, piątek 21 czerwca 2024
Cieszyn: Radna Janina Cichomska odpowiada na oświadczenie burmistrza
- Pan Burmistrz oświadcza, że "ściąganie inwestorów tworzących nowe miejsca pracy powinno być jednym z najważniejszych zadań każdego gospodarza gminy”. W przypadku pana Burmistrza "powinno być” to wyjątkowo trafne określenie, gdyż Burmistrz tego zadania nie realizował - wskazuje radna, Janina Cichomska. fot: ARC SPOTDodaj do Facebook

Cieszyn: Radna Janina Cichomska odpowiada na oświadczenie burmistrza

MB
Po sesji nadzwyczajnej w Cieszynie, 21 listopada, burmistrz Mieczysław Szczurek opublikował na naszych łamach oświadczenie. Dziś na pismo burmistrza odpowiada radna, Janina Cichomska. - Uważam, że pan Burmistrz źle określił adresata swoich inwektyw - komentuje radna. Poniżej publikujemy całość jej odpowiedzi.

Odpowiedź na Oświadczenie i inne, godzące w dobre imię radnych Rady Miejskiej Cieszyna, wypowiedzi Burmistrza Miasta pana Mieczysława Szczurka

Cieszyn, 24 listopada 2014 r.

Jako radna Rady Miejskiej Cieszyna z oburzeniem przyjmuję zarzuty nieudolności i tchórzostwa, jakie formułuje pan Burmistrz pod adresem "większości radnych” w swoim Oświadczeniu i innych wypowiedziach.

Uważam, że pan Burmistrz źle określił adresata swoich inwektyw. Świadczyć o tym może fakt unieważnienia przez Wojewodę w całości planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C miasta Cieszyna, obejmującego częściowo tereny Bobrka, Liburnii i Pastwisk, który opracował nie kto inny, lecz on sam.

Czyż to unieważnienie nie powinno być wystarczającym sygnałem, aby przy kolejnym planie wykazać szczególną staranność i nie popełnić błędów skutkujących nieważnością uchwały? Dla pana Burmistrza widać - nie, o czym świadczy wniesienie pod obrady Rady Miejskiej planu ze zlekceważeniem przewidzianych ustawą procedur.

Pan Burmistrz oświadcza, że "ściąganie inwestorów tworzących nowe miejsca pracy powinno być jednym z najważniejszych zadań każdego gospodarza gminy”. W przypadku pana Burmistrza „powinno być” to wyjątkowo trafne określenie, gdyż Burmistrz tego zadania nie realizował.

Radzie Miejskiej Cieszyna nie są znane jakiekolwiek próby pozyskiwania inwestorów. Burmistrz nie przedstawił radnym w tym zakresie żadnych koncepcji i propozycji. Najwyraźniej pomysłu na rozwój miasta i tworzenie dobrego klimatu biznesowego panu Burmistrzowi po prostu zabrakło.

Nie jest prawdą, że to radni zablokowali potężną inwestycję. Tę inwestycję zablokował sam Burmistrz! Piętnaście miesięcy nie wystarczyło Burmistrzowi na poprawne przygotowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i na przedłożenie go w komplecie (część tekstowa, część graficzna, nieuwzględnione uwagi ), we właściwym terminie Radzie Miejskiej do uchwalenia. Przez właściwy termin rozumiem każdy termin po zakończeniu procedury wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Trzeba wiedzieć, że 21 listopada był ostatnim dniem składania uwag do planu. Do godz. 24.00 można było składać je drogą elektroniczną. Dopiero od dnia następnego zaczynał się bieg 21-dniowego terminu na ich rozpatrzenie przez Burmistrza. Tym samym, ze względów formalno-prawnych, niedopuszczalne było podjęcie ważnej uchwały przez radę w dniu 21 listopada.

Ponadto z powodu braku załącznika graficznego (mapa) dostarczona radnym część tekstowa planu, zawierająca oznaczenia obszarów 1U, 2U, 1UC, 1KDW itp., była zupełnie nieczytelna. Niewątpliwie dla burmistrza również. Miałam i nadal mam poważne wątpliwości, czy w planie słusznie pominięto, jako niewystępujący w tym terenie, problem zagrożenia osuwiskowego, a który zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy jest zagadnieniem obowiązkowym do określenia w planie.

Z wypowiedzi inwestora: "Jednak dla bezpieczeństwa w tym terenie osuwiskowym, postanowiliśmy zrobić szczelną ścianę i mur oporowy, żeby dodatkowo skarpę wzmocnić” (Gazeta Codzienna, "Waży się przyszłość Boguszowic”) jednoznacznie wynika, że problem ten powinien zostać uwzględniony w planie. W trosce o czyje dobro Burmistrz pominął w planie ten istotny dla miasta i mieszkańców problem?

Obowiązkiem władz miasta jest dbanie o całe Miasto i jego Mieszkańców - oświadczył burmistrz. Szkoda jednak, że sam tej troski nie wykazał i nie przedstawił radnym prognozowanego dochodu Miasta oraz bilansu zagrożeń wynikających z zakończenia działalności części, a być może większości firm funkcjonujących na przejściu granicznym. Najwyraźniej Burmistrz nie porozumiał się ze Starostą, reprezentującym Powiat jako stronę umowy z inwestorem, w sprawie uwzględnienia potrzeb lokalowych i parkingowych instytucji funkcjonujących na przejściu. Czyżby Burmistrzowi zupełnie obojętne było, czy inwestor bierze pod uwagę dotychczasowych najemców jako potencjalnych dzierżawców nowych powierzchni i ilu z nich może liczyć na kontynuację działalności?

W sprawie zamierzeń inwestora radnym brakowało przekazu bezpośredniego. Przekaz pośredni był, aczkolwiek pojawił się dopiero w przededniu sesji w formie artykułu sponsorowanego "Radni zdecydują o Cieszyńskim Parku Handlowym” (Gazeta Codzienna) oraz w dniu sesji również w Gazecie Codziennej. Przekazu bezpośredniego zabrakło również w kwestii samej uchwały. To nie Burmistrz, który projekt uchwały przygotował, lecz Prezes Rady Nadzorczej zapewniał radnych, iż uchwała, którą mają podjąć, "nie jest to w żadnym wypadku uchwała spisana na kolanie” (pismo, które radni otrzymali drogą elektroniczną w dniu sesji).

Burmistrz wprowadza w błąd mieszkańców, sugerując, że "stara” rada "nad tym wszystkim pracowała cztery lata”. Nad opracowaniem planu nie pracuje rada tylko właściwy Wydział Urzędu Miejskiego, a opiniuje radca prawny. Nieprawdą jest, że nowa rada będzie zapoznawała się "z tym wszystkim” przez kilka miesięcy. Jeżeli dotrzymane zostaną zapisy statutowe, to w ciągu 14 dni nowa rada będzie musiała temat przepracować i przygotować się do głosowania.

A co do inwestora, to uczciwość nakazuje, aby powiedzieć, że zostaje. Niewątpliwie wie o tym pan Burmistrz, a część radnych dowiedziała się z racji uczestnictwa w posiedzeniu Komisji (przed sesją), na której nieoczekiwanie pojawili się przedstawiciele inwestora. Brak zmiany planu nie wstrzymuje prac inwestora, bo na przejściu Cieszyn - Boguszowice ma pozostać przez najbliższe 30 lat zgodnie z umowa zawartą z Powiatem.

Janina Cichomska
radna VI kadencji Rady Miejskiej Cieszyna

Komentarze: (76)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

W przededniu wyborów należało by zapytać: co się zmieni? Lista problemów (patrz GC) jest długa, ale odpowiedź rysuje się jedna: nic się nie zmieni. Będziemy mieli 7 kadencję tej samej opcji, czyli: MY-ONI. Jakie zmiany, jaki kierunek? „Obudź się Polsko”? Raczej nie, bo to nie od R.P. zależy np. godność postawy członków komisji wyborczych wybranych z szeregowych obywateli. Hasło: „Zamordowali Prezydenta, teraz demontują Państwo”? Każdy, jak wie o morderstwie, to powinien iść do paki za współudział, gdy nie reaguje na szkodę zamordowanego. Jeśli natomiast „demontują Państwo” to największą winę za taki stan rzeczy ponosi ten osobnik, który miast reagować: knuje, szkaluje, szczuje. Będzie to zatem zwykły „marsz po władzę”. Alleluja i do przodu! Zwykły, bo przyświeca mu prymitywne hasło, że ONI, nie sprawują władzy „w imieniu narodu”, ale MY będziemy to czynić. Wszyscy kwestionujący „marsz”, lub zachowujący do niego dystans, zostaną poddani ostrej krytyce. Jej forma przybierze znaną powszechnie postać „świadectwa prawdy”, które, jak można usłyszeć, jest wyższą od jakiejkolwiek innej, zwykłej prawdy. Druga argumentacja to tzw. „kłamstwo w życiu publicznym”. Zastanówmy się, czy wystarczy rzucić takie hasło, czy ono aby nie służy kryciu innych kłamstewek lub „zachowań”, np. co w „imieniu narodu maszerują po władzę”. Zastanawiać się też można: kiedy ten „cyrk” się skończy. To akurat można przewidzieć: jak dokonany zostanie ostateczny podział na MY i ONI. Kiedy dostaniemy odpowiednie plakietki i zostaną wytyczone takoż oplakietkowane ścieżki. Wątpliwość jest jedynie taka, że, jak twierdzą niektórzy, taka data już była. Czy na pewno?....

Myślę ,że druga tura wyborów da odpowiedź ,czy chcemy powrotu do normalności czy nadal oczekujemy wielkiej improwizacji ,"niby rządzenia miastem". Minioną kadencję RM na czele z ustępującym burmistrzem oceniam bardzo źle pomimo ogromnych środków zainwestowanych w infrastrukturę miejską. Nieliczna grupa światłych radnych nie mogła zmienić podejścia do gospodarowania budżetem miejskim burmistrza i jego otoczenia. Od samego początku sprawy potoczyły się źle.
1) na urząd wybrano Pana Szczurka w wyborach negatywnych ,bo nikt już nie chciał poprzedniego układu i odrzucono kandydaturę Pana Cybulskiego ,który miał lepsze przygotowanie do kierowania miastem ,no i miałby swoich przedstawicieli w Radzie Miejskiej.
2)W przypadku ponownego wybrania Pana Szczurka do urzędu ,sytuacja się powtórzy gdyż już wiadomo ,że pan Szczurek ze swojego komitetu wyborczego ponownie nie wprowadził żadnego przedstawiciela do RM Cieszyna.
3) Nie mając wymaganej większości, w RM faktycznie jego rządzenie było pozorne i to nie On kierował miastem ,chociaż na jego barki spadała odpowiedzialność za podejmowane decyzje -władza bez jakiegokolwiek zaplecza to pozór władzy- marionetka;
4) By zbudować realną większość w RM musi się zdać na poparcie radnych wprowadzonych przez Pana Andrukiewicza ,który sam mandatu nie uzyskał. Niewłaściwe powiązanie tych osób ,na które w kampanii wyborczej wskazywał sam Pan Szczurek ,że udzielał fundacji ,którą kieruje Pan Andrukiewicz kontrowersyjnych pożyczek z budżetu miejskiego zapowiada ,że w przypadku ponownego wyboru ta wręcz patalogiczna sytuacja będzie kontynuowana a sam Pan Szczurek stanie się zakładnikiem i marionetką w rękach osoby ,która nadużyła budżetu miejskiego do realizowania celów fundacji typu zakładowego a więc firmy jak każda inna.
5)Przebudowa kanalizacji i ogromne środki przeznaczone na przebudowę nawierzchni dróg i chodników przy zaangażowaniu ogromnych środków budżetowych z zaciągniętych pożyczek obciążą na wiele lat budżet miejski i nas podatników ,ale najgorsze w tym jest to ,że gdyby owe prace były wykonywane rodzimymi firmami -przynajmniej z obszaru naszego powiatu to środki te pozostały by na miejscu- tymczasem źle prowadzona polityka wyłaniania wykonawcy spowodowały ,że środki z realizacji tego ogromnego zadania powędrowały daleko poza granice byłego województwa bielskiego i praktycznie podatnicy nie mieli z tego nic i tym samym wtórnie w formie podatków te środki nie powróciły choćby w części do budżetu miejskiego. c.d.n.

Zgadzam się z Machem!
Mister Szczurek, nie dość że nie wprowadził do RM żadnego kandydata, to na dodatek nie dostał się sam do Rady Powiatu i tam także nikogo nie wprowadził! Jego kompetencje, a w zasadzie ich brak dostrzegają wszyscy, tylko nie wąska grupa mieszkańców Cieszyna.
Nie ma szans się dogadać z nową radą, bo on nie posiada umiejętności komunikacyjnych, a każdy kto się z nim spotkał wie, że to człowiek który wcale nie słucha i nie ma nic do powiedzenia! Jak małe dziecko tupie nogą i używa argumentów - nie bo nie. Na dodatek nic nie leży w jego kompetencjach i mocy - przynajmniej tak deklaruje każdemu, kto coś z nim próbuje "załatwić".
Jedyny jego kompetentny (choć nie koniecznie lubiany przez szersze grono ludzi) współpracownik - Jan Matuszek, odwala za niego całą robotę w urzędzie. Pan Szczurek zajmuje się kreowaniem własnego wizerunku lub po prostu jest nieobecny z powodu choroby, czy też innej niedyspozycji (wszyscy wiedzą o jaką chodzi).

Uwaga internetowy TROLL !!! Czytanie i poddawanie refleksji może zaszkodzić psychice czytelnika i zniekształcić obraz rzeczywistości.

Ćwiekają wróbelki że nasz umiłowany ex-proboszcz Henryk S. ulubieniec ex-burmistrza Bogdana F. i guru nowego kandydata jest zapuszkowany...

Masz kolegów wśród kanarów(ków), czy dostajesz od nich zupę?

Widzę, że "redakcja" skrzętnie usuwa wpisy, które mówią prawdę o panu Szczurku i jego zamiłowaniach.
Jednocześnie nie widzi problemu w opluwaniu pana Macury za to że posiada wartości!
Widzę, że można wrzucić rymowankę chwalebną dla Mieczysława, ale jeśli wrzucimy satyrę ukazującą prawdę na jego temat, to już nie po linii.
BRAWO!

Najprecyzyjniej w sprawie wypowiedzieli się "obywateli i "pozdrowienia z Bobrka". Ta sesja to była wielka i w dodatku prymitywna merytorycznie hucpa. Pokłosie ratuszowego gadulstwa i stanowisk pozbawionych przymiotów rzetelności. Odprysk braku poszanowania wielu Radnych, w tym pani Cichomskiej, dla obywateli Miasta Cieszyna. Chyba, chyba, że Ktoś lubi jak kolejne grupki tworzą swoje enklawy samorządowego lobbingu. Nie zawsze słusznego, nie zawsze przejrzystego. Podobnie było z mieszkaniami miejskimi. Nie ważne jaki tamte decyzje miały wpływ na Miasto i Jego mieszkańców, najważniejsze, że była publiczność na sali, która oczekiwała wyłącznie jednej decyzji. Na takim ołtarzu można spokojnie "zamieść pod dywan" wielokadencyjne zaniedbania Rajców miejskich. Także Burmistrzów, ale jak wskazuje doświadczenie, najlepiej ma się zasada "każden sobie rzepkę skrobie". dyskusji, tylko "uwalić" sprawę w zarodku i przypodobać się "tłumowi"?
Niektórzy hucpę kupują. Może to Kogoś śmieszyć, ale niektórzy uważają, że jak nie może być lepiej, to niech będzie straszniej. Daliśmy zatem kolejny czas na zapoznanie się z projektami, ustawami, uchwałami. Czas nie tylko na wizyty "pod trupkiem", "trzech baciarach" czy u męża Pani Radnej w spółdzielni (kto za to płaci?), ale też, być może, czas na nadzieję. Nadzieję, że uchwalą co dotychczas nie uchwalili, że zapoznają się z dokumentami, których dotychczas nie przyswoili. Można by oczekiwać, że Radni wyciągają jakieś wnioski ze swoich poczynań. Pani radna zastosowała znany wybieg "ucieczka do przodu" i oddała się pod panowanie Pana Macury. Niech zatem Pan Ryszard raczy wziąć odpowiedzialność za tę hucpę. Nie mniej, już dziś widać, że Kierunkowskaz w postaci "troski o budowanie miasta przyjaznego swoim mieszkańcom" jest mocno...niedoszacowany!

Dlaczego nie napisałeś, że doceniasz też Macha ? Poczuł się niedowartościowany i zaczyna serwować to co już wielokrotnie napisał. Mach - brawo, brawo, .......

uchwali byś wszystko, byle przypodobać się burmistrzowi.

Skoro zamilowaniem pana Macury jest religia, to może jego miejsce powinno byc w radzie kościelnej a nie w radzie miasta?!?To człowiek bez ikry,wstydzi się odezwać.jJakim więc będzie burmistrzem? Marionetką swoich radnych ? Niech lepiej uczy dalej religii.

chociaż by Cię uczył ktokolwiek i tak jesteś odporny. Wybory na radnych już były!!!

Radni tej kadencji to krety.Ryją pod Burmistrzem,i pod innymi i między sobą!!!!!!.Zamiast działać, uchwalać, realizować, zajmowali się knuciem intryg.Won z Ratusza.Mamy was dość.

Jak widać sprawy miasta, choć żeś nie stela, leżą CI na sercu. Tylko już po wyborach, w których mogłeś wziąć udział. Zapomniałeś?

Ten spór dobitnie wskazuje że DOPÓKI TYM MIASTEM RZĄDZIĆ BĘDĄ NAUCZYCIELE ( burmistrze i radni ) oraz niekompetentni ludzie w radzie to będzie tak jak jest, i jeszcze gorzej.
Miasto zostało dorąbane w każdym aspekcie. Popatrzcie tylko jak wygląda cieszynski " dworzec " autobusowy " o " dworcu " kolejowym nie wspominając - WSTYD ( ktoś np. pozwolił na rozpieprzenie wyremontowanego dworca PKS, a miasto miało prawo pierwokupu trzeba było tylko wydać 3,5 mln zł, i robić to z głową - jacyś prawnicy w ratuszy którzy nie przespali wykładów chyba są - teraz trzeba będzie wydać prawie 3 razy tyle na jakiś mityczny węzeł przesiadkowy ). Popatrzcie jak wyglądają cieszyńskie ulice ( i to nie w kontekście aktualnego remontu kanalizacji ), krzywe połamane płytki chodnikowe każda w swoją stronę , fale dunaju na chodnikach z polbruku i brukowanych ulicach, połamane krawężniki, o spowodowanych notorycznym łataniem dziur w dziurach tarkach na asfaltowych ulicach nie wspominając. , brudne odrapane kamienice, wyglądający jak plac średniowiecznego miasta " parking " na skrzyżowaniu Pl. Wolności i W. Bramy ( światłą ) etc. etc. etc. można by tak w nieskończoność. Rozwalony przemysł zakłądy zamienione na targowiska, albo wyburzone pod markety - to dokonania włodarzy tego miasta w przeciągu ostatnich 20-tu kilku lat. Przy postępującym obumieraniu targowisk i kontynuacji stylu rządzenia nim perspektywy tego miasta mizerne - ZA KILKA LAT G R A J D O Ł. a wy dalej wybieracie nauczycieli

Wybierzemy doświadczonego i odważnego prymitywa, wszechwiedzącego budowniczego, domorosłego ekonomistę, zbankrutowanego biznesmena, dowcipnego biesiadnika, konesera motoryzacji, megalomana i pozoranta.

Nie ważne czy ci z lewa, czy ci z prawa - najważniejsze by prosto do Koryta!

Nie ważne czy ci z lewa, czy ci z prawa - byle by TY (demokrata) w korycie.

Co Janinko i Zbysiu, prawda w oczy kole.... :-)

Mieciu przestań sie taplać.

Panie/ni anonim tak przejęty moim zapytaniem, czyżby pytanie o członka KK, w/g Ciebie stanowiło atak na kler, w domyśle
katolicki. Czyżby ta grupa była poza prawem, bez możliwości jakiegokolwiek zapytania. Przypomina to czasy gdy atak
na członka PZPR, był atakiem na partię czyli PZPR. Niech każdy swoje poglądy religijne zostawi poza urzędem, tak jak
to robi się w krajach cywilizowanych , nawet we Włoszech.

Zachowaj dystans w pytaniach do siebie a wyjdzie Ci to na dobre. Tęsknisz na starość za PZPR-em, który traktowałeś(aś) jak religię i poszukujesz nowej modnej wiary.

Ludzie nie dajcie się zmanipulować Szczurkowym heiterom. Proste pytanie. Czy jeżeli przyjdzie inwestor i będzie chciał zainwestować (przynajmniej to będzie obiecał) nie 70mln a 170mln w Cieszynie to wszyscy mamy mu się kłaniać w pas?
Czy wtedy radni mają dla niego zrobić wszystko?
Czy Rada Miejska ma pod tego X inwestora uchwalać miejscowe prawo?
Czy dla inwestora obiecującego złote góry radni mają podejmować decyzje NIEZGODNIE Z PRAWEM?
Cieszyniacy opamiętajcie się. Czy nie widzicie, że to wszystko to kampania Szczurka. Ileż to inwestorów ściągnął nasz pożal się Boże burmistrz przez 4 lata? Pytam się ilu?
Sesja nadzwyczajna, specjalnie dla zatrzymania inwestora który da nowe miejsca pracy. Bzdura, kampanijna zagrywka. Inwestor ma podpisana umowę na 30 lat i robi swoje i wybuduje Castorame czy radni uchwalą nowy plan czy też nie. Hejterzy Szczurka wmawiają Wam, że w planie tylko zmiana pozwalająca na budowę powierzchni handlowych ponad 2000m. Myślicie, że inwestor podpisując umowę nie wiedział jakie są aktualne zapisy planu. To mu w niczym nie przeszkadza. Nie wierzycie? to zadajcie sobie trud i sprawdzicie jakie są (o ile są) plany i na co pozwalają w miejscu gdzie powstał MERCURY MARKET.
Szczurek i jego hejterzy skończcie, te manipulacje i podłe ataki konkurenta nie wyjdą wam na dobre.

Kim jest ten żałosny ignorant mach?

gdybyś trochę więcej czytał ze zrozumieniem, a nie był przeświadczony o własnej nieomylności, nie musiał byś się pytać.

Wypierdku anonimowy ,no kimże mogę być -dla niektórych trollem.

Trollowanie (trolling) – antyspołeczne zachowanie charakterystyczne dla forów dyskusyjnych i innych miejsc w Internecie, w których prowadzi się dyskusje. Osoby uprawiające trollowanie nazywane są trollami.

Kłócicie się tu o religijność , i słusznie . Władza czy to gminna czy państwowa ma być zgodnie z konstytucją świecka.
Tu rodzi się pytanie , czy ksiądz ,pastor, mułła może pełnić funkcję samorządową , zaznaczam wykonawczą, nie
ustawodawczą czyli radny , poseł itp.
Pytanie zasadnicze , czy Pan Macura jest diakonem , czyli wyświęconym niższym kapłanem.
Proszę o uświadomienie. Nie mam nic do w/w Pana, ale mieliśmy już w Cieszynie kpiny z burmistrza typu, burmistrz m.Cieszyna z
upoważnienia jakiegoś księdza , wolałbym abyśmy tego uniknęli i była ba jasność czy będziemy miastem wyznaniowym ,
czy świeckim.

Dystans to masz chyba do wiedzy. Miasto/państwo wyznaniowe, to takie w którym obowiazują przepisy religijne. Każdy kto insynuuje ze coś takiego bedzie miało miejsce w wypadku zwyciestwa pana Macury jest po prostu nietolerancyjnym populistą z alergią na religię (o dziwo zazwyczaj tylko jedną religię).
Mam dla Was hasło wyborcze: "Lepszy leń i alkoholik niż porządny lecz katolik"

Dobre, zwłaszcza hasło na II turę.

Przyznając, że kłótnia o religijność jest słuszna i podpieranie tej tezy konstytucją jest kpiną z zasad współżycia i samej konstytucji, która gwarantuje wolność wyznania. Samo mienienie się dystansem nie upoważnia do takich tez, tylko utwierdza w przekonaniu, że rzekomy dystans dotyczy religijności , a w Twoim wypadku świadczy o chęci przekonania wszystkich, że wartości które głoszą religie są zdewaluowane. Zobacz wokół siebie jakie wartości Cię otaczają.

Nie ważne czy z lewa, czy z prawa - najważniejsze by do Koryta!

Ty już w nim jesteś ubabrany i boisz się , że Ci braknie?

Wypierdku anonimowy - Tobie zabrakło!

Cytujesz klasyków? "wypierdku anonimowy"

Wprowadza Pani opinię publiczną w błąd mówiąc, że burmistrz nie sprowadził inwestora. Otóż właśnie inwestor jest (nieistotne w tym momencie kto go ściągnął), z dnia na dzień jest gotowy wsadzić w Cieszyn kilka milionów, tylko Wy - radni BEZradni - podlizując się tamtejszym pseudo przedsiębiorcom blokujecie działania burmistrza, mające na celu jak najszybsze umożliwienie realizacji inwestycji! Inwestor nie będzie czekał na Was wiecznie! Będziecie się wykłucać, przepychać kto ma rację to inwestor oleje to miasto i pójdzie tam, gdzie urzędasy problemów nie robią! Zamiast szukać wspólnego języka i dążyć do tego, żeby tą inwestycję jak najszybciej umożliwić to obrzucacie się błotem, a wszyscy doskonale wiedzą, że ta inwestycja jest w Cieszynie POTRZEBNA! I tamtejsi kupcy (nazywający się wielce przedsiębiorcami) też o tym wiedzą. A jeżeli Wy, nazywający się przedsiębiorcami ludzie myślicie, że inwestycja nie jest potrzebna to nie macie prawa mówić o sobie przedsiębiorcy. Przedsiębiorstwo to zarabianie pieniędzy, inwestycje, rozwój - a nie wiązanie ledwo końca z końcem!

Kim jesteś, że opluwasz ludzką pracę i wysiłek? Kim jesteś, żeby móc ich sądzić? Kim jesteś i co osiągnąłeś?
Kto wg Twojej logiki jest prawdziwym przedsiębiorcą?
No i czy masz choć odrobinę świadomości, że wiązanie końca z końcem to zasługa guru Szczurka?
Przez nieudolność zarządzania i prowadzenia inwestycji doprowadził, że miasto pod względem gospodarczym/przedsiębiorczym wymarło! Nie ma to nic wspólnego z nieudolnością przedsiębiorców!
A jeśli jesteś taki mądry i wiesz jak należy prowadzić firmę, to miej też jaja i ją zacznij prowadzić - pogadamy wtedy!

Wiem jak ciężko jest prowadzić firmę bo ją prowadzę. I dlatego jeżeli siedziałbym w budce od 25 lat, w kożuchu bo trzeba oszczędzać na ogrzewaniu (a dokładnie tak to wygląda na przejściu granicznym) to kiedy przyszedłby do mnie gość i powiedział, że chce tu zainwestować to bym go po tyłku całował, że w końcu ktoś chce zmienić warunki pracy na lepsze i przede wszystkim chce przyciągnąć klientele. Oczywiście od razu przeszedłbym do rozmów o najem lokalu i nie zawracałbym sobie głowy polityką!!! Dla Was przedsiębiorczość to siedzenie na stołku i czekanie aż klient przyjdzie, albo nie przyjdzie. Dla mnie to działanie, inwestowanie, rozwój.
O co jeszcze oskarżysz Szczurka? Czemu jeszcze jest winien? Skoro Szczurek jest taki zły, to jakim burmistrzem był Ficek? Za jego 10letniej nie został sprowadzony żaden poważny inwestor. MDM - zwiał do Bielska bo cieszyńscy radni zamiast ułatwić, podrzucali kłody pod nogi.

Czy były burmistrz też kandyduje, myślałem, że Pan Szczurek. Jego zasługa jest niestety niszczenie drobnych przedsiębiorców, którzy też dają miejsca pracy. Jeżeli prowadzisz własną firmę nie obrażał byś innych. Twoja arogancja jest zbieżna z wypowiedziami Twego guru, który traktuje ratusz jak swoją prywatną inicjatywę.

Nie mam zamiaru nikogo obrażać. Próbuję z Wami polemizować i uświadomić Wam jak dzisiaj wygląda przedsiębiorczość. Niestety cieszyniacy ze swoim myśleniem o przedsiębiorczości zostali daleko z tyłu. Robią z siebie nieudolnych biedaków bo brakuje im kreatywności i wiary w samego siebie. A jak brakuje pieniędzy to idą do burmistrza, który jak nie da to są wielce obrażeni. Przyzwyczaili się do sąsiadów zza granicy, na których można - póki co - liczyć. Co będzie, jeżeli wprowadzone zostanie euro i Czesi się wyniosą? Jak nie burmistrz to Wasza bierność zabije Waszą "przedsiębiorczość". Lepszy jeden przedsiębiorca zatrudniający 100 osób, czy pięciu drobnych kupców zatrudniających w sumie 10 osób? Wydaje mi się, że to pierwsze. Poza tym nie można obwiniać burmistrza o warunki pracy i zatrudnienia w mieście bo za to odpowiedzialne są władze na samej górze. Dodam, że również czekam, aż w końcu zostaną uchwalone plany zagospodarowania na Bobrku i szlag mnie trafia na myśl, ile jeszcze będę musiał czekać. Bo kilku "przedsiębiorców" blokuje - dosłownie - rozwój miasta bo wydaje im się, że to oni są Ci najważniejsi zatrudniający najwięcej ludzi w mieście.

Tych kilka firm, które tam prowadzą działalność, daje pracę w sumie 180 osobom. 300 miejsc pracy, o których się mówi, to ułuda! Nie ma ich! Nie istnieją! Może powstaną, jeśli taka będzie wola inwestora.
Ponadto firmy, które są firmami rodzimymi, lokalnymi bardziej dbają o własne istnienie i dają większą pewność utrzymania zatrudnienia niż zewnętrzna korporacja, która kieruje się jedynie własnym interesem, nie zwracając uwagi na dobro lokalne i utrzymanie miejsc pracy.
Przykładem może być choćby właśnie Castorama, która od mniej więcej 3 lat wiedziała, że nie będzie w lokalizacji, w której jest obecnie. I co? Przez ten czas, tak potężne przedsiębiorstwo nie znalazło miejsca do budowy sklepu? Bzdura! Liczyli na to, że się uda! W du... mieli i mają swoich pracowników, a teraz grają o atrakcyjne miejsce! Grają wykorzystując sytuację wyborczą, wykorzystując pracowników i ogłupiając ich. Co z tego, że większość pracujących tam ma wyższe wykształcenie, skoro w sytuacji zagrożenia utraty pracy, traci się racjonalność myślenia. Nie przypadkiem ludziom wmawia się wrogów, żeby się bali i żeby łatwiej nimi sterować.

A Ty nie zauważyłeś, że tak właśnie wygląda współczesny świat? Za jakiś czas drobne przedsiębiorstwo praktycznie przestanie istnieć. Nie próbujmy hamować procesów w malutkim miasteczku jakim jest Cieszyn, które są nie do zatrzymania, a które zachodzą na całym świecie. Wszyscy chcą więcej miejsc pracy, ale chętnych do zatrudniania jest coraz mniej bo koszty z tym związane w naszym kraju są absurdalne. Więcej miejsc pracy może dać duża firma, a co taki jeden biedny przedsiębiorca może? Zatrudni 5 osób i co dalej jak miejsc pracy szuka setki osób? Castorama się nie wybudowała, bo tego typu sklepu się nie budują tylko wynajmują powierzchnie handlowe. Nie zapominajmy, że w miejscu obecnej Castoramy powstanie Leroy, który z pewnością zatrudni nie mniej pracowników niż obecna Castorama. Więc czego Wy się tak boicie? Jeszcze raz powtarzam. Każdy powinien wiedzieć, a już na pewno przedsiębiorcy (także Ci drobni), że inwestycje są kluczem do rozwoju (być może ktoś teraz zada pytanie co to jest rozwój?), dlatego taki inwestor chce władować kilkadziesiąt milionów w park handlowy bo wie, że mu się to opłaci. Mało tego, opłaci się to również lokalnej społeczności, tylko dlaczego ta lokalna społeczność tego nie rozumie, a może nie chce zrozumieć?

ty rozumiesz i próbujesz przekonać innych, że odwaga w łamaniu prawa i procedur jest na topie i z takim światopoglądem jest Ci po drodze jak burmistrzowi Szczurkowi.

Nie chcę Cię martwić ale plan zagospodarowania dla Bobrka był już uchwalony przez radę. Niestety nasz kochany burmistrz tak go przygotował, że Wojewoda uwalił go w całości. Gdy są małe nieprawidłowości Wojewoda uchyla cząstkowo. Burmistrz jednak przygotował plan z tak poważnymi błędami i zaniedbaniami, że został uchylony w całości. Dziękujemy Ci burmistrzu za nieudolną pracę, brak nadzoru nad podwładnymi, którzy w dodatku ślepo robią co im karzesz. W Niedzielę podziękuję Ci osobiście.

nie wiedziałem, że w Cieszynie jest aż pięcie przedsiębiorców do których i TY się zaliczasz czekając na zmiany w planie zagospodarowania, biedny kandydacie na stołek budżetowy.

Mam co robić i nie wybieram się do polityki, do której, wg. mnie wybierają się ludzie, którzy nie wiedzą czym się w życiu zająć. Więc nie mieszaj ludzi prowadzących firmę z polityką bo jedno i drugie niewiele ma ze sobą wspólnego. Jest jakiś rady w mieście, który prowadzi firmę? Nie kojarzę. Śmiem twierdzić, że wszyscy od początku swojej kariery zawodowej żyją na garnuszku budżetu publicznego. Więc co oni mogą wiedzieć o przedsiębiorczości, o gospodarce, o zarabianiu pieniędzy? Dla taki ludzi pieniądze biorą się z nieba, a dla przedsiębiorcy dzięki ciężkiej pracy. Szczurek prowadził działalność i jakieś pojęcie o tym ma, dlatego działa tak jak działa i temat rozumie.

Prowadzenie firmy przez Szczurka to mit i utopia! Przeszłość tak zamierzchła, że nawet on nie pamięta.
A czym on to się zajmował?

zajmuje się dalej np. uchwalaniem planu zagospodarowanie dla Bobrka, gdzie mieszka. To jest jego biznes, czego się odważnie złapie to spie.... i uważa za swoją zaletę i doświadczenie. Zajmował się tak, że zbankrutował.

Niektórzy widzą tylko pieniądze i za nie zrobią wszystko. Pozdrawiam POTRZEBUJĄCEGO

Często słyszę od ludzi, że pan Ryszard Macura jest zbyt uczciwy i zbyt religijny aby mógł pełnić funkcję burmistrza. Błąd - pan Macura to prawnik i historyk a teologia to tylko zamiłowania. Dzięki temu ma szeroką wiedzę o Polsce, o jej przeszłości i tym co było, zarówno co było dobre jak i złe. Dzięki tej wiedzy jest w stanie wyciągnąć odpowiednie wnioski i tak kierować miastem aby rosło w siłę. Ta wiedza to historia, którą studiował, a te wnioski to prawo i logika, która jest nieodzowną jego częścią. Do tego wartości, prawdzie wartości - nie tylko w słowie ale i w czynie. Te wartości to teologia, którą studiował oraz wartości którymi żyje na co dzień. Ponadto, a raczej przede wszystkim, zgodnie ze swoim programem pan Macura stawia na jakość! Na jakość rządzenia miastem, która wypływa z jakości jego wykształcenia i tego co robi. Jest to zatem teoria połączona z praktyką. Życzę więc panu Ryszardowi Macurze wyboru na burmistrza Cieszyna a panu Mieczysławowi Szczurkowi dziękuję za to, czego dokonał.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama