, wtorek 5 marca 2024
Cieszyn: Koniec roku i hojna podwyżka dla burmistrzyni i radnych
Dzisiaj patrząc na skutki pandemii, upadek wielu firm, kryzys w służbie zdrowia, kryzys migracyjny, kryzys klimatyczny i galopującą inflację, aż trudno uwierzyć w tak krzywdzącą ustawę. Jednak to pensje włodarzy i uposażenia radnych szybują właśnie w górę. fot: pixabay.plDodaj do Facebook

Cieszyn: Koniec roku i hojna podwyżka dla burmistrzyni i radnych

UM
O tym, że pensje urzędników są małe mówi się od dawna. Podwyżki były więc tylko kwestią czasu, jednak na nie nie mogą liczyć szeregowi urzędnicy, czyli Ci którzy zarabiają najmniej. Zmiana ustawy przewiduje bowiem tylko podwyżkę diety radnych oraz wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. Chodzi zatem o starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dzisiaj patrząc na skutki pandemii, upadek wielu firm, kryzys w służbie zdrowia, kryzys migracyjny, kryzys klimatyczny i galopującą inflację, aż trudno uwierzyć w tak krzywdzącą ustawę. Jednak to pensje włodarzy i uposażenia radnych szybują właśnie w górę.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśniło, że w świetle zasady zawartej w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.), wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały.
„Stąd też, kompetencje w zakresie dostosowania wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do obecnie obowiązujących unormowań prawnych pozostają wyłącznie w gestii organu stanowiącego gminy w formie uchwały. Przedmiotowe uchwały podlegają ocenie – na podstawie kryterium zgodności z prawem – organów nadzoru, tj. wojewodów” – czytamy w oświadczeniu MSWiA.

Ostatecznie więc o podwyżkach i ich wysokości, zdecydują radni, którzy będą rozstrzygać również o wysokości swoich diet.

Maksymalna dieta radnego może wzrosnąć nawet do 4 294,60 zł. Natomiast maksymalne wynagrodzenie wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów lub marszałków będzie mogło zostać podwyższone miesięcznie do 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. To oznacza, że pensje samorządowców mogą wzrosnąć nawet o 60 proc.
Warto podkreślić, że jest to kwota maksymalna, której ostateczną wysokość ustala odpowiednio rada gminy, powiatu czy sejmiku województwa, to jednak i tak przy zachowaniu zróżnicowania ze względu na wielkość gminy.

 • Radni gminy powyżej 100 tysięcy mieszkańców - otrzymają maksymalnie 4294,60 zł (obecnie 2684,13 zł).
 • Radni gminy od 15 do 100 tysięcy mieszkańców - otrzymają maksymalnie 3220,86 (obecnie 2013,10 zł).
 • Radni gminy poniżej 15 tysięcy mieszkańców - otrzymają maksymalnie 2147 zł (obecnie 1342,07 zł).

  Cieszyńscy radni mogą liczyć na dobre podwyżki swoich diet, bowiem podstawa obliczenia diety wynosić będzie 75% 2,4 - krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej.

  Posiedzenia komisji są jawne, dlatego, każdy obywatel może być jej czynnym obserwatorem.

  29 grudnia o godz. 15:00 w sali sesyjnej odbędzie się Posiedzenie komisji Finansów, Rozwoju i Spraw Komunalnych i Komisji Spraw Społecznych, podczas którego poruszane będą dwa bardzo istotne punkty:

  1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Cieszyna

  2. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych.

  Zatem po uchwaleniu tych zmian burmistrz Miasta Cieszyna będzie zarabiał nieco ponad 18 tyś zł.
  (Wynagrodzenie zasadnicze - 10.430,00 zł, dodatek funkcyjny - 3.450,00 zł, dodatek specjalny - 4.164,00 zł. Burmistrzowi Miasta Cieszyna, zgodnie z odrębnymi przepisami, przysługuje również dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz pozostałe składniki wynagrodzenia.)

  Ustawa nowelizująca i rozporządzenie weszły w życie z dniem 1 listopada 2021 r., w związku z tym wynagrodzenie w wysokości ustalonej uchwałą jest należne od 1 listopada 2021 r.

  30 grudnia, podczas ostatniej już w tym roku sesji radni będą musieli zagłosować również m.in. w spawie uchwał:

 • Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2021–2035,
 • Uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok,
 • Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2022–2038,
 • Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
  Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

  Dodaj komentarz

  Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

  Więcej informacji na temat formatowania

  Image CAPTCHA
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
  reklama
  reklama