, środa 28 luty 2024
Co studiować w czasach, kiedy świat ciągle przyspiesza, czyli cieszyńskie propozycje dla humanistów
Wybór kierunku studiów to trudna decyzja.  fot: arch. UŚDodaj do Facebook

Co studiować w czasach, kiedy świat ciągle przyspiesza, czyli cieszyńskie propozycje dla humanistów

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Co studiować w czasach, kiedy świat ciągle przyspiesza, czyli cieszyńskie propozycje dla humanistów

Rozmowa z dr Kinga Czerwińska, Prodziekanem ds. Promocji i Współpracy ze Środowiskiem Lokalnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

Dlaczego warto studiować w Cieszynie?
Powodów może być wiele. Jednym z nich jest niewątpliwie usytuowanie ośrodka cieszyńskiego na polsko-czeskim pograniczu, co sprzyja podejmowaniu działań euroregionalnych, międzykulturowych, społecznych i kulturalnych. Do takich projektów należą: festiwal „Kino na Granicy”, festiwal teatralny „Bez granic”, czy „Wakacyjne kadry”. Atutem jest kampus, którego zazdroszczą nam studenci wielu innych miast. Zwarta zabudowa miasteczka studenckiego, gdzie znajdują sie akademiki, stołówka, kompleks rekreacyjno-sportowy z basenem oraz hotel zapewniają komfortowe warunki dla zgłębiania wiedzy i rozwijania swoich umiejętności i wielu pasji. Atrakcyjna infrastruktura sprzyja organizacji zajęć dodatkowych inicjowanych przez wykładowców i studentów, takich jak konferencje, seminaria, warsztaty, działalność kół studenckich.

Wybór kierunku studiów to trudna decyzja. Podejmują ją zarówno maturzyści, jak i absolwenci studiów pierwszego stopnia. Co można studiować w Cieszynie?
W roku akademickim 2017/2018 w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji będzie można studiować na kierunkach: animacja społeczno-kulturalna z edukacja kulturalna, etnologia i antropologia kulturowa, pedagogika, oligofrenopedagogika z arteterapia oraz pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapia. W ramach wskazanych kierunków przygotowane zostały różne specjalności. Jedne z nich są trwale obecne w ofercie edukacyjnej, inne, nowe pojawiają sie w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Do takich propozycji na studiach magisterskich w ramach pedagogiki należą: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapia pedagogiczna oraz resocjalizacja z edukacja międzykulturową, a w ramach etnologii i antropologii kulturowej – ekologia kulturowa oraz antropologia w projektowaniu rozrywki elektronicznej. Ta ostatnia specjalność powstała w odpowiedzi na rozwijający sie rynek gier wideo oraz wypracowany już w Cieszynie potencjał tej branży. Pedagogika przygotowała pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą z terapia pedagogiczna oraz resocjalizacje z edukacja międzykulturową. Absolwenci pierwszej z tych specjalności uzyskają kwalifikacje zawodowe w zakresie profesjonalnej pracy opiekuńczo-wychowawczej z osobami, które nie są w stanie samodzielnie żyć i przejąć pełnej odpowiedzialności za siebie i innych (dziećmi, młodzieżą), a także wówczas, gdy człowiek, tracąc te kompetencje u kresu swego życia lub w wyniku choroby, niepełnosprawności, ponownie potrzebuje opieki. Druga propozycja jest skierowana do młodych ludzi świadomych swego powołania, którzy chcą być pedagogami i wychowawcami w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w świetlicach szkolnych i środowiskowych, internatach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach karnych, aresztach śledczych lub pracownikami w punktach interwencji kryzysowej, punktach pracy ze sprawcami i ofiarami przestępstw. Beda oni mogli pracować w charakterze animatorów w organizacjach pozarządowych, wspierających socjalizacje i organizujących pomoc osobom pochodzącym, ze środowisk wielokulturowych (rządowych, pozarządowych, komercyjnych). Absolwenci tej specjalności uzyskają wymagane kwalifikacje zawodowe do ubiegania sie o stanowisko kuratora sadowego.

Czy po ukończeniu tych kierunków absolwenci dostaną pracę?
Programy studiów na wszystkich kierunkach sa dostosowane do potrzeb rynku pracy. Jest to wymóg, który wynika zarówno z dyrektyw ministerialnych związanych z jakością kształcenia, jak i z oczekiwań maturzystów, dla których wybór studiów jest jednoznaczny z inwestowaniem we własna przyszłość. Można sie o tym przekonać, analizując ofertę naszego Wydziału.Etnologia i antropologia kulturowa kształci specjalistów do pracy w środowiskach wielokulturowych, w instytucjach działających na rzecz emigrantów i uchodźców, w placówkach międzynarodowej wymiany kulturalnej, handlowej i gospodarczej. Niezwykle interesujące perspektywy zawodowe otwierają sie aktualnie dla etnologów we współpracy z sektorem kreatywnym, w tym z dizajnerami w zakresie projektowania produktów i usług oraz rynkiem nowych mediów, zwłaszcza gier komputerowych. Bardzo bogata ofertę specjalności przygotowała pedagogika. Kształci sie tu zarówno nauczycieli, wychowawców i pedagogów, jak również wysoko wyspecjalizowana kadrę, która ma uprawnienia do wykonywania zawodu terapeuty, doradcy zawodowego i edukacyjnego, metodyka edukacji na odległość w systemie e-learning, asystenta rodziny, asystenta osoby niepełnosprawnej, animatora. Studia przygotowują do pracy z dziećmi i młodzieżą, dorosłymi, osobami starszymi, a także niepełnosprawnymi i wykazującymi syndrom nieprzystosowania społecznego. Kierunek animacja społeczno-kulturalna z edukacja kulturalną na studiach I stopnia przygotowuje kadrę do prowadzenia działań o charakterze animacji społeczno-kulturalnej i edukacji kulturalnej dla instytucji kultury, dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, dla mediów lokalnych oraz instytucji zajmujących sie profilaktyka społeczna. Od nowego roku akademickiego, edukacje kulturalna będzie można zgłębiać na studiach magisterskich.
Nowatorski kierunek oligofrenopedagogika z arteterapia kształci z kolei pracowników w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualna z wykorzystaniem metod arteterapeutycznych. Studia kierowane sa dla maturzystów, którzy cechują sie wrażliwością na potrzeby osób z niepełnosprawnością, wykazują przy tym zainteresowanie w zakresie wykorzystywania różnych dziedzin sztuki w działaniach terapeutycznych. Dla osób, które uzyskały już stopień licencjata oferujemy studia II stopnia o podobnym profilu - pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapia. Dużym walorem naszych studiów są nowatorskie techniki pracy – zajęcia z wykorzystaniem e-learningu czy „tutoring z praktyka”, jako forma dogłębnego poznania pracy z danym dzieckiem i dana placówka, polegająca na stałym kontakcie w toku całego cyklu studiów. Jest to jednocześnie szansa na zapoznanie sie z potencjalnym pracodawca i zaprezentowanie sie w roli przyszłego pracownika. Każdy kierunek, który funkcjonuje na Uniwersytecie Śląskim, realizuje strategie współpracy z tzw. Interesariuszami zewnętrznymi polegająca na konsultowaniu programów kształcenia z potencjalnymi pracodawcami. W ramach studiów proponowane są praktyki i staże, w trakcie których studenci uczą sie wybranych umiejętności w instytucjach partnerskich. W zależności od kierunku studiów są to: szkoły i przedszkola, ośrodki kultury oraz podmioty gospodarcze działające w sektorze kultury i edukacji, placówki opiekuńczo-wychowawcze, jednostki administracji samorządowej, a także organizacje pozarządowe.

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama