, piątek 10 lipca 2020
Energetyka Cieszyńska: Przebudowa sieci cieplnych w Cieszynie wraz z budową przyłączy i węzłów ciepłowniczych
Energetyka Cieszyńska kontynuuje projekt modernizacji sieci ciepłowniczych, przewidziany do realizacji w latach 2018-2020. fot: mat. pras.Dodaj do Facebook

Energetyka Cieszyńska: Przebudowa sieci cieplnych w Cieszynie wraz z budową przyłączy i węzłów ciepłowniczych

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Energetyka Cieszyńska kontynuuje projekt modernizacji sieci ciepłowniczych, przewidziany do realizacji w latach 2018-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020 na osiedlach mieszkaniowych: Liburnia, Piastowskie, Podgórze oraz m.in. przy ulicach: Mała Łąka, Chrobrego, Dojazdowa, Graniczna. Łączna długość planowanej do przebudowy sieci wynosi 9,088 km, natomiast łączna ilość planowanych do budowy indywidualnych węzłów cieplnych wynosi 15 szt.

W bieżącym roku roku kontynuowane są dwa zadania rozpoczęte w 2019 roku:

1. Przebudowa sieci cieplnej magistrali Południe Śródmieście II w rejonie od ul. Korfantego do ul. Chrobrego. Zadanie polega na wymianie starej sieci kanałowej na nową podziemną sieć preizolowaną. W bieżącym roku prace będą prowadzone od budynku wielorodzinnego przy ul. Korfantego 2, w rejonie ulicy Bobreckiej oraz w ulicy Chrobrego – od ulicy Garncarskiej do skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego. Wykonawcą prac dla tego zadania jest firma PPUH LEBEX z Bielska-Białej.

2. Przebudowa sieci cieplnej osiedla Podgórze. Zadanie polega na wymianie starej sieci kanałowej na nową podziemną sieć preizolowaną. W 2019 r. wykonano nową sieć na odcinku od wymiennikowni przy ul. Siennej do ulicy Morcinka wraz z siecią rozdzielczą i przyłączami w rejonie budynków os. Podgórze II etap oraz w rejonie budynków Brożka 11, 13, 15, 17, Kossak 20. W bieżącym roku prace realizowane będą na pozostałym obszarze osiedla. Wykonawcą prac dla tego zadania jest firma Kelvin Sp. z o.o. z Bielska-Białej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności systemu ciepłowniczego poprzez ograniczenie strat na przesyle energii wraz z ograniczeniem emitowanych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza oraz zmniejszeniem zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej.

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
reklama