, wtorek 23 lipca 2024

Potraktujmy tę sprawę od strony prawnej. Zwolnienie dyscyplinarne, może nastąpic za ciężkie naruszenie obowiązków wynikających ze stosunku pracy.Sposób nałożenia kary dyscyplinarnego zwolnienia muszą zgodnie z Kodeksem Pracy poprzedzić czynności dyscyplinujące pracownika i po bezskutecznym postepowaniu dyscyplinującym ostatecznie pracownika można zwolnić dyscyplinarnie. Sposób nałożenia kary dyscyplinarnego zwolnienia Sąd Pracy rozpatruje pod dwoma aspektami 1) od strony formalno prawnej (sąd bada czy nałożenie kary dyscyplinarnego zwolnienia odbyło się zgodnie z procedurą wynikająca z postanowień Kodeksu Pracy,czy forma pisma powiadamiającego o dyscyplinarnym zwolnieniu nie ma uchybień prawnych, czy zawiera stosowne pouczenie o możliwości zaskarżenia do Sądu Pracy postanowienia itp. Jeśli sa stwierdzi ,że braki formalno prawne są to z mocy prawa zwolnienie jest nie wazne. Jeśli strona formalno prawna nałozonego zwolnienia dyscyplinarnego jest OK to w aspekcie2) Sąd Pracy bada sprawę od strony merytorycznej poprzez prowadzenie rozprawy z udziałem stron sporu. Warunek jest jednak jeden -strona skarżąca musi wnieść odwołanie do Sądu Pracy w terminie 7 dni od jego doręczenia. W większości wypadków Sądy Pracy stoją po stronie pracownika jeśli nie było ciężkiego naruszenia dyscypliny pracy. Największą kompromitacją obecnych władz było by wykazanie ,że nie potrafią skutecznie zinterpretować postanowień Kodeksu Pracy. Tyle pouczenia.

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama