, czwartek 25 lipca 2024
Pod koniec maja Urząd Miasta w Cieszynie podał prognozę długu miasta na koniec 2015 roku. Niestety, wysokie zadłużenie dalej rośnie. W porównaniu z rokiem ubiegłym widoczny jest wzrost o ponad 10 mln zł. Jak włodarze zamierzają sobie z tym poradzić...
W ubiegłym tygodniu w wyniku przeprowadzonego konkursu został wybrany na kolejną kadencję zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie. W efekcie prezesami zostały te same osoby co w ubiegłych latach. Natomiast w Radzie Miejskiej Cieszyna...
Danuta Rabin, radna Rady Powiatu Cieszyńskiego poinformowała o rezygnacji z mandatu. Decyzja jest podyktowana przyczynami osobistymi.
Radni z klubu Cieszyńska Inicjatywa Samorządowa wnioskują o podjęcie działań w zakresie wprowadzenia nowej polityki właścicielskiej wobec spółek komunalnych w Cieszynie. Chodzi o przeanalizowanie wysokości przyznawanych pensji dla prezesów, a także...
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner oraz Powiat Cieszyński realizują projekt "CieszLab. Cieszyńskie Laboratorium Współpracy”. Podstawowym celem projektu jest usprawnienie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi...
Potencjalny montaż tablicy pamiątkowej na jednej ze szkół w Skoczowie wywołał szereg kontrowersji. Zwolennicy upamiętniania Herberta Czaji mówią o jego zasługach dla miasta i Polski, z kolei przeciwnicy twierdzą, że to nazista.
Sprzedaż dworca autobusowego w Skoczowie i niepewna sytuacja Starego Targu - to tematy, do których niedawno odniósł się burmistrz Mirosław Sitko. Sprawa sprzedaży dworca jest już przesądzona.
Stowarzyszenie Cieszyńska Rada Kupców działa już od blisko pół roku. Podczas minionej sesji Rady Miejskiej Cieszyna 26 lutego zabrała głos Jolanta Gibiec, wiceprzewodnicząca Cieszyńskiej Rady Kupców.
10 lat temu, w niewielkim, 35-tysięcznym Cieszynie, na pograniczu polsko-czeskim, swoją misję rozpoczął Zamek Cieszyn. Powstało nietypowe centrum przedsiębiorczości, promujące wzornictwo i ułatwiające do niego dostęp, ale również chroniące i...
Kierownictwo Cieszyna szykuje się na walkę z problemem zanieczyszczonego powietrza w mieście. W tym celu planuje się całkowite usunięcie pieców węglowych z wielu cieszyńskich mieszkań i podłączenie ich do sieci cieplnej. Wydatki majątkowe z budżetu...
Do urn wyborczych w roku 2015 udamy się co najmniej dwukrotnie. W maju odbędą się wybory prezydenckie, z kolei w październiku wybory parlamentarne. Postanowieniem marszałka Sejmu wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polski zostały zarządzone na dzień...
W połowie stycznia radni Sejmiku Śląskiego przyjęli budżet województwa na rok 2015. Niższe dochody w budżecie poskutkują cięciami w dotacjach dla wielu śląskich organizacji czy przedsięwzięć. Jak się okazuje, będzie to też dotkliwe dla Tygodnia...
reklama