, niedziela 25 luty 2024
Uż sie rychlij śćmiywo i muszym teraz jyno do połednia szpacyrować
"... i takowóm możność pisanio do siebie listów bez znaczka i koperty". fot. F.J.Dral Dodaj do Facebook

Uż sie rychlij śćmiywo i muszym teraz jyno do połednia szpacyrować

F.J.Dral
Uż sie rychlij śćmiywo i muszym teraz jyno do połednia szpacyrować

F.J.Dral, współpracownik portalu gazetacodzienna.pl, prowadzi kącik gwarowy "Co tydziyń po naszymu", fot. ARC

"Gdo sie za swój jynzyk wstydzi, takim niech sie każdy brzidzi". Szpacyrkiem po Cieszynie: Sie nóm ukoże.

Szpacyrowani po Cieszynie fórt mi robi wielki szpas. A jak eszcze widzym coroz wiyncyj pieknie opucowanych chałup to dziepiyro je fajnie na sercu. Szkoda jyno, że sóm fórt tacy klucy co ich rynce świyrzbióm i trynujóm potym na tych pieknie łopucowanych ścianach swoi talynta.

W tym tydniu bardzo fajnie o szpacyrowaniu i hajcowaniu w rozmajtych piecach napisoł Sawa.

Sawa 2011-10-15 14:23:14

No mocie recht dzisio trza spacyrować, jo uż to zrobił nanosiłech drzewa i wyngla do piwnicy bo je kapke zima i trzeba chajcować co by nom nie było zima. No ale wiycie u nas kapke to je na opak z tym polyniym, rzondziłech nie downo z sąmsiadym z Czech i on rząndzi tak my to momy fajne bo włąnczomy na jesiyni gaz i zamykomy na wiosne, a wy fort gonicie za wynglym, biydom i drzewym i kopcicie z kominów. Jo mu na to, ja wom w repuplice dopłacajom do gazu i przeca się im to opłaco. W naszym kochanej demokracyji je na opak lepi podnieś cyny, zamykać szachty i nie jedym mondrok prawi, że to eszcze tani wyngiel je u nas, toż sie pytom takigo mondroka jako to momy marznónć?? Ja wiycie jo by też sie z tym zgodził, aby nie chajcowac biedom, ale kie by ta bieda była kopano inszy, kie to przeca odpad wyngla kierym mogymy chajcować toż rządżcie kiery jak to przeca je. Widzicie drzewym mogymy ekologia trocinami tyż, przeca to też odpad. Jedno muszym jednak napisać, że żle ludziska robiom kierzy polom te wszystki plastiki,wiycie jaki je smród i w miastach i na wsiach jak sie zciymni bo potym nie widać kiery chajcuje tymi pieroństwami.

Szpacyrkym po Cieszynie

"Moja ty słodko cieszyńsko mowo
być zawsze do prawjynio gotowo
a jak cie uż żodyn nie bydze rozumioł
to jyny wiater bydzie po naszymu szumioł"

Sie nóm ukoże

Niewiym czy daliście sie snadno namówić na najynci tych sali o kierych żech łostatnio pisoł, bo żodyn sie mi do dzisia nie pochwolił. Tak,że isto na zicher sie niedowiym czy to była sranda czy to była jyno chytka. Dalij za tóm srandownóm reklamóm przedujóm telefóny i takowóm możność pisanio do siebie listów bez znaczka i koperty. Nazywo sie to internet, kiery wymyślili lynie bo niechciało sie im czytać gazet ani ksiónżek. Teraz wystarczy jyno prziciś na kónsek czornego abo biołego klawisza i uż wszechno co chcymy wiedzieć sie nóm ukoże. Jak pokroczymy kapke dalij to zaś je jakisikej bank, kiery mo w łoknie takóm kiśnie do kierej jak wrażymy kónsek plastiku to nóm do pinióndze. Nima to jednakowóż ganc taki ańfachowe bo nejprzód muszymy ty pinióndze zarobić by ta kiśnia nóm ich dała. A jak uż ty pinióndze bydymy mieć w kapsie to w kiosku kiery je wedla mogymy se kupić gazety abo cygaretle.

Teraz zakurzymy i posłóchómy fajnego wica:

Lutuje sie Francek kamratowi, że mu pod blachóm źle gore. - Boś je trómba. Weź szulke dynamitu i piec przefuknij to zaroz bydzie lepszy gorało. Za tydziyn spotkoł Francek kamrata i tyn sie go pyto: - Gore ci uż lepszy? - Nie wiym bo jo uż tam nie miyszkóm.

Mjyjcie sie wszedcy dobrze i życzym Wóm wiesiołego popiątku.

F. J. Dral czyta opowiadanie "O małym Karliczku", Józefa Ondrusza z książki "Proza ludowa górników karwińskich".

Komentarze: (4)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Kiej mo być o szpacyrowaniu, tak też o jednym takim nieobyczejnym napiszym. Niedowno, po długim czasie, dostała sie mi do rynki ksiónżka Wawrosza „Z Adamowej dzichty“. A powiym wóm, że przi tym szpacyrowaniu z kartki na kartke, je co podziwiać. Tela pieknych słów po naszymu człowiek isto uż nigdzi indzi nieuwidzi. Nawiyncy wszystki sóm na kóńcu ksiónżki ułożóne podle alfabetu i przełożóne na jynzyk literacki, aby zwykły Kowalski mioł kapke szajn o czym tyn Wawrosz pisze. Jedynóm wadóm na krasie sóm użyte nosówki (ą, ę), kiere fest krziwióm fonetyke naszej mowy. Myślym se, że ta ksiónżka by miała być powinnóm literaturóm we szkołach po obóch brzegach Olzy, bo jak pisze prof. Kadłubiec: Wawrosz pozostaje niedościgłym mistrzem w pisarstwie ludowym regionu i jest prawdopodobnie ostatnim, kto w ten sposób władał cieszyńską mową ludową.

Panie Jakubie, co tam tyrozki w jesiynnej Warszawie? Chocioż by jyny na ceście z Waszej chałpy na UW?

No , zaś nie przeganiejcie panie Dral z tym internetym. Kaj jo ´by, w daleki warszawie, czytoł Wasze pjekne opisy z waszych przechadzek po cieszynskich ulicach_:-) /i choć muszym pochwolic biblioteke warszawskigo uniwersytetu, ze mo w swoich zasobach wmiare aktualne wydani głosu ziymi cieszyński:-) /

Wilki dziynka Dralu za pochwalyni.
Wiecie jo z koputerym mioł łokropne przejścia boch się nimogł nauczyć klepać po tych kneflach. W chałupie dycki było wadzyni z chłapcym boch mu cosi skasowoł.jak żech poszoł na łojcowizne miyszkac z mojom toz to było piyrwsze coch załatwioł. Trozki mom i klepiym z mojom fest w te knefle, a najwiyncyj to je uciechy jak idzie łoboczyć i pogodać bajtle i dziecka choć som daleko . Najwiyncyj to by mioł uciechy mij łojciec dycki prawił ,że by chcioł mieć maszyne do pisanio ( pisoł wiersze kiesi Ci napiszym Dralu jego wiersz) a teroz w każdej chałupie ze dwa komputery.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama