, niedziela 19 maja 2024
CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Gdo mo mało krwie, tyn je dycki blady
Kiejsi chłapcy szli do poboru na kiery prawiło sie asynt, a dzisio mómy pobór krwie, bez asyntu. Musi być potrzeja moc tej krwie, bo tyn tydziyń n rynku w Cieszynie stoły aże trzi autobusy do kierych wlazowało moc młodzioków.  fot: FJDDodaj do Facebook

CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Gdo mo mało krwie, tyn je dycki blady

FJD
Szpacyrkym po Cieszynie
“Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim nich sie każdy brzidzi”

"Moja ty słodko cieszyńsko mowo
być zawsze do prawjynio gotowo
a jak cie uż żodyn nie bydzie rozumioł
to jyny wiater bydzie po naszymu szumioł"

POZÓR! Kiery nimo chynci tego czytać, abo kansi wraził łokulory, abo mo moc roboty i łoczy go bolóm to se może tego posłóchać jak prziciśnie tóm biołóm szczałke w tej czyrwiónej kostce, kieróm nóńdziecie pod spodkym”.

Bez asyntu

Kiejsi chłapcy szli do poboru na kiery prawiło sie asynt, a dzisio mómy pobór krwie, bez asyntu. Musi być potrzeja moc tej krwie, bo tyn tydziyń n rynku w Cieszynie stoły aże trzi autobusy do kierych wlazowało moc młodzioków. Możne, że łóne przijechały skyrs tego aże trzi, bo je to uż dwacato tako akcyja na naszym cieszyńskim ryku i kierysi chcioł isto pokozać jako my to uż zbogatli. Kiejsi, co na iste bydóm pamiynać posunióni w rokach tustelocy, coby oddać te swojóm krwie, trzeja było iś do szpitola w kierym egzystowoł taki punkt s jegłami do pichanio w żyły. Mómy dzisio tej wygody wszyndzi pełno i jak tak dalij pudzie to za chwiliczkem nie trzeba bydzie ło niczym ani do przodku rozmyślać. Ni ma to dobre dlo naszych muzgownic, bo dochtorzi prawióm, że jak łón ni ma gimnastykowany to na staroś bydymy mieć ostudem s pamiyncióm. Chłapcy i dziywczynta fórt se myśłóm, że dycki bydóm młodzi i takim to sie nie przemówi do rozumu, chocioż by nie wiym co. Nic nie trzeja zapamiyntować, bo każdy mo dzisio w kapsie smartfóna, kiery wszecko wiy i jak sie go rożnie to idzie sie go o wszecko spytać. Uż ani ło tym nie rozmyślóm, coby sie na świecie porobiło jakby chybiło sztrómu, bo bez niego mało gdo dzisio obynś sie poradzi. Wszecko je dzisio na sztrómm i skyrs tego jak to tak dalij pudzie to ludziska nie bydóm se poradzieć ani porachować we swoji czepóni wiela je dwa razy dwa. Bez sztrómu to możne eszcze gdosi poradzi yno królikóm trowe kosóm abo kosokym zesiyc i nabrusić jóm nieskorzij osełkóm. Spółmiołech se eszcze, że nikierym sztróm je aji przydajny przy szpacyrowaniu, bo bez porachowanio kroków żodyn szpacyr sie dzisio nie rachuje, a musi to zrobić sztróm w jego smartfónie.

Mini słownik gwary cieszyńskiej:

kiejsi - kiedyś, asynt - pobór do wojska, wlazowało - wchodziło, dwacato - dwudziesta, na iste - na pewno, egzystowoł - funkcjonował, jegła - igła, do pichanio - do kłucia, dochtorzi prawióm - doktorzy mówią, ostuda - kłopot, fórt - ciągle, dycki - zawsze, w kapsie - w kieszeni, sie go rożnie - się go włączy, poradzieć - potrafić, czepóń - głowa, sztróm - prąd, kosok - sierp, nieskorzij - później, przidajny - potrzebny, bez porachwanio - bez policzenia.

Tóż mjyjcie sie wszedcy dobrze i wiesiołego popióntku

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama