, poniedziałek 20 maja 2024
Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi
Przed zebranymi wystąpili Mariusz Andrukiewicz, Laura Andrukiewicz i Dariusz Bożek reprezentujący Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”.  fot: F.J.DralDodaj do Facebook

Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi

MB
Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi

Zdjęcia F.J. Dral


Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi


Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi


Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi


Cieszyn: Fundacja „Być Razem” prezentuje się przed radnymi

Niemało czasu zajęli przedstawiciele Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” podczas sesji Rady Miejskiej Cieszyna 25 lutego. To pierwsze tak duże wystąpienie tej fundacji przed cieszyńskim samorządem, podsumowujące osiem lat działalności w Cieszynie. W raczej optymistycznej atmosferze przedstawiciele opowiedzieli o swojej pracy nad Olzą, choć nie zabrakło także kilku gorzkich słów.

Przed zebranymi wystąpili Mariusz Andrukiewicz, Laura Andrukiewicz i Dariusz Bożek reprezentujący Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”.

Andrukiewicz opowiedział o ukończonym w 2008 roku remoncie 9 obiektów poprzemysłowych przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie, które gmina Cieszyn otrzymała od Polifarbu. Obiekty wyposażono w maszyny i urządzenia technologiczne. Z czasem zorganizowano tam miejsca pracy dla osób bezrobotnych i dotkniętych wykluczeniem społecznym w kierunku samozatrudnienia. Prowadzi się tam manufakturę WellDone (stolarnia, ślusarnia), pralnię, gastronomię (kuchnia, stołówka, catering). W miejscach tych zatrudnione są osoby bezrobotne, z dużymi problemami, bezdomne. To nie jedyna działalność „Być Razem”, ale ta najbardziej kluczowa.

W czasie 8 lat działalności podpisano umowy z 299 osobami (umowy o pracę lub cywilno-prawne), w tym 134 osoby radzące sobie na rynku pracy, 165 osób bezrobotnych lub długotrwale bezrobotnych, 53 osoby bezdomne, 65 osób uzależnionych od alkoholu. Ponadto fundacja stale realizuje działania mające na celu aktywizację osób bezrobotnych. Dzięki prowadzonemu na terenie fundacji punktowi pośrednictwa pracy wykorzystano 501 ofert pracy, pracę podjęło w różnej formie ok. 250 osób.

Burmistrz Ryszard Macura przed sesją przygotował informację dla radnych nt. zakresu współpracy gminy z „Być Razem” na przestrzeni tych lat. - Pierwszy etap projektu „Rewitalizacja nieruchomości poprzemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej” zakończył się w kwietniu 2008 roku - informuje Macura. Całkowity koszt inwestycji według informacji przekazanych przez burmistrza wyniósł blisko 6 mln zł. Z tego ponad 3 mln zł poniosła gmina, ok. 340 tys. budżet państwa, dotacja z Unii Europejskiej - ponad 2,5 mln zł. Jak dodaje Macura, fundacja „Być Razem” podpisała na 5 lat (z możliwością przedłużenia) umowę z miastem na prowadzenie tam przedsiębiorstwa społecznego. Podpisano też umowę użyczenia gruntu i wyremontowanych budynków z wyposażeniem, a „Być Razem” zostało zobowiązane do ponoszenia kosztów funkcjonowania zrewitalizowanych obiektów (ok. 20 tys. zł na miesiąc). Ponowiona w 2013 roku umowa użyczenia gruntu i nieruchomości obowiązuje teraz do kwietnia 2018 roku.

Jak podał Macura, Fundacja „Być Razem” realizowała z Urzędem Miejskim w Cieszynie na przestrzeni tych lat szereg projektów: Program Rewitalizacji Społecznej Cieszyn - OdNowa (2011 - 2012), Projekt „W stronę klastra - promocja ekonomii społecznej” (2009 - 2010), Projekt systemowy „Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie” (2008 – 2015), zlecenia miasta na realizowanie zadań publicznych (2009 i 2010), współpraca z jednostkami miejskimi:Zamek, MZD, PIT (2009 - 2010).

Dalej Macura odniósł się do udzielanych pożyczek Fundacji „Być Razem”. - Od 2008 roku gmina udziela Fundacji „Być Razem” wsparcia w postaci pożyczek. Są to pożyczki podlegające zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej (na podstawie uchwały budżetowej) oraz pożyczki (od 2010 roku) udzielane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań w sferze pożytku publicznego - poinformował burmistrz.

- Fundacja „Być Razem” w okresie od 2008 roku do chwili obecnej skorzystała z pożyczek na łączną kwotę 1 mln 94 tys. 106 zł. W styczniu 2016 roku Fundacja Być Razem” złożyła wniosek o udzielenie z budżetu gminy Cieszyn kolejnej pożyczki z przeznaczeniem na rozwój Przedsiębiorstwa Społecznego przy Wałowej 4 w Cieszynie w wysokości 150 tys. zł na okres dwóch lat - dodał Macura. Z informacji przekazanych przez burmistrza wynika, że w latach 2008-2016 fundacja zaciągnęła 12 pożyczek, z czego wszystkie zostały terminowo spłacone, za wyjątkiem ostatniej, która ma termin spłaty we wrześniu 2016.

Na koniec wystąpienia Fundacji „Być Razem” padło kilka informacji o planowanej wzajemnej współpracy miasta i tej organizacji. Jednym z priorytetowych założeń współpracy na przyszłość jest działanie w zakresie tworzenia i realizacji gminnego programu rewitalizacji. Samorząd planuje także m.in. zaangażować „Być Razem” w promocję Cieszyna. - Przedsiębiorstwo prowadzone przez fundację jest rozpoznawalne w całym kraju, działalność fundacji była wyróżniana i nagradzana, w siedzibie fundacji organizowane są również wizyty studyjne - zaznaczył Ryszard Macura. Przy okazji zaznaczono, że w Cieszynie odbywają wizyty przedstawiciele samorządu w Tarnowie, który chce zdobyć wiedzę od „Być Razem” w zakresie stworzenia kopii takiej organizacji w Tarnowie.

Do tego nawiązał radny, Krzysztof Pszczółka. - Właśnie, ta organizacja zdobywa prestiżowe nagrody, jest szanowana i na zewnątrz samorządy patrzą z zazdrością na cieszyńskie działania Fundacji „Być Razem”. Tylko dlaczego nie jest ta działalność akceptowana w samym mieście? Dlaczego w Cieszynie nie akceptuje się czyjegoś sukcesu i człowieka, któremu coś się udało? - pytał Pszczółka. Innego zdania była radna Grażyna Pawlita, która stwierdziła, że to za dużo powiedziane, a stawianie sprawy przez „Być Razem” jakoby nie dostawało wsparcia od miasta, jest nieprawdziwe. - Proszę nie mówić, że nie ma współpracy z miastem, bo jest. Dostajecie pożyczki od miasta - zaznaczyła.

Na koniec zabrał także głos radny Bartosz Tyrna, który zaznaczył, że o takie partnerstwo z tego typu organizacjami w samorządzie należy dbać. - Współpracujemy obecnie nad programem rewitalizacji Cieszyna. Nie będziemy w stanie sami jako samorząd realizować wszystkich celów. Dlatego potrzebujemy partnerów społecznych - powiedział Tyrna. - Od lat obserwuję spadek jakości życia społecznego w Cieszynie. Pozbywamy się dużych festiwali i pracodawców. Pozbycie się kolejnego partnera to nie jest dobry kierunek, tym bardziej, że współpraca z „Być Razem” może nasz samorząd wyróżniać na zewnątrz - dodał.

Komentarze: (590)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

MACH, cenię Twoją aktywność publiczną lecz w przypadku Andrukiewicza wiele rzeczy Ci się myli. Poniżej dwie przykładowe.

CYTAT: "Wygląda na to anonimie jakby większość radnych w RM spadło z księżyca a nie z komitetu wyborczego samego właściciela fundacji "Być Razem"." - --- Fundacje nie mają właścicieli. Fundacje mają fundatora lub fundatorów a ci nie są właścicielami.

CYTAT:"To znaczy, że jedynym ich źródłem finansowania z pożyczek może być bank. Przywilej korzystania z pożyczek gminnych fundacji Być Razem jest nieuprawniony" --- jest uprawniony, czyli zgodny z prawem. Nie sądzisz chyba, że UM naraziłby się na działania sprzeczne z przepisami.

i tak dalej i tak dalej.

Nie chce mi się dalej pisać ale praktycznie każdy Twój wpis zawiera jakieś pomyłki, nieprawdy, już nie mówię o zwykłych pomówieniach, w które się zapędzasz jak myslę w dobrej wierze. Może i masz trochę racji w niektórych sprawach ale argumentacja Ciebie kompromituje

Twoja argumentacja"... jest uprawniony, czyli zgodny z prawem. Nie sądzisz chyba, że UM naraziłby się na działania sprzeczne z przepisami..."--- może był uprawniony raz, ale naście razy upewnia starającego się o pożyczkę, że to jego prawo? Wydaje Ci się, że prawo do prośby jest równoznaczne z prawem do ich ciągłego powtarzania? oraz "... Fundacje nie mają właścicieli. Fundacje mają fundatora lub fundatorów a ci nie są właścicielami." czyli założyciel fundacji wymyślił , że nie ponosi żadnej odpowiedzialności ba taka spoczywa na fundatorach wpłacających środki finansowe?
Nie chce mi się dalej pisać ale praktycznie każdy Twój argument zawiera jakieś pomyłki, nieprawdy, w które się zapędzasz jak myślę w dobrej wierze. Może i masz trochę racji w niektórych sprawach ale argumentacja Ciebie kompromituje

Anonimie- fundator sprawuje funkcje właścicielskie.- zawiera umowy, staje przed sądem odpowiada za wszystkie sprawy fundacji jak każdy prywatny podmiot gospodarczy.
To ,że gmina podjęła uchwałę o udzieleniu pożyczek nie oznacza ,że jest to zgodne z prawem o gospodarowaniu majątkiem gminnym. Ośmielę się twierdzić, że ta forma pomocy jest na papieże jakoś umotywowana ,że srodki pożyczone idą na cele jak we wniosku- pomocy społecznej- tyle że nikt z kontrolujących nie śledzi bilansu przepływów pieniężnych w kasie fundacji i z czyich środków w danym momencie fundacja pokrywa swoje zobowiązania. Prawidłowo by było gdyby za wykonanie zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej fundator przedstawiał gminę za realizację zadań faktury za które płaci gmina po wykonaniu usługi. Zgodzisz się anonimie ,że gmina nie jest w stanie śledzić czy w danym momencie fundator wykorzystał środki gminne na zapłacenie ziemniaków do komercyjnej stołówki czy za usługę w zakresie pomocy społecznej. Nadal twierdzę ,że tak udzielane pożyczki przez gminę takiemu podmiotowi naruszają ustawę o finansowaniu zadań zleconych przez gminę w zakresie pomocy społecznej.
Jeśli masz kolejne zarzuty możesz je w dalszym ciągu tutaj podnosić- zanim sprawa przybierze poważniejszego obrotu.
Jak zauważyłeś ja jestem rozpoznawalny i jakoś kompromitacji się nie boję- dlaczego ty piszesz zatem anonimowo?

Anonim pisze anonimowo bo też chce być razem z prezesem fundacji, która liczy na pożyczkę od fundacji (gminy). W tym stowarzyszeniu pralni pieniędzy są tylko fundacje i fundatorzy by być razem. Nazwiska są przypadkowe (anonimowe). Takie jest wytłumaczenie tego (i)deal(u) bez firmy.

"Anonimie- fundator sprawuje funkcje właścicielskie.- zawiera umowy, staje przed sądem odpowiada za wszystkie sprawy fundacji jak każdy prywatny podmiot gospodarczy."

Czemu piszesz takie głupoty? Poczytaj przepisy prawa.

Nie wierzę anonimie żebyś był aż tak tępy. W sądzie rejestrowym masz- fundator- Mariusz Andrukiewicz osoba prywatna; prezes zarządu fundacji Mariusz Andrukiewicz; a zarząd zatwierdza kto? fundator Mariusz Andrukiewicz. zatym siła sprawczą ,decyzyjną jest kto w fundacji? Więc kto tu się wykazuje głupotą i brakiem interpretacji prawa?

Andrukiewicz jest prezesem fundacji ale nie jest jej fundatorem. Coś ci dzwoni ale nie wiesz nawet czy w kościele. Zmień dilera, który dostarcza ci informacje, albo...nie zmieniaj. Pośmiejemy się jeszcze.

Tak dyrektor stowarzyszenia "Być Razem" powołał w imieniu Stowarzyszenia Być Razem fundację Być Razem i stał się jej prezesem zarządu. Dosyć już anonimie krętactwa. Śmiejmy się wszyscy.

dyrektor stowarzyszenia nie mógł powołać w imieniu stowarzyszenia fundacji. Takie decyzje są w kompetencjach walnego lub zarządu. Śnij dalej.

Ten dyrektor to dyktator i prezes w tym przedsięwzięciu, Marionetki i tak nie mają głosu. Wszyscy wiedzą kto ma piłkę w grze. Brnij dalej. Dowody z przeszłości wskazują, że w stowarzyszeniu pozostały jedynie kobiety i robota za friko, zaś dochodowymi zadaniami zajęła się fundacja na czela z jej prezesem. Dlaczego zatem dochodowa fundacja prowadząca działalność gospodarczą ,która powinna generować zyski ubiega się o bezprocentowe pożyczki miejskie, a nie stowarzyszenie? Może to nieudolna gospodarka prezesa. To, że fundacja prowadząca komercyjną działalność gospodarczą sięga po pożyczki miejskie -jak to określono na dwa lata budzi tym większy mój niepokój o zasadność ich udzielania. Nie wiem dlaczego wcześniejsze pożyczki spłacał za fundację Ban Spółdzielczy, który przecież musiał na tym zarabiać i kto płacił prowizję? Skoro przed końcem roku budżetowego pożyczka musiała być spłacona- a teraz pożyczka na dwa lata fundacji prowadzącej działalność komercyjna??? No interesujące działanie radnych z Komitetu Andrukiewicza na koszt i autorytet burmistrza Macury ze szkodą dla budżetu miejskiego .

Stowarzyszenie otrzymuje dotacje na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn, dlatego nie potrzebuje pożyczek. Robota nie jest za friko, bo zatrudnia pracowników na umowy.
Fundacja realizuje działania na rzecz bezrobotnych i wykluczonych społecznie, jest organizacją pozarządową, dlatego może występować o pożyczki. Działalność prowadzi nie dla zysku fundatorów czy zarządu (który co najwyżej może pobierać wynagrodzenie za pracę w Fundacji), ale dla celów określonych w statucie.

Na jakiej podstawie Stowarzyszenie otrzymuje dotacje, czy to jest Urząd dotowany dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców? Powinno otrzymywać zapłatę za wykonaną usługę, na podstawie udokumentowanych wydatków na jej wykonanie, lub startować w przetargach z innymi podmiotami, które Urząd organizuje ( posiadając środki) dla otrzymania jak najkorzystniejszej oferty cenowej za porównywalną jakość usługi.

Ale taki tryb przewiduje Ustawa o działalności pożytku publicznego...

Z pewnością nakazuje pod przymusem je udzielać.

Nie. Ale to już są decyzje Burmistrza i Rady - mogą nie udzielać dotacji.

Jak wszystkie decyzje dotyczące innych podmiotów nie tylko dotacji dla organizacji usługowych. Tak lub Nie

Alibi na wyciąganie grosza publicznego mnie nie interesuje. Interesują mnie efekty. Z efektów wynika,że fundacja średnio miesięcznie przyjmuje i zwalnia 3 osoby(299 zatrudnionych w ciągu 8 lat)- w ten sposób nie likwiduje się bezrobocia ani też wykluczenia społecznego. Na pewno da się jednak pobierać wynagrodzenie dla zarządu fundacji i czerpać pełnymi garściami grosz publiczny skoro nie umie się go zarobić na wolnym rynku. I z tego mi się nie wymigaszPodglądzie.

Nie mam się z czego wymigiwać, nie oceniam, czy masz rację, czy nie, nie spieram się z Tobą. Każdy ma prawo do swojej oceny, Ty również, i każdy ją tu może prezentować.
Pozdrawiam!

... Taaa!!!! "...Stowarzyszenie otrzymuje dotacje na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn", tylko Stowarzyszenia samo kreuje te zadania aby się utrzymać z dotacji nie czekając na zapotrzebowanie. Pracuje jak nachalny domokrążca. Fundacja może występować o pożyczki ( jak każdy inny podmiot), ale do instytucji do tego powołanych. W obecnej praktyce, fundacja zwraca się do Urzędu, jak do fundatora odsetek za pożyczkę. Pal licho pożyczkę, może Urząd będzie fundował wszystkim prowadzącym działalność, odsetki i prowizje najlepiej w frankach.
cyt." Działalność prowadzi nie dla zysku fundatorów czy zarządu (który co najwyżej może pobierać wynagrodzenie za pracę w Fundacji), ale dla celów określonych w statucie". Czyli Zarząd działalność prowadzi z oszczędności na odsetkach i prowizjach fundowanych przez Urząd. Czyli Urząd utrzymuje Zarząd "Fundacji"
"Nie ma darmowych obiadów", bądź co bądź, Stowarzyszenie powinno o tym wiedzieć prowadząc stołówkę.
Miałeś nie komentować, a słuchasz podszeptów Karmazynowego Króla.

Nie komentuję, a informuję, nie zajmuję stanowiska, czy to dobrze, że te organizacje dostają wsparcie, nie słucham podszeptów Karmazynowego, nie popieram niczyjego zdania w tej kwestii.
Każda fundacja i stowarzyszenie może występować do Gminy o pożyczkę.
Co do źródeł finansowania działalności Fundacji - można to pewnie sprawdzić w sprawozdaniu finansowym.

Nie trzeba sprawdzać, można nie udzielić takiego wsparcia, które jest nie przymusowe a ma znamiona szantażu emocjonalnego. Można być empatycznym, prawo nie zabrania.

Oczywiście, że można nie udzielić.

Jakkolwiek będą brzmiały twoje domniemania nie zmienisz faktu, że andrukiewicz nie był fundatorem fundacji. Pomyliłeś się. Nie liczę na to ze się przyznasz do błędu. trochę nie ten poziom.

Walne zgromadzeni = właściciel, czyli właściciel powołał fundacje z powodu dofinansowania swojej własności funduszami fundatorów. Z mrówki i mrówki tworzy się dwie mrówki, które pracują na złoty melon, przy taktach orkiestry pomocy naiwnym.
Ten schemat obchodził 25-lecie..

... "Razem" z fundatorem, czy z fundatora, jak przy tym piwie ( poniżej)?

Racja- właściciel fundacji szuka fundatorów ( np. gminy) aby go wspierali w fundowaniu innym, a on pod swoim nazwiskiem lub firmą będzie dobroczyńcą. Też tak można , postawię Ci piwo jak mi pożyczysz pieniądze, ale następnym razem Ty stawiasz. TEŻ UMOWA BEDZIE ZGODNA Z PRAWEM jednocześnie będziemy razem pili piwo!!!

Racja- właściciel fundacji szuka fundatorów ( np. gminy) aby go wspierali w fundowaniu innym, a on pod swoim nazwiskiem lub firmą będzie dobroczyńcą. Też tak można , postawię Ci piwo jak mi pożyczysz pieniądze, ale następnym razem Ty stawiasz. TEŻ UMOWA BEDZIE ZGODNA Z PRAWEM jednocześnie będziemy razem pili piwo!!!

sorry ; ma być "papierze".

Statystyka: Mach umieścił w dyskusji 16 wpisów na 40 łącznie, zatem równe 40%.
Pozdrawiam!

Część anonimów to też Mach. Facet rozmawia sam ze sobą.

Jasnowidzu Mach sprawił, że go widzisz wszędzie(?), a może (tylko) komentuje twoje poczynania? Ty komentujesz, czy też rozmawiasz z dchami?

Jasnowidzem kto jest, do kogo Anonim pisze, z kim polemizuje, kto komentuje kogo? Możność pojawienia się na Forum bez podawania nicku powoduje, że na Forum unoszą się stosy duchów komentatorów, którzy tylko literami napisanymi na klawiaturze komputera przejawiają swoją obecność, cielesność swą pozostawiając w cieniu zupełnym, co powoduje, że nie wiemy, czy przypadkiem jedna cielesność nie materializuje się w postaci wielokrotnego bytu komentatorskiego, który jak udowodniliśmy wyżej, bytem prawdziwym nie jest, raczej duchem wirtualnym (zatem duchem do potęgi?).
Innymi słowy, Mach może być równocześnie swoim własnym adwersarzem, jak i poplecznikiem, zaś czy Jurek jest naprawdę Jurkiem, tego też nigdy się nie dowiemy na 100%, nawet czy ja jestem Podglądem, czy kolejnym wcieleniem Macha, tego też na pewno wiedzieć się nie da.
Howgh!

Nie wiem Podglądzie, jaki masz cel w posianiu pośród czytelników wątpliwości kto uczestniczy w wymianie poglądów. Zapewnij przynajmniej ,że nie jestem Podglądem. Z pozostałych Twoich sugestii się pośmiejemy. nie powiem żebyś miał paranoiczną wyobraźnię, ale nie sugeruj jej innym nikczemniku!

Spełniając Twoją prośbę, Machu, zapewniam, że nie jesteś Podglądem.

Przyznaj raczej, że jesteś administratorem i masz wpływ, kiedy ukazują się wpisy nie zweryfikowanych nicków.

Ale że ja? Administratorem? Nie, chciałem tylko trochę rozładować atmosferę...
Moje wpływy są bardzo mizerne, ale lubimy z Machem czasem wejść w ostrzejszą dyskusję, więc nie odmówiłem sobie zrobienia małej statystyki, a następnie wprowadzenia zamieszania zagmatwanym tekstem o tożsamościach. Jak już zapowiedziałem, nie będę komentował artykułu ani polemizował z Machem, ale coś napisać musiałem.
Pozdrawiam!

.. Co cie interesuje , dlaczego podglądasz, kto jest kim ,czy o czym ta dyskusja? Mach jest za, a Jurek przeciw, czy odwrotnie? Jeśli nie chcesz komentować i zając stanowiska po którejś ze stron, możesz tylko podglądać. Czy ktoś Cię zmusza? A może masz rozdwojenie jaźni i popierasz oba stanowiska w sprawie.

Ale wywołałem dygresyjną dyskusję! hi hi hi

Już raz pisałem, że mnogość "Anonimów" na tym forum, może być tylko podyktowana możliwością pisania administratora forum pod nickiem " Anonim" chyba tylko w celu prowadzenia własnej polityki informacyjnej. Insynuowanie, że ktoś pisze pod wieloma nickami w celu moderacji dyskusji samego z sobą, świadczy raczej o piszącym te bzdury, który bierze taką możliwość pod uwagę. Niestety internet obnaża dwie strony w dyskusji nie przewidując stanowiska pośrodku. Jeżeli szukasz tu " jestem za a nawet przeciw" to pomyliłeś adres twórcy i nie otrzymasz Nobla. Jeżeli masz z tym problem zwróć uwagę na "odpowiedz autorowi komentarza" i wyraź swoją opinię nie zauważając autora, chyba że chcesz ją prowadzić personalnie, a tu anonimowość nicku nie pomaga. Administratorowi tego forum zależy aby anonimowość była weryfikowana tylko po nr IP nie po danych które i tak mogą być fałszywe. Podglądzie, za często podglądasz aby nie umieć ocenić i dać się nabrać, że „Mach” i „Anonim” to jedna osoba bo w głowie się nie mieści jego przeciwnikom, że „Machów” jest więcej z różnymi danymi personalnymi.

Część anonimów to też Mach.

Plus wpisy pod innym nickami:)

W kontrze do Macha, pisane przez Anonima walczącego aby "Być Razem"

no i co z tego?
pozdrawiam

Mach ma jakiś problem z Andrukiewiczem i tyle. Te jego wywody na podstawie krótkiego traktującego wybiórczo temat artykułu nie mają sensu. Na sesji RM wszystko Andrukiewicz omówił, wyjaśnił. Radni zadawali pytania i dostawali odpowiedzi. Burmistrz zapewnił o bliskiej współpracy tzn. uznał ją za zasadną. Dyskusji pod tym artykułem jak i na ox prawie nie ma. Mach gada sam ze sobą i niech pozostanie osamotniony w swoich wysnutych z palca wywodach.

Wygląda na to anonimie jakby większość radnych w RM spadło z księżyca a nie z komitetu wyborczego samego właściciela fundacji "Być Razem".Usiłujesz wmówić nam czytelnikom no i oczywiście mnie Machowi, że oto co sesja przychodzą na posiedzenia RM prywatni przedsiębiorcy z zamiarem wyciągnięcia za symboliczną złotówkę część majątku gminnego jak to jest w przypadku pana Andrukiewicza by ten wobec banków miał zdolność kredytową. poręczając darowanym mieniem gminnym bankowe kredyty na prowadzenie swojej działalności. Oczywiście burmistrz, który w RM nie posiada większości zapewnił o bliskiej współpracy bo ze zrozumiałych względów jest na nią skazany gdyż większość przedstawicieli w RM posiada sam właściciel fundacji typu zakładowego prywatnego przedsiębiorstwa, który przy tej okazji wymógł na RM pożyczkę nieoprocentowaną na wsparcie swoich dochodowych form działalności. To wyjątkowa bezczelność!

"...Burmistrz zapewnił o bliskiej współpracy "? Raczej " Rozmawialiśmy już kilkakrotnie m.in. na temat przekazania majątku za tzw. przysłowiową złotówkę. (…) Nie jestem Burmistrzem, który rozdaje majątek ale oczywiście każda inna współpraca jest możliwa." i niech słowa dotrzyma mimo sukcesów "Być Razem" o których mówili podczas obrad m.in. radny Tyrna, czy Pszczółka.

O czym dyskutować, jeśli Mach dobrze wyjaśnił o co chodzi z Fundacją Andrukiewicza. Fundacja liczy na przekazanie obiektu wartego 6 mil. za 1 zł. aby zabezpieczyć kredyty pobierane przez "Być Razem". Co ta fundacja „funduje”, że potrzebuje kredyty? Chyba Cieszyniakom ich spłacanie. Dobre- aby to zrozumieć dwa fakultety- mało!!!

Dodam, że zadaniem Pana Burmistrza jest traktowanie podatników z należytym szacunkiem i nie czynienia wyjątków dla innych podmiotów gospodarczych konkurujących na wolnym rynku- zarówno fundacji typu zakładowego jak i samodzielnych przedsiębiorców. Rozumiem, że Pan Burmistrz pracuje pod presją większości w RM radnych z konkurencyjnego komitetu wyborczego Pana Andrukiewicza. Są jednak granice uległości gdzie przyzwoitość nakazuje odciąć się od manipulacji przeciwnika politycznego. Za brak kręgosłupa płaci się cenę najwyższą w polityce także i w tej lokalnej. Uleganie pod presją uzyskania bądź nie absolutorium od silniejszego politycznie przeciwnika może okazać się w dłuższej perspektywie bardzo szkodliwe dla własnego wizerunku. Ciągle wierzymy w "jakość".

Nie pisz "wierzymy". Pisz - ja wierzę - nie wszyscy są frajerami.

W takim razie Ty anonimie pisz,-ja nie jestem frajerem.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama