, poniedziałek 15 sierpnia 2022
Studia inżynierskie w Cieszynie na najwyższym poziomie
dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB fot: Akademia WSBDodaj do Facebook

Studia inżynierskie w Cieszynie na najwyższym poziomie

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Studia inżynierskie w Cieszynie na najwyższym poziomie

Karol Król – student Akademii WSB.


Studia inżynierskie w Cieszynie na najwyższym poziomie

Budynek Akademii WSB w Cieszynie, przy ul. Frysztackiej 44.

Inżynieria oprogramowania, mechatronika, grafika komputerowa, zarządzanie jakością, czy logistyka i transport to specjalności cieszące się największym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia w cieszyńskiej Akademii WSB. Łączy je jedna cecha – to nowoczesne studia inżynierskie oparte na wiedzy praktycznej.

Wyróżnić się wiedzą

Akademia WSB od lat zaliczana jest do ścisłej czołówki najlepszych uczelni w Polsce, czego dowodem są wysokie miejsca w rankingach, posiadane akredytacje ale przede wszystkim doskonale radzący sobie na rynku pracy absolwenci, pracujący w niemal każdej dużej firmie w południowej Polsce.

Jakie studia inżynierskie w Cieszynie?

Akademia WSB w Cieszynie oferuje kandydatom dwa kierunki studiów inżynierskich: Informatykę oraz kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji. W ramach kierunków kandydaci na studia mogą wybrać jedną z wielu interesujących specjalności:

Informatyka

 • Inżynieria oprogramowania
 • Mechatronika i inteligentne rozwiązania informatyczne
 • Bezpieczeństwo danych i informatyka śledcza
 • Grafika komputerowa i elementy rzeczywistości mieszanej
 • Informatyka przemysłowa

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

 • Inżynier BHP
 • Inżynier symulacji
 • Logistyka i transport
 • Zarządzanie jakością w produkcji i usługach
 • Zarządzanie w branży odnawialnych źródeł energii
  Studia trwają 7 semestrów czyli trzy i pół roku. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera. Akademia WSB zapewnia absolwentom możliwość kontynuacji studiów na poziomie studiów II stopnia magisterskich.

  Naucz się od praktyka

  Niewątpliwym atutem studiów w Akademii WSB w Cieszynie są wykładowcy-praktycy. Zatrudnienie w roli wykładowców prowadzących zajęcia ze studentami aktywnych na rynku pracy ekspertów, zajmujących się na co dzień dziedziną, z której wiedzę przekazują studentom, stanowi podstawę praktycznego kształcenia. To znakomicie udało się w cieszyńskim wydziale Akademii WSB. Dzięki temu studenci oprócz koniecznej wiedzy teoretycznej mają możliwość zdobycia sprawdzonej wiedzy i kompetencji prosto od najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie.

  Studia dzienne tylko 3 dni w tygodniu?

  Studenci studiów dziennych w Akademii WSB swoje zajęcia na uczelni mają przez trzy dni w tygodniu – środę, czwartek i piątek. Pozostałe dni mogą – ale nie muszą – przeznaczyć na pracę, staże i praktyki. Uczelnia bardzo zachęca do aktywności zawodowej w czasie studiów stacjonarnych, ale praca oczywiście nie jest obowiązkowa. Tak realizowane studia, w ramach programu „3 dni studiujesz 2 dni pracujesz”, zyskały wiele wyróżnień i nagród.

  Studia dzienne za 100 zł miesięcznie przez cały pierwszy rok?

  Innym programem, który wyróżnia Akademię WSB wśród innych uczelni, jest program „Wsparcie na starcie”. Dzięki niemu opłata miesięczna za studia dla osób, które złożą dokumenty na studia dzienne/stacjonarne przed 15 lipca, wynosi tylko 100 zł.

  Stypendia już od pierwszego dnia studiów

  Dla studentów niepełnosprawnych lub w trudnej sytuacji materialnej Akademia WSB przygotowała bardzo atrakcyjne stypendia, z których korzystać można już od początku studiów.
  Dodatkowe, specjalne stypendium przygotowano dla kandydatów na studia, który osiągnęli najlepsze wyniki maturalne lub mają osiągnięcia na olimpiadach przedmiotowych.

  Rekrutacja

  Podstawowym dokumentem jaki musi posiadać kandydat na studia jest świadectwo maturalne. Na podstawie świadectwa oraz dokumentu tożsamości w kilkanaście minut można zostać studentem i cieszyć się w spokoju resztą wakacji. Tegoroczni maturzyści rezerwują miejsce na studiach jeszcze przed oficjalnymi wynikami matur, dostarczając świadectwo po jego otrzymaniu.

  Jakie przedmioty trzeba zdawać na maturze by się dostać na studia

  Dla Akademii WSB ważne są wyniki jakie studenci osiągają na studiach, ich zaangażowanie i chęć rozwoju. Wybór przedmiotów zdawanych na maturze oraz wyniki maturalne nie są kryterium od którego zależy przyjęcie na studia. By zachęcić najlepszych uczniów do studiów w Akademii WSB przygotowano specjalne stypendium za wyniki na maturze, które można otrzymać już od początku studiów.

  Sprawdź kierunki Akademii WSB w Cieszynie

  Kontakt:
  Akademia WSB
  Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
  ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn
  cieszyn@wsb.edu.pl
  https://wsb.edu.pl/cieszyn
  Rekrutacja tel: 33 852 30 94 lub 885 588 100

  Studia z międzynarodowym znakiem jakości

  Jakość prowadzonych studiów potwierdzają międzynarodowe akredytacje zdobyte przez Akademię WSB w ostatnich miesiącach. W grudniu 2020 roku uczelnia zdobyła międzynarodową akredytację CEEMAN IQA. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej. Natomiast w styczniu 2021 Akademia WSB zyskała akredytację EUR-ACE® Label, która jest przyznawana przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT)) zrzeszającą najważniejsze europejskie organizacje. Dzięki akredytacji KAUTa doceniony został poziom kształcenia na kierunkach technicznych, w tym szczególnie na kierunku Informatyka.

  Akademia WSB należy do ścisłej czołówki najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce, znacznie wyprzedzając wszystkie uczelnie z naszego regionu. W rankingu Perspektyw zajęła 6 miejsce, najwyższe spośród uczelni spoza Warszawy. To duży sukces, potwierdzający pozycję uczelni, która obrała kurs na wiedzę praktyczną połączoną z wysoką jakością studiów. W Cieszynie Akademia WSB prowadzi otwartą rekrutację na 5 kierunków studiów: Informatykę, Zarządzanie i inżynierię Produkcji, Bezpieczeństwo narodowe i autorski kierunek Studia menedżerskie.

 • Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
  reklama