, piątek 23 luty 2024
Rusza "Cieszyńskie Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego"
Więcej informacji na temat projektu, w tym szczegółowy program konferencji, znajduje się na stronie internetowej projektu www.ccso.org.pl. fot. ARC fot: mat. pras.Dodaj do Facebook

Rusza "Cieszyńskie Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego"

TEKST SPONSOROWANY
Cieszyńskie Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego to projekt, który ma na celu rozwój potencjału trzeciego sektora dla jego efektywnego i świadomego uczestnictwa w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, jak również wsparcie współpracy organizacji pozarządowych z sektorem publicznym w powiecie cieszyńskim. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowany od stycznia 2011 r. do grudnia 2012 r. przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem".

CCSO to między innymi:

- Doradztwo dla NGO – około 2000 godzin profesjonalnych usług doradczych, opracowanie Indywidualnych Planów Rozwoju NGO;
- Inkubator – wsparcie techniczne dla organizacji pozarządowych (otwarty 8 h dziennie / 5 dni w tygodniu);
- Wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami a samorządem lokalnym i sektorem prywatnym – opracowanie Powiatowej Strategii Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
- Wsparcie na zakup usług przez NGO – dla najbardziej aktywnych NGO nabycie specjalistycznych usług.

W ramach projektu eksperci będą świadczyli organizacjom pozarządowym z terenu powiatu cieszyńskiego bezpłatne doradztwo z zakresu:
- Planowania strategii rozwoju organizacji,
- Działalności gospodarczej w NGO,
- Rozwoju zasobów ludzkich w organizacji pozarządowej,
- Fundraisingu,
- Zarządzania w NGO,
- Zarządzania jakością w organizacji pozarządowej,
- Zagadnień prawnych,
- Ekonomii społecznej,
- Księgowości w NGO,
- Doradztwa ad hoc.

Jeśli twoja organizacja chciałaby uzyskać wsparcie doradcze w którymś z wymienionych zagadnień – zapraszamy do współpracy!
Konferencja inaugurująca projekt CCSO, skierowana do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządów z terenu powiatu cieszyńskiego zainteresowanych rozwojem potencjału lokalnego trzeciego sektora oraz jego partnerstwa z sektorem publicznym i prywatnym, rozpocznie się 18 lutego 2011 r. (piątek) o godzinie 10.00 w siedzibie partnera projektu - Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem", przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie (sala konferencyjna). Spotkanie umożliwi przybliżenie założeń przedsięwzięcia, w tym zaprezentowanie planowanej oferty bezpłatnego wsparcia organizacji pozarządowych. Wśród głównych tematów poruszanych na konferencji znajdą się również zagadnienia dotyczące możliwości zaspokojenia potrzeb organizacji pozarządowych, jakie zostały zidentyfikowane w ramach projektu "CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Społeczeństwa Obywatelskiego".

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń e-mailem (ccso@ccso.org.pl) lub telefonicznie (338514481, 338514482) do dnia 15 lutego br. (osoba do kontaktu w sprawie konferencji: Anita Kramarczyk).

Więcej informacji na temat projektu, w tym szczegółowy program konferencji, znajduje się na stronie internetowej projektu www.ccso.org.pl.

Biuro projektu:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTER
43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3a/1
tel./fax: 33 851 44 81
e-mail: ccso@ccso.org.pl
(osoba do kontaktu: Anita Kramarczyk)

Inkubator:
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem"
43-400 Cieszyn, ul. Wałowa 4
tel./fax: 33 851 44 81, 502 779 148
e-mail: inkubator@ccso.org.pl
(opiekun inkubatora: Dariusz Bożek)

Zapraszamy!

ue

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
reklama