, piątek 27 stycznia 2023
STOP rozjeżdżaniu Cieszyńskich Źródeł Tufowych!
Sieć obszarów Natura 2000 została stworzona po to, by chronić cenne przyrodniczo obszary, na których występują rzadkie w Europie gatunki roślin, zwierząt oraz siedliska przyrodnicze.  fot: RDOŚ w KatowicachDodaj do Facebook

STOP rozjeżdżaniu Cieszyńskich Źródeł Tufowych!

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
STOP rozjeżdżaniu Cieszyńskich Źródeł Tufowych!

Zbocza wzgórz w obszarze Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe porastają zróżnicowane lasy liściaste, które w zależności od poziomu wilgotności tworzą łęgi (w dolinach strumieni), grądy i buczyny (na wyniesieniach)


STOP rozjeżdżaniu Cieszyńskich Źródeł Tufowych!

Szczególnie cennym elementem obszaru są źródła. Niektórym z nich towarzyszy bardzo rzadkie w naszym kraju zjawisko depozycji martwic wapiennych – polegające na osadzaniu się na kamieniach i skałach lub na porastających je mchach cienkiej warstwy osadu wapiennego


STOP rozjeżdżaniu Cieszyńskich Źródeł Tufowych!

Przykład martwicy wapiennej - tufu


STOP rozjeżdżaniu Cieszyńskich Źródeł Tufowych!

Poszczególne enklawy, z których złożony jest obszar Cieszyńskich Źródeł Tufowych, stanowią fragmenty łagodnych wzgórz poprzecinanych licznymi, głębokimi dolinkami. Na ich dnie sączą się płynące, stale lub okresowo, strumienie


STOP rozjeżdżaniu Cieszyńskich Źródeł Tufowych!

Kwiat cieszynianki wiosennej – gatunku występującego głównie na Pogórzu Cieszyńskim

Obszar Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe (PHL240001) położony jest w zachodniej części Pogórza Śląskiego, zwanej Pogórzem Cieszyńskim. Ostoja obejmuje cztery, niepołączone ze sobą enklawy – Morzyk (gm. Jasienica), Las Grabicz (gm. Goleszów), Las Kamieniec (gm. Dębowiec) i Skarpa Wiślicka (gm. Skoczów). Stanowią one fragmenty łagodnych wzgórz poprzecinanych licznymi, głębokimi dolinkami.

Nazwa obszaru wzięła się od tufu wapiennego, skały osadowej, powstałej w wyniku reakcji chemicznej, w której często występują szczątki zwierząt i roślin.
Szczególnie cennym elementem obszaru są źródła. Niektórym z nich towarzyszy bardzo rzadkie w naszym kraju zjawisko depozycji martwic wapiennych – polecające na osadzaniu się na kamieniach i skałach lub na porastających je mchach cienkiej warstwy osadu wapiennego.

Zbocza wzgórz porastają zróżnicowane lasy liściaste, które w zależności od poziomu wilgotności tworzą łęgi (w dolinach strumieni), grądy i buczyny (na wyniesieniach).
W runie występują liczne gatunki roślin chronionych i rzadkich. Wśród nich prawdziwym „rarytasem” jest cieszynianka wiosenna – endemit, czyli gatunek występujący głównie na Pogórzu Cieszyńskim.

Sieć obszarów Natura 2000 została stworzona po to, by chronić cenne przyrodniczo obszary, na których występują rzadkie w Europie gatunki roślin, zwierząt oraz siedliska przyrodnicze. Oznacza to, że z obszaru można korzystać tylko w taki sposób, który nie niszczy chronionych terenów czy gatunków. Jazda pojazdami silnikowymi jest tu więc skrajnie szkodliwa.

Zagrożenia

Wjazd na objętą ochroną powierzchnię, do lasu, czy do strumienia, bezpośrednio niszczy to naturalne bogactwo. Nieodwracalne zmiany w tufach wapiennych mogą spowodować, że to co najcenniejsze nigdy już nie zdoła wrócić do stanu pierwotnego, ponieważ ten formuje się wiele lat.

Rozjeżdżanie gruntu powoduje uruchomienie erozji. Taka jazda niszczy najcenniejszą warstwę gleby, która pozwala m.in. na wzrost roślin. Erozja powoduje także wymywanie z gleby składników pokarmowych. Zjeżdżanie z dróg utwardzonych wpływa również negatywnie na strukturę gleby, niszczy jej naturalną pulchność, powoduje mieszanie jej warstw, które tworzyły się setki lat. Gleba jest również miejscem życia wielu gatunków zwierząt – bezkręgowców i kręgowców. Rozjeżdżanie jej niszczy ich naturalne środowisko i powoduje ich śmierć.

Koleiny zmieniają spływ lub przepływ wód powierzchniowych. Może się okazać, że w wyniku przejazdu do danego terenu nie będzie docierała wystarczająca ilość wody lub z drugiej strony, będzie on przewodniony. Spowoduje to, że w tym miejscu zmienią się warunki, które wcześniej pozwalały na wykształcenie i trwanie chronionych elementów przyrody.

Jazda powoduje zanieczyszczenie środowiska spalinami, paliwami, olejem, płynami eksploatacyjnymi. Zanieczyszczenia mogą dostać się do wód gruntowych lub powierzchniowych i razem z nimi przedostać się na większy obszar.

Zanieczyszczenie środowiska hałasem powoduje płoszenie zwierząt, ale także wpływa na ich zdolności komunikacji, nawigacji, lokalizacji pożywienia i wykrywania zagrożeń. Płoszenie ptaków wysiadujących jaja może prowadzić do ich przeziębienia i zmniejszenia sukcesu lęgowego. Spłoszeni rodzice mogą także pozostawić swoje młode bez odpowiedniego pożywienia lub opieki.

Zakaz wjazdu – kogo dotyczy?

Na przeważającej części obszaru Cieszyńskie Źródła Tufowe obowiązuje zakaz poruszania się quadami, motorami krosowymi i samochodami terenowymi.

Łamanie zakazów obowiązujących w rezerwatach i lasach to wykroczenia, zagrożone mandatem do 500 zł lub grzywną w wysokości do 5.000 zł. Jeśli udowodni się, że dana osoba spowodowała istotną szkodę przyrodniczą, może na podstawie art. 181 kodeksu karnego odpowiadać jak za przestępstwo zagrożone konfiskatą pojazdu, a nawet więzieniem. Kodeks wykroczeń przewiduje kary nie tylko za wjazd, ale również za sam postój pojazdu w lesie.
Jednak to nie przepisy prawa powinny odstraszać kierowców przed wjazdem do lasu czy rezerwatu. W pierwszej kolejności chodzi przecież o dobro przyrody i wyrozumiałość dla zasad jej ochrony.

Podstawa prawna zakazu

Obszar obejmuje dwa rezerwaty przyrody: Morzyk i Skarpa Wiślicka. Jazda pojazdami silnikowymi w rezerwatach poza drogami publicznymi lub drogami do tego wyznaczonymi jest zawsze zabroniona (art. 15 ust. 1 pkt 18 Ustawy o ochronie przyrody).

W obu rezerwatach nie ma takich dróg, stąd wjazd jest zakazany.

W pozostałych dwóch enklawach, Las Grabicz i Las Kamieniec, zakaz poruszania wynika z ograniczeń w poruszaniu się pojazdami silnikowymi po lasach państwowych (art. 29 ust. 1 Ustawy o lasach ). Podobnie jak w przypadku rezerwatów – poruszanie się nimi możliwe jest tylko po drogach publicznych lub drogach w tym celu udostępnionych i odpowiednio oznakowanych. W obu lokalizacjach takiej możliwości nie ma.

Surowe kary

Złamanie tych zakazów to wykroczenie, zagrożone mandatem do 500 zł lub grzywną w wysokości do 5.000 zł. W przypadku obszarów chronionych kara może wiązać się z nawiązką na rzecz organizacji zajmującej się ochroną przyrody lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska w wysokości 10.000 zł. Spowodowanie istotnej szkody przyrodniczej to przestępstwo zagrożone konfiskatą pojazdu, a nawet więzieniem. Kodeks wykroczeń przewiduje kary nie tylko za wjazd, ale również za sam postój pojazdu w lesie.

Legalna jazda

Przede wszystkim – do jazdy quadami czy motorami krosowymi najlepiej wybierać miejsca do tego przeznaczone, takie jak autodromy czy specjalne tory. Fani motorów krosowych mogą skorzystać m. in. z toru w Cieszynie, przy ul. Motokrosowej.

Oprócz tego, możemy powiedzieć, że jazda quadami jest możliwa tam, gdzie nie jest ona zabroniona. W praktyce w obszarach ochrony i w lasach niewiele jest takich miejsc. Jeżeli masz wątpliwości, czy przejazd wybraną trasą jest możliwy, sprawdź status danego terenu i jego oznakowanie lub skontaktuj się z miejscowym nadleśnictwem.

Widzisz? Reaguj!

Jeśli jesteś świadkiem sytuacji, w której ktoś łamie obowiązujące prawo i niszczy przyrodę, niezwłocznie powiadom policję.

Wspólnie ochrońmy cenne przyrodniczo tereny.

Publikacja jest częścią projektu realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów WFOŚiGW w Katowicach.

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
reklama