, czwartek 29 luty 2024
Cieszyn: Budżet obywatelski 2023. Harmonogram i etapy naboru
Jeden z projektów zrealizowanych w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego zakładał budowę 4-torowej bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie. fot: cieszyn.budzet-obywatelski.orgDodaj do Facebook

Cieszyn: Budżet obywatelski 2023. Harmonogram i etapy naboru

REDAKCJA
1 czerwca ruszy tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego w Cieszynie. W pierwszym etapie pojawi się możliwość przedłożenia zarysów projektów do ich wstępnego zaopiniowania przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, jak również złożenia przez mieszkańców Cieszyna gotowych projektów. W tym roku wartość budżetu obywatelskiego wynosi 380 tys. zł z czego 360 tys. zł przeznaczone jest na realizację projektów, 20 tys. zł na jego promocję i przeprowadzenie głosowania. Szacunkowy koszt realizacji jednego projektu, nie powinien przekraczać kwoty 180 tys. zł.

Przypomnijmy, iż Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji. Propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. Najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji. Zgłoszenia projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może dokonać mieszkaniec Cieszyna. Szacunkowy koszt realizacji jednego projektu, nie powinien przekraczać kwoty 180 tys. zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego zgłaszać można projekty inwestycyjne, remontowe, edukacyjne, integracyjne o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim, jak np. budowa chodnika, placu zabaw czy budowa ścieżki rowerowej, małej architektury, urządzenia miejsca rekreacyjnego lub projekty integrujące społeczność lokalną (np. warsztaty, wydarzenia) itp. Aby zgłosić projekt należy pobrać i wypełnić formularz, który dostępny jest TUTAJ oraz w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Wypełniony formularz w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami składa się w kancelarii Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w godzinach pracy Urzędu, lub przesyła pocztą z adnotacją na kopercie „Budżet obywatelski”(decydować będzie data wpływu do Urzędu Miejskiego). Formularz można również wypełnić w wersji elektronicznej na stronie internetowej cieszyn.budzet-obywatelski.org. W przypadku złożenia formularza elektronicznie, karty poparcia muszą zostać dostarczone osobiście do Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub elektronicznie (skan) na adres e-mail wskazany w zarządzeniu Burmistrza Miasta, najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po upływie terminu zgłaszania projektów. Karty poparcia projektu powinny być podpisane przez co najmniej 20 osób (20 kart poparcia), a następnie dołączone do formularza zgłoszeniowego.

Mieszkaniec zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych projektu. Obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego oceniający wniosek.

Głosowanie odbywa się w formie wypełnienia interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej www.cieszyn.budzet-obywatelski.org. Każdy mieszkaniec Cieszyna może zagłosować tylko jeden raz i wypełnić wyłącznie jeden formularz do głosowania. W przypadku braku dostępu do Internetu, możliwość skorzystania z komputera z dostępem do Internetu w celu oddania głosu, zapewnia Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, oraz jednostki wymienione w odrębnym zarządzeniu Burmistrza Miasta Cieszyna.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego

 • od 1 do 20 czerwca: możliwość przedłożenia zarysów projektów (wyłącznie w wersji papierowej) do ich wstępnego zaopiniowania przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego (konsultacje zarysów projektów)
 • od 1 do 30 czerwca: rozmowy konsultacyjne z Zespołem ds. Budżetu Obywatelskiego
 • od 1 czerwca do 17 lipca: składanie przez mieszkańców Cieszyna projektów
 • do 24 sierpnia: weryfikacja i opiniowanie projektów przez właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz jednostki organizacyjne Gminy Cieszyn
 • do 31 sierpnia: ostateczna weryfikacja projektów przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego pod względem formalno-prawnym oraz możliwości realizacji i zabezpieczenia w budżecie miasta Cieszyna ewentualnych środków, które pokryją generowane przez projekt koszty w przyszłości
 • do 9 września: podanie do publicznej wiadomości listy projektów przewidzianych do głosowania oraz listy projektów, które nie zostaną poddane pod głosowanie
 • od 10 do 23 września: postępowanie odwoławcze
 • do 7 października: podanie do publicznej wiadomości zaktualizowanych list projektów dopuszczonych bądź niedopuszczonych do głosowania
 • od 14 do 31 października: głosowanie mieszkańców Cieszyna na projekty
 • od 2 do 14 listopada: opracowanie wyników głosowania przez Zespół Budżetu Obywatelskiego, utworzenie listy projektów wybranych przez mieszkańców do realizacji i przedstawienie jej Burmistrzowi Miasta Cieszyna
 • do 18 listopada: ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji
 • do 31 grudnia: usunięcie danych osobowych osób głosujących z platformy do głosowania: www.cieszyn.budzet-obywatelski.org
 • Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
  Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

  Dodaj komentarz

  Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

  Więcej informacji na temat formatowania

  Image CAPTCHA
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
  reklama
  reklama