, sobota 16 stycznia 2021
Płynie muzyka z Zamarskiego Kopca na Olziańską Dolinę
. Realizacja projektu przyczyniła się do wytworzenia relacji partnerskich, które w przyszłości będą procentować lepszym wykorzystaniem potencjału regionu oraz wzajemną promocją.  fot: UG HażlachDodaj do Facebook

Płynie muzyka z Zamarskiego Kopca na Olziańską Dolinę

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Gmina Hażlach kończy realizację kolejnego Mikroprojektu, dzięki któremu pięknieje Gmina i wzrasta jej atrakcyjność.

Projekt Płynie muzyka z Zamarskiego Kopca na Olziańską Dolinę Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše o numerze rejestracyjnym CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001480 jest realizowany we współpracy z partnerem z Republiki Czeskiej Miastem Karwina przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska.

W ramach projektu powstała zadaszona scena wraz z zapleczem w Parku Rekreacyjno-Sportowym w Zamarskach. Dzięki budowie zadaszonej sceny została znacząco poprawiona infrastruktura kulturalna umożliwiająca organizację w pełni profesjonalnych imprez muzycznych jak również sportowych. W tym roku na nowo wybudowanej scenie odbyły się już liczne imprezy: w czerwcu Świynto Dziedziny, podczas którego nastąpiło uroczyste otwarcie sceny, w sierpniu Gminne Dożynki, we wrześniu Lutnia Bike Marathon oraz Zamarskie Biesiadowanie. W grudniu odbędzie się również Jarmark Świąteczny.

Imprezy były okazją do wspólnego poznania się partnerskich Gmin i naszych społeczności. Podczas Święta Dziedziny oraz Zamarskiego Biesiadowania dzieci z Karwińskiej Szkoły Podstawowej z polskim językiem nauczania zaprezentowały piękne programy artystyczne, które zachwyciły widzów. Natomiast w październiku uczniowie Szkoły Podstawowej w Zamarskach odwiedzili Karwinę i wzięli udział we wspólnych zajęciach muzycznych.
Realizacja projektu przyczyniła się do wytworzenia relacji partnerskich, które w przyszłości będą procentować lepszym wykorzystaniem potencjału regionu oraz wzajemną promocją.

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
reklama