, poniedziałek 26 luty 2024
Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022
W związku z przystąpieniem przez Gminę Cieszyn do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o możliwości udziału w programie. fot: gov.plDodaj do Facebook

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022

IWONA WŁODARCZYK
W związku z przystąpieniem przez Gminę Cieszyn do resortowego Programu Ministerstwa  Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o możliwości  udziału w programie.

Celem programu jest:

 • zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

  Program skierowany jest do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

  Usługa asystenta  polega w szczególności na pomocy w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,
 • załatwieniu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

  Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Rodzaj usług i ich zakres godzinowy przypadający na 1 Uczestnika Programu uzależniony jest od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu. Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

  Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

  Usług asystenta nie mogą wykonywać:

 • członkowie rodziny (rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Uczestnikiem Programu),
 • opiekunowie prawni,
 • osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

  Wysokość środków otrzymanych przez Gminę Cieszyn z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 wynosi 775 500,00 zł

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie mogą się zgłosić:

 • osobiście w siedzibie MOPS przy ul. Skrajnej 5 
 • telefonicznie pod nr telefonu 33 479 49 15
 • elektronicznie na adres email: poczta@mops.cieszyn.pl
 • Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
  Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

  Dodaj komentarz

  Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

  Więcej informacji na temat formatowania

  Image CAPTCHA
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
  reklama
  reklama