, środa 19 czerwca 2024
"Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim niech sie każdy brzidzi". Szpacyrkym po Cieszynie: Ganc prowdziwe pinióndze
"Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim niech sie każdy brzidzi". Szpacyrkym po Cieszynie: Isto nazywali by go"Fan"
"Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim niech sie każdy brzidzi". Szpacyrkym po Cieszynie: Piwa z krygla.
"Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim niech sie każdy brzidzi". Szpacyrkym po Cieszynie: U Szfemy
"Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim niech sie każdy brzidzi". Szpacyrkym po Cieszynie: Tam a spadki.
Wiadomości, Kultura, Wiadomości, Powiat - FJD - 05 listopada 2011
Przeszło dwacet roków tymu chciołech se poszukać lepszego życio. Tóż jak moc inszych ludzi przekludziłech sie na zachód Europy.
reklama