, piątek 23 luty 2024
Omówienie wszystkich tekstów, które ukazały się w najnowszym "Kalendarzu Cieszyńskim" (a jest ich ponad 50), zmieniłoby się w monotonną wyliczankę, dlatego chcę zwrócić uwagę na te, które wydają mi się szczególnie ciekawe.
W 1555 roku przed sądem ziemskim w Ołomuńcu rozpoczął się proces o naruszenie czci. Książę cieszyński Wacław III Adam oskarżył szlachciankę Annę Czelową, która miała powiedzieć m.in.: Pán můj jest lepši na poctivosti, nežto arcikníže kurevské a...
11 listopada 1918 roku w dziejach Śląska Cieszyńskiego nie był szczególnym dniem. Przeglądając "Gwiazdkę Cieszyńską", można odnieść wrażenie, że przeoczono przejęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego z rąk Rady Regencyjnej - wprawdzie pisano o tym...
Wśród 20 zamków przedstawionych w książce Grzegorza Bartłomieja Sali znalazł się również zamek w Cieszynie.
5 listopada minie 95. rocznica podpisania umowy między Radą Narodową Księstwa Cieszyńskiego (RNKC) a Zemským národním výborem pro Slezsko (ZNV). Jak pokazała przyszłość, strona czechosłowacka nie miała zamiaru jej przestrzegać.
Obok cmentarzy tłumnie odwiedzanych na początku listopada, nie brakuje takich, które pozostają praktycznie zapomnianych. Jednym z nich jest stary cmentarz w Ogrodzonej, schowany za katolickim probostwem.
W drugiej połowy XIX wieku do Stanów Zjednoczonych wyjechało mnóstwo Polaków. Emigracja ze Śląska Cieszyńskiego w tym czasie była bardzo nieliczna, co było w dużej mierze zasługą Pawła Stalmacha, redaktora "Gwiazdki Cieszyńskiej".
Kącik historyczny, Cieszyn, Wiadomości - MMT - 27 października 2013
"Radość z domu Bożego. Parafie ewangelickie na Śląsku Cieszyńskim i Opawskim po patentach tolerancyjnym i protestanckim" Jana Klibera jest pewnego rodzaju połączeniem książki historycznej z przewodnikiem - udanym połączeniem, dodajmy.
"Osobliwości skoczowskie" można nazwać XVII-wiecznym przeglądem lokalnej prasy brukowej. Przeważają krótkie informacje dotyczące zabójstw, egzekucji i klęsk żywiołowych, a głównym miejscem akcji są Skoczów i okolice.
Jeżeli chcemy poczuć, jak wyglądało życie na Śląsku Cieszyńskim na początku XVII wieku, nie ma lepszej lektury niż dziennik Jana Tilgnera, burgrabiego księcia Adama Wacława. Opisy egzekucji, epidemii, "wyczynów" armii z czasów wojny...
- Ludność całego Trzyńca i okolicy wzięła udział w uroczystym powitaniu wojsk polskich. Na ulicy, prowadzącej do miasta Trzyńca ustawiono wspaniałą bramę triumfalną z napisem: "NIECH ŻYJE ARMIA POLSKA. WITAJCIE WYBAWCY!" - tak w miejscowej kronice...
790 lat istnienia (ściślej mówiąc, od pierwszej pisanej wzmianki) nie jest może zbyt okrągłą rocznicą, ale bardzo dobrze się stało, że z tej okazji wydano książkę "Zamarski wczoraj i dziś", autorstwa Rudolfa Mizii i Edwarda Figny.
reklama