, wtorek 5 marca 2024
CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Każdy gwer, sóm do roka wystrzeli
Latoś wszedcy pochwolóni cieszyniocy, kierzy dostali strzybnóm “Cieszynianke” mieli wiyncyj szczynścio niż ci co łóńskigo roku.  fot: FJDDodaj do Facebook

CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Każdy gwer, sóm do roka wystrzeli

FJD
CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Każdy gwer, sóm do roka wystrzeli

”...aji jakisi gwery...”. fot. FJD

Szpacyrkym po Cieszynie
“Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim nich sie każdy brzidzi”

"Moja ty słodko cieszyńsko mowo
być zawsze do prawjynio gotowo
a jak cie uż żodyn nie bydzie rozumioł
to jyny wiater bydzie po naszymu szumioł"

POZÓR! Kiery nimo chynci tego czytać, abo kansi wraził łokulory, abo mo moc roboty i łoczy go bolóm to se może tego posłóchać jak prziciśnie tóm biołóm szczałke w tej czyrwiónej kostce, kieróm nóńdziecie pod spodkym”.

Strzybnóm medajle

Latoś wszedcy pochwolóni cieszyniocy, kierzy dostali strzybnóm “Cieszynianke” mieli wiyncyj szczynścio niż ci co łóńskigo roku. Rozchodzi sie ło to, że kierysi zarzóndził, coby uż nie boć sie pandemiji i prziś jedynostego listopada do naszego cieszyńskigo tyjateru. Je to moc zaimawe, że dzisio każdy kiery mo cosi wiyncyj do prawiynio może sóm łod siebie uznać, że uż niechali my po zadku te pandemije. S drugi stróny jednakowóż nie idzie przeca dzierżeć ludzi fórt zawrzitych dóma, bo mogliby zwaryjować. Tak czy inakszyj w tyjaterze szło we sztwortek uwidzieć szternos uśmiychniónych i szczynśliwych tusteloków. Każdy ś nich dostoł tóm strzybnóm medajle za co inszego, ale wszedcy to sóm ludzie, kierzi we swojim żywobyciu zrobili cosi przidajnego dlo inszych. Każdy ś nich mo to w siebie, coby bez kozanio dować fórt inszym ganc z darma swój czas, a moc razy aji insze wieca. Sóm to rozmajci ludzie, kierzi majóm rozmajte fachy i nie szporujóm czasu, bo majóm go dycki na zbyciu. W tym samym dniu moc tusteloków prziszło też na rynek, coby obezdrzić szkolników s handlówki, kierzi maszyrowali jak prowdziwi wojocy. Nie wiym czy łóni nieskorzij jak skóńczóm tóm szkołem zustanóm wojokami, ale widać było po tym jejich maszyrowaniu, że cióngnie ich do mundura. Mieli ze sebóm aji jakisi gwery, kiere były ganc podobne do prowdziwnych. Przedstowcie se, że dali mi taki jedyn gwer na chwoiliczkem podzierżeć do rynki i muszym wóm rzec, że łón mioł swojóm wogem jak powdziwny. Isto to je tymu tak wyszpekulyrowane, coby jak naprowde bydóm musieli kiejsi, co nie dej boże pocióngnóć za cyngiel, to nie bydóm mieć s tym żodnej łostudy.

Mini słownik gwary cieszyńskiej:

latoś - w tym roku, łóńskigo - zeszłego, tyjater - teatr, moc zaimawe - bardzo interesujące, do prawiynio - do mówienia, po zadku - z tyłu, dzierżeć - trzymać, fórt - ciągle, zawrzitych - zamkniętych, sztwortek - czwartek, strzybnóm - srebrną, żywobyci - życiorys, fórt - ciągle, przidajne - potrzebne, wieca - rzeczy, obezdrzić - obejrzeć, szporujóm - oszczędzają, wojocy - żołnierze, gwery - karabiny, podzierżeć - potrzymć, swojóm wogem - swój ciężar, łostuda - kłopot.

Tóż miyjcie sie wszedcy dobrze i wiesiołego popióntku!

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama