” podpisała na 5 lat (z możliwością przedłużenia) umowę z miastem na prowadzenie tam przedsiębiorstwa społecznego. Podpisano też umowę użyczenia gruntu i wyremontowanych budynków z wyposażeniem, a „Być Razem” zostało zobowiązane do ponoszenia kosztów funkcjonowania zrewitalizowanych obiektów (ok. 20 tys. zł na miesiąc). Ponowiona w 2013 roku umowa użyczenia gruntu i nieruchomości obowiązuje teraz do kwietnia 2018 roku.

Jak podał Macura, Fundacja „Być Razem” realizowała z Urzędem Miejskim w Cieszynie na przestrzeni tych lat szereg projektów: Program Rewitalizacji Społecznej Cieszyn - OdNowa (2011 - 2012), Projekt „W stronę klastra - promocja ekonomii społecznej” (2009 - 2010), Projekt systemowy „Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie” (2008 – 2015), zlecenia miasta na realizowanie zadań publicznych (2009 i 2010), współpraca z jednostkami miejskimi:Zamek, MZD, PIT (2009 - 2010).

Dalej Macura odniósł się do udzielanych pożyczek Fundacji „Być Razem”. - Od 2008 roku gmina udziela Fundacji „Być Razem” wsparcia w postaci pożyczek. Są to pożyczki podlegające zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej (na podstawie uchwały budżetowej) oraz pożyczki (od 2010 roku) udzielane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań w sferze pożytku publicznego - poinformował burmistrz.

- Fundacja „Być Razem” w okresie od 2008 roku do chwili obecnej skorzystała z pożyczek na łączną kwotę 1 mln 94 tys. 106 zł. W styczniu 2016 roku Fundacja Być Razem” złożyła wniosek o udzielenie z budżetu gminy Cieszyn kolejnej pożyczki z przeznaczeniem na rozwój Przedsiębiorstwa Społecznego przy Wałowej 4 w Cieszynie w wysokości 150 tys. zł na okres dwóch lat - dodał Macura. Z informacji przekazanych przez burmistrza wynika, że w latach 2008-2016 fundacja zaciągnęła 12 pożyczek, z czego wszystkie zostały terminowo spłacone, za wyjątkiem ostatniej, która ma termin spłaty we wrześniu 2016.

Na koniec wystąpienia Fundacji „Być Razem” padło kilka informacji o planowanej wzajemnej współpracy miasta i tej organizacji. Jednym z priorytetowych założeń współpracy na przyszłość jest działanie w zakresie tworzenia i realizacji gminnego programu rewitalizacji. Samorząd planuje także m.in. zaangażować „Być Razem” w promocję Cieszyna. - Przedsiębiorstwo prowadzone przez fundację jest rozpoznawalne w całym kraju, działalność fundacji była wyróżniana i nagradzana, w siedzibie fundacji organizowane są również wizyty studyjne - zaznaczył Ryszard Macura. Przy okazji zaznaczono, że w Cieszynie odbywają wizyty przedstawiciele samorządu w Tarnowie, który chce zdobyć wiedzę od „Być Razem” w zakresie stworzenia kopii takiej organizacji w Tarnowie.

Do tego nawiązał radny, Krzysztof Pszczółka. - Właśnie, ta organizacja zdobywa prestiżowe nagrody, jest szanowana i na zewnątrz samorządy patrzą z zazdrością na cieszyńskie działania Fundacji „Być Razem”. Tylko dlaczego nie jest ta działalność akceptowana w samym mieście? Dlaczego w Cieszynie nie akceptuje się czyjegoś sukcesu i człowieka, któremu coś się udało? - pytał Pszczółka. Innego zdania była radna Grażyna Pawlita, która stwierdziła, że to za dużo powiedziane, a stawianie sprawy przez „Być Razem” jakoby nie dostawało wsparcia od miasta, jest nieprawdziwe. - Proszę nie mówić, że nie ma współpracy z miastem, bo jest. Dostajecie pożyczki od miasta - zaznaczyła.

Na koniec zabrał także głos radny Bartosz Tyrna, który zaznaczył, że o takie partnerstwo z tego typu organizacjami w samorządzie należy dbać. - Współpracujemy obecnie nad programem rewitalizacji Cieszyna. Nie będziemy w stanie sami jako samorząd realizować wszystkich celów. Dlatego potrzebujemy partnerów społecznych - powiedział Tyrna. - Od lat obserwuję spadek jakości życia społecznego w Cieszynie. Pozbywamy się dużych festiwali i pracodawców. Pozbycie się kolejnego partnera to nie jest dobry kierunek, tym bardziej, że współpraca z „Być Razem” może nasz samorząd wyróżniać na zewnątrz - dodał.

Komentarze: (590)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Widać, takim młodzieniaszkom nie. Ty wyjątkowo, nie siedziałeś na tym hełmie. Taż jako chłop 35 letni kulturalnie się lansujesz a mimo to jesteś nadal bez jaj.

Twoja wiedza często dotyczy pierwszo i drugorzędowych cech płciowych. Świadczy to o tym, czym żyjesz, o czym fantazjujesz, co cię inspiruje i czego pragniesz. "Macice", "jaja", "krocza", "pozatykane kanały", "nadstawione do całowania pępki z niespodzianką pod postacią nagłej ekspozycji tzw. "tyłu". Masz wyobraźnie.

Naprawdę daleko mi do wynaturzeń lansowanych przez ciebie Karmazynowy Królu w stylu jaki preferujesz określonym tu jako Venus Cloacina w momencie wejścia na ten panel dyskusyjny kiedy pod tym nickiem wpisałeś się jako niezweryfikowany. Przyznaję ,że weryfikacja i trafne rozpoznanie spowodowała ,że rynsztokowy słowotok zastąpiłeś bardziej cenzuralnym. Przecież koledzy czytają. Ale cóż twoje początkowe wpisy dają o tobie jakiś obraz. Ten, który obłudnie zaprezentowałeś w czasie zwołanej przez ciebie konferencji poświęconej hejterstwu w sieci. Najlepiej wszystkiemu zaprzeczyć i pokazać palcem ,że to inni nie ja hejtuję, to nie ja jestem ordynarny ,to inni. To nie ja spowodowałem wypadek to ułomność mojej psychiki. Ofiary miało tam nie być.

Twoja bogata twórczość hejterska aż kipi od zboczonych fraz, seksualnych metafor, niedwuznacznych opisów i być może propozycji. Kiedyś być może jakiś mądrzejszy ode mnie pokusi się, żeby na podstawie tego opracować twój portret.

Już tego próbowałeś na zwołanej przez siebie konferencji poświęconej hejterstwu w sieci na Zamku Cieszyn. nawet ją publicznie odczytałeś. To wówczas nie przyznałeś się publicznie ,że hejtujesz w sieci pod nickiem Kiep -czy dlatego ,żeby uniknąć wydania opinii psychologów o własnej osobowości. jak się okazuje nie wielkie zmiany zaszły od czasu tej wydanej opinii po tragicznym w skutkach wypadku. chowaniem głowy w piasek niczego tak naprawdę nie dokonasz. zawsze będziesz niedojrzały przerośniętym młodzieniaszkiem hejtującym w sieci, transgranicznie niezrównoważonym w swoich poczynaniach młokosem,który w wieku 35 lat ciągle pozostaje na utrzymaniu swoich rodziców.

Twoje oburzenie świadczy o wielkim wstydzie wynikającym z nazwy tych miejsc, czy próby świadomego ich omijania w imię własnej wyższości wyalienowanej z seksualności? Tak czy tak to ty masz problem nie Mach.

Dzisiaj znowu. Czekasz na mnie?

Mach. Wczoraj po kilkunastu godzinach ciszy w tym temacie napisałem posta. Odpowiedziałeś po kilku minutach. Co ty warujesz przy klawiaturze?

Ezechiel, 25:17.
„Ścieżka sprawiedliwych wiedzie przez nieprawości samolubnych i tyranię złych ludzi. Błogosławiony ten, co w imię miłosierdzia i dobrej woli prowadzi słabych przez dolinę ciemności, bo on jest stróżem brata swego i znalazcą zagubionych dziatek. I dokonam srogiej pomsty w zapalczywym gniewie, na tych, którzy chcą zatruć i zniszczyć moich braci; i poznasz, że ja jestem Pan, gdy wywrę na tobie swoją zemstę”

Czy to tylko cytat z Biblii, czy też próba zastraszenia- art.190 kk. Adminie proszę zabezpieczyć nadawcę tego postu. Groźba słowna.

Złodziej krzyczy: ŁAPAĆ BO KRADNĄ !!!!!!!!!!!!
hahahahahahaha :)

Art.212 KK

Nie zrozumiałeś porównania.

Też uważasz, że to niezły tekst przed "skasowaniem " klienta ?
Następny tekst będzie pod nickiem Jules ?

Tekst nie dotyczy tylko kasowania klienta. Obejrzyj film do końca.

Nie jestem naiwny, nie wierzę , że można Was zmienić.
Młody pajacuje, stary mu wtóruje.

Hmm... interesująca koncepcja :)

Amen.

Nie używaj słów, których nie rozumiesz.

Niech tak będzie. A w tym wypadku niech ci będzie.

Zdarza ci się odejść od klawiatury?

Nie przypisuj sobie jakiegoś generalnego przesłania. Na nic ci się to nie zda. Uodporniłem się na Kiepa, Karmazynowego Króla i wielu podobnych do ciebie. Żaden bełkot Kiepa alias karmazynowego Króla nie zachwieje Machem. Idę pospacerować a ty mierz się z moimi złotymi myślami.

Jak możesz się wypowiadać o sobie pisząc w trzeciej osobie?. Toż to straszna bufonada. Chociaż po przemyśleniu stwierdzam, że nie ma się co dziwić.

Mam nadzieję, że ofiary twojego hejtu będą miały jaja lub jajniki i się zdecydują. Do tego momentu ja będę przywracał zakłóconą przez ciebie równowagę. Mam ułatwione zadanie ponieważ sam jesteś swoim największym wrogiem. Wystarczy przeszukać twoje wypowiedzi i cytować, cytować,cytować - same kompromitacje. Trzeba być ślepym, żeby nie natknąć się na jedno z twoich wielu kłamstw, głupot, szowinistycznych świństw i słów sugerujących jakieś ukryte, dziwne pragnienia.

Ja tu się wypowiadam tylko jako Karmazynowy Król. Ty najwyraźniej jesteś Machem i podszywasz się pod co najmniej kilku Anonimów. Jak to jest? Najpierw piszesz opinię a potem dyskutujesz sam ze sobą? Wspierasz samego siebie? Bo chyba się ze sobą nie kłócisz? Mam nadzieję, że jedna z twoich licznych ofiar wytoczy ci sprawę i wtedy dowiemy się w Cieszynie jak wyglądało twoje hejterstwo. Nie dość, że gnoisz ludzi pod swoim głównym nickiem to potem jeszcze wspierasz to gnojenie i strzelasz anonimowo w plecy? Myślisz, że tego nie widać?

Patrząc na nerwową reakcję Macha i jego klonów wiem, że trafiłem w czuły punkt. Acha: Podgląd, masz swoje 500 :)

Przywoływanie Kiepie kolejnego twojego klona Podgląda wpisuje się także w te trafienia. To już 505.

Rozumiem, że ty nigdy w sieci i na portalu GC się nie wypowiadałeś- a karmazynowy król to nick jedynie na użytek hejtu pod tym panelem dyskusyjnym. Usiłujesz stawiać tego typu zarzuty jako twardą poszlakę? Przecież Kiepie tu jesteś karmazynowym Królem, pod jakim nickiem wystąpisz w komentarzach pod następnymi tekstami? Z twoją psychiką i bieżącą oceną stawianych zarzutów jest rzeczywiście Kiep-sko.

Trafiony. Zatopiony. Uwielbiam zapach trafionego Macha o poranku :)

Pisząc to siedzisz na hełmie ?

Zważywszy na czas jaki umieszczono przy twoim wpisie Kiep-sko u ciebie z oceną pory dnia. Jak to u Kiepa.

Nie podejrzewam, że wiesz z jakiego filmu pochodzi wypowiedź, którą sparafrazowałem. Zapytaj podgląda.

Dwójka pik. Trójka pik. Czwórka karo, szóstka trefl. Ósemka pik.
Uważasz, że jesteś warty waleta ?

Ogranicz się już tylko do moich złotych myśli..Parafrazuj Macha. Będę wiedział o co chodzi.. Nie ściemniaj.

Twarda poszlaka na to, że się rozmnażasz w sieci a nawet w tych samych wątkach.

Ta poszlaka, to z autopsji ?

W odstępie 1,5 roku użyłeś tego samego rzadkiego zwrotu pod nickami Anonim i Mach. Poza tym widać oczywiste podobieństwo językowe pomiędzy różnymi wypowiedziami twoimi jako Mach i innych niezarejestrowanych użytkowników w tym zwykłych anonimów. Takie zdanie podziela wielu Cieszyniaków, którzy śledzą twoją aktywność internetową.

Jest dla mnie oczywiste, że Anonim i Mach to jedna i ta sama osoba. Poniższe dwa cytaty potwierdzają podejrzenia wielu osób, że nie wypowiadasz się tylko pod zarejestrowanym Nickiem Mach lecz także pod różnymi niezarejestrowanymi Anonimami.

Żałosny tchórzu, trzeba być wyjątkowym cynikiem , tchórzem i hipokrytą, żeby taki zarzut stawiać rozpoznanemu w sieci Machowi, zaś samemu cynicznie wielokrotnie zmieniać nicki i hejtować w sieci pod nickiem Kiep, Karmazynowy Król a prawie nigdy pod swoim nazwiskiem Michał Paluch.
Cynizm Twój jest tym większy, że pozwoliłeś sobie na zwoływanie konferencji na Zamku Cieszyn poświęconej właśnie hejterstwu w sieci i cynicznie publicznie w obecności wielkich jak mówisz Cieszynian, zadać przez siebie retoryczne pytanie dotyczące właśnie swojej osoby cytuję..."czy może jest obeną osoba posługująca się nickiem Kiep, może Podgląd" i udawać ,że się to osobą nie jest.
Mogę zrozumieć, że aby nie odsiadywać wyroku sprawca wypadku kryje się za opinią psychologa, ale że brak odwagi cywilnej by przyznać się do komentowania pod stale zmienianymi nickami tekstów artykułów to wyjątkowa hipokryzja.

JEST DZIEŃ 29 LUTEGO 2016, GODZINA 17.48. ANONIM PISZE - W TYM WĄTKU:

)))to zupełnie jak w tym kawale, kiedy Papież i Jaruzelski oboje byli zgodni, że stan wojenny jest nie do zniesienia. (((

JEST 27 WRZEŚNIA 2014. GODZINA 5.38 RANO- MACH PISZE:

)))kiedyś Jaruzelski spotkał się z Papieżem i obaj stwierdzili ,że "stan wojenny jest nie do zniesienia." (((

http://gazetacodzienna.pl/artykul/gospodarka/mariusz-andrukiewicz-trzy-s...

Co z tego wynika?

Że obaj stwierdzili to samo. Każdy jednak obstawał przy swoim uzasadnieniu dlaczego stan wojenny jest nie do zniesienia. Tylko Kiep alias karmazynowy król nie może zrozumieć przesłania zawartego w tym stwierdzeniu. Zarówno Anonim jak i Mach wiedzieli o czym piszą przywołując znaną anegdotę, ktorą zapewne nie rozwikłał autor powyższego postu.

Nie rozumiesz mojego pytania. Nie musisz. Nie było do ciebie.

Rozumiem ,to było pytanie do Kiepa alias M.Paluch.

... kawał z 85 roku, jak twó pesel.

No przecież to jasne jak słońce. ano to że Kiep i Karmazynowy Król to Michał Paluch, który w przeciwieństwie to Macha nie ma odwagi do tego się przyznać. Cynicznie zadawał pytanie retoryczne na spotkaniu poświęconemu hejterstwu w sieci; cytuję czy na sali obecna jest osoba posługująca się nickiem Kiep, może jest osoba posługująca się nickiem Podgląd.

Cóż ty powiesz MachoKlonie?

Jakiś symbol odwróconej nieskończoności? z jakiego filmu? Zapytaj Kiepa.

Pojedynek wygasa?
A szkoda, myślałem, że dojdziecie do 500...

Myślisz, że ktoś mógłby na ciebie zagłosować? Np. Anonim_jeden lub anonim-1 lub anonimka lub uczeń? Przyznam, że niektórzy mądrzejsi od ciebie.

Zwłaszcza Kiep alias Karmazynowy król całym czasem wykazuje na tu swoje mądrości. Burmistrzem już nie zostaniesz- z powodu orzeczonej niepoczytalności.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama