, poniedziałek 22 lipca 2024
Pod koniec XVI wieku pańszczyzniany chłop z Godziszowa w testamencie zapisał każdemu dziecku po 100 złotych monet. Oprócz tego o pobiciu proboszcza z Goleszowa i bohaterskim lekarzu.
Jedna osoba zginęła w wyniku pożaru, który wybuchł w jednym z domów w Zarzeczu w gminie Chybie.
Wprowadzone od początku czerwca zmiany w rozkładzie Kolei Śląskich nie ominęły pociągów kursujących w powiecie cieszyńskim. Przeciwko cięciom wspólnie protestują władze Chybia i Zebrzydowic.
Blisko 30 tys. zł wynosi pula środków na dotacje w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. Wnioski będą przyjmowane do 31...
Od 21 maja 
do dnia 15 września wyłączony zostanie z ruchu fragment ulicy Długiej w Zabłociu. Zamknięcie drogi będzie spowodowane dalszymi pracami nad przebudową drogi powiatowej nr 2636 S.
8 kwietnia rozpoczęła się czwarta edycja konkursu "Zagłosuj na swoje miasto". W dwóch miastach, które zdobędą największą liczbę głosów, fundacja Muszkieterów postawi nowoczesny plac zabaw dla dzieci. W konkursie bierze udział gmina Chybie.
Wiadomości, Sport, Chybie, Wiadomości - AK - 09 kwietnia 2013
Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 15 marca podjął uchwałę dotyczącą udzielenia Gminie Chybie dofinansowania w kwocie ponad 1 mln zł. Oznacza to kolejne prace związane z kanalizacją w gminie.
Gmina Chybie otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach dofinansowanie w wysokości 44 tys. zł do budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Krótkiej w Mnichu. 13 marca w Katowicach podpisano umowę. Koszt przedsięwzięcia oszacowano na...
Zygmunt Łukaszczyk, wojewoda śląski, wręczył przedstawicielom 48 jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego promesy z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jakie zaistniały w latach 2010-12. Pieniądze...
Podręczny, praktyczny i zwięzły przy wyjątkowym bogactwie ilustracji i mapek - tak w skrócie można opisać nowy przewodnik "Gmina Chybie, w krainie utopca", który wyszedł spod pióra Marcina Żerańskiego, założyciela Pracowni na Pastwiskach w Cieszynie...
W 1995 roku, w momencie objęcia ochroną, chybska aleja dębów liczyła 204 drzewa. Potem było ich już 191. Mimo, że w ramach posiadanych funduszy gmina stara się je pielęgnować i systematycznie zleca opinie dendrologiczne, starych dębów niestety wciąż...
Mieszkańcy Chybia są zaniepokojeni. 2 tygodnie temu na terenie gminy pojawili się geodeci z firmy, która pracuje przy wprowadzeniu szybkiej kolei. Są zainteresowani wyznaczeniem dodatkowych terenów na poszerzenie torów kolejowych. Prowadzili rozmowy...
reklama