, sobota 22 luty 2020
Spędź lipiec w Dworze Kossaków!
W porównaniu z poprzednimi edycjami, ten rok będzie zdecydowanie bardziej „teatralny” niż do tej pory.  fot: mat. pras.Dodaj do Facebook

Spędź lipiec w Dworze Kossaków!

red.
Serdecznie zapraszamy do Dworu Kossaków w Górkach Wielkich. Poniżej prezentujemy program na lipiec. Jak w poprzednim miesiącu program jest bogaty i zróżnicowany, dzięki czemu każdy znajdzie coś interesującego dla siebie.

• 1.07, 21.00 „Trasa teatralna a’la Witkacy” – spektakl – wędrówka teatralna

Spektakl studyjny wyreżyserowany przez Bogusława Słupczyńskiego w ramach projektu „WITKACY//INSPIRACJE” powstały dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu „Edukacja kulturalna”.

• 7.07, 15.00-17.30 Artystyczny Salon – Warsztaty rysunku węglem z N. Pawlus

Warsztaty rysunkowe będą miały na celu rozbudzenie wrażliwości artystycznej, nauki budowania formy, postrzegania przestrzeni, umiejętności posługiwania się narzędzie jakim jest węgiel. Zostaną przedstawione podstawowe zasady perspektywy, obserwacji materii, oraz sposoby posługiwania się zróżnicowaną kreską. Warsztaty skierowane są do wszystkich grup wiekowych. Na warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy.

Prowadząca: Natalia Pawlus Urodziła się w 1982 roku w Bielsku-Białej. Studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Wydział Artystyczny w Cieszynie ukończyła w 2008r. Praca magisterska powstała w pracowni linorytu Joanny Piech-Kalarus. W roku 2014 uzyskała stopień doktora sztuk pięknych. Pracuje na macierzystej uczelni w zakładzie grafiki. Zajmuje się grafiką, w szczególności techniką linorytu, oraz rysunkiem. Wystawy indywidualne w Polsce, Chinach, Meksyku, Włoszech
i Czechach. Ponad 100 wystaw zbiorowych w Polsce i na świecie.

• 8-9.07, 10.00-14.00 Warsztaty portretowe a’la Witkacy – warsztaty fotograficzno-teatralne

Ciekawa propozycja warsztatowa dla starszych dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Można przybywać całymi rodzinami  Wraz z fotografem oraz reżyserem będziecie mogli wcielić się w różne ciekawe postacie o różnych ciekawych charakterach. Do tego multum stylowych „przebieranek”. Warsztaty będą intrygującym połączeniem pracy fotograficznej z częścią para-teatralną. Generalnie ma to być świetna zabawa! Uwieńczeniem warsztatów będzie wywołanie części zdjęć na cele wystawowe. Uczestnicy dostaną także swoje odbitki.

Prowadzący:
Rafał Soliński – fotograf, animator kultury, Bogusław Słupczyński – reżyser, aktor

• 15-16.07, 10.00-14.00 Warsztaty portretowe a’la Witkacy – warsztaty malowania pastelami

Celem warsztatów jest przybliżenie dorobku artystycznego St. I. Witkiewicza, a w szczególności zainspirowanie się jego portretami wykonanymi w technice pasteli. Na warsztatach każdy z uczestników podejmie temat portretu i zmierzy się z techniką suchej pasteli. Prowadzący przybliży zasady pracy z pastelami, posługiwania się kolorem oraz nakieruje wrażliwość uczestników na ideę portretu i ekspresję w jego interpretacji. Warsztaty kierowane są do osób powyżej 12 roku życia oraz dorosłych. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Prowadzący: Dobiesław Kaczmarek uprawia malarstwo i grafikę. Jest absolwentem Zespołu Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej (1981-1986) oraz Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie. Wykładał w Katedrze Teorii Sztuki i Dydaktyki Artystycznej Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie. Jest cenionym pedagogiem, a przede wszystkim artystą zaangażowanym w działania edukacyjno-artystyczne Polski południowej, a zwłaszcza Śląska Cieszyńskiego. Od 2002 roku prowadzi warsztaty artystyczne w ramach „Skarbów z Cieszyńskiej Trówły”, jest autorem nagrody głównej. Rokrocznie projektuje i wykonuje główną nagrodę w międzynarodowym Konkursie Poetyckim o Złotą Wieżę Piastowską. Konkurs te organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału
w Cieszynie. Jego prace znajdują się w wielu prywatnych zbiorach w kraju i poza jego granicami.

• 16.07, 11.00-17.00 Letnia Wymienialnia Książek – epizod 2.

Letnia Wymienialnia Książek to okazja, aby wymienić swoje książki na inne.
W ten sposób uczestnicy będą mogli odświeżyć swoje domowe biblioteczki.

• 22.07, 20.00 „Ccy-Witkac-Y Menażeria” – spektakl Teatru im. St. I. Witkiewicza z Zakopanego

Wydarzenie bezprecedensowe. Teatr im. St. I. Witkiewicza z Zakopanego w Górkach Wielkich! Na spektakl obowiązują bezpłatne wejściówki. Do odbioru od 10 lipca lub w dniu spektaklu. W wyjątkowych sytuacjach prowadzimy rezerwację wejściówek. Więcej informacji od 1 lipca.

„W związku z 70 rocznicą śmierci oraz 125 rocznicą urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza powstał spektakl inspirowany młodzieńczą twórczością Witkacego, w której już można dostrzec cechy charakterystyczne dla całej późniejszej jego dramaturgii. Stanowi próbę pokazania, jak kształtowała się młodzieńcza wrażliwość jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku – jaki wpływ na jego wyobraźnię miała epoka, w której żył; dzieła literackie, plastyczne, muzyczne etc. Te wczesne proroctwa dotyczące zagłady świata – ostrzeżenie przed nieuchronną katastrofą – wszechogarniającą bezkształtnością i utratą indywiduum, pełne są jednak groteskowego – iście witkacowskiego - poczucia humoru. To doświadczenie końca świata przez młodego człowieka, stanowiące jednocześnie próbę jego ocalenia.
Jest to zarazem kolejna próba zmierzenia się zespołu zakopiańskiego teatru z twórczością jego Patrona - tym razem wniknięcie do źródeł inspiracji młodego Witkacego. To także dalszy ciąg dialogu zakopiańskich twórców z publicznością na kanwie zagadnień witkacowskiej dramaturgii.

Można rzec - całe to Zdarzenie to „coś” między Urodzinami a Stypą (24 II 1885 - 18 IX 1939). Tekst (młodzieńcze - właściwie - dziecięce - dramaty Witkacego z 1893 r.) jest więc pretekstem dla zabawy (wspólnej) w teatr (w tworzenie teatru, rozmowę) właśnie jako gra - proces - stawanie się etc.).

Spektakl zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Owe Juwenilia Witkacego to także pretekst do pokazania tworzenia się wyrazistej czy już profetycznej - jak chcieliby co poniektórzy - wyobraźni autora "Bezimiennego dzieła". A może patologicznej osobowości przyszłego geniusza? osobowości kształtowanej bardzo swobodnie przez jego "straszliwych wychowawców"? //Andrzej Dziuk”

• 23.07, 11.00-12.00 i 12.30-13.30 – Pszczoły – skrzydlaci pomocnicy – warsztaty ekologiczne

Są to warsztaty dotyczące biologii owadów zapylających i ich roli w przyrodzie, skierowane zarówno do dzieci (młodsze dzieci powinny przybyć razem z opiekunem) jak i dorosłych. W trakcie zajęć uczestnicy własnoręcznie wykonają hotel dla owadów, który będą mogli umieścić w swoim ogrodzie. Warsztaty poprowadzi Jacek Proszyk – doktor nauk humanistycznych, entomolog, pszczelarz i badacz biologii samotnych pszczół zapylających. W ramach ALUK odbędą się 4 spotkania. Na warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy.

• 24.07, 11.00-15.00 Warsztaty FOTOILUZJI – dla dzieci i dorosłych

Warsztat fotograficzny, podczas którego uczestnicy i uczestniczki uczą się spoglądania na rzeczywistość z nowej perspektywy i kreowania sytuacji, które sprawiają, że wykonane zdjęcia są zaskakujące dla odbiorców. Warsztat składa się z 3 części: wprowadzenia: prezentacji fotoiluzji; fotospaceru; omówienia wykonanych zdjęć. Z wykonanych prac można przygotować małą wystawę. Każdy uczestnik otrzymuje wydrukowane 2 ulubione zdjęcia.
Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Prowadzenie: Ilona Majewska – etnografka, od 8 lat warsztatuje i nigdy nie ma dość. Tworzy programy edukacyjne, prowadzi zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Specjalizuje się w edukacji kulturalnej, w tym edukacji do wielokulturowości, praw człowieka, animacji lokalnych społeczności. W roku 2016 stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autorka książki dla dzieci „Murka. Mała opowieść o uchodźcach”.

• 25.07, 11.00-15.00 Warsztaty FOTOKOLAŻU – dla dzieci i dorosłych

Fotokolaże – warsztat inspirowany artystycznymi ruchami awangardowymi dadaizmem, surrealizmem. Podczas zajęć uczestnicy tworzą wykonują/drukują zdjęcia, które są podstawą tworzenia kolaży. Do ich wykonania wykorzystujemy reprodukcje dzieł sztuki, fotografii. Uczestnicy otrzymują fotografie wykonanych prac, z prac można stworzyć małą wystawę, prace można nanieść za pomocą specjalnego transferu na lniane torby/koszulki.
Prowadzenie: Ilona Majewska
Obowiązują wcześniejsze zapisy.

• 26.07, 11.00-15.00 Warsztaty fotografii: PORTRET z fragmentów – dla dzieci i dorosłych

Portrety z fragmentów – warsztat fotograficzny, podczas którego uczestnicy pracują w parach. Podczas zajęć wzajemnie tworzą swoje portrety, wykonując bardzo wiele zdjęć, a następnie łącząc je w jeden, przemyślany portret. Warsztat odwołuje się do wykorzystania fotografii przez awangardowe ruchy artystyczne. Uczestnicy otrzymują fotografie wykonanych prac, z prac można stworzyć małą wystawę, prace można nanieść za pomocą specjalnego transferu na lniane torby/koszulki.

Prowadzenie: Ilona Majewska
Obowiązują wcześniejsze zapisy.

• 29-30.07, 10.00-15.00 Warsztaty teatralne z Teatrem im. St.I. Witkiewicza z Zakopanego

Spotkanie warsztatowe z aktorami Teatru Witkacego z Zakopanego.
Zapraszamy młodzież i dorosłych! Obowiązują wcześniejsze zapisy!

„Na mapie teatralnej kraju teatr ten ma swoje odrębne miejsce jako teatr „osobny”, w którym – wbrew panującym tendencjom – szanuje się tekst i najważniejszy jest aktor. Terminem „osobny” Marta Fik określiła teatry autorskie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku działające na obrzeżach teatru oficjalnego. Teatr Witkacego wiele z nimi łączy. Przede wszystkim to, że piętno „osobności” nadaje mu jego twórca i dyrektor, który od początku niezmienne kieruje się określonym systemem wartości, stanowiącym fundament postawy światopoglądowej. Jej wykładnią były najważniejsze przedstawienia w tym teatrze od Wielkiego teatru świata przez Sonatę b Witkacego do Barabasza Lagerkvista, które mieszczą się w szerokiej formule współczesnego teatru misteryjnego. Trzeba mieć odwagę, aby uprawiać taki teatr w postmodernistycznym świecie, w którym relatywizacji i degradacji ulegają wszystkie wartości. (…) Teatr Witkacego skończył 28 lat. Nadal jest w drodze (…)”
// Janusz Degler

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama