, środa 24 lipca 2024
Czy gry mogą być poważne? Czy za pomocą gier można rozwiązywać trudne problemy ludzkości? Na tak postawione pytanie naturalną odpowiedzią będzie – oczywiście nie. Jednak gry wideo już od dłuższego czasu wymykają się prostym schematom, w których...
Dr hab. Grzegorz Studnicki, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ Święta Bożego Narodzenia – między tradycją a współczesnością - część pierwsza
dr Wiesława Walkowska- Uniwersytet Śląski, Zakład Pedagogiki Specjalnej   Seniorzy w regionie Śląska Cieszyńskiego to jedna z najbardziej aktywnych grup społecznych (może nawet bardziej
aktywna niż ludzie w przedziale wiekowym 18-30...
Serwisy tematyczne, Kultura, Powiat - DR - 29 listopada 2016
dr Magdalena Szyndler - Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki ds. Badawczo-Naukowych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny Czy tradycje Śląska Cieszyńskiego są dla współczesnych artystów - muzyków, czymś z czego czerpią, co...
Serwisy tematyczne, Kultura, Powiat - DR - 15 listopada 2016
Dorota Prysak, Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii I Nauk o Edukacji, Zakład Pedagogiki Specjalnej Co już teraz mogą zrobić samorządy, by ułatwić życie niepełnosprawnym mieszkańcom regionu, a także usprawnić ich integrację z pozostałą częścią...
W Cieszynie działają dwa wydziały Uniwersytetu Śląskiego, z czego jeden kształci artystów. Pytamy wykładowcę Wydziału Artystycznego UŚ, prof. dr hab. Andrzeja Szarka, po co dziś kształcić artystów i czy studiowanie takich kierunków ma sens.
Dziś wydziały Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie zainaugurowały Rok Akademicki 2016/2017. Z kolei portal gazetacodzienna.pl wznawia po wakacyjnej przerwie rubrykę „Jedno pytanie do...”. W dzisiejszym odcinku dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o...
W dzisiejszym odcinku rubryki "Jedno pytanie do..." zapytaliśmy dr hab. Andrzeja Kasperka z Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie o nietuzinkowe współczesne postaci pochodzące ze Śląska Cieszyńskiego.
W dzisiejszym odcinku rubryki "Jedno pytanie do..." zadaliśmy pytanie o to, jak połączyć na Śląsku Cieszyńskim silne przywiązanie do tradycji z rozwojem przemysłu kreatywnego. Odpowiada Barbara Głyda-Żydek z Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
Dzisiaj w ramach rubryki "Jedno pytanie do..." zadajemy pytanie dr Małgorzacie Bortliczek z Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Pytamy o możliwość skodyfikowania gwary cieszyńskiej.
Dziś w ramach naszej rubryki „Jedno pytanie do...” odpowiada ks. prof. dr hab. Józef Budniak. Pytamy o tolerancję i możliwość przyjęcia uchodźców na Śląsku Cieszyńskim.
W kolejnym odcinku naszej rubryki „Jedno pytanie do...“ pytamy dr hab. prof. UŚ Jana Kajfosza z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie o tematykę Zaolzia i relacji w lokalnej społeczności Śląska Cieszyńskiego.
reklama