, piątek 21 czerwca 2024
Cieszyn: Centrum wsparcia budzi kontrowersje
Wniosek o wprowadzenie zapisu o Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych wywołał dyskusję w ratuszu. Podczas sesji część radnych utyskiwała na niedookreśloność zapisu. fot: F.J.DralDodaj do Facebook

Cieszyn: Centrum wsparcia budzi kontrowersje

MB
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Cieszynie, 29 października radni uchwalili Program współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie działalności pożytku publicznego, który będzie obowiązywać w 2016 roku. O ile w całości ten dokument strategiczny nie budzi kontrowersji, o tyle radnych poróżnił jeden zapis określający wykonanie priorytetowego zadania.

Wniosek o dopisanie tego zadania złożyła trzy dni przed sesją Komisja Finansów. Radnym chodzi o utworzenie w Cieszynie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. - Konieczne jest powołanie miejsca, w ramach którego organizacje będą mogły uzyskać dostęp do powierzchni biurowych, specjalistycznych usług m.in. prawnych, księgowych itp. Ułatwi to ich funkcjonowanie oraz obniży koszty związane zwłaszcza z obsługą administracyjną - czytamy we wniosku Komisji Finansów. - Zaproponowane priorytetowe zadanie publiczne powinno być realizowane w formie wspierania wykonywania zadania publicznego - czytamy w dalszej części tego wniosku.

We wniosku pojawia się również sugestia, że skoro władze Cieszyna powtarzają, iż działalność organizacji pozarządowych w mieście jest widoczna i ważna, to za tą opinią powinny iść konkretne działania ułatwiające codzienną pracę NGO-som. W odpowiedzi burmistrz Ryszard Macura najpierw zapewnił szeregiem przykładów, że działania nastawione na wsparcie organizacji pozarządowych są od dawna obecne, ale do powołania Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych włodarz odniósł się sceptycznie.

- Nie ma obecnie możliwości podjęcia odpowiedzialnej decyzji o powołaniu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych - stwierdza Macura w odpowiedzi na wniosek Komisji Finansów. Według burmistrza decydują o tym dwa podstawowe argumenty. Po pierwsze, wniosek nie uwzględnia, na jakich warunkach gmina Cieszyn miałaby być zaangażowana w stworzenie tego Centrum, w tym także od strony finansowej. Po drugie, wniosek radnych wpłynął na trzy dni przed sesją, w momencie, gdy dobiegły konsultacje społeczne całości tego dokumentu strategicznego. Wniosek ten mógł pojawić się na etapie tworzenia dokumentu, jak stwierdza burmistrz, ale do tego nie doszło.

Wniosek o wprowadzenie zapisu o Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych wywołał dyskusję w ratuszu. Podczas sesji część radnych utyskiwała na niedookreśloność zapisu. - Jestem przeciw, bo to jest zapis bardzo ogólny. Nie wiadomo, gdzie, jak i za ile. To jest zupełnie bez sensu, by dawać taki zapis - powiedział radny Krzysztof Herok. - Uważam za niepoważne głosowanie nad czymś, co nie wiemy, ile będzie kosztować - stwierdził z kolei radny Adam Swakoń. O odłożenie podjęcia tej decyzji apelowała także radna Janina Cichomska.

- Znowu słyszymy, żeby zrobić coś za rok. Ta kadencja trwa już rok i ciągle wiele spraw odkłada się na potem. Nie odkładajmy tego. Jeśli masz coś zrobić jutro, zrób to dziś, żeby jutro poświęcić się kolejnym ważnym sprawom - apelował przewodniczący Komisji Finansów Krzysztof Pszczółka.

Z kolei Krzysztof Herok zapytał, ile organizacji pozarządowych w ogóle chce takiego Centrum. W odpowiedzi Pszczółka powołał się na wnioski trzech organizacji w tej sprawie. - Podobno mamy w mieście 200 organizacji pozarządowych, nawet jeśli uznamy, że prężnie działających jest 100 organizacji, to w tej sytuacji uwzględniamy głos 3% - stwierdził Herok.

Mimo długiej dyskusji, wniosek Komisji Finansów został ostatecznie przegłosowany, gdyż poparł go Klub Radnych CRS, który jak wiadomo, ma większość w Radzie Miejskiej. W głosowaniu 12 radnych było za („za” głosował też Bolesław Zemła), 7 przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Następnie uchwała uwzględniająca wprowadzoną zmianę także została przegłosowana.

Uchwalenie „Programu współpracy...” w tej postaci jeszcze nie precyzuje przyszłego charakteru Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Nie jest znane miejsce, gdzie powstanie takie Centrum, choć wnioskodawcy podkreślają, że mogłoby działać w już używanej przestrzeni którejś z organizacji działających na terenie Cieszyna. Natomiast pewne jest to, że na podstawie uchwalonego przez radnych „Programu współpracy...” burmistrz jest zobowiązany do ogłoszenia w 2016 roku zadania związanego z utworzeniem Centrum. Sprawa ta jest także ściśle powiązana z tworzonym właśnie projektem uchwały budżetowej na rok 2016. Jeśli zostanie doprecyzowany charakter przyszłego Centrum oraz zostaną zabezpieczone środki finansowe na ten cel, burmistrz ogłosi konkurs na wykonanie zadania publicznego, w którym będą mogły wziąć udział organizacje pozarządowe. W tej chwili trwają prace zarówno nad znalezieniem możliwości utworzenia Centrum, jak i projektem uchwały budżetowej. Jak twierdzi przewodniczący Komisji Finansów, miasto nie będzie musiało pokrywać całości kosztów związanych z powstaniem Centrum, w części będzie bowiem partycypować organizacja pozarządowa. Natomiast jaki będzie podział udziałów w kosztach wykonania tego zadania? Jest to obecnie pytanie, na które także nie ma jeszcze odpowiedzi.

Komentarze: (15)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Szereg współczesnych organizacji pozarządowych to stowarzyszenia bądź fundacje posiadające zarządy i pracowników hojnie wynagradzanych. Niestety ich głównym źródłem finansowania nie jest tworzenia towarów i konkurowanie na wolnym rynku lecz żerowanie na dotacjach gminnych, rządowych i unijnych. Ich specyfika w odróżnieniu od zwykłych firm polega na tym ,że są praktycznie poza kontrolą organów, które kontrolują przedsiębiorstwa produkcyjne, warsztaty rzemieślnicze czy przedsiębiorstwa handlowe . Dla szeregu z nich jedynym organem kontrolnym jest wewnętrzna komisja rewizyjna- rzadko kiedy umiejąca zbadać finanse i ich właściwe prowadzenie przez zarządy powoływane z grona ich członków.
Dla ogółu społeczeństwa organizacja pozarządowa kojarzy się z działalnością społeczną czy charytatywną, bez profitową co budzi w społeczeństwie ogólny szacunek a zwłaszcza na Śląsku Cieszyńskim historycznie walczącym o swoją niezależność w Monarchii Austro-Węgierskiej. Niestety współcześnie tak już nie jest i szereg "hien" podpina się pod tą formę aktywności społecznej robiąc na środkach publicznych znakomite interesy.
NGO-som, towarzyszą "Nygusy" spijające śmietankę ze środków publicznych kosztem podatnika, ale także i organizacji pozarządowych, które jak się okazuje mają z hierarchizowaną podległość, w której doświadczeni zakamuflowani przedsiębiorcy z mandatami radnych wiodą prym ,ku niebywałej bezradności pozostałych naszych przedstawicieli w RM.

Kiedyś funkcjonowało "dajcie mi ludzi to wtedy to zrobię", teraz "dajcie dofinansowanie lub majątek gminny to zrobię to taniej".
Ot cała filozofia CRS ( Centrum Rozkładu Samorządu)

Rada Miejska Cieszyna, działa w warunkach "wyrafinowanej korupcji". Kto śledzi poczynania sporej części radnych RM Cieszyna od czasów kampanii wyborczej, poprzez utworzenie klubów radnych łatwo się zorientuje jakim interesom partykularnym służą środowiska związane z klubem radnych CRS.
Na zjawiska współczesnej nowoczesnej korupcji zwróciłem uwagę cieszyńskim radnym we wniosku skierowanym do RM Cieszyna i Wojewody Śląskiego a dotyczącym odwołania z funkcji radnego Pana Bartosza Tyrnę , który złamał prawo co ma miejsce do chwili obecnej( gdyż nadal pełni funkcje w zarządzie stowarzyszenia prowadzącego działalność z wykorzystaniem mienia skarbu gminy, w której ten sprawuje mandat). Dodatkowo siedzibę federacji organizacji pozarządowych ,której prezesuje również ulokował w lokalu gminnym tj. przy ul. Wałowej w ,którym to lokalu mają swoje siedziby dwie organizacje tj.Stowarzyszenie "Być Razem" i Fundacja o tej samej nazwie. To kolejny powód by uchylić mandat radnemu B.Tyrnie gdyż w statucie federacji również jest zapis o prowadzeniu przez stowarzyszenie działalności gospodarczej co nie jest warunkiem koniecznym a jedynie fakt wykorzystywania mienia by mandat radnemu uchylić. Nikt z radnych ani burmistrz czy radca prawny urzędu z takim wnioskiem nie występuje a fakt jest bezsporny. Nawet gdyby się powołać na powagę rzeczy osądzonej(brak zajęcia stanowiska w tej kwesti przez wojewodę) to recydywa w postępowaniu powinna skłonić strażników praworządności by taki wniosek ponownie złożyć.Choć wniosek taki ma charakter deklaratoryjny- wystarczył by tylko jeden telefon burmistrza do wojewody. Dlaczego tak się nie dzieje?
Kto czerpie korzyści z budżetu miejskiego na różne zlecone zadania nie trudno wykazać. Ten fakt odbił się głośnym echem w czasie minionej kampanii wyborczej do samorządu Cieszyna i mogło dojść do sytuacji kiedy weksel dłużny byłby w dyspozycji dłużnika gdyby ten objął mandat burmistrza. Kto czerpane są korzyści z opracowywanych projektów dla tychże organizacji pozarządowych przez osoby sprawujące mandat radnego również nietrudno wykazać.
Dlaczego kosztem podatnika kolejne grupy moszczą sobie gniazda podczepiając się do miejskiego budżetu - tworząc tzw. centra -"kupą mości panowie"- burmistrz strachliwy.
moim wniosku ulokował również o jest w majestacie wykrzywionej praworządności wynikającej z wykonywania mandatu przez radnych i wypaczonego prawa samorządowego polegającego głownie na nieprzestrzeganiu postanowień ustawy antykorupcyjnej.

A jakie działania wszczął Wojewoda śląski na Pański wniosek ?

Zobaczymy jakie podejmie działania nowy Wojewoda. Ta sprawa się nie przedawnia- trwa całą kadencję. Jeszcze trzy lata pewności w niepewności. Pycha zawsze prowadziła do zguby cwaniaków.

Trzy ostatnie wersy- to tekst niedopracowany powinno być -cieszyński samorząd nie poradził sobie z uchyleniem mandatu radnemu ,który nie przestrzega postanowień ustawy antykorupcyjnej przez to porusza się w majestacie wykrzywionej praworządności ,zaś radni wypaczając prawo samorządowe dali przyzwolenie na nieprzestrzeganie ustawy antykorupcyjnej.

Niestety "dali przyzwolenie na nieprzestrzeganie ustawy antykorupcyjnej" ponieważ w większości ( nie wszyscy) próbują załatwić swoje prywatne interesy przy pomocy mandatu radnego. Radnym nie zostaje się z chęci pracy dla dobra ogółu tylko dla własnego dobra. Zawsze się można wymówić, że jest się tylko radnym, a na straży praworządności stoi Prezydent RP lub inne organy. RM nie ma na nic wpływu.
No cóż przekonaliśmy się, że jeżeli RM chce to potrafi żądać. Jestem ciekaw czy Burmistrz spełni te żądania i z kąt ( czyich kont) weźmie na to środki?

Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze na działalność pana Andrukiewicza.
No coś są radni z CRS mu winni...

Bzdury, bzdury i jeszcze raz bzdury - ci ciency w uszach radni, bezradni co od roku mieli juz pracować nad nowym budżetem są jak widać po takiej decyzji w czarnej dziurze, że tak powiem.
Niech podadzą teraz z jakich pieniędzy chcą to zadanie finansować - niech wskażą komu zabrać , na jaką działalność i czyją ograniczyć środki żeby dać na kserowanie i porady prawne dla kilku zainteresowanych pieniaczy...
Zastanawiam się czy na przykład jak burmistrz zaproponuje żeby wziąść innym stowarzyszeniom pieniądze z konkursów gminnych choćby z mopsu - i dac na te całe centrum to czy tamtym pomysłodawcom nie zadrży powieka że biorą z działalności merytorycznej na obsługę.
Czy ci radni nie wiedzą w jakiej sytuacji finansowej jest gmina żeby tak pieniądze lekko wydawać - chyba są wazniejsze sprawy - choćby drogi i chodniki, albo nawet wykup gruntów pod jakiś inwestorów co może by się w końcu pojawili - ale tym się radni chyba nie zajmą - oni wolą bywać i się pokazywać raczej, albo podejmowac takie kurioza....gdzie jest ta nowa jakość ja się pytam - albo może jakieś 60-80 tysi weźmie się z grantów od mentora z być razem i stworzy się to centrum u niego - no patrzcie państwo radni wymyśliłem za was rozwiązanie....macie to w gratisie ;)

I tak oto cieszyńska trzódka wywalczyła sobie fundamenty pod nowe korytko.

Kto kogo ma wspierać "Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych" wspiera Urząd, czy Urząd Miasta będzie wspierał "Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych".
Coś mi się wydaje, że pod płaszczykiem wątpliwych oszczędności chodzi o kolejne dofinansowanie tych społecznych tworów budżetem i mieniem komunalnym, aby zapewnić „swoim” stołki pod pretekstem walki z bezrobociem. Oczywiście chodzi też o pewność finansowania rozrostu tych organizacji w przyszłej perspektywie budżetowej.
Opracowaniami, wnioskami i reorganizacjami jeszcze nikt nie wyremontował drogi lub innych obiektów publicznych, które się amortyzują.
Proponuję zmienić nazwę na Centrum Dofinansowania Organizacji Pozarządowych, które za odpowiednia kwotę zastąpią Urząd Miasta w spełnianiu swych zadań. Władza (forsa) w ręce Organizacji Pozarządowych, tfee "w ręce fundacji i stowarzyszeń"

Nie zapominajmy o spółkach miejskich i ich Radach Nadzorczych.

A tak konkretnie to co masz na myśli?

członku!.. można gołym okiem dostrzec parcie określonych działaczy do czerpania korzyści z mienia komunalnego i budżetu wspólnoty samorządowej. Trzeba być wyjątkowym krótkowidzem zasiadającym w Radach, Stowarzyszeniach i Fundacjach, aby widzieć tylko własne korzyści a nie mogąc przedstawić żadnych profitów dla gminy. Jako nadzorujący działanie tych przedsięwzięć chcesz udowodnić wyższość spółek prawa handlowego w których zasiadasz, nad zakładem budżetowym którego nadzór sprawuje RM?
Może ujawnisz dywidendy dla gminy z działalności którą kontrolujesz?

Fundacje, Stowarzyszenia i inne lubią się przyssawać do rządowych i samorządowych pieniędzy, wtedy dobrze się żyje

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama