, niedziela 2 kwietnia 2023
Fundacja „Być Razem” z Cieszyna ze Znakiem Jakości

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” z Cieszyna otrzymała Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

- MM - 14 czerwca 2022 - 10:02
reklama