, poniedziałek 22 kwietnia 2024
Cieszyn: Prezesi ZGK wybrani, ale są wątpliwości
Pierwsze, co, jak się okazuje, może budzić zastrzeżenia to czas przeprowadzenia całego konkursu. fot: Krzysztof Maria Różański/wikimedia commonsDodaj do Facebook

Cieszyn: Prezesi ZGK wybrani, ale są wątpliwości

MB
W ubiegłym tygodniu w wyniku przeprowadzonego konkursu został wybrany na kolejną kadencję zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie. W efekcie prezesami zostały te same osoby co w ubiegłych latach. Natomiast w Radzie Miejskiej Cieszyna pojawiły się pytania związane z procedurami tego konkursu, jak i wniosek o uzasadnienie wyboru tych właśnie kandydatów.

Pierwsze, co, jak się okazuje, może budzić zastrzeżenia, to czas przeprowadzenia całego konkursu. W "Ogłoszeniu o postępowaniu konkursowym na stanowisko prezesa i wiceprezesa zarządu ZGK w Cieszynie” czytamy, że kandydaci, którzy przejdą do drugiego etapu procedur konkursowych, uczestniczą w rozmowach kwalifikacyjnych z członkami Rady Nadzorczej ZGK. W tym samym dokumencie zostało określone, w jakich odstępstwach czasu mają odbywać się rozmowy. "Przewiduje się, że rozmowy z poszczególnymi kandydatami będą odbywały się co pół godziny według kolejności ogłoszonej w biurze spółki” - czytamy w ogłoszeniu.

To dziwi radnego, Bartosza Tyrnę. - Prosiłbym o wskazanie, w jaki sposób możliwe jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na członków Zarządu Spółki w ciągu 30 minut? - pyta w swoim wniosku do burmistrza, powołując się na obszerny pięciopunktowy plan takiej rozmowy kwalifikacyjnej, co z kolei wynika z "Regulaminu wyboru członków zarządu ZGK”.

W trakcie takiej rozmowy ma być sprawdzona wiedza kandydata m.in. zakresu funkcjonowania spółek handlowych, zarządzania zespołem pracowników, zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej; co więcej - kandydat w tym czasie musi przedstawić też swoją wizję zarządzania, a także rozwoju spółki, ponadto Rada Nadzorcza ma sprawdzić doświadczenie kandydata do pełnionej funkcji. Czy w czasie 30 minut jest możliwe przedstawienie i zapoznanie się z tymi wszystkimi informacjami? To właśnie zastanawia radnego.

Prowadzący konkurs szybko uporali się także z selekcją przesłanych ofert. Do konkursu zgłosiło się dziewięciu kandydatów. Jednak do wspomnianych rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza dopuściła pięciu kandydatów. Cztery oferty zostały bowiem odrzucone już w pierwszym etapie "z uwagi na braki formalne w złożonej dokumentacji” - czytamy w notatce z postępowania konkursowego. Z tej notatki wynika też, że trzyosobowa Rada Nadzorcza rozpoczęła analizę złożonych dokumentów kandydatów 10 czerwca br. o godz. 15.00, a skończyła trzydzieści minut później, tj. o godz. 15.30. Przy tym liczba koniecznych dokumentów, jakie zgodnie z regulaminem kandydaci mieli zamieścić w swoich ofertach, jest długa. Komisja Rewizyjna musiała przeanalizować dziewięć ofert, w których oprócz licznych oświadczeń kandydatów miały znaleźć się także dokumenty zaświadczając o ich stażu pracy, wykształceniu, CV i listy motywacyjne.

Dzień później, tj. 11 czerwca br. o godz. 18.00 odbył się drugi etap konkursu, czyli rozmowy kwalifikacyjne z pięcioma kandydatami. "Po przeprowadzeniu tych rozmów Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Zarządu Spółki” - zostaje podane w notatce z postępowania konkursowego. W efekcie w zarządzie ZGK na kolejną kadencję ponownie zasiedli Józef Szyguda i Roman W.Barcz.

W związku z tym radny Bartosz Tyrna zawnioskował o szereg informacji, m.in. o to, jakie pomysły mają wybrani kandydaci jeśli chodzi o plan naprawczy dla spółki ZGK (odnotowując straty w każdym z okresów sprawozdawczych, w których funkcjonowała), a także jak Rada Nadzorcza oceniła ich "doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w spółce handlowej” i czy przy ocenie tego kryterium brano pod uwagę wynik finansowy zarządzanej przy nich spółki. Tyrna prosi również o wyjaśnienie, dlaczego zdecydowano się na wybór nowych członków zarządu spółki bez znajomości jej wyniku finansowego w sytuacji, gdy są to te same osoby, co w poprzedniej kadencji. Jak wskazuje radny, zaistniał brak możliwości oceny ich pracy w ostatnim roku obrachunkowym.

Wniosek radnego Bartosza Tyrny w sprawie konkursu na członków zarządu ZGK w Cieszynie został wysłany do burmistrza Cieszyna, Ryszarda Macury, który w przyszłości ustosunkuje się do tego pisma. Z dokumentami związanymi z wyborem zarządu ZGK można zapoznać się tutaj.

Komentarze: (37)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Rozbawiła mnie do łez opinia prawna pani adwokat wydana na okoliczność zasadności mojego wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Pana radnego BT. Przede wszystkim, co Pani adwokat na wstępie zaznaczyła Pan radny BT wykorzystał do celów osobistych w dniu 16 lutego pracę radcy prawnego RM Cieszyna polegająca na wydaniu opinii w sprawie własnej adwokat ,która pracuje na rzecz RM. Wydając opinię RM po wpłynięciu mojego wniosku była już związana wcześniejszą opinia wydaną Panu BT. Zatem jako taka, nie powinna była być przez RM brana pod uwagę. To niestety podwójna rola no i konflikt interesów. Następnie, zaskoczyło mnie ukierunkowanie całej opinii na charakter odpłatności za najem. Czy jest on na zasadach uprzywilejowanych ,czy też umowa najmu jest na zasadach ogólnych zgodnie z regulaminem Zamku Cieszyn. Skoro na zasadach ogólnych to z tego wywiodła pani adwokat wniosek ,że nie dochodzi do naruszenia zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej na mieniu gminnym. Czy mam rozumieć ,że jakby Delta Partner płaciło więcej niż pozostali najemcy prawo zostało by złamane.? Bo przecież gdyby płacili mniej zapewne tak. A może radni, nie kojarzą ,że zakaz łączenia mandatu z prowadzeniem działalności gospodarczej na mieniu gminnym nie ma nic wspólnego ze stawkami za najem? Może ustawowy zakaz łączenia odnosi się do niełączenia funkcji radnego i prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem minia gminy w której sprawuje się ów mandat pod rygorem utraty mandatu niezależnie jak to mienie się wykorzystuje.? Opinia firmy prawniczej "Traktat" daje więcej możliwości na refleksję radnych w tym zakresie -no ale pasowała im opinia pani adwokat więc bezkrytycznie oparli się na niej.

Panie Józefie Swakoń, proszę niech pan się zajmie firmą....

Anonimie, czyją firmą?....Moja ma się dobrze.

Panie Mach,
Gratuluję dociekliwości, cierpliwości i znajomości prawa. Niestety, w cieszyńskim piekiełku ręka rękę myje i każdy dba o swoje. Dotyczy to zarówno powiązań i zależności w RM, ale także innych placówek. Czasem taka "współpraca" wynika z korupcji, często jednak z wygody urzędnika. Bo po co dokładać sobie roboty? Po co odnosić się do skarg na czystość i higienę w punkcie gastronomicznym, skoro ja i moi koledzy możemy tam tanio zjeść, a brud i smród na zapleczu to nie nasz problem, bo tam nie mieszkamy.
Wracając jednak do ZGK i BT. Zgadzam się z BT - moim zdaniem jego uwagi są trafne i należy wyjaśnić wątpliwości. Ale należy też wyjaśnić wątpliwości w stosunku do samego BT. Tego jednak nie uda się zrobić za pośrednictwem lokalnych mediów czy urzędników. Taką sprawą należy zainteresować media bez bezpośrednich powiązań z Cieszynem - minimum TV Katowice a może p. Jaworowicz czy jakiegoś krzykacza z TVN. Wtedy wszystko nabierze tempa ;)

Solidarność zawodowa?, drugiego mecenasa wypowiadającego się w tej sprawie, czyli radnego BT była niejednoznaczna. Ciekawe czy był to przypadek , czy wyrachowanie ukierunkowane na sprawę wydania opinii przez firmę "traktat. Góruje nieumiejętność czytania prawa administracyjnego i interpretowanie go jako cywilne. Zainteresowani z pewnością mieli maturę dekady temu , a wtedy nie sprawdzano czytania ze zrozumienia tekstu (ustawy). Ważniejsza była poezja.

I teraz słów kilka o sytuacji w RM po niefortunnym głosowaniu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. RM, przecież liczy 21 radnych. Jak się okazuje samodzielnie myślących radnych jest niewielu w tym gronie. Dlatego w większości "maszynce" do głosowania za każdym razem podaje się materiał przeżuty w postaci opinii prawnych sugerujących za każdym razem jak ma wyglądać "poprawne" głosowanie i trzeba nie lada odwagi by się z tej tzw. "poprawności" wyłamać i nie ubrudzić sobie rączek.
W tym miejscu pozwolę sobie na pewną dygresję. Kiedy przed laty, za czasów PRL i wydawało się niezachwianej pozycji E.Gierka polskiemu Sejmowi tzw. poprawiacze pryncypialności ideowej zaproponowali wprowadzenie do polskiej Konstytucji zapisu o wieczystej przyjaźni Polski i ZSRR koło poselskie ZNAK ,któremu przewodził Jerzy Zawiejski podjęło wewnętrzną uchwałę ,że w tej sprawie zagłosują przeciwko temu zapisowi. Z punktu widzenia polskiej racji stanu, taki bowiem zapis upoważniał ZSRR za każdym razem gdy jego treści były by podważane wkroczenie wojsk radzieckich do Polski w imię obrony polskiej Konstytucji. Sejmowa "maszynka" do głosowania wniosek o wprowadzeniu zapisu jednogłośnie poparła z jednym wyjątkiem. Ku zaskoczeniu Stanisława Stommy, On jako jedyny wstrzymał się od głosu. Jakież to było piękne-poseł miał łzy w oczach, spoglądał w stronę kolegów ze ZNAK-u, którzy nie wytrzymali parcia totalitarnego w swoim przekroju Sejmu, a my wszyscy młodzi patrzący w telewizory otrzymaliśmy wówczas lekcję cywilnej odwagi ucząc się jak się "poloneza tańczy". Skundlały ówczesny Sejm dostał lekcję cywilnej odwagi a my mieliśmy nadzieję ,że przecież 'mury runą".
W tym głosowaniu nie wzięły udział trzy osoby. Jedną z nich był ze zrozumiałych względów zainteresowany wynikiem BT, pozostali dwaj nie zniżyli się do pozycji maszynki do glosowania i wiedzieli ,że w konfrontacji z polskim prawem uchwała o treści ,że wniosek jest "bezzasadny" godzi w ich zdrowy rozsądek rozumienia prawa.

Mnie nasuwa się inny przykład z historii - Piłat myjący ręce.
Wstrzymanie się od głosu pani radnej to wymówka równa w istocie gestowi Piłata.
Z tego co widziałem na sesji on-line może to tylko niedowład prawej górnej kończyny radnej.
Bardziej niepokojący był nagły zanik uśmiechu....ale nie wiem co to za jednostka chorobowa.

W twoim wypadku to szyderstwo, ale chyba nie ma numeru ta jednostka chorobowa.
Ciekawą jednak sprawą jest to, że ani Przewodniczący Rady (prowadzący obrady) ani sam zainteresowany nie wpadli na pomysł, aby głosowanie było tajne.
Wiara w swą wyższość jako klubu jedenastu ( w tym wypadku wspaniałych bezradnych) wzięła górę nad rozumem i wiedzą.
No cóż głupota lubi się wywyższać, myśląc, że sprawa przesądzona przez ich samych.
W głosowaniu we własnej sprawie radny nie może brać udziału, ale pośrednio brał!, nie wychodząc z sali.
To może być dowodem na dumę bez honoru zainteresowanego lub obawy, że będzie pyrrusowe zwycięstwo i malowany kolos upadnie..

Imponuje mim Pan znajomością prawa. Proszę zatem o krótką informację co teraz w sprawie p. Bartosza Tyrny będzie się dalej działo?

Środków i możliwości położenia kresu, niewłaściwym powiązaniom radnych z biznesem z wykorzystaniem mienia gminy w której ci sprawują mandat jest wiele. Najbliższy ruch należy do wojewody. To on ma teraz w rękach uchwałę RM i opinie prawne oraz mój wniosek. Może zgodzić się z treścią uchwały lub wyda postanowienie zastępcze o wygaśnięciu mandatu.

Wygaśnięcie mandatu następuje z mocy prawa w następnym dniu kiedy upłynął 3 miesięczny termin dostosowania się wybranych i zaprzysiężonych radnych do wymogów ustawy antykorupcyjnej w związku z naruszeniem art. 24f par.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przewidziano sankcje w Kodeksie wyborczym w art.383 par 1 pkt.5 -to wygaśnięcie mandatu. RM niezależnie czy w uchwale zadeklaruje wygaśnięcie mandatu czy też nie -to mandat wygasł bo w dniu kiedy mandat wygasł istniały nadal przyczyny o stwierdzenie tego wygaśnięcia. Zaklinanie rzeczywistości nic nie pomoże i Pan BT jako człowiek honoru powinien odejść z RM a nie wciągać pozostałych 18 radnych RM Cieszyna w grę polegającą na deptaniu polskiego prawa i szydzenia z lokalnej opinii społecznej wykazując innym ,że lamią lokalne prawo konkursu na stanowisko zarządu ZGK.

"Radni zostali wybrani, ale są wątpliwości" - taki tekst również Pani redaktor MB mogła napisać. Przecież w tej sprawie redakcja otrzymała "cynk" od rozpoznawalnego komentatora tekstów GC i OX. A tu milczenie. Już redakcja GZC nie przeszła obojętnie obok tematu publikując na swoich łamach 17.04 oraz 30.04 br. dwa teksty poświęcone wygaśnięciu mandatu radnego BT a portale nadal milczą. Natomiast rozpisywały się szeroko ,że wpłynął do prokuratury zarzut płatnej protekcji w konkursie na stanowiska w administracji gminnej Skoczowa, nim konkurs się odbył a w sprawie wygaśnięcia mandatu BT w lokalnych portalach społecznościowych zapanowała zmowa milczenia. Tak trudno redaktorom pochylić się nad przepisami prawnymi w tym zakresie i orzeczeniami WSA czy NSA, które wielokrotnie wypowiadały się w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego gdy ten łączył wykonywanie mandatu z działalnością gospodarcza z wykorzystywaniem mienia gminnego jeśli ten był i jest nadal członkiem zarządu wykorzystującym to mienie- i nie ma znaczenia czy fakt jego wykorzystywania przyczynia się do osiągania korzyści materialnych czy też nie - ustawa zakazuje łączenia tych funkcji nie rozstrzygając o korzyściach materialnych mogących z nich wynikać.
To dla człowieka wykształconego jest dostatecznie jasne i wszelkie wątpliwości w tym zakresie przemawiają za stwierdzeniem o wygaśnięciu mandatu. c.d.n.

Szanowny Pani Mach,
bardzo się cieszę że wrócil Pan w towarzystwo komenatatorów cieszyńskich, brakowało nam Pana.
co do pańskich uwag na temat przemilczania przez cieszyńskie portaliki tematów mataczonych przez przyjazne im środowisko - zagdzam sie z Panem w 100%. Dlatego tym bardiej ciekawi mnie czemu akurat tak wyryuwkowo nagłasniają sprawę o wyborzez i zmianach w ZGK.
Panie Mach,
Jakie jest Pana zdanie w tym temacie? Jak Pan ocenia działanie cieszyńskeigo ZGK? powrót Pana Cybulskiego do grona zasiadających w cieszyńskich spółkach miejskich i dokonany przez niego wybór p. Szygudę na kolejną kadencje prezesowania?

Pana pytania są dobre, podobnie jak wątpliwości Pana BT w tym zakresie ,tyle ,że aby prowadzić w tym zakresie uczciwą wymianę opinii anonimowość Pana, a z drugiej strony nadużycie zaufania publicznego przez Pana BT poprzez niedostosowanie się do wymogów ustawy antykorupcyjnej nie czyni z nas równorzędnych partnerów do wypowiadania się w tej sprawie na tym forum. Właściwym miejscem do postawienia tych pytań są- pytania do burmistrza Cieszyna -jest stosowna zakładka na stronach UM Cieszyna. Pozdrawiam.

hmmm, szkoda. Ale i tak dziękuje za odpowiedź.
Dobrze że Pan wrócił, mam nadzieje że nie jednorazowo - teksty i na GC i OX są wyjątkowo nudne bez Pańkich uzupełnień.
Anonimowa ale bardzo serdecznie pozdrawiam

Czy fakt ,że projekty dofinansowania owych portali ze środków unijnych zostały opracowane na Zamku Cieszyn przez środowiska związane z "Delta partner" nakazują im milczenie w tej drażliwej sprawie i przymykanie oczu i udawanie, że sprawy nie ma ? W tej istotnej sprawie odbyło się nawet głosowanie w RM i niezależnie od wyników tego głosowania nie można udawać, że sprawy nie było czy też nie ma. Chodzi bowiem o lidera największego ugrupowania w RM łamiącego ustawę "antykorupcyjną".
Co z tą jawnością życia społeczno-politycznego naszej lokalnej społeczności i RM, która przecież powołana do stanowienia lokalnego prawa zobowiązała się w ślubowaniu do przestrzegania prawa polskiego i Konstytucji.
Zakaz łączenia funkcji radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek z wykorzystaniem mienia gminnego jest JEDNOZNACZNY!!! i nie podlega spekulacjom radnych, ich radców prawnych czy kancelarii prawnych. Mało tego nie jest istotne czy radny za dzierżawę mienia komunalnego płaci regularnie i zgadza się na podwyżki czynszu na zasadach ogólnych, że dzierżawił wcześniej niż uzyskał mandat a zatem może dalej tak czynić jak myśli radny Tyrna. Z chwilą uzyskania mandatu miał się opowiedzieć jednoznacznie czy chce zostać radnym, czy chce nadal prowadzić działalność gospodarczą w mieniu gminnym- nie może jednak tego łączyć. Skoro łączy łamie prawo- i utracił mandat.
Dlatego hipokryzją jest by Pani redaktor MB budowała artykuł w oparciu o wypowiedzi człowieka ,który z mocy prawa przestał być radnym i wytyka innym ,że to prawo w tym wypadku lokalne o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko zarządu ZBM inni także łamią. Jak łamanie prawa staje się regułą no to nasuwa się jeden wniosek- ,że w Cieszynie panuje bezprawie. c.d.n.

Radni nie mają żadnych praw do spółek handlowych.Jeżeli ktoś tego nie kuma to znaczy że nie powinien być radnym.

Radni mogą te spółki zlikwidować jedną Uchwałą ( tak jak założyli), jeżeli ktoś tego nie kuma nie powinien pisać bredni, tylko doczytać to co mu umknęło.
Burmistrz będzie miał zajęcie, ale on nie chce a radni się boją, bo większość widzi w tym prywatny interes i wolą dopłacać do zera, które jest stale pod kreska.

Od jakiegoś czasu ,czytam teksty lokalnych portali społecznościowych komentujących prace RM Cieszyna i zdumiewa mnie fakt z jaką gorliwością orędują i komentują poczynania bodaj jednego z najbardziej aktywnych radnych naszego Cieszyna Pana Bartosza Tyrnę. Nie było by w tym nic dziwnego gdyż przejawy każdej aktywności na niwie życia społecznego i samorządowego naszego miasta powinny znajdować obiektywne odzwierciedlenie w przekazach medialnych ,tyle tylko ,że tak się nie dzieje.
Jak się okazuje GC ale także i pozostałe portale dość selektywnie traktuje demokrację i o sprawach istotnych pisać nie chcą co rodzi słuszne podejrzenia, że służą jedynie słusznej linii naszej lokalnej władzy nawet jeśli płomień jej aktywności nie świeci ale zaczął mocno kopcić.
Chociaż w wyniku wyborów została powołana RM, to jej reprezentatywność tj. prawo do reprezentowania lokalnej społeczności podlega stałej weryfikacji zarówno przez lokalną społeczność ,która ma prawo do oceny pracy radnych i burmistrza ale także obowiązujące prawo między innymi zawarte w Kodeksie wyborczym czy np. Ustawie o samorządzie gminnym.
To właśnie tam zaglądając doszedłem do wniosku ,że nasz radny Pan BT nie spełnił wymagań określonych w/w ustawach i z chwilą zaprzysiężenia na radnego nie dopełnił postanowień prawa w tym zakresie i nie zaprzestał łączenia funkcji radnego z funkcją vice prezesa Stowarzyszenia "Delta partner" wykorzystującego majątek gminny w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Prawo zabrania łączenia tych funkcji i po zaprzysiężeniu radnych daje im 3 miesiące czasu na dostosowanie się do wymogów prawa w tym zakresie. Pan radny z lekceważył ten zapis. A w związku z tym utracił mandat dnia następnego z upływem ustawowego terminu z mocy prawa. Przestał być radnym 27 lutego 2015 r.
W tej sprawie 8 kwietnia br. złożyłem stosowny wniosek do RM. Milczenie lokalnych portali w tej sprawie jest wymowne. Większość z nich powstała z dofinansowania ze środków unijnych tj. z programu o nazwie "Fundusz rozwoju demokracji". c.d.n.

Pan BT jak mniemam były radny kwestionuje postanowienie rady nadzorczej ZGK ,w której zasiada także pani Dzierżawska, Pani radczyni RM raz jest autorytetem dla byłego radnego BT jak trzeba było wystawić pozytywną opinię w sprawie zachowania mandatu radnego BT, natomiast radny ma wątpliwości co do jej opinii jak pozytywnie zatwierdziła wyniki konkursu na zarząd spółki ZGK. To jakaś "schizofrenia" u BT.

Oboje siebie warci, bez skrupułu wykorzystują stanowiska w Urzędzie dla własnych celów. Czemu się dziwić, że miasto tak funkcjonuje, jak pracują dla niego ( dla siebie) tacy specjaliści.
Pasuje jak ulał przypowieść o dwugłowym cielcu co dwa cycki ssie

Nowo wybranej ekipie ZGK polecam w dniach Święta Trzech Braci spacer do pomnika pomnik księcia cieszyńskiego Mieszka - brud, flaszki, śmieci, pojemniki pełne.....itp. Kto zbiera tam śmieci i jaki jest harmonogram. Proszę o odpowiedz ZGK ?

Najświatlejszy Radny BT, sam mając niejasny status w Radzie Miasta, przy pomocy mediów próbuje uchodzić za Mesjasza.
Panie Radny, aby walczyć o praworządność samemu trzeba wyjaśnić swoje sprawki, które chowa pan w cieniu.

Najświatlejszy Radny BT, sam mając niejasny status w Radzie Miasta, przy pomocy mediów próbuje uchodzić za Mesjasza.
Panie Radny, aby walczyć o praworządność samemu trzeba wyjaśnić swoje sprawki, które chowa pan w cieniu.

Nepotyzm i kumoterstwo, tak mocno krytykowane u poprzedniej władzy, u nowych włodarzy jest wcale nie mniejsze. Gdzie ta transparentność konkursów na stanowiska deklarowana przed wyborami !!!

co się dziwić, skoro rada nadzorcza złożona ze "swoich" wybiera prezesa też ze "swoich" kumpli z dawnych lat. To jeden wielki skandal, a może nawet przekręt. Chyba już czas najwyższy zawiadomić odpowiednie służby do zbadania tego procederu, a może i innych też? Tylko kto ma to zrobić? Mieszkańcy-podatnicy, czy może Burmistrz sprawujący kontrolę nad działaniem spółek miejskich, a przede wszystkim powołany w wyborach przez lokalną społeczność do sprawowania pieczy nad dobrostanem miasta i jego mieszkańców - a może ja się mylę ...?

Jeszcze niedawno było, jak to będzie pięknie. I co? Wielkie g. i jeszcze większa kupa,Tak samo będzie po jak zacznie panować jasnie oświecony elekt z eminencjami i PiS rwący się do koryta, A więc Polacy " Porzućcie wszelką nadzieję".

Może należy złożyć wniosek do CBA w tej sprawie i do prokuratury o zbadanie konkursu ?

Prezesem Rady Nadzorczej ZGK został Cybulski, a nie słynie on raczej z szybkich decyzji i sprawnego funkcjonowania, więc tym dziwniejsze, że tak szybko się uwinęli. Tak się kręci karuzela w Cieszynie. Nieważne kompetencje, a ważne znajomości. Nieważna wiedza i doświadczenie, ale znajomości. Można było być dyrektorem Domu Kultury i jednocześnie zasiadać w Radzie Nadzorczej ZGK :) Teraz dinozaura Matuszka zastąpił dinozaur Cybulski. Matuszek zmieni kogoś w innym miejscu, a ten ktoś jeszcze kogoś innego. Całkiem jak za PRL-u.

Pan Cybulski, kiedy zasiadał na tronie zastępcy burmistrza w Cieszynie, zasłynął brakiem decyzyjności i strachem przed decyzjami.

Pani redaktor MG- "Z dokumentami związanymi z wyborem zarządu ZGK można zapoznać się tutaj.". Panu radnemu Tyrnie właśnie chodzi o to, że w miejscu które pani wskazuje nie można się zapoznać z dokumentami tylko niejasnymi papierami i zapisanymi na nich procedurami. Tych dokumentów jest więcej lub przynajmniej powinno być więcej aby nikt nie miał wątpliwości.

Oj żeby się Pan Tyrna nie zdziwił gdy otrzyma odpowiedź, że to spółka handlowa, a radnym nic do sprawozdań finansowych tych spółek bo takie sprawozdania są do wglądu wyłącznie Walnego Zgromadzenia a nie wątpliwych radnych, których należy chronić tajemnicą handlową. Wszak nad prawnym uzasadnieniem nie deliberuje tylko burmistrz ale przyjaciel z rad nadzorczych, założyciela tej spółki. Panu radnemu pozostanie pomoc prawna zatrudniona do obsługi Rady Miasta jednocześnie zasiadająca w Radzie Nadzorczej ZGK. Wszystkim zależy na utrzymaniu tej spółki, nieważne że przynosi ona rokrocznie straty, ważne że są w nich Rady Nadzorcze, po których można hasać jak kupiec po własnym sklepie.
Panie Radny, policzył pan dobrze swoje zasoby?
Coś mi się wydaje, że nic Pan nie wskóra, a przy okazji sam się pogrąży.
Jednak, życzę powodzenia, w rozwikłaniu tak sprawnie przeprowadzonego konkursu Mis Komunału.

Handlowa nie handlowa, jest to spółka miejska, nad którą nadzór ma wg. mnie burmistrz. Straty spółki są pokrywane również z mojej kieszeni, na co kategorycznie się nie zgadzam! Stanowisko pracy nie jest po to, żeby było tylko po to, żeby na siebie zarabiało! Jeżeli nie zarabia to wypad! Złodzieje! Siedzą, g. robią śmiejąc się przy tym z mieszkańców!

Zaorać tą wieś

Racja, zaorać. Zostanie tylko ZGK ze swoim g..nem.

Z tej wojenki będzie morał taki. Jeden zawinił drugiego powiesili.

Myślę, że ten konkurs to typowy, wręcz klasyczny przykład układów i kolesiostwa. Musi być jakiś sposób na ten cały chory, skostniały, zardzewiały system. W przyszłości będą ogłaszane konkursy na inne stanowiska (np. na dyrektora MZD, MOSiR) i jeżeli ich rozstrzyganie wyglądałoby podobnie no to daleko nam do jakichkolwiek zmian w tym mieście.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama