, wtorek 11 sierpnia 2020
Rozdano nagrody w dziedzinie kultury
W bieżącym roku nagrodę otrzymali: w kategorii twórczości artystycznej - poetka Teresa Waszut, w kategorii upowszechniania kultury - kustosz izby oświęcimskiej w Goleszowie Paweł Stanieczek, a w kategorii ochrony dziedzictwa kulturowego - grupa koronczarek z Istebnej, która wykonała największą koronkę świata .  fot: FJDDodaj do Facebook

Rozdano nagrody w dziedzinie kultury

DR
Rozdano nagrody w dziedzinie kultury


Rozdano nagrody w dziedzinie kultury


Rozdano nagrody w dziedzinie kultury


Rozdano nagrody w dziedzinie kultury


Rozdano nagrody w dziedzinie kultury

Po raz kolejny w Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród powiatu w dziedzinie kultury im. ks. Leopolda Jana Szersznika. W bieżącym roku nagrodę otrzymali: w kategorii twórczości artystycznej - poetka Teresa Waszut, w kategorii upowszechniania kultury - kustosz izby oświęcimskiej w Goleszowie Paweł Stanieczek, a w kategorii ochrony dziedzictwa kulturowego - grupa koronczarek z Istebnej, która wykonała największą koronkę świata.

Po raz pierwszy powiat cieszyński przyznał nagrodę w dziedzinie kultury w 2002 roku, na wniosek Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Cieszyńskiego i dzięki staraniom Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Cieszynie. W styczniu 2008 roku uchwałą rady powiatu nadano jej imię postaci o sztandarowym znaczeniu dla dorobku kultury Śląska Cieszyńskiego – imię ks. Leopolda Jana Szersznika. Od 2011 roku laureaci otrzymują statuetkę, która symbolicznie przedstawia ks. Szersznika. Została zaprojektowana i wykonana przez rzeźbiarkę i medalierkę z Cieszyna panią Urszulę Górnicką-Hermę.

W tym roku laureatów uhonorował starosta Mieczysław Szczurek wraz z wicestarostą Janiną Żagan. W gali uczestniczyli m.in.: Poseł na Sejm RP Małgorzata Pępek, samorządowcy, laureaci nagrody z lat ubiegłych oraz przedstawiciele instytucji kultury. Jak co roku, nie mogło zabraknąć oprawy artystycznej. Tym razem zadbał o nią zespół Tekla Klebetnica z Ustronia. Zespół wykonuje utwory rodzimej muzyki góralskiej, ale również muzykę pasma Karpat, wykorzystując także melodie bałkańskie, łączy tradycyjny folklor z elementami muzyki cygańskiej, klasycznej i jazzu.

Poniżej prezentujemy sylwetki laureatów we wszystkich trzech kategoriach.

Kategoria twórczości artystycznej: Teresa Waszut - urodzona 26 listopada 1938 r. w Istebnej – animatorka życia kulturalnego, działaczka społeczna, poetka, nauczycielka.

Ukończyła Państwowe Liceum Pedagogiczne, Studium Nauczycielskie w Cieszynie oraz Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Katowicach. Jako nauczycielka przepracowała 36 lat, z czego 34 lata w Cisownicy. Po przejściu na emeryturę rozpoczęła pracę w Świetlicy Gminnej w Cisownicy, jako instruktor kulturalny, prowadząc warsztaty plastyczne, kółko przyrodniczo – krajoznawcze oraz kółko literackie. W 1993 założyła i prowadziła przez 15 lat w Cisownicy Klub Propozycji, a w ramach działalności Klubu zorganizowała ponad 140 spotkań z ciekawymi ludźmi oraz współorganizowała ponad 40 wystaw.

Teresa Waszut od wielu lat utrzymuje kontakty z polskimi działaczami kulturalnymi zza Olzy, współpracuje z Warmińsko – Mazurskim Kołem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, inicjując wiele spotkań promujących Ziemię Cieszyńską. Jej wiersze zawarte są m.in. w tomikach „Ojcowski dom”, „Mała ojczyzna”, „Wiosko moja”. Jest współautorką Cisownickiego Słownika Biograficznego „Odeszli w cień” oraz albumu fotograficznego „W cisownickich progach”.

Teresa Waszut była współzałożycielką i członkiem Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy oraz prezesem Chóru Mieszanego „Gloria” przy goleszowskiej parafii katolickiej. Jest laureatką „Srebrnej Cieszynianki”, Honorowym Członkiem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Została wyróżniona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, Odznaką za Zasługi dla Województwa Bielskiego, Medalem Pawła Stalmacha oraz tytułem Honorowego Członka Warmińsko – Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Kategoria upowszechniania kultury: Paweł Stanieczek - nauczyciel z powołania, historyk i fotografik z zamiłowania, urodził się 21 stycznia 1933 roku. Po ukończeniu w 1952 r. Liceum Pedagogicznego w Cieszynie, rozpoczął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Iskrzyczynie, a po ukończeniu studiów zaocznych na Wydziale Filologii Polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej, podjął pracę jako polonista w Technikum Zawodowym w Bielsku-Białej. W latach 1965 – 1985 był dyrektorem Zespołu Szkół Energetycznych w Bielsku-Białej.

Laureat był redaktorem naczelnym miesięcznika samorządowego „Panorama Goleszowska”, a także jednym z inicjatorów współpracy Goleszowa z gminą Reisekirchen, co zaowocowało podpisaniem umowy partnerskiej.

Paweł Stanieczek jest również autorem dwóch folderów o gminie; inicjatorem i jednym z założycieli i pierwszym prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej. Od 2006 roku jest kustoszem Izby Oświęcimskiej w Goleszowie – to miejsce, które nie pozwala zapomnieć o tragicznych kartach historii Goleszowa – o latach, w których na terenie nieistniejącej już dziś cementowni, działała filia obozu zagłady w Oświęcimiu. Jako kustosz tego niezwykłego miejsca, wciąż pokazuje licznie odwiedzającym, ile cierpienia i krwi wsiąknęło w goleszowską ziemię w mrocznych, hitlerowskich czasach. Wydarzenia i tragedie z tamtego okresu udokumentował w książkach „Arbeitslager Golleschau – dzieje podobozu” oraz „Dopisani do Listy Schindlera”.

Za swoje działania odznaczony został w 1972 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi; w 1974 Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2000 r. - Srebrną Cieszynianką.

Kategoria ochrony dziedzictwa kulturowego: Największą Koronkę Koniakowską Świata wykonało 5 wspaniałych koronczarek z Koniakowa: Marta Haratyk, Urszula Rybka, Danuta Krasowska, Renata Krasowska i Mariola Legierska.

W efekcie pięciomiesięcznej pracy powstała gigantyczna „Rózia” o średnicy 5 metrów, wykonana z 50 kilometrów kordonka grubości 50, o wadze ok. 5 kilogramów. Realizacja serwety została wykonana w ramach projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej.

Ponieważ specyfika koniakowskiego szydełkowania polega na tym, iż każdy motyw serwety wykonywany jest oddzielnie, koronczarki musiały obliczyć i wyobrazić sobie już na początku swojej pracy, jakiej wielkości będą kolejne elementy, by spięte w całość pasowały i stworzyły symetryczną kompozycję w kształcie koła. W przypadku rekordowej serwety układ i rodzaj elementów został zaprojektowany przez Martę Haratyk. Każda z pięciu pań najpierw szydełkowała oddzielnie poszczególne motywy w ilości potrzebnej według obliczeń, następnie zostały one odpowiednio połączone, by utworzyć całą serwetę.

Celem pobicia rekordu była przede wszystkim popularyzacja dziedziny rękodzieła ludowego, jaką jest koronka koniakowska, jak również nobilitacja tej niezwykłej twórczości ludowej, pokazanie mistrzyń szydełka i tajników ich warsztatu, a także upowszechnienie informacji na jej temat. Prezentacja Największej Koronki Koniakowskiej Świata nastąpiła podczas Dni Koronki Koniakowskiej w Koniakowie 18 sierpnia 2013 r., natomiast usankcjonowanie jej nazwy nastąpiło poprzez wpisanie do Księgi Rekordów Guinessa.

Komentarze: (3)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Wszystkim zasłużonym najserdeczniejsze gratulacje i życzenia jeszcze długich i pełnych aktywności lat życia.

ubożuchno

Jak na ja-nka przystało.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama