, niedziela 26 maja 2024
Cieszyn: Uchwała Rady Miejskiej niezgodna z Konstytucją RP
Podczas sesji 29 maja br. cieszyńscy radni jednogłośnie przegłosowali projekt uchwały mający na celu utworzenie nowego etatu konserwatora zabytków w Urzędzie Miasta. fot: mat.pras.Dodaj do Facebook

Cieszyn: Uchwała Rady Miejskiej niezgodna z Konstytucją RP

MAŁGORZATA BRYL
Uchwała w sprawie stanowienia o kierunkach działania burmistrza mających na celu powołanie etatu konserwatora zabytków przy Urzędzie Miasta jest niezgodna z Konstytucją RP. - Rada Miejska nakazując burmistrzowi stworzenie nowego miejsca pracy, przekroczyła swoje kompetencje - opiniuje wojewoda śląski i stwierdza nieważność tej uchwały.

Podczas sesji 29 maja br. cieszyńscy radni jednogłośnie przegłosowali projekt uchwały mający na celu utworzenie nowego etatu konserwatora zabytków w Urzędzie Miasta. Radni zgodnie uznali, że jest konieczne, by taki etat był i zawnioskowali do burmistrza miasta, Mieczysława Szczurka o podjęcie i prowadzenie skutecznych działań w celu powołania konserwatora zabytków oraz uwzględnienia kosztów takiego etatu w budżecie miasta na 2015 rok.

3 lipca br. do Urzędu Miejskiego w Cieszynie wpłynęło od wojewody śląskiego zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności tej uchwały. Wojewoda uznał ją jako sprzeczną z obowiązującymi przepisami prawa. W ślad za tym 14 lipca br. wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, w którym stwierdził nieważność ww. uchwały.

W uzasadnieniu tej decyzji czytamy, że Rada Miejska jako inicjator powyższego projektu uchwały, w którym „nakazała burmistrzowi utworzenie nowego, wyraźnie określonego miejsca pracy przekroczyła swój zakres kompetencji”. „Rada Miejska wydając przedmiotową uchwałę, naruszyła zasadę wyrażoną w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” - opiniuje wojewoda. Podsumowując, wojewoda stwierdza: „Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały jest zasadne i konieczne”.

Ostatecznie to od decyzji burmistrza miasta zależy powołanie stanowiska konserwatora zabytków, z kolei Rada Miejska nie może stanowić o kierunkach jego działania w tej sprawie. Czy taki etat zostanie powołany mimo wszystko? - To jest obecnie pytanie tylko do Mieczysława Szczurka. Natomiast jestem niemal w 100% pewny, że w obecnej sytuacji do jesiennych wyborów takiego stanowiska nie będzie. Chyba, że zdarzy się kolejny cud w trakcie kampanii wyborczej - informuje nas Adam Wójtowicz, przewodniczący Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, która przed głosowaniem na projekt uchwały napisała wniosek w sprawie konieczności powołania stanowiska konserwatora zabytków przy UM. - Ta uchwała to był nasz desperacki krok, bo burmistrz całą kadencję wymigiwał się od powołania tego stanowiska. Mimo naszych wcześniejszych wielokierunkowych starań burmistrz tej decyzji nie podjął - dodaje Wójtowicz.

Czy w obecnej sytuacji Komisji Urbanistyki, ale i całej Radzie Miejskiej, która przecież głosowała jednogłośnie nad uchwałą o powołaniu konserwatora zabytków, pozostaje tylko czekać na opinię i decyzję burmistrza? - Ta sprawa zostanie poruszona na pewno w trakcie posiedzenia Komisji Urbanistyki, które odbędzie się za miesiąc. Zastanowimy się wtedy co dalej. Może napiszemy list intencyjny lub apel - zapowiada Wójtowicz.

Komentarze: (26)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

ta rada jest do de, ale tak było i przez 3 kadencje B. Ficka - nic sie nie zmieniło
wybierajmy więcej nauczycieli do ratusza - w końcu pierdutnie tak, że i cieszyniok zrozumie...

Ciekawe co na to radca prawny rady miasta, który przecież każdą uchwałę opiniuje. Z tego co wiem uchwały przygotowuje burmistrz a rada je tylko głosuje i jest to nie pierwsza uchwała w której wojewoda dostrzegł niezgodności z prawem.

Panie Mach. Jaki pan wyedukowany. A przy tym wszystkim bezczelny, opryskliwy i zbyt bezpośredni. Może czas wreszcie się ujawnić? Wszyscy wiedzą kim pan jest.

faktycznie dość gamoniowato piszesz, domachu...:)

Ujawnij się Ty gamoniu. Jeśli umiesz czytać to jestem Mach(jak się okazuje zweryfikowany mach w przeciwieństwie do ciebie "Domachu"(niezweryfikowany).

hm, pamiętam radcę prawnego naszej gminy, który wygrywał w interesie miasta sprawy przed warszawskimi trybunałami, przynosząc Cieszynowi chlubę i oszczędności. skoro taki bubel prawny jak ta nieważna uchwała przeszedł procedury i wciąż kosztuje czas i pieniądze - ktoś popełnił błąd. najwyraźniej loty obniżyli nie tylko urzędnicy, ale także zatrudniani przez nich prawnicy.

A co z uchwałą unieważniającą konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Narodowego?
Rzeczywiście, takiej Radzie Pajaców już dziękujemy

Jeżeli burmistrz powołuje miejskiego konserwatora zabytków to jest jego szefem. Takiemu konserwatorowi nie powinny podlegać obiekty należące do samorządu. Chodzi o to aby nikt nie był sędzią we własnej sprawie. Może dojść do zaniżania wymagań dotyczących remontów wobec własnego szefa, a zawyżania wymagań właścicielom prywatnych obiektów.

Bezprawne uchwały rad miast i gmin powinien uchylać w pierwszej sąd a nie tylko wojewoda. Gdzie był Sąd Rejonowy w Cieszynie, gdy uchwalano tę idiotyczną, bo dublującą kompetencje, uchwałę? Państwo istnieje tylko teoretycznie.

-> Paweł ,nie pisz głupot. Wojewoda w tym wypadku kontroluje samorząd w imieniu państwa i sprawdza ,czy w podejmowaniu uchwał samorząd nie narusza między innymi konstytucji oraz innych państwowych aktów prawnych w tym także ustawy o samorządzie i jego kompetencjach. Postanowienie wojewody o uchyleniu uchwały nie wyczerpuje drogi prawnej. Rada Gminy może decyzję wojewody o uchyleniu uchwały zaskarżyć do sądu aż do wyczerpania drogi odwoławczej zaś burmistrz nie ma w tym interesu prawnego by uchwałę o tej treści zaskarżać. Nawet gdyby z punktu widzenia RM stanowisko to powołał burmistrz z własnej woli co mu uczynić wolno a czego RM nakazać mu nie może ,nie wyposażając jego miejsca pracy w dodatkowe środki finansowe na wsparcie działań związanych z kosztami dostosowujące budowle zabytkowe do wymagań konserwatorskich jego praca na nic się nie zda. Żądasz i wymagasz to dopłać -wówczas możesz być partnerem prywatnego właściciela obiektu zabytkowego a tak lepiej niech nie przeszkadza.

Nie kwestionuję drogi prawnej tylko system. Dziwi mnie, że organ władzy wykonawczej jakim jest wojewoda rozstrzyga o ważności uchwały a nie sąd rejonowy, który stoi paręset metrów od urzędu miasta. Wszystko idzie przez Katowice a mogło być rozstrzygnięte na tej samej ulicy.
Ta uchwała jest tak głupia, że dobrze, że wojewoda ją uchylił. Niemniej nie powinien mieć takich kompetencji.

Paweł -nadal nie rozumiesz. Sądy powszechne w tym rejonowe rozstrzygają w sprawach cywilnych i karnych. W sprawach administracyjnych rozstrzygają sądy administracyjne -najbliższy znajduje się w Gliwicach. Wojewoda z ramienia państwa pełni rolę kontrolna nad samorządami szczebla gminnego ,powiatowego i wojewódzkiego. Samorząd może być "samorządny" w takim zakresie w jakim pozwala mu na to obowiązujące prawo na obszarze państwa ,które ustanowiło administrację samorządową .Spory kompetencyjne rozstrzygają sądy administracyjne.Takie struktury kontrolne mają prawie wszystkie kraje UE. Gdyby ich nie było-nikt by uchwał samorządowych nie był w stanie podważyć. Sądy rozstrzygają bowiem w sporach i nie jest ich rolą wszczynanie ich. Zawsze musi być pozywający i pozwany a sąd stojący w pośrodku rozstrzyga o sprawie .

To utwórzmy prokuraturę samorządową do wszczynania sporów, skoro sądy nie mogą. Już widzę jak partyjny wojewoda zgnoi uchwałę rady czy burmistrza z tej samej opcji politycznej.

Paweł ,nie pisz już nic więcej w tej sprawie bo się kompromitujesz. Twoja propozycja = propozycji krytykowanej przez Ciebie uchwały RM o powołaniu gminnego konserwatora zabytków. Podobnie jak RM nie jest do tego powołana- bo 1)są państwowe służby konserwatorskie i powoływanie konserwatorów nie jest w gestii gmin czytaj samorządu a państwa, 2) RM nie może narzucić burmistrzowi jakie stanowiska pracy ma tworzyć. Ty z kolei proponujesz powołanie prokuratury samorządowej a jak ci wiadomo te zadania przypisane są państwu. Prokuratura nie wszczyna sporów tylko oskarża przed sądem jeśli naruszone zostanie prawo karne.

Machu, kompetencją władzy wykonawczej nie może być ocenianie, czy uchwała jest zgodna z prawem. Od tego są sądy. W tym wypadku wojewoda orzekając niekonstytucyjność uchwały wyręczył nie tylko sąd ale Trybunał Konstytucyjny!
W Wiśle co chwila "życzliwi" donoszą do wojewody na burmistrza a wojewoda potem sprawdza donosy swoich kolegów partyjnych, czym paraliżuje miasto i robi złą aurę burmistrzowi.

Czytasz Ty Pawle ,ze zrozumieniem? Wojewoda jako ostatni szczebel administracji państwowej właśnie w te kompetencje czyli czuwanie nad zgodnością z obowiązującym prawem podejmowanych uchwał przez samorządy został właśnie wyposażony. Czyli jak inni jemu podobni rangą w pozostałych krajach UE wojewodowie takie kompetencje posiada w ich kompetencjach jest sprawdzanie(wg. ciebie ocenianie) zgodności z prawem podejmowanych uchwał przez samorządy. RM może się od decyzji odwołać do sądu ,ale wobec mocnych argumentów wojewody przegra i zapłaci koszty postępowania sądowego czym nas podatników dodatkowo zuboży gdyż podatki nie trafią na naprawę np. chodników ale do kasy sądowej.

Grobelnemu zacięła się płyta, on ma tak często - nadaje ze starego adaptera "Bambino" - wtedy trzeba go lekko stuknąć dalej, chwilę znowu pochodzi normalnie...

Machu, widzę, że Ty nadal nie rozumiesz. Ty mówisz ciągle o administracji a ja mówię o prawie.
Jakie kompetencje merytoryczne ma wojewoda do oceniania uchwał zgodności z prawem? Żadnych! To jest normalny urzędnik a nie sędzia.
Rozumiałbym jeszcze, gdyby to on musiał udowodnić sądownie, że rada podjęła bezprawną uchwałę. Ale w obecnym systemie to jemu trzeba udowadniać pomyłkę, bo on ma prawo veta.
A które miasto ośmieli się podskoczyć przeciwko wojewodzie, gdy ten za chwilę będzie rozdawał środki finansowe samorządom, bardzo często po uważaniu? Nikt się na to nie odważy, wszyscy będą siedzieć z pokorą na łasce wojewody. I tylko na tą patologię aktualnego systemu chciałem zwrócić uwagę.

Paweł- ale ty jesteś tępy. Durniu ma sztab ludzi kompetentnych z przygotowaniem prawniczym ,których musi zatrudniać do badania wszystkich uchwał podejmowanych przez samorządy szczebla gminnego i powiatowego z terenu województwa i to oni robią fachowa robotę za niego a on ustalenia podpisuje i ponosi za nie odpowiedzialność. Na co jełopie zwracasz uwagę na złe rozwiązania ogólnoeuropejskie przyjęte przez mądrzejszych i wykształconych ludzi w prawie i funkcjonowaniu administracyjnym państwa.
Mylisz się także i w tym zakresie ,że nikt nie chce zaskarżać decyzji wojewody. Gdyby wojewoda był nieomylny Naczelne Sądy Administracyjne nie miały by roboty. Każda ze stron na ogół gdy ma swoje racje wykorzystuje procesy odwoławcze bo nikt nie jest nieomylny. Nie ma tu żadnej patologii." Zamotołeś" się i tylko Ty patologicznie prowadzisz ze mną wymianę poglądów i sorry za epitety.

Nie wiem, czy Ty jesteś jakimś urzędnikiem, że nie chcesz widzieć ewidentnych absurdów obecnego systemu, czy tylko pożytecznym idiotą.
Tak jak napisałeś w dodatku trzeba zatrudniać na koszt państwa sztab prawników i biurokratów, żeby przypadkiem wojewoda się nie pomylił. Niższe samorządy też mają swoich prawników dokładnie w tym samym celu. Kupę tych pasożytów więc tam siedzi i żeruje na systemie nieudacznie naślkadując władzę sądowniczą. To chyba prawdziwy cel tego systemu. Idę o zakład, że PSL to projektował.

Czytam , i jak powiadają Pawle " w doświadczeniu w głoszeniu przez Ciebie głupoty nikt nie jest Cię w stanie przebić". A teraz metodą szufladkową otwierasz kolejny temat -przerostów biurokratycznych co oczywiście może jest słuszne ale poza podnoszonym wcześniej w artykule tematem. Ostatecznie przerosty biurokratyczne są , ale w tym państwie nie ma się co dziwić skoro by wyprostować Twoje skrzywione poglądy, tak wiele i tak bezskutecznie trzeba było napisać niestety bez rezultatu. Ten model administrowania państwem z PSL-em ma nie wiele wspólnego -więc znowu chybiłeś.

Wyluzuj Grobelny, bo już przekroczyłeś granicę śmieszności - stajesz się żałosny w swym oślim uporze .

Rada miejska i radni oraz burmistrzowie pod koniec swojej kadencji nadal rażą niekompetencją. Wygląda na to ,że prawnicy miejscy olewają procesy przygotowań uchwał by zapewnić ich poprawność.Tam gdzie mieli radni prawo podejmować uchwałę np. o nabyciu terenu i dworca PKS apelowali a tam gdzie powinni byli apelować(w przypadku powołania stanowiska konserwatora zabytków) do burmistrza by nie naruszyć jego kompetencji podejmowali uchwałę Zaś w przypadku budowy kanalizacji zamiast inwestor czyli burmistrz miał wystąpić o ustanowienie służebności przed rozpoczęciem budowy by nie naruszyć prawa czyni to prawie na jej zakończenie. Jednym zdaniem -"Wiódł ślepy kulawego."

Pan Adam Wójtowicz to naprawdę wybitny radny cieszyński... Boże chroń Cieszyn przed takimi radnymi !!!

No to wyszło na jaw, że radni przygotowali projekt uchwały niezgodny z konstytucją, radni jednogłośnie ten projekt przegłosowali, krótko mówiąc mamy radnych - idiotów !
Zapamiętajmy nazwiska radnych, żeby wiedzieć na kogo nie wolno głosować w najbliższych wyborach...

zgadza się - mamy radnych nauczycieli

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama