, czwartek 25 lipca 2024

REGULAMINY

 

KOMENTARZE

§1. Redakcja portalu gazetcodzienna.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.

§2. Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu, jeżeli jego treść:
- zawiera niecenzuralne słowa bądź wyrażenia,
- nawołuje do przemocy,
- uraża uczucia religijne,
- jest rasistowska, antysemicka, szowinistyczna, wulgarne lub obraźliwa,
- narusza zasady współżycia społecznego,
- zawiera adresy www i e-mail oraz dane osobowe i teleadresowe,
- zawiera reklamy produktów lub usług,
- propaguje alkohol, narkotyki lub inne środki odurzające,
- obraża osoby publiczne lub inne osoby uczestniczące w dyskusji,
- może łamać prawa autorskie,
- jest niezgodna z tematem komentowanego artykułu,
- jest pisana tylko wielkimi literami,
- zawiera długi ciąg znaków interpunkcyjnych,
- obraża osoby publiczne, uczestniczące w dyskusji,
- zawiera uwagi skierowane do redakcji oraz pracowników Gazetycodziennej.pl
- jest napisana w języku innym niż polski,
- wprowadza wrażenie dyskusji, a w rzeczywistości jest dodawana z jednego adresu IP.

§3. Uwagi do redakcji prosimy przesyłać za pomocą poczty e-mail na adres: redakcja@gazetacodzienna.pl

§4. Osoba zamieszczająca opinie zawierające treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa portalu gazetacodzienna.pl i jego wydawcy lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego może ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną. Prosimy o staranne pisanie i przestrzeganie zasad ortografii.

§5. W przypadku kilkukrotnego naruszenia regulaminu, użytkownik zostanie zbanowany.

§6. Zablokowani mogą zostać również zarejestrowani użytkownicy, którzy do rejestracji wykorzystali tymczasowe konta mailowe, niewymagające rejestracji i logowania.

§7. Komentarz bez akceptacji redakcji może zamieścić jedynie użytkownik portalu gazetacodzienna.pl. który wcześniej zarejestrował się w serwisie i w momencie dodania komentarza jest zalogowany.

§8. Wszystkie komentarze dodane przez osoby, które nie są zarejestrowane w portalu gazetacodzienna.pl i w momencie dodania komentarza nie są zalogowane, muszą zostać zaakceptowane przez redakcję. Redakcja portalu gazetacodzienna.pl ma prawo zmienić treść takiego komentarza.

§9. Redakcja zobowiązuje się do podjęcia decyzji co do opublikowania lub nie komentarza dodanego przez osobę niezalogowaną w ciągu 24 godzin od jego dodania.

"NASZE SPRAWY", "MOIM ZDANIEM", "OGŁOSZENIA", "BAZA FIRM"§1. Każdy materiał dodany do przez Czytelnika do portalu Gazetacodzienna.pl do działu "Nasze sprawy" lub "Moim zdaniem" przed publikacją musi zostać zaakceptowany przez redakcję Portalu.

§2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany części treści dodanego materiału bez powiadomienia autora.

§3. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść dodawanych ogłoszeń i wpisów do bazy firm.

§4. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość podawanych w ogłoszeniach informacji.

§5. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podawanych w bazie firm.

KONKURSY

§1. Organizator

1. Organizatorem Konkursu jest Portal gazetacodzienna.pl, którego wydawcą jest Agencja Promocyjno-Reklamowa SPOT s.c. Piotr Czerwiński, Wojciech Krawczyk, chyba że w opisie Konkursu podane jest inaczej.

§2. Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników Portalu gazetacodzienna.pl i członków ich rodzin do II stopnia pokrewieństwa.
2. Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska na stronie z listą odpowiedzi oraz zwycięzców.
3. Każdy z Uczestników może wziąć udział w jednym Konkursie tylko raz.
4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez Portal gazetacodzienna.pl w celach promocyjno-marketingowych, związanych z prowadzoną przez firmę działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.
5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów nadesłanych do Konkursu przez Organizatora.

§3. Zasady konkursu

1. Dla każdego Konkursu określona jest nagroda i nie istnieje możliwość zamiany jej przedmiotu ani terminu.
2. Warunki konkursu i czas jego trwania ustalane są indywidualnie dla każdego z nich. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie wymagań określonych w danym konkursie.
3. Zwycięzców wybiera Kapituła Konkursowa, której decyzja jest ostateczna i niezaskarżalna.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nagrody oraz za ich jakość i użyteczność. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa na podmiocie wskazanym w treści gwarancji.
5. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

§4. Odbiór nagród

1. W momencie odbioru nagród należy posiadać przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem na nazwisko podane w formularzu odpowiedzi.
2. O wygranej oraz sposobie odbioru nagrody Zwycięzca zostanie powiadomiony drogą mailową na adres, z którego wysłał zgłoszenie, najpóźniej 24 godziny po ogłoszeniu Konkursu, chyba, że chyba że w opisie Konkursu podane jest inaczej
3. Osoby, które nie wygrały nagrody, nie zostaną poinformowane o wynikach Konkursu.
4. Nagroda, która nie zostanie odebrana w ciągu 14 dni od opublikowania wyników Konkursu na stronie lub powiadomienia Uczestnika, drogą mailową, przepada.

§5. Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania odpowiedzi niespełniających wymogów uwzględnionych we właściwym Konkursie.
2. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu bez powiadomienia Uczestnika.
4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

WYKORZYSTYWANIE TREŚCI

§1.
 Portal gazetacodzienna.pl nie wyraża zgody na wykorzystywanie materiałów w postaci artykułów, zdjęć i materiałów wideo bez uzyskania uprzednio zgody Wydawcy Portalu.§2. 
Warunkiem wykorzystania treści zamieszczonych w Portalu gazetacodzienna.pl jest uzyskanie zgody właściciela praw majątkowych. Prawa majątkowe wszystkich materiałów opublikowanych na stronie gazetacodzienna.pl należą do Wydawcy Portalu, Agencji Promocyjno-Reklamowej SPOT s.c. Piotr Czerwiński, Wojciech Krawczyk.§3.
 Zasady wykorzystania treści ustalane są indywidualnie z Dyrektorem Wydawniczym Portalu Wojciechem Krawczykiem.§4.
 Wykorzystanie materiałów bez zgody Wydawcy jest równoznaczne z akceptacją cennika, zgodnie z którym Wydawca za artykuł pobiera opłatę w wysokości 500 zł brutto, a za zdjęcie opłatę w wysokości 250 zł brutto.§5.
 Prawa autorskie są niezbywalne i należą do autorów materiałów, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)§6.
 Każdy materiał pochodzący z Portalu gazetacodzienna.pl umieszczany na innej stronie, musi posiadać aktywny link odsyłający do artykułu, zdjęcia lub materiału wideo zamieszczonego w Portalu gazetacodzienna.pl, z podaniem oryginalnego tytułu oraz autora materiału.

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
reklama