, wtorek 25 luty 2020
Czy w Gminie Brenna żyje się lepiej?
Gmina Brenna w listopadzie i grudniu 2017 roku przeprowadziła wśród swoich mieszkańców ankietyzację. fot: Gmina BrennaDodaj do Facebook

Czy w Gminie Brenna żyje się lepiej?

red./mat.pras.
Gmina Brenna w listopadzie i grudniu 2017 roku przeprowadziła wśród swoich mieszkańców ankietyzację. Celem było uzyskanie informacji i opinii mieszkańców na temat jakości życia oraz kierunków dalszego rozwoju gminy. Identyczny arkusz mieszkańcy wypełniali już w 2012 roku, jednak w 2017 w badaniu wzięło udział o 35% więcej osób. Większość biorących udział w ankiecie skorzystała z elektronicznej formy – za pomocą strony internetowej i facebooka, choć gmina dała również możliwość wyrażania opinii w sposób tradycyjny – w wersji papierowej.

W pierwszym pytaniu respondenci byli pytani o warunki życia w gminie. W szczególności zwrócono uwagę na stan środowiska naturalnego, poziom ochrony przyrody, który 43,8% osób wskazało jako dobry (więcej o 15,8% niż w roku 2012). - Wynik taki jest efektem długofalowych działań związanych z dbałością o środowisko. Od lat realizowana jest pielęgnacja pomników przyrody, których w gminie Brenna nie brakuje. Powstało również jedyne w Polsce obserwatorium nietoperzy, gdzie można posłuchać i pooglądać te nocne ssaki. Ponadto mieszkańcy gminy mają możliwość skorzystania z dofinansowania usuwania azbestu z budynków w ramach przyjętego przez radę gminy programu. W celu dalszej poprawy jakości życia mieszkańców w tej dziedzinie gmina Brenna przystępuje do realizacji programu gospodarki niskoemisyjnej opartej na odnawialnych źródłach energii. - informuje Skarbnik Gminy Brenna Joanna Macura.

Kolejne pytania ankiety dotyczyły stanu technicznego chodników, oświetlenia, kanalizacji, wodociągów i tutaj również 25% badanych wystawiło dobrą ocenę (wzrost o 12,5% w stosunku do roku 2012). - Te inwestycje komunalne najbardziej interesują lokalną społeczność i w bezpośredni sposób wpływają na podniesienie komfortu życia mieszkańców. Niestety są też niezwykle kosztowne. Od 2013 roku na realizację inwestycji w zakresie gospodarki wodno ściekowej wydano około 11 mln złotych. Natomiast na zadania inwestycyjne w zakresie dróg, mostów oraz oświetlenia około 5 mln złotych. Podejmowane działania zabezpieczają miejsca newralgiczne. Jednak potrzeb jest wiele. Zasadne wydaje się zatem kontynuacja podejmowanych inwestycji i dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz infrastruktury transportu. Te zadania stanowią w kolejnych latach strategiczny cel gminy. - zaznacza Joanna Macura.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono istotny wzrost ilości osób wskazujących na poprawę dostępności przedszkoli oraz ich stan techniczny i ofertę tych placówek. 58,9% ankietowanych oceniło ten ważny aspekt zadań gminy na poziomie dobrym (wzrost o 19,9%). Podobnie na wysokim poziomie oceniono dostępność i jakość edukacji podstawowej i gimnazjalnej oraz stan techniczny tych placówek. Tutaj ocenę dobrą wskazało 66% badanych (wzrost o 11,4%). W ostatnich latach przeprowadzono szereg inwestycji oraz remontów związanych z poprawą funkcjonowania placówek oświatowych. Zwiększono ilość miejsc w przedszkolach poprzez rozbudowę i przebudowę budynków. Zadbano również o ich odpowiednie doposażenie. Korzystając ze środków Unii Europejskiej zapewniono dzieciom i młodzieży możliwość uczestniczenia w wielu zajęciach dodatkowych wyrównujących dysproporcje edukacyjne, a także pozwalających na rozwijanie ich umiejętności i uzdolnień. - Inwestycje w młode pokolenie mieszkańców na pewno przyniesie w przyszłości rezultaty w postaci prężnego i wyedukowanego społeczeństwa. - dodaje Joanna Macura.

Wysoko została oceniona również gminna oferta sportowa i rekreacyjna, a także atrakcyjność turystyczna Gminy. Wszystkie analizowane kategorie cechowały się przewaga ocen pozytywnych. O 12,5% więcej respondentów pozytywnie oceniło infrastrukturę turystyczną gminy. W ramach środków pochodzących z Programu INTERREG V A Republika Czeska Polska na terenie gminy postały nowe miejsca zachęcające do aktywnego spędzania wolnego czasu. Stworzono siłownie zewnętrzne zarówno w Górkach Wielkich jak i w Brennej, miejsca zabaw dla nieco mniejszych dzieci. Powstał również pumptrac. Opracowano i oznakowano nowe trasy piesze, rowerowe. Przez cały rok organizowane są imprezy kulturalne i sportowe dla różnych odbiorców. Duży nacisk w kolejnych latach będzie położony na rozwój właśnie tej branży.

W ankietach mieszkańcy pozytywnie ocenili również jakość obsługi w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy. 54,5% mieszkańców prace urzędników ocenia jako dobrą (wzrost o 3,5%). Pozytywnie oceniono również ofertę i warunki obsługi inwestorów. Ten aspekt przez 42,7% badanych został oceniony jako dobry (wzrost o 17,7%).

Tak dobre wyniki pozwalają na stwierdzenie, że poczynione starania są właściwie ukierunkowane na zaspakajanie potrzeb mieszkańców, których ilość ciągle rośnie. Zostaną one wykorzystane w ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Brenna do roku 2020.

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama