, wtorek 23 lipca 2024
Budżet na rok 2014: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Zebrzydowice
Podobnie jak w poprzednim zestawieniu, najważniejszą jego część zajmują inwestycje majątkowe gmin, które zgodnie z przyjętymi uchwałami budżetowymi realizowane będą w 2014 roku.  fot: ARC SPOTDodaj do Facebook

Budżet na rok 2014: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Zebrzydowice

Poniżej przedstawiamy zestawienie dochodów, wydatków, deficytów oraz nadwyżek budżetowych gmin wiejskich powiatu cieszyńskiego. Podobnie jak w poprzednim zestawieniu, najważniejszą jego część zajmują inwestycje majątkowe gmin, które zgodnie z przyjętymi uchwałami budżetowymi realizowane będą w 2014 roku.

Brenna

Dochody gminy Brenna wyniosą 32.411.689,64 zł. Wydatki zaś powinny zamknąć się w kwocie 34.047.240,17 zł. Deficyt w kwocie 1.635.550,53 zł. ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek.

Wydatki majątkowe:

 • Budowa wodociągu w Górkach Wielkich ul. Kamińskiego, Poprzeczna, Spółdzielcza, Wiosenna: 170 tys. zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Zalesie – Nowy Świat – Czarny Las: 2 mln. 335 tys. 989 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych przy ul. Miodowej w Brennej: 700 tys. zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Stara Droga w Brennej: 50 tys. zł
 • Budowa oświetlenia ulicznego w Górkach Wielkich przy ul. Zalesie: 224 tys. 355.09 zł
 • Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Górkach Wielkich przy ul. Nowy Świat: 118 tys. 148.07 zł
 • Wykonanie modernizacji dróg gminnych: 100 tys. zł
 • Rozbiórka mostów LNI 29 i LNI 30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgierski: 100 tys. zł
 • Modernizacje budynków komunalnych: 50 tys. zł
 • Wykup gruntów: 100 tys. zł
 • Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego: 455 tys. 164 zł
 • "E urząd - dodaj do ulubionych!" Wsparcie elektroniczne administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski: 19 tys. 900 zł
 • Dotacja celowe z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Centrum z przeznaczeniem na zakup samochodu przeznaczonego do zapewnienia gotowości bojowej jednostki: 450 tys. zł
 • Budowa biooczyszczali przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej: 68 tys. zł
 • Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego: 50 tys. zł
 • Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej: 27 tys. 564.64 zł

  Wydatki majątkowe w 2014 roku wyniosą w sumie: 5 mln. 19 tys. 120.80 zł. Pełna treść uchwały budżetowej gminy Brenna na rok 2014 dostępna jest tutaj.

  Chybie

  Dochody gminy Chybie wyniosą 36 mln 938 tys. 594 zł. Wydatki zaś powinny zamknąć się w kwocie 41 mln. 167 tys. 33 zł. Deficyt w kwocie 4 mln 228 tys. 439 zł ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

  Wydatki majątkowe:

 • Budowa wodociągu przy ul. Słowackiego w Mnichu: 25 tys. zł
 • budowa przyłączy kanalizacyjnych: 1 mln. 934 tys. 750 zł
 • dokumentacja budowy wodociągu ul. Dębowa: 5 tys. zł
 • zarurowanie rowu przy ul. Jagodowej: 27 tys. zł
 • wykonanie przepustu pod ul. Bielską: 10 tys. zł
 • poszerzenie ul. Miarki z budową chodnika: 5 tys. zł
 • budowa wiaty za budynkiem OSP Zarzecze: 12 tys. 201.52 zł
 • wykup gruntów pod drogi gminne: 40 tys. zł
 • przyłącze kanalizacyjne Ośrodek Zdrowia ul. Bielska 61: 20 tys. zł
 • przyłącze kanalizacyjne Gminny Ośrodek Kultury ul. Bielska: 10 tys. zł
 • przyłącze kanalizacyjne Dom Pogrzebowy: 5 tys. zł
 • przyłącze kanalizacyjne Dom Nauczyciele ul. Bielska 59: 5 tys. zł
 • przyłącze kanalizacyjne Urząd Gminy ul. Bielska 78: 10 tys. zł
 • budowa sieci internetu szerokopasmowego: 68 tys. 171 zł
 • dofinansowanie zakupu defibrylatora dla OSP Mnich: 3 tys. zł
 • dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Chybie: 500 tys. zł
 • przyłącze kanalizacyjne Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Bielska 80: 10 tys. zł
 • dokumentacja termomodernizacji SP1: 50 tys. zł
 • termomodernizacja SP Mnich - modernizacja źródła ciepła: 90 tys. zł
 • kserokopiarka Gimnazjum Chybie: 5 tys. zł
 • zakup szafy chłodniczej dla stołówki Szkoły Podstawowej nr 1 w Chybiu: 15 tys. zł
 • urządzenie do zabezpieczania sieci komputerowej: 15 tys. zł
 • ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląskiego poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w gminie Chybie - etap I: 12 mln 174 tys. 930 zł
 • ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląskiego poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w gminie Chybie - etap II zadanie 2: 1 mln 394 tys. 410 zł
 • modernizacja oczyszczalni ścieków: 1 mln zł
 • oświetlenie ulic, placów, dróg:
  - dokumentacja i wykonanie pkt 1 ul. Okrężnej od ul. Bielskiej
  - wykonanie oświetlenia ul. Gwardii Ludowej 14 tys. 500 zł
  - dokumentacja oświetlenia ul. Świerkowa: 5 tys. zł
  - dokumentacja i wykonanie pkt 1 oświetlenia ul. Darwina w rejonie posesji nr 11: 5 tys. zł
  - zabudowa lampy na skrzyżowaniu ul. Teligi i ul. Orzeszkowej: 2 tys. zł
  - wykonanie oświetlenia ul. Bieniowiecka: 60 tys. 500 zł
  - wykonanie oświetlenia ul. Podgroble: 75 tys. zł

  Wydatki majątkowe w 2014 roku wyniosą w sumie: 17 mln 590 tys. 462.52 zł. Pełna treść uchwały budżetowej gminy Chybie na rok 2014 dostępna jest tutaj.

  Dębowiec

  Dochody gminy Dębowiec wyniosą 15 mln 594 tys. 590.09 zł. Wydatki zaś powinny zamknąć się w kwocie 16 mln 136 tys. 847.33 zł. Deficyt w kwocie 542 tys. 257.24 zł. ma zostać pokryty z zaciągniętego kredytu oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

  Wydatki inwestycyjne:

 • Kanalizacja Kostkowice - oprojektowanie: 35 tys. zł
 • Kanalizacja w Kamieńcu Ogrodzona - oprojektowanie: 28 tys. zł
 • Fundusz sołecki: "Budowa odcinka chodnika dla pieszych z Ogrodzonej w kierunku Łączki": 27 tys. 18.40 zł
 • Fundusz sołecki: "Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Cesarskiej": 13 tys. 239.02 zł
 • Modernizacja dróg gminnych: 125 tys. zł
 • Odtworzenie infrastruktury drogowej: 27 tys. zł
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Rzeczna w Dębowcu: 300 tys. zł
 • Nabycie działki 1170/32 pod drogę gminną: 10 tys. zł
 • Zakup oprogramowania do ewidencji gruntów gruntów i budynków: 5 tys. zł
 • Adaptacja Sali w Simoradzu na mieszkania socjalne - dokumentacja: 10 tys. zł
 • Fundusz sołecki: "Plac zabaw przy ul. Osiedlowej w Kostkowicach: 14 tys. 966.60 zł
 • Zakupy inwestycyjne: komputery, sprzęt do Urzędu Gminy: 34 tys. 100 zł
 • Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 1 tys. zł
 • Rewitalizacja centrum gminy - Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w Dębowcu: 973 tys. 474.25 zł
 • Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego: 403 tys. 615.74 zł
 • Fundusz sołecki: "Wykonanie klimatyzacji w Sali OSP Iskrzyczyn": 22 tys. 587.38 zł
 • Rozbudowa i modernizacja zaplecza kuchennego oraz sanitariatów w budynku OSP Dębowiec: 50 tys. zł
 • Rezerwa inwestycyjna: 50 tys. zł
 • Zakup oprogramowania do egzekucji gospodarki odpadami: 5 tys. zł
 • Sala gimnastyczna w Dębowcu - oprojektowanie: 40 tys. zł
 • Fundusz sołecki: "Obiekt sportowy 2014 - kosiarka, wiaty stadionowe, piłkochwyty": 27 tys. 18.40 zł

  Wydatki majątkowe w 2014 roku wyniosą w sumie: 2 mln 202 tys. 19.79 zł. Pełna treść uchwały budżetowej gminy Dębowiec na rok 2014 dostępna jest tutaj.

  Goleszów

  Dochody gminy Goleszów wyniosą 28 mln 999 tys. 575.04 zł. Wydatki zaś powinny zamknąć się w kwocie 28 mln 859 tys. 982.48 zł. Nadwyżka w wysokości 139 tys. 592.56 zł przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

  Wydatki majątkowe:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap I: 133 tys. 875 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap II: 23 tys. 775 zł
 • Zakup pompy rezerwowej dla przepompowni w Puńcowie: 30 tys. zł
 • Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy: 10 tys. zł
 • Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Goleszów Równia koło Domu Ludowego: 106 tys. 301 zł + 48 tys. 498 zł
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach etap I: 87 tys. 815 zł + 42 tys. 796 zł
 • Zakup i montaż programów i sprzętu komputerowego: 15 tys. zł
 • Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej - częściowe dofinansowanie: 10 tys. 500 zł
 • Doposażenie placu zabaw dla Przedszkola Publicznego w Goleszowie: 10 tys. zł

  Wydatki majątkowe w 2014 roku wyniosą w sumie: 568 tys. 560 zł. Pełna treść uchwały budżetowej gminy Goleszów na rok 2014 dostępna jest tutaj.

  Hażlach

  Dochody gminy Hażlach wyniosą 26 mln 440 tys. 834 zł. Wydatki zaś powinny zamknąć się w kwocie 28 mln 803 tys. 494 zł. Deficyt w kwocie 2 mln 362 tys. 660 zł ma zostać pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

  Zadania majątkowe:

 • Wydatki na objęcie udziałów Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.: 1 tys. zł
 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach: 150 tys. zł
 • Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na budowę chodników w Pogwizdowie i Zamarskach oraz projekt i budowę chodnika w Brzezówce: 550 tys. zł
 • Przebudowa drogi powiatowej 2616 na ul. Ks.Kukli w Kończycach Wielkich poprzez wykonanie jednostronnego chodnika wraz z kanalizacją deszczową etap III: 250 tys. zł
 • Remont nawierzchni dróg gminnych - ulicy Zamkowej w Kończycach Wielkich, ulica Graniczna w Hażlachu, ulica Parchów w Hażlachu: 774 tys. zł
 • Projekt techniczno-budowalny chodnika między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego - I etap budowy: 21 tys. zł
 • Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Brzezówce: 30 tys zł
 • Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym wkład własny w projekcie "e-Urząd - dodaj do ulubionych": 45 tys. 929 zł
 • Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Zebrzydowicach: 20 tys. zł
 • Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik: 16 tys. 205.48 zł
 • Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach: 583 tys. 80 zł
 • Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie: 590 tys. 000 zł
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach: 25 tys. zł
 • Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych: 234 tys. 704 zł
 • Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji: 54 tys. zł
 • Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka: 21 tys. 372.80 zł
 • Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich - I etap: 200 tys. 000.02 zł
 • Wykonanie projektu wiaty przeznaczonej na organizację imprez o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym dla mieszkańców sołectwa zlokalizowanej obok boiska piłkarskiego: 15 tys. zł
 • Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski: 24 tys. 259.70 zł

  Wydatki majątkowe w 2014 roku wyniosą w sumie: 3 mln 605 tys. 551 zł. Pełna treść uchwały budżetowej gminy Hażlach na rok 2014 dostępna jest tutaj.

  Istebna

  Dochody gminy Istebna wyniosą 35 mln 86 tys. 100 zł. Wydatki zaś powinny zamknąć się w kwocie 34 mln 648 tys. 381 zł. Nadwyżka w wysokości 437 tys. 719 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

  Wydatki i zakupy inwestycyjne:

 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina: 50 tys. zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka - Etap III: 200 tys. zł
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak: 50 tys. zł
 • Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki: 100 tys. zł
 • Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane: 100 tys. zł
 • Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka: 60 tys. zł
 • Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka-Beskid: 50 tys. zł
 • Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody: 12 tys. zł
 • Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce: 100 tys. zł
 • Rozbudowa zbiornika wody na wodociągu w Jaworzynce: 50 tys. zł
 • Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej: 200 tys. zł
 • Rozbudowa wodociągu w Koniakowie - Jasiówka: 10 tys. zł
 • Remont drogi gminnej Mlaskawka - Łączyna - Skała: 700 tys. zł
 • Wykup działek pod drogi: 50 tys. zł
 • Przebudowa i remont drogi gminnej "Polenica - Jasnowice we wsi Istebna - etap II: 1 mln 500 tys zł (w tym 746 tys. 594 zł z budżetu państwa)
 • Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi: 200 tys. zł
 • Budowa dwóch wiat przystankowych przy drodze powiatowej w Istebnej Centrum: 30 tys. zł
 • Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum: 10 tys. zł
 • Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne - etap 2, zadanie 1: 700 tys. zł
 • Realizacja przedsięwzięć kulturalno-edukacyjno-społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu: 8 tys. zł
 • Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej - II etap: 155 tys. zł
 • Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce: 100 tys. zł
 • Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na mieszkania komunalne: 30 tys. zł
 • Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy: 35 tys. zł
 • Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Istebnej: 30 tys. zł
 • Zakup komputerów i oprogramowania: 60 tys. 663 zł
 • Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego: 371 tys. 613 zł
 • Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Istebna: 7 tys. 500 zł
 • Zakup samochodu osobowego: 80 tys. zł
 • Współfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym: 3 tys. 224 zł (w tym dotacja dla miasta Bielsko-Biała)
 • Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Wiśle: 20 tys. zł
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu: 200 tys. zł
 • Zakup pomp do oczyszczalni ścieków: 25 tys. zł
 • Zabudowa prasy do osadu dla oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej: 150 tys. zł
 • Budowa oświetlenia ulicznego Istebna Gazury: 50 tys. zł
 • Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Jaworzynce Centrum-Bucznik: 15 tys. zł
 • Bezpiecznie na Trójstyku - Budowa oświetlenia wzdłuż drogi na Trójstyku w Jaworzynce: 123 tys. zł
 • Opracowanie Programu Niskiej Emisji: 15 tys. zł

  Wydatki majątkowe w 2014 roku wyniosą w sumie: 5 mln 901 tys. zł. Pełna treść uchwały budżetowej gminy Istebna na rok 2014 dostępna jest tutaj.

  Zebrzydowice

 • Dochody gminy Zebrzydowice wyniosą 34 mln 923 tys. 929.47 zł. Wydatki zaś powinny zamknąć się w kwocie 36 mln 68 tys. 968.47 zł. Deficyt w wysokości 1 mln 145 tys. 39 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek.

  Wydatki majątkowe:

 • Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
  - zad. pn. ”Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”: 600 tys. zł
  - zad. pn. ”Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul.Korczaka i Spółdzielczej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Lipowej”: 280 tys. zł
  - zad. pn. ”Budowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice (ul.Grabowa, Chabrowa, Groblowa i część Stawowej)": 1 mln 200 tys. zł
  - zad. pn. ”Prace projektowe rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice: 100 tys. 900 zł
 • Inwentaryzacje, obsługa geodezyjna, inne (dział: rolnictwo, łowiectwo): 15 tys. zł
 • Zaparkuj w zielonym - urządzenie terenów zielonych wraz z elementami małej architektury w Gminie Zebrzydowice - etap I i II: 357 tys. zł
 • Budowa parkingu w centrum Zebrzydowic przy ul. Ks. A. Janusza 6: 200 tys. zł
 • Remont ulicy Spacerowej w Kończycach Małych - etap I: 350 tys. zł
 • Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej na dofinansowanie kosztów zad. pn "Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego": 331 tys. 292,43 zł
 • Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w Centrum Zebrzydowice - urządzenie placu zabaw: 500 tys. zł
 • Inwentaryzacje, opinie, obsługa geodezyjna (dział: turystyka): 15 tys. zł
 • Przejmowanie gruntów do mienia komunalnego: 144 tys. zł
 • Projekt rozbudowy budynku socjalnego w Kaczycach: 15 tys. zł
 • "e-Urząd - dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śl" (wkład własny): 9 tys. 174 zł
 • Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania: 34 tys. zł
 • Zakupy inwestycyjne, w tym - nowy serwer: 40 tys. zł
 • Zakup lekkiego samochodu pożarniczego (operacyjnego): 20 tys. zł
 • Zakup podwójnego garażu blaszanego: 6 tys. zł
 • Rezerwa celowa na wydatki majątkowe: 100 tys. zł
 • Wykonanie dokumentacji związanej ze zmianą konstrukcji dachu na Szkole Podstawowej w Kaczycach: 25 tys. zł
 • Projekt termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Marklowicach G.: 9 tys zł
 • Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół - szkoły podstawowej w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55: 9 tys. zł
 • Projekt termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Kończycach M.: 9 tys. zł
 • Projekt termomodernizacji budynku przedszkolnego w Kończycach Małych: 7 tys. zł
 • Projekt termomodernizacji budynku przedszkolnego w Marklowicach Górnych: 9 tys. zł
 • Projekt nadbudowy tarasu w przedszkolu w Zebrzydowicach wraz z wyposażeniem: 10 tys. zł
 • Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu oznakowanego: 20 tys. zł
 • Remont ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kończycach Małych: 295 tys. zł
 • Remont ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaczycach: 380 tys. zł.

  Wydatki majątkowe w 2014 roku wyniosą w sumie: 5 mln 90 tys. 366.43 zł. Pełna treść uchwały budżetowej gminy Zebrzydowice na rok 2014 dostępna jest tutaj.

 • Komentarze: (3)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
  Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

  Brawo dla radnych gminy Dębowiec. Za ich przykładem mogą pójść inne gminy i reorganizować oświatę. A powstałe w wyniku tego oszczędności przeznaczyć na podwyżkę dla wójta.
  A może by tak w całej Polsce? Ale prezydent miałby kasę!!!:))

  warto by też przy okazji artykułu podać ile jest mieszkańców w poszczególnych gminach wtedy poznalibyśmy jak nasi włodarze gospodaruja .Dlaczego jedni mogą a drudzy nie !

  iwestujmy w ruru, w rury Panowie . Szkoły pozamykać , otworzyc przytułki .

  Dodaj komentarz

  Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

  Więcej informacji na temat formatowania

  Image CAPTCHA
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
  reklama
  reklama