, piątek 23 luty 2024
Nadchodzące wybory, a osoby z niepełnosprawnością
Dla potrzeb osób niepełnosprawnych przystosowanych będzie 11 lokali w stałych obwodach głosowania. fot: arch. GCDodaj do Facebook

Nadchodzące wybory, a osoby z niepełnosprawnością

Iwona Czarniak
Dzień wyborów jest coraz bliżej. W związku z tym wśród niepełnosprawnych wyborców zaczynają się pojawiać pytania między innymi o lokalizację i przystosowanie lokali do potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami.

O przybliżenie tego tematu w imieniu cieszyńskich wyborców poprosiłam Stanisława Kaweckiego Sekretarza Miasta Cieszyna.
„Na terenie Cieszyna znajdować się będzie 20 stałych i 7 odrębnych (w szpitalu, zakładzie karnym oraz domach pomocy społecznej) obwodów głosowania, z których każdy ma swój lokal, w którym wyborcy oddają głosy zgodnie z miejscem zamieszkania.
Dla potrzeb osób niepełnosprawnych przystosowanych będzie 11 lokali w stałych obwodach głosowania; także kolejne (siłą rzeczy) – w Szpitalu Śląskim oraz w domach opieki, gdyż obiekty te powinny być dostosowane do potrzeb tych osób.
Wykaz lokali dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych:

• Nr 2 - Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Motokrosowa 18, Cieszyn
• Nr 7 - Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Bielska 160 A, Cieszy
• Nr 8 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Skrajna 5, Cieszyn
• Nr 9 - Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Fryderyka Chopina 37, Cieszyn (wejście od ulicy Karola Szymanowskiego 9)
• Nr 10 - Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Fryderyka Chopina 37, Cieszyn
• Nr 13 - Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, Cieszyn
• Nr 14 - Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Jana Kochanowskiego 14, Cieszyn
• Nr 16 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Błogocka 24, Cieszyn
• Nr 17 - Żłobki Miejskie Oddział Nr 1 ul. ks. Jerzego Trzanowskiego 2, Cieszyn
• Nr 18 - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka”, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 6, Cieszyn
• Nr 20 - Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Generała Józefa Hallera 161, Cieszyn
Ogólne uprawnienia osób niepełnosprawnych w wyborach samorządowych 2018

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi głosowania.

Osoby z niepełnosprawnościami, w zależności od indywidualnej sytuacji, mogą skorzystać z następujących udogodnień:
1. głosowania przez pełnomocnika,
2. głosowania korespondencyjnego,
3. dla osób posługujących się alfabetem Braille’a przygotowane będą specjalne nakładki na karty do głosowania,
4. udzielenia informacji dotyczących wyborów (na wniosek informacje mogą być przekazane telefonicznie, wysłane pocztą lub elektronicznie),
5. możliwości głosowania w lokalu dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo osobie z niepełnosprawnością może pomóc w trakcie głosowania wybrana przez nią osoba (pomoc może być jedynie techniczna). Wszystkie informacje dotyczące udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami można znaleźć na stronie WybieramWybory.pl.

Opis czynności podano poniżej.

Głosowanie przy pomocy nakładki Braille’a

Osoba przybyła do lokalu może skorzystać z nakładki Braille’a, która znajduje się w każdej komisji obwodowej (powinien o nią poprosić). Nakładając nakładkę na karty do głosowania można oddać głos na wybranego kandydata przez osobę niewidomą lub niedowidząc, ponieważ identyfikuje ona kandydatów i wyznacza miejsca do zaznaczenia “krzyżyka”.

Głosowanie korespondencyjne

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I grupy inwalidów, o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny mogą głosować korespondencyjnie (art. 53a § 1 Kodeksu wyborczego). Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej II, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, do dnia 8 października 2018 r. W zgłoszeniu wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w Gminie Cieszyn, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w Szpitalu Śląskim, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Cieszynie, Domu Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie, Powiatowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie, Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Cieszynie, Domu Spokojnej Starości w Cieszynie i Zakładzie Karnym w Cieszynie, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania,

Głosowanie przez pełnomocnika

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I grupy inwalidów, o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu. Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu. Do dnia 12 października 2018 r. składane są wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Wzory wniosków o sporządzenie aktów pełnomocnictw do głosowania i zgód na przyjęcie pełnomocnictw do głosowania, udostępniane są w Wydziale Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Jana Kochanowskiego 14, 43-400 Cieszyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w Szpitalu Śląskim w Cieszynie, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Cieszynie, Domu Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie, Powiatowym Domu Pomocy

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy osoby niepełnosprawne nie mogą głosować przez Internet. Przepisy nie przewidują takiego trybu głosowania.

Wówczas mogą głosować przez pełnomocnika lub korespondencyjnie zgodnie z opisem powyżej.”

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama