, poniedziałek 15 lipca 2024
Cieszyńska komunikacja miejska po nowemu
Plan będzie się opierać o dobrze zdiagnozowane potrzeby aktualnych i przyszłych użytkowników komunikacji miejskiej. fot: UM CieszynDodaj do Facebook

Cieszyńska komunikacja miejska po nowemu

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Miasto Cieszyn, odpowiedzialne za zorganizowanie i funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, przystępuje do opracowania projektu Planu transportowego cieszyńskiej komunikacji zbiorowej. Głównym celem działań będzie dostosowanie sieci linii komunikacyjnej oraz rozkładów jazdy do potrzeb pasażerów.

Plan będzie się opierać o dobrze zdiagnozowane potrzeby aktualnych i przyszłych użytkowników komunikacji miejskiej. Ważnym aspektem do uwzględnienia w Planie transportowym jest zapewnienie dogodnych przesiadek, w dużym zakresie w oparciu o potencjał węzła przesiadkowego. Prace nad Planem będą prowadzone w trybie konsultacji społecznych z udziałem wszystkich zainteresowanych komunikacją miejską.

Pierwsze spotkanie rozpoczynające proces konsultacji odbędzie się w dniu 31 maja 2021 r. o godz. 17.30. Z uwagi na jeszcze obowiązujące obostrzenia, spotkanie to odbędzie się on-line za pomocą platformy Microsoft Teams.

Osoby zainteresowane udziałem w tym spotkaniu proszę o przesłanie swojego zgłoszenia na adres transport@um.cieszyn.pl wraz z podaniem swojego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania oraz adresu mailowego, na który zostanie wysłany link aktywacyjny do udziału w spotkaniu.

Kolejne spotkanie odbędzie się już w formule otwartej w dniu 7 czerwca 2021 r. o godz. 17.30 w COK Dom Narodowy.

W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią wirusa COVID-19 ilość osób biorących bezpośredni udział w spotkaniu w Domu Narodowym jest ograniczona. Obowiązuje kolejność dokonanych zgłoszeń. Zgłoszenia udziału w wydarzeniu należy dokonać na adres transport@um.cieszyn.pl w terminie do 7 czerwca 2021 r. do godz. 12.00 z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania. Zgłoszenia można także dokonać telefonicznie pod nr 33 4794255 lub 33 4794256 w godzinach pracy Urzędu.

Szczegóły dotyczące tych wydarzeń oraz inne ważne informacje związane z procesem opracowywania Planu transportowego zamieszczane będą na stronie www.cieszyn.pl w zakładce: Komunikacja Miejska/Plan Transportowy.

Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych komunikacją miejską do udziału w tych spotkaniach, jak również do wypełnienia ankiety on-line dostępnej na wskazanej wyżej stronie internetowej.

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie: https://bip.um.cieszyn.pl/artykuly/2365/klauzula-informacyjna-rodo

Burmistrz Miasta Cieszyna

Gabriela Staszkiewicz

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
reklama