, poniedziałek 8 sierpnia 2022
CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Majowy "Złoty Kłos"
"...hrómszczok-dziołuszka s pieluchóm pod cieszyńskimi szatami" fot: Ewelina SzuścikDodaj do Facebook

CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Majowy "Złoty Kłos"

EWELINA SZUŚCIK
CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Majowy "Złoty Kłos"

"...a sóm to przeca same młode dziołchy i szfarne bałamónty". fot. Ewelina Szuścik


CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Majowy "Złoty Kłos"

"...tak sie bezmała oficjalnie mianuje nasz Złoty Kłos". fot. Ewelina Szuścik


CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Majowy "Złoty Kłos"

Dzisio Wóm zaś poczytóm po naszymu opowiadanie "Dziwy z Francikowego kalyndorza" Henryka Jasiczka, z książki "Humoreski Beskidzkie". fot. FJD

"Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim niech sie każdy brzidzi".

Jako, iż od marca Kącik Gwarowy "Co tydziyń po naszymu" wzbogacił się o nowego przewodnika, zgodnie z zapowiedzią w ostatni piątek miesiąca, po Zebrzydowicach spacerujemy z Eweliną Szuścik - poetką, miłośniczką gwary.

cd. słownika:

belócnckać sie - wolno coś robić
Jak sie bydymy tak belónckać to nas zima przi tym chyci.

bełknóć - zapalić się/spłonąć
Ta szopka tak wartko bełkła że nie było co gasić.

PRZYNDYMY SIE PO DZIEDZIENIE

W Zybrzidowicach mómy piekne świynto

Kożdego roku w maju Zybrzidowice robióm piekne świynto kiere zawsze je wrażóne w majowóm labe a mianuje sie "Złoty Kłos". Latoś mómy go uż za sobóm i muszym napisać, że chocioż pogoda była za moc wybiyrziczno jako to na maj, to co my wyświyntowali je nasze i ganc podarzóne. Tak se myślym, że ponikierzi mogóm nie wiedzieć co to je tyn "Złoty Kłos" tóż sie postaróm kapke o nim szrajbnyć a przi tym zakludzić was dzisio ku zómku kaj to wszecko mo swoji serce. "Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych" abo eszcze "Euro- Folklor" tak sie bezmała oficjalnie mianuje nasz "Złoty Kłos". Je to lute, że nie zmianowali tego hałdamaszu jakosi bardzij po naszymu, dejmy na to "Złote Obili" abo "Śpiywani nad Młyńszczokiym". Nie jedyn by se móg wszymnóć skuli tej czysto literackij nazwy, że Zybrzidowiczanie gańbióm sie swojigo prawiynio abo co. To uż ni ma taki iste bo tustelocy sóm fest regiónalni i nic ni mogóm za tych co przeinaczajóm nasze mianowani na ogólno dostympne. Nie śmiym jednakowóż fest narzykać, bo ty móndroki kiere wymyśliły to miano, opatrujóm też inkszóm impreze regiónalnóm jakóm sóm nasze "Wianki" .Skuli tego myślym, że takigo felera muszymy im wyboczyć. Kożdego roku tyn kiery ni mo zwyku dziwać sie do kalyndorza, może se wyplanetować że "Złoty Kłos" je uż blisko, bo widać to s tych ryngiszpili kiere sie ku nóm skludzajóm z Czech uż tydziyń rychlij. Szumne ryngiszpile i kecioki za każdym razym sóm inksze, isto tymu dzieckóm sóm fórt zocne i starzików sturkajóm co by pochledali po kapsach jakigosi drobnioka. Po ryngiszpilach, na placu kole zómku rozstawiajóm sie budy, pod kierymi kszeftujóm nasi regiónalni artyści a kole nich też handlyrze s bawidełkami dlo bajtli, s kołoczami i inkszymi słodkimi maszketami dlo całej dziedziny. Nie brakuje też maszket dlo tych uż bardzij wyrośniónych jak miodóla, tatarczówka, inksze kwity, piwo, kszefty s wórsztym i jelitami, a ku tymu kiszóne łogórki, kapusta abo chlyb ze szmolcym. Nie brakuje też miynij regiónalnych maszket takich jak hamburgery czy hot-dogi, kiere choć nie sóm tu stela yny s za wielki wody, wólki ni wólki czyńścij sóm wciskane ludzióm na regiónalnych świyntach niż nasze fajne jelitka s babraczkóm czy baji kołocze. Ku tymu wszeckimu w zamkowym amfiteatrze śpiywajóm i tańcujóm pieknie łobleczóne i wysztrychcóne zespoły s całej Polski, Słowacji, Czech, kiere sie przedbiygajóm kiery zespół pieknij zatańcuje, zaśpiywo abo pokoże jak to hań downi bywało. Ponikiere zespoły, to se aji ze sobóm wożóm swoiji maszkety i dowajóm s darma wszeckim pokosztować. Kiejsi gdosi powiedzioł,że na "Złotym Kłosie" śpiywajóm same starki, a to ni ma prowda, bo folkor i gwara wracajóm do łask o czym świadczy dejmy na to wiek wystympujóncych, a sóm to przeca same młode dziołchy i szfarne bałamónty. Starka też sie jakosi lecykany trefi ale latoś to aji taki mały hrómszczok - dziołuszka s pieluchóm pod cieszyńskimi szatami sie tam nóm trefiła i miała możne ze dwa roki a tańcowała przełokropnie pieknie. Sranda co nie miara, ale aż serce rośnie jak sie na to człowiek dziwo. Jak ty wszecki zepoły uż skóńczóm wystympy tak zaczynajom przigrywać muzykańci tu stela coby se wszedcy mógli potańcować. Tak sie bawióm Zybrzidowice przez majowóm labe. Jak wóm je żol to eszcze nic stracónego,zaproszómy wszeckich na "Wianki" o kierych wóm eszcze isto cosi latoś szrajbnym.

A teraz zaś fajny wic:

Francek ze swojim przocielym Alojzym siedzóm przed chałpóm i cosi se łopowiadajóm.
Naroz Francek prawi Alojzowi:
- Ty podziwej sie, je tako piekno wiosna, tak ciepło, tak bych se legnył bykym pod lipóm.
Alojz mu prawi:
- Dej se yny pozór bo bezmała na wiosne wszecko zaraza ze ziymi wylazuje i sie idzie roz dwa roznimóc.
Francek:
- Na nie strasz mie Alojzie! Przeca jo nie downo teściowóm pochowoł!

Mjyjcie sie wszedcy dobrze i wiesiolego popióntku.

Dzisio Wóm zaś Jan Fryderyk Dral poczyto po naszymu opowiadanie "Dziwy z Francikowego kalyndorza" Henryka Jasiczka, z książki "Humoreski Beskidzkie".

Komentarze: (4)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Serwus Walter,
przebocz, że odpisujym tak nieskoro, ale już żech tu nie zoziyroł, bo mie nie napadło, że by na ty moji wypociny jeszcze gdosi móg reagować. Na Zaolziu już nie miyszkóm pumału 30 roków, tak że ty moji wiadómości o nim nie sóm moc dokładne. Ale widzisz, lokalpatryjotyzm mi nie do siedzieć po cichu i nikiedy sie wyrywóm od wiecy. O to wiyncyj mie cieszy, że sie folklor u nas przeca jyny dzierży. O tych imprezach, o kierych piszesz, też wiym swoji. Na wojnie w Mikulowie żech spotkoł Jabłónkowioka, Czecha, s kierym my se po pore głymbszych w nejlepszej komitywie zaśpiywali na całe nocne miasto "żodyn mie tak nie tyn tego jak nieboszczyk Sznapka". Jakosik sie to potym w dalszym wersie rymowało s "kanapkóm". Był folklor, było wiesioło i budwoł sie internacyjónalizm (dzisio mómy problymy s "intranacyjónalizmym", co nejlepi widać w Głosie Ludu a w tych niekóniecznych bojach "dobrych" a "złych" zaolzioańskich Poloków) . Ale to już zaś bych zaczył spóminać niegdysiejsze śniegi.
Pieknie pozdrowióm.

Witej Andrzej,
za Złote kłósko bych sie aji jo przimówioł bo to je ganc po naszymu. A z tymi zespołami nima tak źle, głównie po naszej zaolziański strónie.
A jak sie ludzie na imprezie wypijóm, to je dziepro zespół, tyn potym śpiywo po naszymu, po polsku, po czesku, po słowiacku i rusku.
Jak my byli młodzi to my to trenowali każdóm chwile, teraz już je gorzi, ale pamiyńć furt funguje. Chce to jyny człowieka organizatora, kiery zwoło ludzi a nejlepszo impreza je na świecie, moc to niekosztuje a zażytki sóm na długi roki.
Góniymy sie za pinióndzami a żywot nóm ucieko miyndzy palcami, cosi o tym wiym, boch tańcowoł hań downi w zespole i do dzisia móm na co spóminać, to człowieka furt grzeje na sercu. By tak pesymistycznie niekóńczyć, muszym powiedzieć, że wiela młodych je zauroczónych w naszym folklorze i dziynki im za to , że te sztafete cióngnóm dali.
pozdrowióm wszystkich polskich Ślónzoków, Walter

"Złoty kłos" by sie móg po naszymu nazywać "Złote kłósko", tak sie aspón na kłos mówiło w Puńcowie. A że sie w Zebrzidowicach darzi zacióngnónć do pracy społeczenej a kulturalnej aji młodych, to je bardzo piekne. Po czeski strónie s tym śpiywactwym je to wszelijaki. Był kiejsik taki wic :
- Co to je, mo to dwiesta zymbów a dwa wajca?
- Nale dyć krokodyl.
- Dobre. A co to je, mo to dwiesta wajec a dwa zymby?
- Nale dyć Chór Nauczycieli Polskich na Załolziu.
Prziznóm, że na salóny by sie s tym wicym nie dało iść ale oddowo istote problymu. Ale zwóli sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że bardzo dobry chór s miyndzynarodowymi laurami - Collegium Novum pana profesora Kaliny przi Gimnazjum Polskim w Czeskim Cieszynie (Gimplu), abo zespół pieśni i tańca Olza pana Andrzeja Suchanka przi ZG PZKO to sóm młodzi ludzie pod dwacatke. I pokiel bedzie egzystowoł Gimpel a ZG tak ty dwa młode zespoły bedóm też.

Witejcie!Jak żech już kiedysik pisoł jerzech z tela a po prowdzie z Pastwisk (to taki pola kaj sie krowy wyganiało by sie pasły) je mi miersko że nie miyszkóm w dzielnicy Cieszyna-Pastwiskach jyny w Cieszynie . Taki szumne miasto, jak stojym na miejscu , Borzej Męki -ronda i dziwóm sie na Cieszyn tak z wyrchu , to sie nimogym nadziwić jak to miasto szumnie wyglóndo – z prawej dolina Olzy z lewej Czantoryja a wszystko na tle wielkich gorów Czech ,a miasto tak szumne że nie bydym o nim pisoł bo brakło by miejsca, a jo chcym by to wszystko fórt było szumne bo Jakisik mamlasy wszystko robiom by to z pieprzić i już z pieprzili.No, jeszcze za to weznóm prymije .Teraz wóm powiym ło co chodzi na tym róndzie ,co odsłanio tyn piekny widok Cieszyna ,łoto załorzyl kierysik znaszej władzy chodowle ziół. Naliczyłech ich ogrómnóm kupe ,myślołech że znondym tam to wariacki ziele ,co tak w rzóndzie kómbinujóm jak nim ogłupiać ludzi . Jo se tak myślym że jak by tu była dzielnica Pastwiska to bych puścił krowy i by to wypasły byłoby szumnie ,ale łóńskigo roku to siykli jak oset miół półtora metra(dzisio mo dwa metry) I tak to gniło na pokosie aż zóstały żółte placki gołej ziymi -chyba by lepij zioła rosły, i zaś kieryśik sie móg nachapać i zebrać szumnóm premije za to przedmieście Cieszyna. Bo dzisio te łosety wszystko robióm by zagłuszyć wszystko co nasze ,piekne i stela. A,teraz z innej beczki, jeźdżym kożdego roku do takiego pieknego miejsca Zerzydowic. Kożdego roku ,kochani Ludkowie jak tam pieknie grajóm śpiywajóm i tańcujóm-byście nie uwierzyli że cosik takigo może jeszcze być przy takij (nowe słowo)globalizacyji- jakóm nóm wciskajóm ci eurodebile . A nejwiynkszo radość z tego że wystympujóm tam starzi i młodzi, aji dziecka z pampersami, aji starki osimdziesiyncioletni. Festyny sie nazywajóm „Złoty kłos”czy „Łobili” –tak jakosi.Pieknie to łopisuje ta przewodniczka z Zybrzydowic Ewelina Szuścik, musiało sie ji to na isto podobać ,bo to łopisała. Miyjcie się fajnie .

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama