, czwartek 25 lipca 2024
CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Stare wieca, to je dycki ostuda
Mie nic do tego, ale jak kapliczkem niechali w spokoju, to aji to przelazowani pod sztrekóm też mógli niechać, bo dycki tymu co dobrze kiejsi fungowało patrzało by sie dać pokuj fot: JFDDodaj do Facebook

CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Stare wieca, to je dycki ostuda

Szpacyrkym po Cieszynie
“Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim nich sie każdy brzidzi”


"Moja ty słodko cieszyńsko mowo
być zawsze do prawjynio gotowo
a jak cie uż żodyn nie bydzie rozumioł
to jyny wiater bydzie po naszymu szumioł"

POZÓR! Kiery nimo chynci tego czytać, abo kansi wraził łokulory, abo mo moc roboty i łoczy go bolóm to se może tego posłóchać jak prziciśnie tóm biołóm szczałke w tej czyrwiónej kostce, kieróm nóńdziecie pod spodkym”.

Nowo sztreka

Nie wiym co siedzi w ludziach, że dycki co było kiejsi przidajne poradzóm naswol poniechać, a czasami aji to zbulać, abo rozebrać. Zaś stare wieca bydóm fórt opatrować, coby wszedcy wiedzieli jako to hań downi bywało. Dejmy na to ta nowo sztreka, kiero kludzi nas ku Goleszowu uż je prawie fetrig i ani sie nie obezdrzymy jak przi spuszczónych rampach na ulice Bobrecki bydóm czakały całe kupy ludzi. Kiejsi, co na zicher posónióni w rokach tustelocy pamiyntajóm, pod tóm sztrekóm była w ziymi wymołatano tako dziura, przez kieróm szło przelyź na drugóm strónem sztreki. Stykło to yno kapkem zrychtować i byłoby po kłopocie. Ale ni !- Kierysi prziszeł na to, że łacnij bydzie to zasuć, bo tustelocy isto potrzebujóm czasym se spocznóć przi tej gónitwie po kszeftach. Ale nie wszedcy przeca majóm potrzebem spoczywanio co chwiliczkem, bo moc je takich, kierzi po robocie śpiychajóm sie ku chałupie i taki stoci przed rampami na zicher im sie nie spodobo. Kiery mo młodsze nogi bydzie mioł możność oblecić wyrchym przez wiadukt i spolić koloryje, kiere se zaszporowoł jak cały dziyń siedzioł na zadku przed komputrym. Zaś ci kierych uż dopadły rozmajte boleści w klepetach, bydóm se mógli porzykać, przi tej kapliczce, kiero pod tym wiaduktym sie obstoła. Mie nic do tego, ale jak kapliczkem niechali w spokoju, to aji to przelazowani pod sztrekóm też mógli niechać, bo dycki tymu co dobrze kiejsi fungowało patrzało by sie dać pokuj. Je podobnież taki przepis, że każdo postawióno wiec kiero mo wiyncyj niż pińdiesiónt roków je zabytkym i nie śmy sie go ruszać, a przez tyn tunel ludzie przelazowali przeca uż w pińdziesióntych rokach zeszłego wieku.

Mini słownik gwary cieszyńskiej:


dycki
- ciągle, przidajne - potrzebne, naswol - na umyślnie, zbulać - zburzyć, wieca - rzeczy, fórt - stale, opatrować - opiekować, hań downi - dawniej, sztreka - tor, kludzi - prowadzi, fertig - gotowe, obezdrzymy - oglądniemy, rampy - szlabany, na zicher - na pewno, wymołatano - wydrążona, kapkem - trochę, zrychtować - naprawić, prziszeł na to - wpadł na to, spocznóć - odpocząć, kszeft - sklep, śpiychajóm sie - śpieszą się, wyrchym - górą, zaszporowoł - zaoszczędził, klepeta - nogi, porzykać - pomodlić, sie obstoła - się uratowała, dać pokuj - zostawić w spokoju, postawióno - wybudowana, przelazowali - przechodzili.

Tóż miyjcie sie wszedcy dobrze i wiesiołego popióntku

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama