, piątek 21 czerwca 2024
Uchwała w sprawie likwidacji MOSiR zdjęta z obrad
We wczorajszym porządku obrad Rady Miejskiej pojawił się punkt z projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji MOSiR będący inicjatywą Klubu Radnych Cieszyński Ruch Społeczny. fot: F.J.DralDodaj do Facebook

Uchwała w sprawie likwidacji MOSiR zdjęta z obrad

MB
- Mamy sprawę precedensową, bo taka sytuacja zdarza się po raz pierwszy w historii cieszyńskiego samorządu - powiedziała wczoraj wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Cieszyna, Janina Cichomska, wnioskując o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Cieszynie.

We wczorajszym porządku obrad Rady Miejskiej pojawił się punkt z projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji MOSiR będący inicjatywą uchwałodawczą Klubu Radnych Cieszyński Ruch Społeczny. Jednak nim doszło do obradowania nad projektem uchwały, został on zdjęty z porządku obrad. Jak powiedziała wiceprzewodnicząca Rady Janina Cichomska, przewodniczący Rady Miejskiej wprowadzając projekt uchwały do porządku obrad sesji, naruszył zapisy § 10 ust. 1 Statutu Miasta, który mówi: „Porządek obrad sesji ustala Przewodniczący Rady w porozumieniu z burmistrzem”. Radna odebrała to zachowanie jako przejaw lekceważenia burmistrza i radnych Klubu Cieszyńska Inicjatywa Samorządowa. Ostatecznie wniosek radnej doprowadził do zdjęcia powyższego projektu z porządku obrad.

Jednocześnie dzień przed sesją do biura Rady Miejskiej trafiła petycja środowisk sportu w Cieszynie w sprawie projektowanej likwidacji MOSiR. Środowiska te wyraziły sprzeciw wobec proponowanej w tej formie reformie sportu. - Uważamy, że likwidacja MOSiR-u będzie niosła za sobą szereg szkodliwych następstw, które odczuje cieszyńskie środowisko sportowe. Wyrażamy zatem pełną solidarność z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Cieszynie i prosimy o wzięcie pod uwagę naszego głosu przy podejmowaniu decyzji - czytamy w tej petycji. Pod petycją jest 37 podpisów w tym także podpisał się pod nią obecny przewodniczący Rady Sportu, Włodzimierz Habarta.

Do petycji odniosła się w swoim wniosku też Janina Cichomska. - Uważam, że Rada Miejska nie może sobie pozwolić na ignorancję i zlekceważenie tego głosu - stwierdziła radna. Jednocześnie Cichomska postuluje, by Klub CRS przedstawił „materiał zbiorczy z wnioskami propozycjami rozwiązań w obszarze reformy cieszyńskiego sportu”, wskazując jednocześnie, że projekt likwidacji MOSiR tego nie załatwia. Radna poruszyła także istotny z punktu widzenia społeczności wątek konsultacji społecznych, które akurat w tej sprawie nie odbyły się.

Przewodniczący Klubu Radny CRS Bartosz Tyrna w rozmowie z naszą redakcją informuje, że projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji MOSiR prawdopodobnie pojawi się na grudniowej sesji. Jednocześnie radny podkreśla, że projekt uchwały zostanie zmodyfikowany tak, aby uwzględnić głos środowiska, w tym także tego, które podpisało się pod petycją.

Przypomnijmy, że główną intencją likwidacji MOSiRu w zamyśle Klubu CRS jest zmiana sposobu wydatkowania środków finansowych na sport. - W ocenie Klubu CRS obecny system funkcjonujący w oparciu o struktury MOSiR jest niewydajny i generuje duże koszty. Aktualnie znaczna część środków na sport jest wydatkowana na utrzymanie obiektów sportowych, a tylko niewielka część na szkolenie młodzieży i stypendia sportowe. Jako Radni Miasta, proponując przedstawiony projekt uchwały, chcemy przenieść ciężar utrzymania obiektów sportowych na stowarzyszenia sportowe i prywatnych przedsiębiorców. Uważamy, że koszty utrzymania obiektów są obecnie zawyżone, a stowarzyszenia sportowe deklarują ich utrzymanie za mniejsze pieniądze - można przeczytać w prezentowanym uzasadnieniu.

Jak zaznaczają radni z Klubu Radnych Cieszyński Ruch Społeczny mają już pomysły jak przeorganizować sport w mieście, jednak nie chcą wychodzić poza swoje kompetencje, gdyż wszystkie narzędzia do realizacji tej uchwały posiada burmistrz. Oszczędności w wyniku likwidacji MOSiR i dzierżawienia obiektów sportowych miałyby być przeznaczone na szkolenia i stypendia dla sportowców.

Komentarze: (38)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Na zbawcę cieszyńskiego sportu typuję pana M. z Fundacji Talent.On ma receptę na całe zło.

Coś w tym jest. W dwa lata z niczego zrobić prężny klub sportowy- brawo. No i jeszcze wbrew układowi - tym bardziej szacun.

Radni mogą sobie reorganizować sport w Cieszynie ale nie mają do tego uprawnień - to nie jest ich zadanie.Mogą ewentualnie zreorganizować MOSiR ale nie sport w klubach czy stowarzyszeniach.Jakież mierne pojęcie mają panowie z CRS i KOKiS na ten temat.

Większość dyskutantów zupełnie nie ma rozeznania w bagienku cieszyńskiego pożal się Panie Boże sportu.Jaki to sport? Bardzo prowincjonalny ,żeby nie powiedzieć denny.I nikt nie ma na ten problem pomysłu.W 30 tysięcznym mieście istnieje ponad dwadzieścia organizacji parających się sportem a gmina przeznacza na wsparcie tych organizacji ok 500 tys zł. czyli na jedną organizację przypada średnio po ok.20 tys.zł. ,zresztą każdego roku mniej.Radni żeby zwiększyć tą pulę szukają na gwałt kasy w MOSiRze.Zastosowanie ma nowe hasło - wygaszać ,likwidować.A winien jest nie tylko Tusk ale głównym winowajcą jest obecny dyrektor.
Odbyła się jakoś rok temu debata o cieszyńskim sporcie ,podobno istnieje jakaś strategia i program dotyczący sportu.I co z tego wynika?
Nic n ie wynika.Bo radni zamiast zając się n.p.poziomem wf w szkołach ,sytuacją w sporcie dzieci i młodzieży /vide wyniki na szczeblu powiatu/ wolą zajmować się personalnymi rozgrywkami /p.Banot/ czy kałużą na boisku /p.Bielski/.A może panowie radni zrezygnujecie z diet i przeznaczycie je na sport?Gratuluję panom radnym beztroski.Jeszcze trzy lata i będziecie się ?spowiadać" z waszego nic nierobienia.

...."rozeznania w bagienku cieszyńskiego pożal się Panie Boże sportu..." to bagienko jest także ogólnopolskie polegające na braku dobrych rozwiązań systemowych i utrwalaniu stagnacji, które są przyczyna marnowania inicjatyw oddolnych. Główne hasło "to się nie uda" lub " pomysłodawców wielu do roboty nikogo"
Czy nic nie wynika z działań radnych Banota i Bielskiego?, otóż wynika nagonka na jednego człowieka, zamiast merytoryczne usprawnienie działań w sporcie. Lepiej nie wspominać o kulturze i oświacie Komisji RM w której Ci Panowie zasiadają. Można wysnuć wniosek, że wytrenowane osiłki przy wrodzonej "kulturze" szerzą "oświatę" w Miejskim Ośrodku Rekreacji. Chwała bohaterom, którzy znaleźli poparcie wśród radnych będących z prawem na bakier.

Ale się porobiło. Jeszcze nie tak dawno ci, którzy twierdzili wszem i wobec, że
układ to wytwór chorych z nienawiści ludzi, dzisiaj krzyczą: Jest układ.
Dawać kota bo myszy harcują.
Towarzysze i obywatele, ludu pracujący miast i wsi, nie wolno wam
nie zachować czujności administracyjno-biurokratyczno-politycznej
a nade wszystko odwagi.

Mach broni układu...dziwna ta cała sprawa ale nie nowa, w amoralnych, świadomie asekuracyjnie uwikłanych wątkach administracyjno-biurokratyczno-politycznej, rzeczywistości...brak odwagi, co wynika, tutaj ze ...słabej uczciwości, u burmistrza...gdy kot śpi, myszy harcują...!

Jurek - przestań bełkotać!

Mach nie broni układu tylko nie zgadza się z mobbingiem w stosunku do dyr MOSiR, oraz sprzeciwia się nieodpłatnemu przekazaniu terenów gminnych podmiotowi żądającemu wynagrodzenia za te czynności, w dodatku bez przetargu. Jak widzisz, nie tylko Mach a jest nas więcej. Ty najwyraźniej też chcesz zmian tylko nie potrafisz określić jakich. Byle by były?

...Ty kotku, widzisz wszystkie myszki czy tylko białe?

Hipokryzja, niektórych komentatorów sięga szczytów. Otóż grupa 'patałachów" z CRS na czele z byłym radnym bezprawnie zajmującym stanowisko radnego wyszła z projektem uchwały przekazania zadłużonemu klubowi TS "Piast", którego prezes przed kilkoma miesiącami złożył rezygnację szereg obiektów komunalnych- sportowych o znacznej wartości i tu proszę o wytężoną uwagę- "nieodpłatny zarząd za odpłatnością o 35% niższą niż kosztuje MOSiR utrzymanie tych obiektów" podając w uzasadnieniu tej uchwały jako argument -"nadzieję", że będzie lepiej.
Cała operacja przygotowana na kolanie przez CRS radnego Bielskiego i byłego radnego Tyrnę wniesiona została do porządku obrad przez przewodniczącego RM z klubu CRS, radnego Kaszturę bez zachowania wymaganymi przepisami procedur, bez rozpoznania faktycznego stanu finansów oferenta. - komu zatem my obywatele tego miasta powierzyliśmy pieczę nad naszym wspólnym mieniem?
Na domiar tego jakiś anonim bezczelnie domaga się od Pana Burmistrza zwolnienia dyrektora MOSiR-u przypisując i obarczając winą za cały stan rzeczy samego Burmistrza Macurę.
Tymczasem należało by Panie Burmistrzu;
1) powiadomić prokuraturę, na okoliczność pisma radnego Bielskiego z dnia 24 września popierającego wniosek klubu "TS. Piast", ze bez zachowania należytej staranności z naruszeniem przepisów o gospodarowaniu mieniem publicznym usiłował wykorzystując swoje stanowisko w RM oraz stanowisko większościowego klubu CRS w RM Cieszyna wyprowadzić mienie komunalne innemu podmiotowi gospodarczemu w sposób bezprzetargowy;
2) powiadomić wojewodę sprawującego nadzór nad funkcjonowaniem samorządu o okolicznościach wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały a także okolicznościach zdjęcia z porządku obrad;
3) wystosować naganne pismo do klubu CRS za nadużywanie uprawnień jakie nakłada na radnych ustawa o samorządzie gminnym.

A który to Machu radny reprezentuje Twój okręg - nie czasem Pan Banot? To może skierować pretensje do niego? Radni CRS chcą zmian - i dobrze. Po to ich wybrano i to w większości. Tak chcieli mieszkańcy Cieszyna. Faktem jest, że przewodniczący RM nie popisał się ale robienie z tego jakiejś szcżególnej afery to totalna bzdura w kontekście tego co działo się w ostatnich kadencjach RM. Wiele było beznadziejnych działań albo ich zupełnego braku w poprzednich kadencjach i nikt specjalnie szat nie rozdzierał. Myślę, że uparłeś się na CRS i cokolwiek by zaproponowali to będzie źle. A z czego to wynika to już tylko Ty wiesz. I nikt inny. Straszenie prokuraturą, używanie nad wyraz przesadzonych słów, obrażanie innych to Twój styl. Tak już masz. Trudno.

I co z tego ,że radny Banot reprezentuje okręg 21. Jakie to pretensje mam skierować do niego? Radni CRS jak chcą zmian, to 1) mają obowiązek przestrzegać prawo polskie i kodeks wyborczy , 2) wprowadzając zmiany niech to czynią w zgodzie z obowiązującymi zasadami gospodarowania mieniem publicznym i zgodnie z obowiązującymi ich procedurami określonymi w ustawie o samorządzie gminnym i statucie miasta. To, że doświadczony radny od kilku kadencji , przewodniczący RM zmanipulował z premedytacją porządek obrad to poważne nadużycie świadczące o poczuciu bezkarności za swoje tendencyjne postepowanie. Tu wypada mi przypomnieć Tobie i przewodniczącemu RM, że w innym wypadku także zmanipulował głosowanie nad stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnego B.Tyrny. Jako przewodniczący RM obowiązkiem jego było w momencie kiedy posiadł wiedzę(kiedy dotarł do niego mój wniosek) ,że radny B.Tyrna , łączy funkcję członka zarządu stowarzyszenia wykorzystującego mienie komunalne z wykonywaniem mandatu radnego tejże gminy podjąć uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego. Łączenie tych funkcji jest ustawowo zabronione i radny Tyrna sam wykluczył się z rady miejskiej i od końca lutego br. niezgodnie z prawem uczestniczy w sesjach RM głosując uchwały, obarczając je wada formalną ich nieważności.- i to jest najbardziej beznadziejna sytuacja RM obecnej kadencji, że funkcjonuje w niewłaściwym składzie.
Jeśli wziąć pod uwagę pismo radnego CRS Ł. Bielskiego popierający wniosek o bezprzetargowym przekazaniu mienia komunalnego obiektów sportowych znacznej wartości w nieodpłatny zarząd z "odpowiednią" dotacją miejską podmiotowi zadłużonemu wobec miasta trudno nie zwrócić na takie działania uwagi prokuratury. To nie czysta gra- gra patałachów delikatnie mówiąc.

Ano to z tego, że to krucjata radnego Banota - od lat.

"Faktem jest, że przewodniczący RM nie popisał się ale robienie z tego jakiejś szczególnej afery to totalna bzdura..." nie ważny kontekst a popis znajomości tematu przez przewodniczącego RM. Jeden nie zna prawa, drugi go omija, a reszta bezradna.

Nie można odmówić Ci wiedzy i próby merytorycznego podejścia do tematu, ale błagam mniej ogólnych wycieczek stygmatyzujących członków CRS i straszenia prokuraturą. Zauważam Twoją bezsilność wobec zachowań CRS, ale nie ulega wątpliwości że RM ma prawo domagania się zmian w sposobie prowadzenia gospodarki majątkiem gminy.
Również jak Ty, nie zgadzam się ze sposobem i propozycjami doprowadzenia do nich przez radnych CRS, ale jak wspomniano na ostatniej Sesji, aby to rozstrzygnąć należy je konsultować i przedstawić odpowiednie wyliczenia.
Na jakiej podstawie bronisz status quo MOSiR-u, pomijając uzasadniony sprzeciw wobec ataków na dyrektora i próby rozdawnictwa majątku gminnego?

Uporządkujmy anonimie. Wiedza ok. merytoryczne podejście ok. Więc co nie jest ok.- fakt ,że przewodniczący rady Kasztura o kilkukadencyjnym doświadczeniu, z klubu CRS z pominięciem Burmistrza wprowadza do porządku obrad uchwałę ,likwidującą podległą mu jednostkę budżetową bez wiedzy samego zainteresowanego tj. burmistrza, na jakiej podstawie, w oparciu o jakie potwierdzone zarzuty niegospodarności? Radny Bielski z klubu CRS- domaga się przekazania znacznego majątku gminnego innemu podmiotowi gospodarczemu w nieodpłatny zarząd za kwotę o 35 % niższą od kosztów zarządzania tymi obiektami przez MOSiR w sposób bezprzetargowy- co urąga wszelkim zasadom gospodarności mieniem publicznym .Czemu nie nazywać sprawy po imieniu i dlaczego błagasz mnie anonimowo by nie stygmatyzować tych, którzy takim postepowaniem sami się stygmatyzują- "patałachy" to łagodne określenie w tym wypadku. ? Nigdy nie kwestionuję działań RM zmierzające do poprawy gospodarowania mieniem w tym reformowania MOSiR ale przekazanie "w nieodpłatny zarząd majątku miejskiego za odpłatnością o 35% niższą ,czyli za z góry określona dotację zadłużonemu klubowi i to bezprzetargowo to skandal- domagający się działań prokuratury. To ja zapytam ciebie anonimie -dlaczego godzisz się na stygmatyzowanie człowieka wobec którego od kilku miesięcy prowadzona jest bezpardonowo nagonka, ze człowiek poddawany jest leczeniu szpitalnemu a grupie "patałachów" ten "mobing" uchodzi bezkarnie?

Nie godzę "... się na stygmatyzowanie człowieka wobec którego od kilku miesięcy prowadzona jest bezpardonowo nagonka, że człowiek poddawany jest leczeniu szpitalnemu a grupie "patałachów" ten "mobbing" uchodzi bezkarnie?", ale ( wybacz za pouczanie )używanie słów obraźliwych do ogółu CRS jest nieracjonalne i przysparza wrogów dla merytorycznego załatwienia sprawy MOSiR, jednocześnie kieruje dyskusję na inne tory nie związane z problemem np. na wzajemne obrażanie.
Chociaż "nadzieja" jest nieracjonalna ( mam obawy, że czas zostanie zmarnowany) uważam jednak, że zdjęcie z porządku obrad było jedyna drogą do merytorycznego przyjrzenia się sprawie finansów publicznych w mieście, a cel prowadzi przez ręce Burmistrza , który posiada całą dokumentację ich wydawania i pozyskiwania.
Nie mam wątpliwości, że projekt tej uchwały znajdzie się w porządku obrad RM, a od Burmistrza zależą zmiany w zarządzaniu majątkiem gminy. Tylko pozostaje pytanie, czy Burmistrz chce zmian, czy to co zastał po poprzednikach jest OK. i nie wymaga zmian?
Jak się mi wydaje należysz też do osób, którym obecne status quo w gospodarowaniu majątkiem gminy nie odpowiada, ale nie zależy to od radnych ani od mieszkańców tylko od Burmistrza (On jest gospodarzem wykonującym uchwały zgodnie z prawem). Czas pokarze czy potrafi obronić majątek i ukrócić paszkwile kierowane np. pod adresem Jego podwładnego, produkowanych przez BB?

Nie ogółu a grupy, -czytaj ze zrozumieniem- wskazałem nazwiska jw. i podałem dlaczego i niech pozostała część radnych z klubu CRS zrobi sobie z kolegami porządek by uniknęli następnej kompromitacji. Nie wyobrażam sobie by ktoś z radnych chciał tę sprawę załatwić pozamerytorycznie nie wyłączając "patałachów".

"Otóż grupa 'patałachów" z CRS" można było dwojako interpretować a wyjaśnienie jest przydatne niektórym, włącznie ze mną.

Niestety ale autorem tej całej zadymy jest nie kto inny jak sam Pan Burmistrz. Jestem przekonany, że nie doszłoby do takiej inicjatywy CRSu i p. Banota gdyby Pan Macura bez zbędnej zwłoki zwolnił Pana Niźnikiewicza "prezesa" MOSiRu. Problemem jest nieumiejętne zarządzanie sportem i brak umiejętności współpracy dyrektora MOSiRu z organizacjami sportowymi. Panie Burmistrzu natychmiastowe zwolnienie Pana Niźnikiewicza rozwiązuje problem - GWARANTUJĘ TO ! niestety argument iż ów pan zagwarantował, że w przyszłym roku sam odejdzie (na emeryturę) nikogo nie przekona. Tak więc albo szybki ruch z Pana strony albo zapewni Pan sobie i Cieszynowi bajzel w szeroko rozumianym sporcie jakiego jeszcze Cieszyn nie miał.

Zapraszam do lektury artykułu "Cieszyn: Dożywotnia funkcja dyrektora MOSiR?". Prawnicy Pana Burmistrza twierdzą, że się nie da. Ale nawet nie ma woli Burmistrza, żeby zwolnić dyrektora MOSiR. Jego (dyrektora) umiejętność owijania sobie kolejnych burmistrzów wokół palca jest perfekcyjna i to mu trzeba przyznać. Po roku czasu Pan Macura jest przekonany, że "potęga cieszyńskiego sportu" to Niznikiewicz. (taka potęga jak jej autor) Ale zamiast zwolnienia mam inną propozycję. Zwolniło się miejsce wiceburmistrza- awansujmy Zbyszka. Możemy nawet petycję do Pana Burmistrza zanieść z poparciem!!! I możemy uzdrawiać MOSiR - choć i to niewykonalne zadanie.

Podpisy pod petycją te same, jakie widnieją na liście płac umów zlecenia podpisanych z MOSiR-em. Tym "sportowcom" nie zależy na podniesieniu dotacji dla ich klubów, im zależy, żeby dodatkowa kasa na ich konto wpływała jak zawsze. No i Pan Habarta- jak sam twierdzi -sponiewierany przez MOSiR , nie zrobi nic, żeby tak popularna w naszym kraju siatkówka męska miała i miejsce w Cieszynie.
Znalazło się paru ludzi w Radzie Miejskiej chcących bezinteresownie coś poprawić w cieszyńskim sporcie. No i ściana - 15 lat budowania układów - nie do zwalenia (łatwiej było zwalić mur berliński).
Pan Burmistrz - człowiek mocno wierzący, albo nie widzi, albo i jego Bóg opuścił.....

Dokładnie!

splot interesów, wśród których są pewnie także niepokojące wątki, związany ze zdjęciem z obrad tematu - likwidacja MOSiR...to trochę węzeł gordyjski, za którym kryją się różne postawy: asekuracja, prywata, wygoda, instytucja sportowa, jako "dojna krowa", kamuflaż, gra pozorów, lęk przed zmianą, etc. - szkoda odraczać to, co...wydaje się - nieuniknione...ale być może /sama pani Janina Cichomska wie swoje...tak jak, pozostali, także... obstają - przy swoim.../, potrzeba nabrać jeszcze, przed zmianą - głębszego oddechu i dać sobie trochę
spokojnej przestrzeni...słowem - wszyscy bardziej i mniej uczciwie - zwierają szyki...intuicja oraz zdawkowa wiedza, mówią mi, że wartości moralne oraz racjonalne myślenie, towarzyszy Klubowi Radnych - Cieszyński Ruch Społeczny, co natrafia na opory osób, broniących, jak
...niepodległości - własnych interesów - stojących w kolizji z lokalnym wymiarem sprawiedliwości społecznej...nastały czasy, jeszcze większej nieostrości kryteriów prawdy oraz gorszącej tolerancji dla przekraczających prawo...mam ufność, że cieszyńska aktywność samorządowa, będzie się rzadko wpisywała w ton tych antydemokratycznych tendencji... chcę zaszczepić w sobie takie oto myślenie, że cieszyńscy radni...zaczynają być, ku uciesze Cieszyniaków, coraz bardziej skuteczni, mniej opieszali i...bezradni...marzenia? lubię marzyć - to najbardziej ...trwała i niezmienna iskra...naszych działań...!

Ale Pan uwiódł pojęcie "...z lokalnym wymiarem sprawiedliwości społecznej.." . Twór godny załatwienia sprawy MOSiR w oparciu o ufność do wartości moralnych, oraz na racjonalizacji prawa, przez większość CRS, działającego na podstawie argumentów nie podpartych wiarygodnymi wyliczeniami zysków i strat, całej operacji.
Utrzymanie obiektów kosztuje!!!
Czekam na propozycję „Stowarzyszenia” lub „Fundacji”, która pod pretekstem oszczędności zasiądzie w UM zamiast RM z Burmistrzem.
Oszczędności będą z pewnością - nie będzie trzeba np. organizować wyborów co cztery lata!!!
Wybiorą się sami!!!
Takiemu lokalnemu wymiarowi sprawiedliwości społecznej Pan hołdujesz?

Ale bzdet.

Wywody niemal filozoficzne z góry założoną tezą są
niczym innym jak zwykłą propagandą a przy tym podlane
sosem politycznym stają się zupełnie nie strawne.
Ale widocznie ten typ tak ma. Ranigast nieraz dobrze
mieć pod ręką.

Panie Grobelny. W Cieszynie rządzi teraz jedyna słuszna partia , a nazywa się pis, który sie z takimi nie patyczkuje i zarz uchwali w tempie ekspesowym,żeby -pana zbanować i dobrze bedzie jak sie na tym skończy. Odzew juz jest i to nie bardzo dla pana przyjemnym. Czasy kiedy można było pisać się kończą, bo ci jedynie słuszni sa bardzo nerwowi jak się ich krytykuje.

W Cieszynie nigdy nie będzie sportu na wysokim Mosir będzie dzielił pieniądze

No i się przejechał na uzasadnieniu prezes prezesów.

Pod petycją nie jest jakiś 37 podpisów a są to podpisy przedstawicieli klubów i stowarzyszeń
sportowych, których CeReS ma gdzieś zapowiadając, że nie odpuści.
Może CeReS ujawni kluby popierające ten wniosek.
Jak widać "nie kupują" tych dobroczyńców słusznie wychodząc z założenia, że: "ale to już
było i nie wróci więcej" albo po sąsiedzku "to se ne vrati"

I tyle szumu i zachodu żeby wywalić jednego faceta. Jak się już cieszyniacy za coś wezmą to zaraz z grubej rury .

Cichomska broni komunizmu jak niepodleglosci. Z jakiej ona jest partii?

Panie Grobelny z gronia! Trochę kultury ,pani Cichomska nie piła z panem bruderszaftu.A wniosek był uzasadniony merytorycznie,bo pan przewodniczący rady postąpił wbrew przepisom.I tyle.Gdzie tu komunizm>

...poziom Pana wpisów uwłacza ludzkiej godności, przykro mi że jest Pan tak zaślepiony nienawiścią do innych ludzi. Bardzo mnie martwi też fakt że prezentuje Pan postawę "nie znam się to się wypowiem" - przykro....

Jezeli ona blokuje reformy i naraza miasto Cieszyn na bezsensowne doplacanie do molocha, to trzeba ja oskarzyc o niegospodarnosc.

Na razie wygląda na rozdawnictwo majątku gminnego przez CRS i skok na fundusze publiczne przez TS Piast a to jest niegospodarność

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama