, niedziela 26 maja 2024
O tym, kto będzie startował na pewno, a kto jeszcze się waha. Publikujemy listę potencjalnych kandydatów, którzy zawalczą o stanowisko burmistrza podczas nadchodzących wyborów samorządowych.
Decyzja radnych o stworzeniu Rad Osiedlowych w Skoczowie odniosła odzew społeczny bliski zeru.
Rozgrzewka dotyczy jesiennych wyborów samorządowych. Pierwsze spotkanie w ramach tego cyklu już w najbliższy piątek, 21 marca w Cieszynie.
17 marca odbyły się konsultacje społeczne na temat rewitalizacji Rynku w Cieszynie. W planach jest jedynie odnowienie i odświeżenie wizerunku głównego placu w mieście. Nie ma mowy o generalnych zmianach.
Pod koniec marca ma ruszyć Szkoła Radnych XXI wieku. Adresatami są wszystkie osoby chętne do zaangażowania się w sprawy miasta. Pomysłodawcami i organizatorami przedsięwzięcia jest młodzież Transgranicznego Centrum Wolontariatu. Czego będzie można...
W Cieszynie nie powstanie jednak galeria handlowa spełniająca równocześnie funkcję komunikacyjną. Obsługa pasażerów w całości zostanie skupiona w okolicy placu przy ul. Hajduka.
- Chcemy prawdziwie góralskiego, drewnianego kościółka na Stecówce! - pod petycją, która z takim apelem opublikowana została w internecie, podpisało się w ciągu dwóch dni blisko trzysta osób.
Mieszkańcy Cieszyna, którzy zdecydują się na przyłączenie do sieci kanalizacji, otrzymają dofinansowanie z budżetu miasta w wysokości 100 zł za każdy metr bieżący przyłącza. Władze miasta liczą, że dzięki temu zdecyduje się na to więcej osób.
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu powietrze informuje, iż w niedzielę 26 stycznia wystąpił wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-...
Od poniedziałku, na terenie gminy Skoczów, będą prowadzone prace związane z modernizacją istniejącej ewidencji gruntów i budynków. Oznacza to, że na teren każdej z posesji mogą wejść upoważnione do tego osoby.
Nowy kościółek na Stecówce, który stanie w miejsce spalonego przed kilkoma tygodniami, zostanie wybudowany z trwałych materiałów, a drewnem zostanie obłożony z zewnątrz i w środku - informuje Dziennik Zachodni.
"Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim niech sie każdy brzidzi".
reklama