, środa 28 luty 2024
Cieszyn: Budżet na rok 2019 uchwalony
Po zmianach, wydatki mają wynieść nieco powyżej 198 mln zł, co sprawia, że zwiększa się również zaplanowany deficyt do 14 mln zł. fot: cieszyn.plDodaj do Facebook

Cieszyn: Budżet na rok 2019 uchwalony

DR
Rada Miejska Cieszyna na czwartkowej sesji (20.12) niejednogłośnie uchwaliła budżet miasta na 2019 rok. „Za” było 17 radnych, 1 radny głosował przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Wstępny projekt budżetu zakładał po stronie prognozowanych dochodów ok. 184 mln zł, a po stronie planowanych wydatków ok. 197 mln zł. W budżecie początkowo zaplanowano deficyt w wysokości ok. 13 mln zł. Po zmianach, wydatki mają wynieść nieco powyżej 198 mln zł, co sprawia, że zwiększa się również zaplanowany deficyt do 14 mln zł. - Dwa poprzednie lata była to kwota ok. 16 milionów. Myślę, że racjonalnie podeszliśmy do wydatków i koncentrujemy się na inwestycjach, na które staramy się zdobyć jak najwięcej zewnętrznych środków. I tak będziemy działać również w tej kadencji. Pamiętajmy również, że najważniejszy jest odpowiedni stosunek pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi i bieżącym. Nie należy również zapominać, że gminy mają bardzo atrakcyjne warunki pożyczek i z nich trzeba korzystać zwłaszcza w kontekście inwestycji. A dla miasta które chce się rozwijać inwestycje to podstawa – odpowiedziała burmistrz Gabriela Staszkiewicz na pytanie zadane przez naszą redakcję dotyczące wysokości zaplanowanego deficytu.

Burmistrz Cieszyna do projektu budżetu wprowadziła kilka istotnych autopoprawek. O projekcie wstępnym pisaliśmy tutaj.

- To budżet kompromisów. Myślę, że wszyscy mamy niedosyt i chcielibyśmy, żeby pieniądze zostały podzielone trochę w inny sposób, ale w trakcie roku możemy dokonać jeszcze zmian – komentowała podczas sesji rady miejskiej burmistrz Gabriela Staszkiewicz – Chciałabym bardzo wydawać pieniądze z budżetu miasta na rzeczy, które przyniosą naszym mieszkańcom coś dobrego, ale w tej chwili powinniśmy być trochę ostrożniejsi i zobaczyć jak się rozpocznie nowy rok. Będziemy szukać oszczędności we wszystkich możliwych miejscach.

Ważną autopoprawką, związaną z walką ze smogiem, jest zwiększenie kwoty przeznaczonej na dotacje na wymianę pieców wśród mieszkańców. W początkowym projekcie widniało obok tego zadania 250 tys. zł, teraz kwota na dotacje łącznie wynosi 500 tys. zł.
Utworzono nowe zadania inwestycyjne. Pierwsze ma na celu przebudowę infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie. Zabezpieczona kwota to 200 tys. zł. Kolejne, jest związane z modernizacją pokryć dachowych na budynkach przy ul. Wałowej 4, użyczonym przez gminę Cieszyn na rzecz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Być razem”. Na konserwację i naprawę dachów przeznaczono nieco ponad 140 tys. zł.
W budżecie na 2019 rok ujęto również przebudowę ul. Mickiewicza, która ma być drogą alternatywną dla drogi wyłączonej z użytkowania - ul. Błogockiej. Zaplanowano na ten cel kwotę 79 tys. zł.
Dokładnie o milion złotych zwiększono w budżecie środki na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów położonych na terenie gminy.
Z racji tego, że z roku na rok zmniejszeniu ulega dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek dla bibliotek publicznych, w budżecie zwiększono o 45 tys. dotację przedmiotową dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie na zakup nowości czytelniczych.
O dodatkowe 133 tys. zł zwiększono kwotę na przystosowanie nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 w Cieszynie na cele noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych.
Kwoty przeznaczone na zadania związane z organizacją imprez – Przegląd Filmowy „Kino na Granicy” i Festiwal Teatralny „Bez granic” - zostały przeniesione do rozdziału „Pozostałe zadania w zakresie kultury”. Mowa tu o wcześniej zaplanowanych środkach w wysokości 50 tys. zł oraz 100 tys. zł dotacji podmiotowej zaplanowanej początkowo dla COK „Dom Narodowy”. Zadania zostały powierzone do realizacji organizacji pozarządowej wyłonionej w trybie konkursu.
Zmniejszona została kwota na zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych – o 45 tys. zł, na modernizację stadionu przy Al. J. Łyska – o nieco ponad milion zł. Zwiększeniu uległa kwota miliona złotych przychodów z tytułu kredytów.

W autopoprawce uwzględniono również propozycje zmian wynikające ze zbiorczej opinii Komisji Finansów. W ten sposób po stronie wydatków wprowadzono następujące zmiany: zwiększenie o 100 tys. zł środków na dotacje dla stowarzyszeń sportowych, nowe zadanie inwestycyjne polegające na oświetleniu ulic, placów i parków w wysokości 55 tys. zł, zmniejszenie o kwotę 120 tys. zł środków na zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej, a także zmniejszenie o kwotę 35 tys. zł środków na wydatki na modernizację stadionu przy Al. J. Łyska 21.

Komentarze: (56)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Skoro, ambicją Pani Burmistrz jest aby budżet był pro rozwojowy, a takim obecny jak i poprzednie nie były, u progu kończącego się roku ośmielę się życzyć by następne budżety miejskie takie już były. Aby życzenia się spełniły oczekiwał bym aby rozwój miasta nie opierał się na środkach finansowych pożyczonych w kredycie nawet jakby się nadal Pani burmistrz wydawało ,że kredyty dla gmin były tanie. Trzeba przyjąć ,że skoro rozwój naznaczony jest piętnem wzrastającego długu miasto jest w funkcjonowaniu za drogie- na co nam wydział strategii rozwoju miasta jeśli strategia naznaczona jest długami -zredukować zatrudnienie do minimum w tym wydziale, na co nam rozdęty wydział pomocy społecznej jeśli środki wydawane na pomoc są znacznie niższe od środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w tym wydziale urzędników od pomocy, którzy w ostateczności tę pomoc realizują poprzez pod zlecanie tych usług zewnętrznym firmom. Na co nam tyle instytucji kultury, jeśli urzędnicy od kultury kosztują nas więcej niż ci którzy tę kulturę tworzą . Po co wydajemy tyle środków finansowych na instytucje zajmujące się urzędniczą obsługą klubów sportowych skoro nie mamy pieniędzy dla tych którzy ten sport prezentują na ponad przeciętny poziom i osiągają zauważalne wyniki sportowe. Życzyłbym aby przyszły budżet zaczynał się od stwierdzenia ,że tyle środków gmina przeznaczyła na uzbrojenie terenów pod przyszłe inwestycje na których to postanowiły firmy wybudować swoje zakłady produkcyjne , które stworzą przyszłym i obecnym mieszkańcom tyle nowych miejsc pracy, że wydano tyle pozwoleń na budowę domów jedno i wielorodzinnych w których bedą mogli mieszkać i rozwijać się przyszli i obecni cieszyniacy, nasi podatnicy którzy zapłacą nam tyle ,a tyle podatków od swoich inwestycji dokonanych na terenie miasta a także ze swoich dochodów . By w budżecie po stronie przychodów własnych z podatków było jasno wskazane ile tych środków wraca z powrotem do mieszkańców w postaci usług ,ktore gmina wykonuje na rzecz mieszkańców- wówczas będziemy mogli powiedzieć ,że budżet jest pro rozwojowy.Nigdy takim nie będzie jeśli dopłacać będziemy do chorobliwej przedsiębiorczości, udzielać wsparcia tam gdzie od lat miasto dokłada środków zabierając je tym ,którzy sensownie gospodarują.

Oj, Machu, na tym polegają życzenia od serca, że życzy się tego co chciałoby się otrzymać.
Ja też od serca, niech z gosposi wyrośnie nam Gospodyni.

Chętnych wykonawców konserwacji i naprawy ( około 850 m2) płaskich dachów za kwotę 140 tyś zł, uprasza się o składanie ofert na I piętrze w biurze sekretariatu, pod adresem Cieszyn, Rynek 1
......................................................................................................................................................
Przed złożeniem oferty u I zastępcy Burmistrza, do odbioru (nieodpłatnie) kosztorys robót dekarsko-malarskich na obiektach przy ul, Wałowej 4, opiewający na kwotę 140 tyś zł. netto.
.......................................................................................................................................................
Termin składania ofert do 10 stycznia 2019 r
......................................................................................................................................................
Sprawa P I L N A ! ! ! ze względu na brak fundatora naczyń zbierających deszczówkę z przeciekających sufitów.

Widzę, że niektórzy męczą się dyskusją, zresztą bardzo ograniczoną. Można w niej nie uczestniczyć, jak czyni to większość, ale nie czynił bym zarzutu uczestnikom dyskusji ,że dzielą się swoimi wątpliwościami. Faktem,jest, że ona ta dyskusja w ogóle na forum istnieje i nie prawdą jest ,że dotyczy własnie tylko autopoprawki burmistrza w zakresie remontu i modernizacji dachów.I każdy dobrze a nawet lepiej poinformowany może do dyskusji się włączyć .Mieszkańcy nie mogą dyskutować na sesji z radnymi ale radni mogą dyskutować z mieszkańcami na tym forum jeśli wykażą taką wolę .Nie tak dawno bulwersowały na SMS-y za 1300 zł i słusznie bo chodzi o publiczne pieniądze. Rezultat tych dociekań jest już znany. Zatem pytam; to dlaczego nie mają nas intrygować autopoprawki budżetowe wartości 140 tys. złotych, dokonywane w ostatniej chwili i nie wiadomo na czyj wniosek?Kto je zgłosił, w ostatniej chwili i kto w tak krótkim czasie dokonał wyliczeń i stwierdził ,że taka kwota powinna być na ten cel zabezpieczona.Sądzę ,że pani Burmistrz jako ta która zgłasza poprawki ale także ta ,ktora politycznie była związana z "Być razem". Słusznie zostaje podniesiona kwestia ,że w tej sprawie każdy obywatel może poprzez radnego zwrócić się o jej wyjaśnienie, także i ty anonimie_jeden. Może o to dopytać się także autorka tego artykułu ,skoro czytelnicy podnieśli tyle wątpliwości w zakresie tej autopoprawki. Nie rozumiem ,że bulwersuje Ciebie anonimie _jeden, sformułowanie "gosposia" a sam określasz poprzednika parobkiem. Od sprawdzania dokumentów mamy przedstawicieli ,którzy za to biorą pieniądze i w zasadzie także dziennikarzy, którzy w takiej sytuacji powinni następnym tekstem podzielić się z nami ustaleniami w tym zakresie a nie tylko skupiać się na oficjalnym przekazie. Myślę ,że obywatelską postawą jest zwrócenie uwagi na tak a nie inaczej wydawanie publicznego grosza. W ten sposób można uciąć każdą dyskusję nakazując sprawdzanie każdego kwestionowanego zapisu budżetowego. "Tylko głos wolny wolność ubezpieczyć może" -jak mawiał A.F.Modrzewski.

Z tym wolnym głosem....to chyba bardziej St. Leszczyński.
Wolność słowa i wolność wypowiedzi oznacza, że bierzesz odpowiedzialność
za swoje słowa. Wypowiadając je bierzesz za nie pełną odpowiedzialność i musisz
zaakceptować cenę, jaką przyjdzie za te słowa zapłacić.
Nie trafia do mnie przedstawianie faktów tak, że mogą być odebrane przez opinie
społeczną w sugerowany sposób.
Musze mieć dowody.

Nie, anonimie_jeden. Przytoczony cytat przeze mnie jest z wypowiedzi A.F.Modrzewskiego z traktatu "O poprawie Rzeczpospolitej". Jesteśmy ludźmi dorosłymi , świadomymi i nie anonimowymi, także na tym forum. Mamy prawo do dzielenia się swoimi wątpliwościami, także na forum publicznym . Czy sugerujesz mi, że twierdzę coś kategorycznego i pytając publicznie w istocie nastaję na czyjąś cześć? W ten sposób, pewnie zamknięto by wszystkie portale w których dopuszczone są komentarze. Co sugerujesz mi konkretnie?Nikogo przecież nie oskarżam- mam wątpliwości zarówno co do zadysponowania środków budżetowych jak i podawanych kwot na ich realizację i to w otwartym forum dyskusyjnym jest dopuszczalne, a osoby nas reprezentujące muszą się liczyć z krytyką podejmowanych decyzji w zakresie wydawanych publicznych pieniędzy i każdy lokalny polityk także musi się z tym liczyć. Jeśli mam wątpliwości co do równego traktowania podmiotów gospodarczych sięgających po publiczne mienie, także mogę się dzielić swoimi wątpliwościami- zwłaszcza jak są ku temu podstawy. To nie sala sądowa, a dyskusyjne forum. Na dowody zatem przyjdzie czas jeżeli ktoś postanowi z tego forum dyskusyjnego wywieść akt oskarżenia. Sugerowanie czegoś takiego może być odebrane jako próba zastraszenia i zagraża demokracji i też może być przedmiotem sporu sądowego. Więc nie przesadzajmy.
===========================
Własnie ,portale społecznościowe, po długiej nocy komunistycznej cenzury powstawały ze środków funduszy europejskich -w tym wypadku "funduszu rozwoju demokracji" aby była społeczna kontrola życia społeczności także lokalnych. Zycie, zawsze ma swoją cenę a słowa , swoboda wypowiedzi nieodłączną jego częścią.

Zapytaj o przedmiary i kosztorysy przed wykonawcze.
Nowa władza wykonawcza powinna być w ich posiadaniu, zabezpieczając kwoty w budżecie.
Ja posiadam własne obmiary a liczyć chyba potrafię.
Czy kwota 140 tyś wykazana w kosztorysie przed robotami nie powinna być poddana przetargowi wraz z specyfikacja robót?
( pytanie do znawców procedur samorządowych)
Już chyba Mach to podnosił, ale jestem także ciekaw komu będą przekazane środki:
- dowolnemu wykonawcy wyłonionemu w przetargu?
- czy wykonawcą będzie stowarzyszenie typu zakładowego " Być Razem" które ma prawo do wystawienia faktury?
Chyba można zadawać takie nieśmiałe pytania.

Podziwiam niepoprawnych optymistów, którzy mają nadzieję na medialne zainteresowanie redaktorów niejasnościami w budżecie gminy. Następnym hitem ma być budżet obywatelski, który został spreparowany pod kontem możliwości intelektualnych wyborców w gminie na kwotę 400 tyś zł. Walka będzie zacięta gdy w perspektywie jest 17,5 tyś zł na projekt. Budzi jednak wątpliwości internetowy sposób głosowania i kontrola PESELU przez komisję " konkursowo-wyborczą"

Usiłuję w treściach komentarzy przeczytać te myśli które odnoszą się do budżetu. Niestety, zarówno kulfon, nikt czy anonim_jeden, nie odnoszą się do treści artykułu ale do komentujących. To zawsze można odczytać jako próbę uciszenia komentującego jeśli ten wyraża opinię nie wygodną dla oponenta. Dewiza by wobec spraw występować stanowczo a wobec ludzi łagodnie za każdym razem powinna utrzymywać dyskusję we właściwym kierunku. Być może ktoś uważa ,że "gosposia" w odróżnieniu do gospodyni czy też gospodarza miasta jest odebrana jako wyrażenie anty feministyczne, ale ja tego tak nie odbieram. Podobnie nie rozumiem treści komentarza anonima_jeden rozpoczynającym się od słów" O 6 rano ? Czy są to wpisy anonima _jeden, czy też cytaty zapożyczone z postu tomalema , który został przez autora przeredagowany.. Muszę przyznać ,że ciężko się w tym połapać jeśli ktoś na bieżąco nie śledzi dyskusji . Rozumiem że ktoś stosuje autocenzurę ale i Ty tomie nie atakuj oponenta jeśli ten wykazuje ci manipulację tekstem. Śledziłem ten ostatni post z godz.12.08, którego treść z wyjątkiem Twojego nicku zupełnie znikła poza kropkami a nastepnie ukazał się w całkiem nowej odsłonie. O co więc chodzi?
==============================
Myślę ,że pani Burmistrz sama powinna być świadoma tego,że wszystko co dotyczyć będzie "Być Razem" i powiązania fundacji z budżetem miejskimi z klubem CRS będzie języczkiem uwagi opinii społecznej, która na takie powiązania będzie w sposób szczególny uwrażliwiona i będzie skutecznie na zjawiska budzące kontrowersje reagować.To także leży w interesie Pani Burmistrz.
Pozytywną stroną budżetu jest zwiększenie kwoty na działania proekologiczne. Natomiast myślę ,że kwota 140 tys. zł na remont pokrycia dachowego jest mocno zawyżona i powinna być przez miejskich kosztorysantów zweryfikowana jeżeli umowa wskazuje ,że właściwe utrzymanie w należytym stanie technicznym pokryć dachowych leży po stronie użyczających obiekt Przedsiębiorstwu -Fundacji "Być razem". Co oczywiście mocno mnie zdumiewa. Szkoda ,że za milczącą aprobatą radnych głosujących taki budżet.

Pytasz o co chodzi?

Anonimowi_jeden chodzi o mój wpis - Wygląda na to, że prokurator odwiedzi gosposię, by przerwać rozdawnictwo publicznego majątku.
Jemu widocznie sen z oczu ściąga prokurator w drzwiach o 6-tej rano, gdy przeczytał poprzedzające akapity do polemiki z którymi zabrakło argumentów.
Co do utraconego postu - zawierał wyliczane obiekty gminne, które mogą być oddane w bezpłatne użytkowanie i potrzebują dofinansowania z budżetu.
Uznałem - kogo to obchodzi (?) jak Termika i zmieniłem na taki który ruszył Anonima_jeden - obawą o spokojny sen nad ranem.
..............................................................................
Jak widać niektórzy myśleli, że po wyborach będzie sielanka i spokojny sen, bo mają kontrolę nad radą i urzędem we własnych brudnych łapach.
.............................................................................
Co do antyfeministycznych ataków, jest różnica między gosposią a gospodynią ale z feminizmem nie ma nic wspólnego, tylko z zasługami i predyspozycjami do pełnienia tej funkcji. Osobiście wolałbym widzieć gospodynię lub (żelazną) damę niż osobę wykonującą usługi za wygrane wybory.
...............................................................................
Już pisałem, że podstawą milczącej aprobaty 140 tyś dla " Być Razem" był deal przyznania 150 tyś dla pozarządowych stowarzyszeń kosztem COK.
.........................................................................................................
Należy pogratulować nowemu dyr. COK wygranej w konkursie z jednoczesnym współczuciem w/z z okrojonym budżetem o czym nie miał pojęcia przed konkursem.

Uściślijmy fakty.
Nie ma żadnej dyskusji o budżecie. Skupiliście się na jednej autopoprawce
dotyczącej Być Razem.
Mieliście w poprzedniej kadencji swojego parobka z odpowiednimi predyspozycjami i czystymi łapami.
Dlaczego nie spowodowaliście aby ta sprawa została definitywnie wyjaśniona.
Dotrzyjcie do odpowiednich dokumentów, posprawdzajcie umowy itp., nie trzeba będzie się wk.....ć
czytając a może to..., a może tamto..., a może sram.. .
Pewnie wszystkie dokumenty o które poprosicie zostaną wam udostępnione.
Życzę powodzenia.

Spokojnie, nie (......................) bo stajesz się nieczytelny.
Dyskusja jest nad budżetem na 2019 r. nie parobkami lub gosposiami.
Szukasz usprawiedliwienia kradzieży w tym, że ktoś też kiedyś ukradł?
......................................................................................
A widzisz, brak umów na BIP ciebie ubodły i też się zaczynasz domyślać co będzie o świcie, gdy sprawa wypłynie.
..........................................................................
Ja skupiłem się na dwóch autopoprawkach 140 i 150 tyś, stąd chyba to 100% zawyżenie kosztów remontu dachów, mniejsza oto gdzie, ale jest "sprawiedliwie" i jesteśmy razem.
...........................................................................................
W ten sposób prawie 300 tyś poszło się paść na zieloną trawkę i wyparowało z budżetu miasta, zaspakajając potrzeby organizacji pozarządowych.
............................................................................................
Już niedługo a gosposia zostanie pierwszym dyrygentem orkiestry, by ogrzać się w jej blasku. Ciekawe jaka będzie autopoprawka w tej sprawie.

Fundacja niewątpliwie jest w pozycji uprzywilejowanej. Wszystkie budynki, którymi dysponuje niepodzielnie od lat, otrzymała od Miasta w nieodpłatne użyczenie. Samorząd partycypował w kosztach ich remontu wykonanego przy udziale środków europejskich programów pomocowych i zerowym wkładzie własnym Fundacji. Dodać należy, że od lat Fundacja aktywnie korzysta ze zwolnień z podatku od nieruchomości oraz nieoprocentowanych pożyczek, których łączna wartość przekroczyła kwotę miliona złotych
.........................................................................................................................................................
Czy ktoś liczy, że coś się zmieni, gdy gosposia objęła stery w urzędzie?
Zmienia się już na gorsze, bo jej działania są poza wszelką samorządową kontrolą, gdyż sama kieruje kontrola wewnętrzną urzędu a przewodniczącym komisji rewizyjnej jest kolega z klubu CRS, z którego to klubu gosposia kandydowała. Czy samorządowcom trzeba tłumaczyć jakie są uprawnienia przewodniczącego a szeregowego członka komisji czy rady?
Zauważyć należy, że żaden organ samorządowy nie ma podstaw prawnych do przekazywania w nieodpłatne użytkowanie mienia komunalnego a tym bardziej dotowania działalności gospodarczej zawyżonym finansowaniem remontowanych obiektów, które wykorzystują podmioty z poza gminy.
....................................................................................................................................................
Wygląda na to, że prokurator odwiedzi gosposię, by przerwać rozdawnictwo publicznego majątku.

O 6 rano ? Macie jakiegoś swojego niezależnego od rozumu, chodzącego w kominiarce .
Zwolnionego od wszelkiej odpowiedzialności .
Proponuje założyć Stowarzyszenie.
"Walczymy z być razem i kobietami na kierowniczych stanowiskach"

O 4 rano! Nie zapomnij trzymać gana pod poduszką. Zamiast poduszki użyj KONSTYTUCJI.
Na marginesie " głupia, gruba i brzydka " to twoje obiektywne odczucia na widok gosposi? Przez myśl by mi nie przeszło tak myśleć o kobiecie (żałosny feministo).

Tomie w maju 1.05.2016 r ukazał się tekst na OX, z sesji RM Cieszyna ,która miała miejsce 28.04.2016 r.- tak dla przypomnienia wszystkim zainteresowanym, kiedy to radni CRS podnieśli żądanie przekazanie im mienia przy ul. Wałowej. Tam można wyczytać ,że obiekty wyremontowano kompleksowo wraz z pokryciem w 2005 r. ze środków miejskich i europejskich. Trudno mi sobie wyobrazić aby trwałość pokryć papowych wymagała by całkowitej wymiany na 3 obiektach po tym czasie. Zdjęcia satelitarne tego przynajmniej nie wykazują. Zatem możemy jedynie mówić o lokalnych naprawach. Ale gdyby założyć ,że całe pokrycie należy wymienić wraz z ociepleniem cena za m2 waha się od 44 zł do 52 zł/za m2 tj. robocizna plus materiał. Kwota do zweryfikowania wg. średnich cen ustanowionych na 2018 r w zależności od regionu Polski. Wskazana przez ciebie powierzchnia to całkowity koszt 44 200 zł. Dodając rynny i obróbki blacharskie, które po 13 latach nie mogą być przecież z użyte całkowity koszt jest przesadzony o 100 % 70 000 zł za całość.

Przyjmijmy, że konserwacja bieżąca ( smarowanie bitumem) co 5-lat, a wymiana pokrycia papowego co 15. Najwyższy czas wykonać nowe pokrycie papowe i malowanie blachy trapezowej, zwłaszcza gdy poprzedni lokaj z tytułem dr. użyczył nie wydzierżawił obiekty.
Ale nagroda " FUNDATORA ROKU" się należy - tylko komu - gosposi, czy obojgu ?

Może pomoże jakiś budowlaniec w dotarciu do kosztorysu przed-wykonawczego na modernizację pokryć dachowych na budynkach przy ul. Wałowej 4, użyczonych przez gminę Cieszyn na rzecz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Być razem”. Na konserwację i naprawę dachów przeznaczono nieco ponad 140 000. zł.
.................................................
Jako podstawę do obliczeń podaję budynki o wymiarach w rzucie poziomym 5mx20m; 10mx30m i 30mx15 co daje 850m2 do konserwacji i naprawy.
.................................................................
Wychodzi mi około 165 zł/m2 konserwacji i naprawy dachów na Wałowej 4 - gdzie m2 papy termozgrzewalnej kosztuje około 10 PLN brutto i należy spodziewać się upustu u producenta.
....................................................................
Chętnych wykonawców wspomnianej konserwacji i naprawy dachów za powyższą kwotę uprasza się o składanie ofert na I piętrze w biurze sekretariatu, pod adresem Cieszyn, Rynek 1
...................................................................
Termin wykonania 2019 r., do uzgodnienia.
................................................................
W roku 2020 gwarantowana nagroda " Fundatora Roku" w załączniku wdzięczność gosposi i dalsze zlecenia.

Budżet miejski spłaca rocznie raty kredytowe wraz z odsetkami ok. 8 mln zł tj. prawie połowę kwoty przeznaczane rocznie na "inwestycje" miejskie i to w dodatku takie inwestycje, które zrealizowane stanowią kolejne obciążenie dla budżetu gdyż generują koszty związane z ich utrzymaniem a dochody z nich są marginalne nie dające się porównać z kosztami ich utrzymywania. Ta droga gospodarowania tak dobrana musi i prowadzi do zapaści gminnej gospodarki. Dlatego Tomie absolutnym skandalem jest by robić wyjątek dla firmy-fundacji "Być Razem" by ta nie prowadziła z własnych środków bieżącej konserwacji dachów jak czynią to inni najemcy ,którzy dzierżawią mienie komunalne i umownie są zobowiązane do przekazania z chwilą odstąpienia od umowy dzierżawy do przekazania obiektów w stanie nie uszczuplonym tj. w takim stanie technicznym jak im wydzierżawiono czy też użyczono. To w ostateczności gmina zaciąga kredyty na pokrycie kosztów inwestycyjnych i daruje środki tak pozyskane innemu podmiotowi gospodarczemu a spłatą tych zaciągniętych zobowiązań obciąży np. matkę samotnie wychowującą dziecko w kamienicy komunalnej za którą ta musi miastu płacić czynsz ustawowo regulowany, czy też w innym przypadku innego przedsiębiorcę, który także prowadzi stolarnię czy pralnię , stołówkę i z takich przywilejów jak fundacja patologicznej przedsiębiorczości "Być Razem" nie korzysta. Bulwersującym jest ,że w takim przypadku Pani Burmistrz stwierdza, że nie należy zapominać, że gminy mają bardzo korzystne warunki pożyczek ". Tutaj zapytam,czy to Pani Burmistrz pożyczki spłaci czy podatnik? Nie kto inny jak prof. Pipes znany i już niestety zmarły doradca prezydenta Regana ,Cieszyniak z urodzenia tłumaczył na czym polega istota komunizmu- ano na tym ,że nie ten co zaciąga zobowiązania w ostateczności je spłaca. Zatem proszę Panią burmistrz by podobne zdania z jej ust już więcej nie padały w zakresie zaciągania zobowiązań ,których nie ona będzie spłacać.

Odpowiedzialność za wypowiedziane czy napisane słowa każdy ponosi indywidualnie, ale z czynami już tak nie jest. Przygotowane uchwały rady miasta przez burmistrza nierzadko stają się koniem trojańskim dla gminy. Mają też to do siebie, że odpowiedzialność rozmywa się na większość będącą za danym rozwiązaniem w radzie miasta. Ewidentnym wciągnięciem rady do finansowania działalności bycia razem jest budżet na 2019r, zaproponowany przez nowy organ wykonawczy. Trudno jednak przesądzać o moralnych podstawach takiego finansowanie nie znając umowy na korzystanie z obiektów na Wałowej. Większym problemem jest niejawność (niejasność) stosunków zawartych w umowach między podmiotami zewnętrznymi do gminy a korzystającymi z jej majątku.
Te umowy powinny być widoczne na BIP urzędu, lecz od lat aby do nich dotrzeć należy składać indywidualne wnioski o ich ujawnienie.
........................................
Można dostrzec też deal w tym budżecie zwiększający dofinansowanie organizacji pozarządowych w wysokości 150 tyś, które miały trafić do COK a stał się podstawą finansowania bycia razem
.........................................
Na marginesie jest zasadnicza różnica między dzierżawą a użyczeniem, polegająca min. na obowiązku dokonywania remontów, lecz te umowy generuje tylko organ wykonawczy a w jego interesie nie jest by były jawne - z pewnością w obawie przed konsekwencjami za podjęte decyzje ( w tym wypadku już indywidualne). Oczywiście zawsze można wymówić się na podległego urzędnika lub doradce a zwłaszcza poprzednika. Umowy,stety niestety, maja to do siebie, że w każdej chwili można je zmienić.

Nie ulega wątpliwości, że kwota ok. 140 000 zł przeznaczona na "modernizację" i konserwację dachów obiektów użyczonych przez gminę Cieszyn nie bójmy się tego powiedzieć dla firmy "Być Razem" nie była wyeksponowana jako zadanie inwestycyjne w projekcie przesłanym do RIO, która wypowiadała się na temat pokrycia niedoborów budżetowych i możliwości ich sfinansowania z zaciągniętych kredytów i pożyczek. To autorski pomysł samej Pani burmistrz i ekipy 8 osobowej związanej z "Być Razem" i novum w zatwierdzonym budżecie, za akceptującym stanowiskiem 17 radnych. Czy teraz ustawi się kolejka przedsiębiorców dzierżawiących obiekty miejskie po dotacje na konserwacje dachów obiektów w podobnym trybie , w których prowadzą działalność gospodarczą?Przecież wszystkie podmioty gospodarcze wobec prawa są równe zwłaszcza te, które wywiązują się z nakładanych na nie obciążeń i nikt im nie utrzymuje na koszt podatnika obiektów.
===========================
Już wkrótce upłynie trzymiesięczny termin od złożenia ślubowania , w którym to czasie radni będący w konflikcie z ustawą antykorupcyjną będą musieli się opowiedzieć ,czy będą wykonywać mandat radnego czy też wykorzystywać mienie gminne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W tej sprawie mam nadzieję także nie będzie kompromisów poza prawnych.

Kto będzie się przejmował jakimiś kompromisami pozaprawnymi, gdy "koszula bliższa ciału" a radni stawiają dobro publiczne ponad własny interes;) który reprezentują przecież tylko " przy okazji" np. w kołach gospodyń, OSP czy chęci bycia razem.
Oczywiście należy przyznać rację bleeblującym, że jeden głos nie znaczy nic wśród 21 a ponad wszystko, stawiana jest zgoda i kompromis co było widać w ubiegłej kadencji - no może poza kampanią wyborczą.
Proporcje jak przy 140 tyś - 5 tygodni do 5 lat.
Ciekawe będą umowy przekazania obiektów gminnych beneficjentom dzierżawiącym je do tej pory od gminy, ale to wymaga dopracowania uchwały Rady Miasta, by odpowiedzialność została rozmyta na radnych. Są osoby Mach-u, które specjalizują się w zarządzaniu projektami, tylko wymaga czasu by gosposia wykonała zlecenie a projekty są modyfikowane na bieżąco przez partnerów od alfa do zeta.

Moje wpisy wynikały z chęci, by uczestnicy forum podjęli dyskusję na temat zatwierdzonego budżetu, razem z radnymi, którzy mieli o wiele większe możliwości by nad jego zawartością podyskutować, także tu na tym forum. Wszakże chodzi o nasze podatki i udział naszych przedstawicieli radnych, którzy postanowili tak i nie inaczej te środki wydać. Z treści wpisów wnioskuję, że nasi przedstawiciele nie angażują się w przybliżeniu nam motywów jakimi się kierowali zatwierdzając pierwszy budżet, który realizować będzie wybrana Pani Burmistrz. Kiedy była pierwsza dyskusja na tym forum pod tekstem "tutaj" uczestnik dyskusji niejaki "anonim 12" był oburzony, że jako radny nie miał możliwości się z treścią budżetu zapoznać i odcinał się od jego zapisów kiedy deficyt planowany był na poziomie 13 mln. zł.przez byłego burmistrza. Zatem po kolejnych 6 tygodniach okazało się ,że nie tylko z projektem budżetu się radni zapoznali ale postanowili deficyt budżetowy zwiększyć o kolejny milion złotych. Na czyj wniosek? na jakie cele?- Anonim 12 milczy. Co w tak zaprojektowanym budżecie jeżeli chodzi o inwestycje jest pro rozwojowe a nie pcha całej gminnej gospodarki w kolejne koszty i stagnację? Nasi radni i spece od finansów miasta włącznie z panią Burmistrz stronią na tym forum od obrony podjętej uchwały budżetowej.

Ależ Mach-u, czepiasz się budżetu, gdy do działania wkroczyli specjaliści od zarządzania projektami, które były napisane przed laty.

Mach znowu dyskutuje tu ze sobą samym :)

Nawiązując do treści wyżej zamieszczonego tekstu,zastanawia fakt, że skoro miasto użyczyło Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Być Razem",(- nie zapominajmy o statusie tej fundacji tj. typu zakładowego a więc firmie kierowanej przez fundatora tj osobę fizyczną wyremontowane za ciężkie pieniądze podatników obiekty przy ul. Wałowej przed kilku laty) to ich bieżące utrzymanie spoczywa na fundatorze kierującym tym przedsiębiorstwem korzystającym z umowy użyczenia w ramach bieżącego utrzymania ze środków własnych fundacji, ktora osiąga zyski. Myślę ,że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej powinna zbadać treść zawartej umowy użyczenia, oczywiście po wyłączeniu z jej składu radnych z komitetu wyborczego "Być Razem" by nie rozstrzygali w sprawie własnej o pomocy i zbadać czy taka pomoc przedsiębiorstwu chociaż w nazwie ma fundacja, się należy.
Osobnym zagadnieniem jest w jaki sposób te środki zostaną wydane. Czy miasto zobowiązało się do pokrycia rachunków za konserwacje dachów po ich zakonserwowaniu ,czy też przekazało te środki fundacji by ta dachy zakonserwowała? Może to być przekazanie środków obrotowych w celu ich wykorzystania na zakładany cel bez terminu ich realizacji do rozliczenia w roku budżetowym a więc w jakimś sensie kolejna pożyczka gminy dla PRZEDSIĘBIORSTWA! Coś mi się ta sprawa nie podoba. Pani burmistrz prezeską Stowarzyszenia "Być Razem" orędowniczką fundacji rozwoju przedsiębiorczości "Być razem" z której wcześniej kandydował fundator na urząd burmistrza a wszystko przegłosowane przy udziale 8 radnych z KW "Być Razem":. Czy radni opozycji nie powinni zwrócić się do RIO ,w tej sprawie. A co na to wewnętrzna kontrola urzędu?

Uśmiałem się gdy przeczytałem " A co na to wewnętrzna kontrola urzędu?" - ta kontrola należy do podległych struktur burmistry - jeszcze trochę a zobaczysz całe oblicze gosposi.

...całe oblicze gosposi. - napisała istota nieskomplikowana, wykazując się wobec kobiety bucerstwem i chamstwem.
Prawdziwy cieszyński maczos degradujący kobietę, nie potrafiący pogodzić się z faktem, że burmistrzem
nie został sprawdzony pisowski towarzysz.
Przedstawiciel pełnego obłudy prawactwa pozwalającego obrażać kobiety.
Musisz tomie mieć jakieś lęki i fobie wobec kobiet, połączone z brakiem empatii, wrażliwości i zwykłej refleksji.
W tym przypadku argument " głupia, gruba i brzydka " się nie sprawdza, więc prawdziwy prawak zdegraduje
kobietę do roli gosposi. Upajaj się dalej swoim prymitywizmem.
Anonim_jeden, / feminista /

...feministo od siedmiu boleści pomieszało ci się lewactwo i kolesiostwo z szacunkiem do kobiet.

Czekałam właśnie na to "lewactwo" Widać niektórzy mają tak wbite do łepetyn populistyczne terminy, że bez nich nie potrafią czegoś napisać.
Nie czepiaj się, tylko napisz coś normalnego, rozwiń trochę myśl. wyraź swoja opinię na temat budżetu, odnieś się do treści artykułu. Na tym polega komentowanie i dyskusja pod artykułem.

Gdzieś przeczytałeś termin "lewactwo", ale gorzej ze zrozumieniem - czyż nie?

Ho,ho, ho, czuję, że ktoś musi mieć za wszelką cenę rację. A ponieważ ton wyższości wpływa na dobre samopoczucie, to go użyłeś:):):)
Wiem, co oznacza termin lewactwo i rozumiem- może Tobie trzeba więcej skupienia nad zrozumieniem tego słowa?

PS, Napiszę Tobie to samo, co innemu- ja piszę w liczbie pojedynczej w rodzaju żeńskim- wyciągnij sam wnioski, bo czujesz się silny w rozumowaniu- jakiej płci jestem ( jakoś Ci to trudno "doczytać" w moich komentarzach)

Lewactwo ma do siebie i to, że czuje lepiej jak ktoś cię czuje, ja zaś przepraszam gdy poczułaś cię urażona złym odczytaniem Twego gender.

Wiesz co? Dajmy spokój z Gender (jakże równie modne słowo w kręgach prawicowych, tak samo jak lewactwo) i temu lewactwu. Lewak to skrajny lewicowiec- nie widzę tutaj ani jednej wypowiedzi w tym stylu i nie widzę również wypowiedziach pani Burmistrz oraz jej zwolenników, przedwyborczych oraz aktualnych, ani odrobiny lewactwa.
Nie widzę również powodu i nie rozumiem, dlaczego na różnych forach oraz w różnych komentarzach ciągle obrzucają ludzi tym , teraz już epitetem?
Mam wrażenie, że ludzie używają słowa lewak tylko dlatego, że przyjęło się go uznawać za bardzo ujemne w odbiorze i bardzo pasuje do dokuczania, bo jest " bezpieczne" dla obrzucającego. Mnóstwo ludzi w ogóle nie wie co znaczy, ale wie, że jest obraźliwe i obrzuconą takim epitetem osobę z przyjemnością potem hejtują, łącząc się solidarnie z obrzucającym .
Dlatego, proszę Cię, jak chcesz mi dokuczyć, to wysil się choć trochę i wymyśl coś naprawdę interesującego, a nie tylko"lewak" i "gender". A jak Cię na to nie stać, to zamilcz, bo czytać bo szkoda Twego czasu.
I jeszcze jedno "Gender (ang. gender, czyt. dżender; płeć kulturowa, płeć społeczna, płeć kulturowo-społeczna, płeć/rodzaj, czasami także jako płeć psychologiczna lub psychiczna)".
Pudłujesz podkreślając mój protest, kiedy upominam się o prawidłowe odczytanie płci. Tego nie musiałeś podkreślać, tylko po prostu uznać. Punktując moje oburzenie i łaskawie "zwracając' mi honor, na zasadzie skoro jesteś kobietą to niech ci będzie- zachowałeś się jak ostatni seksista. Wystarczyło zmilczeć lub powiedzieć po prostu przepraszam.

Poczytaj jeszcze o lewactwie, które specjalizuje się min. w odwracaniu kota ogonem i określania białego czarnym. Tak na boku, czy " seksizm " działa tylko w jedną stronę obłudnico?

Kulfonowi, niezweryfikowanemu oczywiście życzę wesołych świąt. Jego wpis wprowadził mnie w dobry nastrój, jako że inteligencję takiego oponenta zdradzają jego słowa. Zatem, Kulfonie, czy Kiepie i jak ci tam jeszcze, odnośnie wpisu cytuję..."Nikt cię już nie czyta ani nie słucha", pierwsza uwaga jaka mi się nasuwa to oczywiście , zalecenie byś pisał za siebie, nie za innych, zatem pisz w liczbie pojedynczej. Druga uwaga, to skąd nabrałeś takiego przeświadczenia ,że nikt mnie już nie czyta,-dlaczego tak beznadziejnie kłamiesz; dowód Miglanc-7 i jego wpis oraz nie mała liczba wejść właśnie na ten tekst; Trzecia uwaga Kulfonie to skąd przeświadczenie, że wnukami się nie zajmuję?i że nie jestem właśnie na wakacjach- przecież jedno i drugie się nie wyklucza- więc znowu pudło no i kiepsko z inteligencją Ego, balonik??? no no, nawet próbujesz być beznadziejnie dowcipnym, Z kiepami tak bywa. Widzę ,że muszę się pochylić nad tą dotacją Dla być Razem.c.d.n.

Mach, bo problem z tym planowaniem jest w terminach. Zatwierdzanie budżetów- to główne- powinno być po wyborach. Nowa burmistrz objęła stanowisko już po zaplanowaniu budżetu na przyszły rok przez ustępującego Burmistrza i Radę. Tu tylko poprawki i przesunięcia wchodzą w grę. Zgadzam się z Tobą, że wydatki powinny być przeznaczone na coś, co nie generuje dalszych kosztów. Jeśli zaciągnąć pożyczkę to na coś, co przyniesie realne dochody i wpływy do budżetu miasta.Ten rok to realizacja budżetu "starego". Zobaczymy, jak zagospodaruje Burmistrz i Rada pieniądze na rok 2020, kiedy to sami będą musieli zaplanować.
Te podświetlane szyny to absurd, szkoda forsy. Moim zdaniem żadna atrakcja. Niby co, ludzie mają iść wzdłuż szyn, przystawać w punktach informacji i dowiadywać się o Cieszynie? To tańszy jest przewodnik.
Nie rozumiem, dlaczego uczepiono się tego tramwaju w Cieszynie. Nie ma w mieście WC, parkingów i innych udogodnień dla turystów, a tramwaj ważny. Powinno się znaleźć w Cieszynie coś, co ludzi przyciągnie, co jest nowoczesne i na Topie. Mam nadzieję, ze pomysł Macury z Placem Europejskim nie wypali, bo tam jest potrzebny parking a nie mini plac z kilkoma ławeczkami, pod skarpą, przy torze i przejeździe kolejowym.

.

Ale bleeeeblasz, czy obecna burmistra nie była przewodnicząca rady gdy był zatwierdzany (głosowany) budżet na 2019r - czym się zajmowała w czasie jego przyjmowania?

Owszem była, ale po wyborach pewnie zaszła potrzeba weryfikacji, a poza tym, ona była jedna z głosujących ew Radzie i jej głos mógł przepaść wśród innych. Przewodnicząca Rady zatwierdza wynik głosowania wielu członków, a nie swój głos, wiec jaki ma wpływ na ogólna decyzję? Jako Burmistrz widzi inaczej i pewnie teraz podsuwa swoje propozycje ( które nie przeszły przedtem) i znów Rada może je zatwierdzić lub nie. I zawsze jest to decyzja kolegialna, a nie "dyktatorska".
I jeszcze- podczas rozmów z wyborcami pojawiały się nowe propozycje, problemy- każdy nowy Burmistrz spróbowałby je włączyć do obrad nad weryfikacją budżetu.
Czy to tak trudno zrozumieć, ze akurat w zarządzaniu rzeczywistość zmienia się codziennie i trzeba być elastycznym w tym wszystkim. Gdyby za miesiąc wrócono do spraw budżetu, to okazałoby się, że jeszcze inaczej go można było rozdzielić. Zresztą w porządkach obrad zawsze znajdują się jakieś sprawy związane z budżetem i nieraz Uchwałą przesuwa się środki. Jasne, że Rada dyscyplinuję Burmistrza i pilnuje, by nie naruszyć jej postanowień, ale "przypadki chodzą po ludziach" i wtedy trzeba działać.

To żeś się rozwinął "w przypadkach które chodzą po ludziach". Ciekawszy jest jednak przypadek pieniędzy, który przechodzi do fundacji.
Należy dopatrywać się "wiary w przypadki"(?), że osoby tworzące fundację po wyborach będą czerpały środki z budżetu gminy?
...................................................
Dla mnie fundator to godny szacunku podmiot, jednak pod warunkiem, że funduje własne środki.
...................................................
Odpowiedz - kto jest fundatorem - mieszkańcy gminy czy godne pożałowania " być razem" żerujące na budżecie gminy.
Żebrze o dotacje pod stołem a na afiszu jest "FUNDATOREM"- można i tak!
Oczywiście 140 tyś jest czepianiem, przy 14 mln pożyczki.
Wynika z tego, że ani gmina , ani "Być Razem" nie są " fundatorami" tylko żebrakami a rola burmistry w tych okolicznościach jest wyłącznie służalcza.
...................................................
Zadaj sobie pytanie Bleee wobec kogo - służalcza(?), bo dwóm Panom służyć niemożna.

Myślę, że nie pogadamy, bo Ty czepiasz się przenośni, albo słów mniej istotnych, a nie potrafisz objąć swoim komentarzem całości przedstawionej treści. Skupiasz się nad jednym , wygodnym, dla ciebie wątkiem, który nierzadko umożliwia Ci przysolenie komentującym, a nie skupiasz się na ważniejszych treściach. Przypadki chodzą po ludziach- firmach, decyzjach itp. To jest nieuniknione. plany są planami, założeniami, ale rzeczywistość je weryfikuje dosyć szybko i mocno. Wtedy plany się weryfikuje, a nie ciągnie ich realizację na siłę.
Fundacja "Być Razem", która tak ludzi kole w oczy, faktycznie powinna być prześwietlona i pewnie się tak stanie. Napisałam, że burmistrz będąc radną, nie miała wpływu na to, co stanie się z jej głosem- przepadnie, czy będzie ważny. Poza tym, inaczej to wygląda od strony radnych, inaczej od strony Burmistrza. Czasem punkt widzenia jest zgodny, czasem przeciwny. Jeszcze nie minął miesiąc, a już wszyscy chcieliby, by ze 2szystkimi problemami burmistrz rozprawił się od razu.
Czas działa również na korzyść bogacenia się w informacje, które ciągle są uzupełniane. To też ma wpływ na zmiany w decyzjach. No i czynnik ludzki- ktoś może bardzo chcieć, ktoś inny mu w tym bardzo przeszkadza.Problem w tym, który z nich będzie miał większe poparcie u innych,
Coś jeszcze chcesz wiedzieć?

PS Piszę w liczbie pojedynczej w rodzaju żeńskim. Czy to Ci coś mówi?

I tak ma być, bo "inaczej to wygląda od strony radnych, inaczej od strony Burmistrza", tylko nie wiadomo czemu niektórym tak zależy by jego głos był ważny, jakby sprzeciw nie mieścił się w tej kategorii. Jestem ciekaw kontroli w "Być Razem", a raczej jeśli będzie , kto ją przeprowadzi czy urzędnicy, czy komisja rewizyjna.
PS. Liczysz na specjalne traktowanie, gdy piszesz " Piszę w liczbie pojedynczej w rodzaju żeńskim." ja na takie z Twojej strony nie liczę.

Owszem, liczę na to, że będziesz zwracał się do mnie jako kobiety a nie do faceta. I tylko tyle.

kobieta - facet, czy to nie seksizm - brzmi jak baba i dżentelmen.
A może kobieta - mężczyzna?
Wybaczam.
W Twoim wykonaniu obłuda jest urocza.

Jaka obłuda? Wyluzuj....Jest coś takiego jak poprawna pisownia i kiedy ktoś pisze w 1 osobie r. męskim to oznacza to, że pisze mężczyzna, a jak w 1 os. r. żeńskiego- pisze kobieta. A może wolisz, bym pisała do Ciebie jako do kobiety? W końcu skoro nie robi Ci to różnicy? Mnie robi i powinieneś to uszanować, a nie wylatywać z jakim gender i powtarzać jak papuga za mną o seksizmie- tego słowa też chyba nie rozumiesz, podobnie ja lewactwo, gender.
I pomyśleć, że są jeszcze mężczyźni, którzy nie potrafią odczytać prawidłowo płci w osobie komentującego- nawet, jak pisze ta osoba poprawnie po polsku w 1 os i danym rodzaju z poprawną końcówka. Eh......

Napisałabym Ci coś jeszcze, ale...... szczęśliwego nowego roku*

* Pisownia poprawna, bo to dotyczy całego roku, a nie tylko jednego dnia (1stycznia)- Nowego Roku (nazwa własna):):):):):):) Ciao!

Marnujesz się w komentarzach - napisz artykuł o poprawnościach - nieważne jakich :-)
Chętnie przeczytam, ale nie będę korektorem literówek w Twoim tekście, powyżej.
Może skomentuję.
Powodzenia, też Cie lubię:-)

@Kulfon - trochę sie pomylileś. Ja czytam @MACHA - ma zawsze bardzo trafne i cięte komentarze.... :-)

@Machu daj spokój. Poczekajmy rok zobaczymy co nowa p. Burmistrz ze swoją rada podziała - ja czekam na elektryczne autobusy i zielone plaże nad Olzą. Póki co w budżecie cisza o tym. Pozdrawiam

Miglanc_7, ta rada w roku 2019 po uchwaleniu budżetu na 2019 r, już nie wiele zdziała. Podzieliła pieniądze na wyznaczone zadania i właściwie dokonała już najważniejszego. Resztę jest już w rękach urzędników UM, którzy wraz z panią burmistrz mają wykonać zadania nakreślone w budżecie w zakresie rzeczowym i finansowym. Zmiany w budżecie mogą dokonywać jedynie w zakresie kiedy znajdą się dodatkowe przychody nadzwyczajne lub kiedy nastąpi niespodziewany spadek szacowanych wcześniej przychodów lub w wypadku klęski żywiołowej. Tort już został podzielony i przynajmniej o autobusach elektrycznych w 2019 r, możesz zapomnieć. Bo zielone plaże nad Olzą pojawią się wraz z wiosną kiedy jetelinka wzejdzie.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama