, środa 7 grudnia 2022
CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Gzuć na kole dlo zdrowio, to fajno wiec
Nie wiym czy wszedcy tustelocy eszcze se spóminajóm, że na rower u nas prawi sie koło, chocioż je to taki kapke dziwoki, ale prowdziwne fot: FJDDodaj do Facebook

CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Gzuć na kole dlo zdrowio, to fajno wiec

FJD
CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Gzuć na kole dlo zdrowio, to fajno wiec

”...nadbytnióm tabulkem prziraził”. fot FJD

Szpacyrkym po Cieszynie
“Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim nich sie każdy brzidzi”

"Moja ty słodko cieszyńsko mowo
być zawsze do prawjynio gotowo
a jak cie uż żodyn nie bydzie rozumioł
to jyny wiater bydzie po naszymu szumioł"

POZÓR! Kiery nimo chynci tego czytać, abo kansi wraził łokulory, abo mo moc roboty i łoczy go bolóm to se może tego posłóchać jak prziciśnie tóm biołóm szczałke w tej czyrwiónej kostce, kieróm nóńdziecie pod spodkym”.

Tabulkem prziraził

Nie wiym czy wszedcy tustelocy eszcze se spóminajóm, że na rower u nas prawi sie koło, chocioż je to taki kapke dziwoki, ale prowdziwne. Łostatnimi czasy prziszła wielko moda na jeżdżyni tymi rozmajtymi kołami i rotuzowi zrychtowali dlo ludzi porem kilometrów szpecyjalnej cesty nad Olzóm. Ni ma tego za moc, a przi tym je to łod rynki i skyrs tego ni mo to wielkigo wziyńcio. Moc ludzi jednakowóż potrzebuje na swojim kole gzuć po cestach Cieszyna, bo abo ni mo kaj auta postawić, abo potrzebuje poruszać swoji klepeta. Nie robi to ludzióm moc szpasu, bo po cieszyńskich cestach, to je wielko opowoga jeździć na kołe pomiyndzy tymi rozmajtymi auciskami. Mało tego, prawie żodno cesta ni ma rowno i każdym kołym tak fest dyrbe, że nikierym ani zómb na zómb ni może trefić. Mało tego, ani cesty nie sóm porzóndnie poznaczóne i nie idzie sie skapować, czy tam kaj jeżdżóm auta idzie też gzuć na kole. Takóm dziwokóm tabulkem idzie uwidzieć na krziżowtce ulicy Michejdy s Głymbokóm, bo kómusi cosi sie zwekslowało w czepani i nadbytnióm tabulkem prziraził tam, kaj se na nie znaszeł plac. Je to srandowne, bo to je tak poznaczóne, że do wyrchu Głymbokóm na kole idzie jechać, ale na doł uż ni. Nejlepszyj by było poznaczyć na cestach biółymi sztrajfkami kieryndy ludzie na kołach majóm jeździć i nie byłoby s tym żodnej ostudy. Ta moda na jeżdżyni kołami po mieście dopadła też miastowych wachtyrzi, kierym gdosi kupił koła na sztróm. Nie wiym czy to je taki dlo nich dobre, ale na iste je to lepsze łod siedzyno cały dziyń za wolantym jejich wachtyrzowego auciska.

Mini słownik gwary cieszyńskiej:

kapke -trochę, dziwoki - śmieszne, zrychtowali - urządzili, cesta - droga, skyrs - z powodu, gzuć - pędzić, klepeta - nogi, szpas - uciecha, opowoga - odwaga, fest dyrbie - mocno trzęsie, nie idzie - nie można, sie skapować - się zorientować, krziżowatka - skrzyżowanie, zwekslowało - zamieniło, czepań - głowa, srandowne - ucieszne, prziraził - przyczepił, sztrajfka - linia, ostuda - kłopot, wachtyrz - strażnik, sztróm - prąd, na iste - na pewno, wolant - kierownica.

Tóż miyjcie sie wszedcy dobrze i wiesiołego popióntku!

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama