, niedziela 18 luty 2018
Zostały wybrane projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. Po raz trzeci zostały wydzielone pieniądze na inicjatywy mieszkańców, organizacji lub stowarzyszeń. Przeznaczono na nie 350 000 zł, czyli 50 000 zł więcej niż w...
Rozpoczynają sie prace projektowe nad budową sieci cieplnej wraz z przyłączeniami do budynków przy ulicy Głębokiej. Inwestycja ma wpłynąć na ograniczenie niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna, co powinno zmniejszyć uciążliwy w obecnym okresie smog.
Rada Miejska na ostatniej sesji, która odbyła się 26 stycznia, wyraziła poparcie dla inicjatywy UŚ w Cieszynie dotyczącej powstania na terenie miasta przestanku Cieszyn - Uniwersytet w ramach projektowanej rewitalizacji linii kolejowej nr 190.
Wiadomości, Cieszyn, Gospodarka - DR - 31 stycznia 2017
Drugą połową grudnia 2016 roku w Cieszynie zakończyły się prace związane z odbudową muru oporowego, który znajduje się przy ulicy Śrutarskiej i w okolicach Młyńskiej Bramy. Wiosną 2016 roku runęła część muru, który spina ciąg murów oporowych wzdłuż...
Wiadomości, Cieszyn, Gospodarka - DR - 19 stycznia 2017
Projekt Gminy Cieszyn pod nazwą „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna-etap 1”znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu przeprowadzonego w ramach poddziałania- Niskoemisyjny transport miejski oraz...
Wiadomości, Cieszyn, Gospodarka - DR - 15 stycznia 2017
Trwają prace nad sporządzeniem Gminnego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Cieszyna do roku 2023. W związku z tym burmistrz Ryszard Macura zaprasza do składania propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru rewitalizacji.
Wiadomości, Cieszyn, Gospodarka - DR - 05 stycznia 2017
Bezpośrednie połączenie kolejowe pomiędzy Cieszynem a Katowicami wchodzi na stałe do rozkładu jazdy Kolei Śląskich. Premierowy pociąg w tej relacji wystartował 11 grudnia, a kolejne kursy potwierdzają zainteresowanie takim połączeniem.
Najważniejszym wydarzeniem dotyczącym inwestycji Gminy Istebna w 2016 roku było uzyskanie dofinansowania i decyzji zezwalającej na budowę drogi pod nazwą „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne - Skalité – etap 2”.
Wójt Gminy Chybie – Janusz Żydek od dłuższego czasu usilnie zabiega o zmianę niekorzystnych konsekwencji planowanej modernizacji linii kolejowej zwłaszcza dla ruchu pieszego i rowerowego w ciągu obecnej ul. Bielskiej. Przypomnijmy, iż od kilku lat...
Wiadomości, Gospodarka, Chybie - DR - 16 grudnia 2016
Wielkim sukcesem dla Euroregionu Śląsk Cieszyński zakończyło się VII. posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, które odbyło się w dniach 8-9 grudnia br. w Harrachowie. Z zatwierdzonych na nim 55 projektów,...
Wiadomości, Gospodarka, Powiat - DR - 15 grudnia 2016
Od 11 grudnia wraz z nowym rozkładem wraciło bezpośrednie połączenie pomiędzy Cieszynem a Katowicami i Katowicami a Cieszynem.
Wiadomości, Gospodarka - DR - 12 grudnia 2016
Mieszkańcy Cieszyna mogą już po raz trzeci głosować na wybrany projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego. Można głosować za pomocą formularza elektronicznego lub wrzucając wypełnioną kartę do głosowania do urny w Ratuszu.
Wiadomości, Cieszyn, Gospodarka - DR - 05 grudnia 2016
reklama