, niedziela 18 luty 2018
Burmistrz Miasta zadecydował o realizacji gupowych zakupów paliwa gazowego i energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Cieszyn. Przy zakupie energii dla wszystkich jednostek można uzyskać korzystniejsze ceny niż kupując energię dla...
W związku z przystąpieniem do budowy galerii handlowej oraz ulicy Hajduka od ulicy Bobreckiej do ul. Korfantego, 25 lutego 2017 roku nastąpi przeniesienie wszystkich przystanków autobusowych z dotychczas funkcjonującego placu przesiadkowego przy 
ul...
13 lutego 2017 roku w Urzędzie Gminy w Chybiu nastapiło spotkanie przedstawicieli gmin członkowskich Międzygminnej Strefy Gospodarczej, o której pisaliśmy w ostatnim czasie na naszym portalu.
Organizacje pozarządowe działają zwykle jako stowarzyszenia lub fundacje na rzecz lokalnej społeczności. Obejmują one swoim zasięgiem działalność kulturalną, przeciwdziałanie uzależnieniom, ochronę zdrowia, pomoc społeczną czy sport. Realizacja tych...
18 stycznia 2017 roku podpisano porozumienie w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy gminą Cieszyn, Dębowiec, Hażlach, Skoczów oraz Chybie. Dzięki temu porozumieniu powstała tzw. Międzygminna Strefa Gospodarcza.
Ponad 1,5 mln zł dofinansowania otrzymała Gmina Chybie na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 w Chybiu” w ramach Działania 4.3.2 Efektywność energetyczna i...
Końcem stycznia odbyło się w Cieszynie 2. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.Podczas posiedzenia zatwierdzono do dofinansowania 44 mikroprojekty założone w ramach Funduszu...
Pytanie o kolejność realizacji inwestycji miejskich jest zawsze jednym z najważniejszych pytań a odpowiedź na nie jest zawsze jedną z najtrudniejszych odpowiedzi. Wielu z nas bowiem dość łatwo potrafi wskazać zadania, które powinniśmy zrealizować.
13 stycznia 2017 r. wójt gminy Chybie podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Krętej w miejscowości Mnich wraz z budową kanalizacji deszczowej”. Wykonawcą zadania jest firma Instal-Bratek s.c. z Piasku. Umowa opiewa na kwotę 359...
Kilka tygodni temu na skrzyżowaniu linii kolejowych nr 90 i 190 z ulicą Zamkową w Cieszynie PKP PLK zamontowano urządzenie, które przekształciło to skrzyżowanie w bezobsługowy przejazd kolejowy. Jednak z tego faktu nie są zadowaleni kierowcy i piesi...
16 stycznia 2017 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony dotyczący wyłonienia wykonawcy zadania „Budowa chodnika dla pieszych ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Kobieli do km 0+803 (tj. do sklepu Lewiatan)”. Jako...
Mieszkańcy Cisownicy od 1 lutego znów mogą korzystać z basenu w Szkole Podstawowej w Cisownicy im. Jury Gajdzicy. Przeprowadzony został gruntowny remont, którego powodem był wyciek wody z jego niecki.
reklama