, niedziela 1 października 2023
Czy praca dla kierowców to wciąż obietnica wysokich zarobków?
Polska należy do grona liderów branży logistycznej i spedycyjnej w skali całego kontynentu. Dobra lokalizacja i coraz lepsza infrastruktura sprawiają, że rodzime podmioty znakomicie radzą sobie w rywalizacji z konkurentami z innych krajów. Czy wobec tego nadal warto szukać pracy jako kierowca? Sprawdźmy! fot: mat. pras.Dodaj do Facebook

Czy praca dla kierowców to wciąż obietnica wysokich zarobków?

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Polska należy do grona liderów branży logistycznej i spedycyjnej w skali całego kontynentu. Dobra lokalizacja i coraz lepsza infrastruktura sprawiają, że rodzime podmioty znakomicie radzą sobie w rywalizacji z konkurentami z innych krajów. Czy wobec tego nadal warto szukać pracy jako kierowca? Sprawdźmy!

Jak wskazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, branża logistyczna i spedycyjna generuje łącznie 6% Produktu Krajowego Brutto. Tym samym jest bardzo istotnym elementem całej polskiej gospodarki. Jej znaczenie wykracza jednak poza granice kraju, ponieważ odpowiada za 17% przewozów realizowanych w całej Unii Europejskiej. Łącznie polskie przedsiębiorstwa transportowe realizują aż 300 miliardów tonokilometrów rocznie. Znakomita koniunktura na rynku przekłada się rzecz jasna na warunki pracy kierowców i atrakcyjność ich wynagrodzeń.

Polska liderem spedycyjnym

Otwarcie się na europejskie rynki oraz wzmożone inwestycje w infrastrukturę otwarły przed polskimi firmami branży logistycznej i spedycyjnej znakomite perspektywy. Od dawna zajmują niekwestionowane miejsce lidera w całej Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu tylko w 2018 roku polskie firmy transportowe przewiozły 270 mln ton ładunków, czyli niemal jedną czwartą ładunków przewiezionych na terenie UE transportem drogowym. Jednocześnie aż 64% przewozów realizowanych przez polskie firmy miało charakter międzynarodowy. Polska wyraźnie dominuje również pod względem zarejestrowanych samochodów ciężarowych – Eurostat raportował o 680 000 pojazdów tego typu. W drugich pod tym względem Niemczech zarejestrowanych było 546 000 ciężarówek, a we Francji 541 000.

Jak widać, polskie firmy spedycyjne mają sporo do zaoferowania swoim kontrahentom i klientom w całej Europie. Nie inaczej jest również z zatrudnianymi przez nie pracownikami.

Na co mogą liczyć kierowcy?

Czy znalezienie zatrudnienia jako kierowca samochodu ciężarowego to wciąż dobry pomysł? Pomimo słabnącej koniunktury i mniejszej aktywności przemysłu zapotrzebowanie na usługi spedycyjne wciąż jest bardzo wysokie. Jednocześnie na rynku brakuje kierowców posiadających odpowiednie uprawnienia. Jak wskazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach transportowych wzrosło w ciągu roku o 7,3%. Ciekawych danych dostarcza również raport Polskiego Instytutu Transportu Drogowego. Wynika z niego, że aż 56% pracodawców ma problemy ze znalezieniem kierowców. Co ważne: z każdym rokiem jest o to coraz trudniej. Ponadto jedna czwarta przedsiębiorstw ma problemy związane z dużą rotacją kierowców.

Oczywiście praca kierowcy jest bardzo wymagająca i wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Wnioski płynące z raportu są jednak bardzo optymistyczne: aż 71% osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportowych deklaruje, że lubi swoją pracę.

Jak wskazuje raport Transport drogowy w Polsce 2021+ opracowany przez SpotData na zlecenie i we współpracy ze Związkiem pracodawców Transport i Logistyka Polska, w Polsce działa obecnie ok. 125 tysięcy firm transportowych, a 38 tysięcy z nich posiada licencję wspólnotową. Przychody największych przedsiębiorstw rosną przy tym o 10% w skali roku. Cały sektor logistyczny tworzy ponad milion osób, a jego największa część, czyli transport drogowy zatrudnia ok. 750 tysięcy pracowników. To wobec tego jeden z najważniejszych sektorów gospodarki w kraju, bez którego funkcjonowanie wielu innych branż byłoby na dobrą sprawę niemożliwe.

Atrakcyjne zarobki wciąż są możliwe

Bez wątpienia tym, co przyciąga do zawodu kierowcy nowych kandydatów i osoby, które decydują się na przebranżowienie, są zarobki. Warto zwrócić jednak uwagę na to, że rynek jest bardzo zróżnicowany, a ostateczne wynagrodzenie zależy od wielu czynników. Według raportu Transport drogowy w Polsce 2021+ przeciętna pensja kierowcy w 2021 roku wynosiło 7200 zł netto. Oznacza to wzrost w ciągu roku o 12,5%. To zdecydowanie lepsze warunki niż w większości branż. Wystarczy wspomnieć, że średnia pensja w tym okresie wynosiła 4083,44 zł netto, a pensje rosły średnio o 8,6% w relacji rok do roku. Oczywiście wszystko zależy od konkretnej oferty i typu realizowanych przewozów. Najwyższe wynagrodzenie czeka na kierowców zajmujących się transportem towarów na trasach międzynarodowych. Nie oznacza to jednak, że na dobre warunki nie mogą liczyć osoby, które zdecydują się realizować przejazdy wyłącznie w granicach kraju. Nieco mniejsze wynagrodzenie towarzyszy zwykle ofertom adresowanym do kierowców specjalizujących się w przewozie osób, zwłaszcza na krótkich trasach lokalnych.

Jak znaleźć najbardziej atrakcyjne propozycje zatrudnienia? Sprawdź aktualne oferty pracy dla kierowców i błyskawicznie weź udział w procesie rekrutacyjnym. Dzięki znakomitej rynkowej koniunkturze łatwo będzie o znalezienie propozycji pracy dostosowanej do indywidualnych oczekiwań.

Duże zapotrzebowanie na rynku

Wysokie zarobki to jednak nie wszystko. Dla wielu kandydatów kluczową rolę odgrywa również stabilność zatrudnienia i dobre perspektywy na przyszłość. Branża transportowa – nawet w obliczu niekorzystnych zmian związanych z wprowadzeniem w życie kolejnych regulacji pakietu mobilności – wciąż wyróżnia się bardzo wysokim zapotrzebowaniem na pracowników. Jak wskazuje raport Transport drogowy w Polsce 2021+, już w 2019 roku blisko połowa podmiotów miała problemy z rozwojem działalności w związku z utrudnionym pozyskiwaniem wykwalifikowanych pracowników. Z każdym rokiem ten problem rośnie. Braki na rodzimym rynku coraz chętniej są uzupełniane przez obcokrajowców. Pomiędzy 2015 a 2021 rokiem ich udział w ogólnej liczbie kierowców wzrósł z 13 do 131 tysięcy. Kierowcy zawodowi to jednocześnie stosunkowo szybko starzejąca się grupa: udział osób powyżej 50 roku życia wynosi w niej 34%. Jak widać, kierowcy, którzy dopiero rozpoczynają karierę zawodową, powinni bez większego problemu znaleźć zatrudnienie nie tylko teraz, ale również w dalszej przyszłości. Szczególnie dobre perspektywy czekają na nich, jeśli zdecydują się na realizację przewozów międzynarodowych.

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
reklama