, środa 1 luty 2023
PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH W CIESZYNIE
Budowa sieci cieplnej na os. Piastowskim fot: Energetyka CieszyńskaDodaj do Facebook

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH W CIESZYNIE

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH W CIESZYNIE

Budowa sieci cieplnej na ul. Mała Łąka

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH W CIESZYNIE WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY I WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH CELEM LIKWIDACJI WĘZŁÓW GRUPOWYCH

Energetyka Cieszyńska zakończyła prace inwestycyjne związane z modernizacją sieci ciepłowniczych, planowane do realizacji w 2018 roku i współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.

W bieżącym roku wykonano prace budowlane dla następujących zadań:

- Przebudowa sieci cieplnej odgałęzienia magistrali Północ do budynków przy ul. Granicznej. W ramach zadania zlikwidowano starą sieć kanałową i wybudowano 0,43 km nowej podziemnej sieci preizolowanej o średnicy 100 mm.

- Przebudowa odgałęzienia sieci cieplnej magistrali Północ Zachód w rejonie ul. Mała Łąka. W ramach zadania zlikwidowano starą sieć kanałową i wybudowano 0,48 km nowej podziemnej sieci preizolowanej w zakresie średnic od 65 mm do 32 mm.

- Przebudowa sieci cieplnej magistrali Wschód na odcinku od ul. Dolnej do budynków przy ul. Skrajnej. W ramach zadania wybudowano 1,20 km nowej podziemnej sieci preizolowanej w zakresie średnic od 125 mm do 32 mm. Sieć poprowadzona została częściowo po nowej trasie. Wybudowano również nowe przyłącza do 9 budynków, co umożliwiło wyłączenie z eksploatacji starej sieci kanałowej oraz likwidację sieci osiedlowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

- Budowa indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach os. Piastowskie. Wybudowano w 9 budynkach indywidualne dwufunkcyjne węzły cieplne centralnego ogrzewania i ciepłej wody o łącznej mocy 2,079 MW, co pozwoliło na wyłączenie z eksploatacji grupowej stacji wymienników ciepła przy ul. Dolnej.

W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego ograniczono straty na przesyle energii, co wiąże się również z ograniczeniem emitowanych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza oraz zmniejszeniem zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej w źródle ciepła. Został osiągnięty cel projektu, tj. zwiększenie efektywności systemu ciepłowniczego.

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
reklama