, poniedziałek 20 maja 2024
Konsultacje społeczne: Plan zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Cieszyna
Wizualizacja akwarelowa z poziomu człowieka - Al. Łyska. fot: Pracowania MAUDodaj do Facebook

Konsultacje społeczne: Plan zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Cieszyna

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Konsultacje społeczne: Plan zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Cieszyna

Wizualizacja akwarelowa z lotu ptaka obszaru przy Al. Łyska, autor wizualizacji: Pracowania MAU


Konsultacje społeczne: Plan zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Cieszyna

Wizualizacja akwarelowa z lotu ptaka obszaru przy ul. Michejdy i ul. Czarny Chodnik, autor wizualizacji: Pracowania MAU

Gabriela Staszkiewicz Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza na kolejny etap konsultacji społecznych dotyczących założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Cieszyna.

W poprzednich etapach wspólnie z mieszkańcami opracowaliśmy rekomendacje dla kształtowania zagospodarowania i funkcjonowania śródmieścia. Szukaliśmy odpowiedzi wobec różnych wyzwań. W jaki sposób mogą być budowane lub przebudowywane budynki, kształtowane ulice czy place? Jak zorganizować komunikację na tym terenie – pieszą, rowerową, samochodową i transport miejski? Gdzie powinny powstać parkingi? Jak usprawnić powiązanie śródmieścia z sąsiadującymi obszarami? Gdzie powstaną nowe tereny zieleni i jak urządzać lub rozwijać już istniejące? Jakie powinny być zasady ochrony zabytkowych obszarów i budynków? Na tym etapie konsultacji podsumujemy wspólne wnioski i porozmawiamy, jak przełożyć je na zapisy planu miejscowego.

Plan miejscowy wpłynie na dalszy rozwój tej okolicy. Pomoże określić wiele zagadnień dotyczących sposobów kształtowania przestrzeni w śródmieściu. Jeśli mieszkasz, pracujesz lub z innych powodów bywasz w śródmieściu, jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości w tym rejonie albo też po prostu znasz to miejsce i masz swoje zdanie na temat zmian, które mogą w nim nastąpić, podziel się z nami swoimi wnioskami.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 10 czerwca 2021 r.

o godzinie 17.30 w Domu Narodowym w Cieszynie, Rynek 12.

Zgłoszenia udziału w wydarzeniu należy dokonać na planowanie@um.cieszyn.pl w terminie do 8.06.2021 r. z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i preferowanego sposobu udziału w wydarzeniu (online bądź bezpośrednio). W przypadku wskazania sposobu udziału online, wymagane jest również podanie adresu mailowego. Zgłoszenia do udziału bezpośredniego można także dokonać telefonicznie pod numerem 33 479 42 64 w godzinach pracy urzędu.

Serdecznie zapraszamy. Zmieniaj z nami przestrzeń miasta. Twój głos się liczy!

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
reklama