, środa 22 marca 2023
CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Cosi porachować to przeca dzisio ni ma żodno wielko wiec
Jak tak czasym rozmyśłóm, że tyn tydziyń uż nie pudzie nic zaimawego napisać, to dycki cosi takigo skónsi skapnie, coby sie godziło do napisanio.  fot: FJDDodaj do Facebook

CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Cosi porachować to przeca dzisio ni ma żodno wielko wiec

CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Cosi porachować to przeca dzisio ni ma żodno wielko wiec

”...łod Sterego Targu aże do Rynku...”. fot. FJD


CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Cosi porachować to przeca dzisio ni ma żodno wielko wiec

”..Padło na ulicem Solnóm...”. fot. FJD

Szpacyrkym po Cieszynie
“Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim nich sie każdy brzidzi”

"Moja ty słodko cieszyńsko mowo
być zawsze do prawjynio gotowo
a jak cie uż żodyn nie bydzie rozumioł
to jyny wiater bydzie po naszymu szumioł"

POZÓR! Kiery nimo chynci tego czytać, abo kansi wraził łokulory, abo mo moc roboty i łoczy go bolóm to se może tego posłóchać jak prziciśnie tóm biołóm szczałke w tej czyrwiónej kostce, kieróm nóńdziecie pod spodkym”.

Felernie porachowoł

Jak tak czasym rozmyśłóm, że tyn tydziyń uż nie pudzie nic zaimawego napisać, to dycki cosi takigo skónsi skapnie, coby sie godziło do napisanio. Przedstowcie se, że rozmajci macherzi, kierzi sie wziyli za zrychtowni ulice Głymboki o czymsi przepómnieli. Ni ma to do uwierynio, że w dobie komputrów i inszych teodolitów, kierysi ś nich isto przepómnioł naździoć se bryle na łoczy i felelernie porachowoł wiela bydzie potrzeja tej czyrwiónej kostki bazaltowej na całóm Głymbokóm. Bo nie wiym czy wiycie, ale naroz im tego chybiło i zaczli sie rozgłódać, kaj by szło takóm kostkem spatrzić. Padło na ulicem Solnóm kieróm gdosi hańdownij ganc takóm samóm kostkóm wybrukowoł. Jako i gdo prziszeł na to, coby akurat tam jóm wytargać, jak eszcze w inszych miejscach w Cieszynie je ji pełno, to tego na zicher nie wiym. Możne, że cióngli losy i na nie padło, a możne skyrs tego, że łona je tako krótko i to im podeszło. Ale tak na łoko uż dzisio widać, że tego też isto chybi i trzeja bydzie s inszej ulicy te kostem zaś wytargać. Coby im pumóc, to podpowiadóm, że Mynniczo łod StaregoTargu aże do Rynku i ulica Stalmacha majóm na też siebie ganc te samóm czyrwiónóm kostkem. Nie wiym yno jako rotuzowym podarziło sie obynś tyn przepis, kiery prawi, że każdo chałupa i inszo wiynkszo wiec, kiero zustała wystawióno przed pińdziesiyńcióma rokami, nie śmy być obalóno ani przebudowano. Dycki to sie yno tak prawi, a jak przidzie co do czego i kómusi cosi nie pasuje, to bulo co popadnie i stawio se tam nowóm chałupe. Zależy to dycki łod jednego urzyndnika, kiery rzeknie co je, abo ni ma zabytkym. Szkoda, że takigo przepisu ni ma dlo ludzi, bo ci co uż chycili pińdziesióntke żyli by wiecznie.

Mini słownik gwary cieszyńskiej:

zaimawe - interesujące, dycki - zawsze, sie godziło - się nadawało, czyrwióne - czerwone, za zrychtowani - za naprawianie, naździoć - nałożyć, bryle - okulary, felernie - wadliwie, chybiło - zabrakło, wiec - rzecz, kaj - gdzie, spatrzić - załatwić, hańdownij - dawno temu, prziszeł na to - wpadł na to, wytargać - wyrwać, na zicher - na pewno, skyrs - z powodu, ganc - całkiem, podarziło się - udało się, prawi - mówi, wiec - rzecz, obalóno - przewrócona, dycki - zawsze, bulo - przewraca, stawio - buduje, rzeknie - powie, chycili - złapali.

Tóż miyjcie sie wszedcy dobrze i wiesiołego popióntku.

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama