, środa 7 grudnia 2022
Strumień Przyjazną Gminą 2010
To wspólny sukces nie tylko urzędu, ale również osób zangażowanych na rzecz gminy – mówi Anna Grygierek, burmistrz Strumienia. fot: Wojciech TrzcionkaDodaj do Facebook

Strumień Przyjazną Gminą 2010

JM
Gmina Strumień otrzymała tytuł Przyjaznej Gminy w konkursie organizowanym przez redakcję Forum Biznesu. Akcję swoim patronatem objęło Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Celem plebiscytu było wyłonienie najlepszych gmin oraz wskazanie kierunków rozwoju w polskim samorządzie lokalnym. Miał także na promować gminy przyjazne inwestorom, mieszkańcom i turystom.

Strumień został wyróżniony w kategorii gmina miejsko-wiejska o charakterze przemysłowym. - Doceniliśmy fakt, że działania podejmowane przez gminę pod każdym kontem nastawione są na dobro mieszkańców - mówi Beata Sekuła, dziennikarka Forum Biznesu w Gazecie Prawnej. - Gmina rozwija się bardzo prężnie pod względem turystycznym, stale poszerza ofertę kulturalną i edukacyjną, na jej terenie powstają nowe miejsca pracy, rozwija się handel detaliczny jak i hurtowy.

- Cieszę się, że gmina Strumień otrzymała to wyróżnienie. To wspólny sukces nie tylko urzędu, ale również osób zaangażowanych na rzecz gminy – mówi Anna Grygierek, burmistrz Strumienia. - Staramy się stwarzać przyjazny klimat dla mieszkańców i inwestorów.

Wśród kryteriów oceny, jakie wzięła pod uwagę komisja konkursowa, znalazły się m.in. te związane z ilością terenów inwestycyjnych, podejmowanymi inwestycjami, planami rozwoju i przedsięwzięć, promocją inwestycyjną i gospodarczą, walorami przyrodniczo-geograficznymi, tradycją gospodarczą oraz inicjatywą obywatelską.
Komentarze: (17)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Uważam że Cebulski to świetna kadydatura. Byle był lojalny wobec nowego burmistrza.

Z Cybulskim jako zastępcą macie Strumienianie przechlapane. Szkoda, że dajecie przytulisko spadom z Cieszyna.

Szukalem zarowno na stronie Forum Biznesu jak i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Jedyna wzmianka o konursie jest na Forum Biznesu, ale o sposobie wyłaniania zwyciezcy jak i liczbie uczestnikow ani słowa. Co ciekawe w zakładce "modelowa gmina" opisany jest Strumień i wywiad z p.Grygierek. Zresztą same Forum Biznesu nie wygląda na zbytnio popularny portal. Tylko utwierdziłem się w przekonaniu że to Grubymi Nićmi Szyte a Strumień prężniej działa w internecie niż w rzeczywistości.

Typowe zachowanie, zazdrość i zawiść wystarczy wejść na stronę organizatorów i się dowiedzieć. Ja wkażdym razie Gratuluję i życzę motywacji dla pozostłych.

ciekaw jestem jaką konkurencje miał Strumień w swojej kategori, dopiero wtedy można jakoś obiektywnie na to spojrzeć i zaliczyć do sukcesu

Ja mieszkam w Skoczowie i tez sie Cieszę gmina stara sie wykorzystywać unijne pieiądze. Dobrze że wiele gmin stara sie korzustać z Środków Uninych.

ardzo mnie cieszy że porównujecie na z takimi miastami jak Ustroń Wisła czy Cieszyn. Doniedawna jeszcze mało ko słyszał o Strumienu w ciągu ostnich 4 lat przybylo unas wiele nowych firm. W samym Strumieniu i okolicy Są bezpltne szkolenia dla mieszkańców np: prawojazdy kat b lub c jezyk angielski komputry. Gmina zrealizowała ponad 135 projektów. pozyskała do budżetu ponad 13 milionów przy dochodach rocznych okolo 12 milionów to tak jaby jedenbudzet dodatkowo. Jestem dumny że tu mieszkam :)

w Skoczowie jest tak samo jak w Strumieniu. Miasto i gmina wiejska.

no racja, ale strumien startował w kategori gmina miejsko-wiejska a ustron, wisla i cieszyn jest gmina miejska więc nie ta półka

Cieszyn jest gminą - poczytaj ustawę o samorządzie gminnym. W tej ustawie jest napisane, że gminy dzieli się na dwa rodzaje" miejskie i wiejskie, więc miasto Cieszyn to także gminą miejską, a np. Hażlach wiejską.... Trzeba się douczyć, jak się chce nie pisać bzdur na forum ;)))
USTAWA

z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym.
Art. 1. 1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.
Art. 2. 1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2. Gmina posiada osobowość prawną.
3. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.
Art. 11a. (8) 1. Organami gminy są:
1) rada gminy,
2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta) określają odrębne ustawy.
3. Ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta.
Art. 5. 1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto.
2. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
3. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.
4. (skreślony).

I Pani Burmistrz chce to zaprzepaścić z takim marnym zastępcą?

Cieszyn to nie gmina

bardzo dziwne, że dostali tę nagrodę. Ok faktycznie dużo robią w zakresie kultury i edukacji, ale są gminy w najbliższej okolicy, które robią więcej, ale nie startują w konkursach może to dlatego. Urząd jest bardzo słaby w porównaniu chociażby z Ustroniem, Wisłą czy Cieszynem. Marketing mają jednak super.

ładną i chyba gospodarną...któż by nie garnął się w pobliże takiej kobiety...

Ale ładną macie w Strumieniu panią burmistrz!

a jak teraz nasza - była "Czcionka", się błąka?

tuż, Cybulski,tyn gizd...tam sie wcis? - bezkuryja jedna!

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama