, niedziela 19 maja 2024
Cieszyn: 11 przedszkoli w najnowszym projekcie unijnym
Najnowszy projekt związany z cieszyńskimi przedszkolami publicznymi rusza 24 lutego. Potrwa do stycznia 2012 roku. fot. Wojciech Krawczyk Dodaj do Facebook

Cieszyn: 11 przedszkoli w najnowszym projekcie unijnym

KK
11 przedszkoli, minimum 670 dzieci, ponad 19 tys. godzin dydaktycznych, zajęcia plastyczne, umuzykalniające, z języka angielskiego, korekcyjne i warsztaty z logopedą - to wszystko wchodzi w skład najnowszego projektu realizowanego wśród cieszyńskich przedszkolaków.
"Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju" to najnowszy projekt, w którym przez najbliższe dwa lata uczestniczyć będą dzieci uczęszczające do cieszyńskim przedszkoli publicznych. - Program skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz sześciolatków, które nie rozpoczęły edukacji szkolnej - wyjaśnia Jan Matuszek, wiceburmistrz Cieszyna.

Projekt realizowany będzie przez dwa lata i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Projekt rozpoczyna się 24 lutego i zaplanowany jest do końca 2013 r. Całkowity koszt jego realizacji to w sumie 1 031 872 zł. Wkład własny miasta wynosi 15 478,08 zł - informuje Matuszek.

Warunkiem niezbędnym uczestnictwa dziecka w projekcie poza wiekiem (3-5 i 6 lat) jest wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej: deklaracji udziału w zajęciach, oświadczenia jednego z rodziców bądź opiekunów dziecka o wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dokumentacja rekrutacyjna oraz regulamin projektu są dostępne w przedszkolach publicznych oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Cieszynie - wyjaśnia Bogdan Ficek, dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych.

PISALIŚMY: Przedszkolaki przecięły wstęgę

Zajęcia będą realizowane w trakcie tradycyjnego czasu pracy przedszkoli, jednak nie kosztem programu. - Do wykorzystania mamy ponad 19 tys. godzin dydaktycznych. Trzeba jednak pamiętać, że godzina dydaktyczna w przedszkolu trwa 30 minut - tłumaczy Jan Matuszek. - Warsztaty będą obywać się poza podstawą programową, która w naszym przedszkolu realizowana jest w godzinach od 9 do 14 - zapewnia Czesława Itner, dyrektor przedszkola nr 8 w Cieszynie.

Zajęcia podzielono na dwie grupy tematyczne. - Pierwszą stanowią zajęcia ogólnorozwojowe, których celem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności manualnych, sprawności ruchowe, wrażliwości muzycznej przedszkolaków, a także pogłębianie umiejętności kompetencyjnych. Będą to zajęcia plastyczne, umuzykalniające i zajęcia z języka angielskiego. Druga grupa to zajęcia koordynujące wady rozwojowe, przede wszystkim wady postawy i wymowy. Wśród uczestników znajdzie się również grupa 16 dzieci niepełnosprawnych, dla których dodatkowe zajęcia będą bodźcem do integracji z rówieśnikami i aktywnego rozwoju - zapewnia Bogdan Ficek.

Warsztaty mają nie tylko inspirować rozwój dzieci, ale także pomóc wyszukiwać specjalne umiejętności i talenty. - W zajęciach plastycznych weźmie udział grupa 10-15 dzieci wybitnie uzdolnionych, o których na ogół się zapomina - informuje dyrektorka przedszkola na ul. Chrobrego w Cieszynie.

POLECAMY: Miasta Śląska Cieszyńskiego na mapie Monopoly. Uda się?

Dodatkowo w ramach projektu odbędą się "Spotkania w teatrze". - Zajęcia zaplanowano na maj 2011 r. i 2012 r. Adresatami zajęć są zarówno dzieci jak i rodzice. Zadanie to będzie polegać na przygotowaniu przez cieszyńskie przedszkola przestawienia, które zostanie wystawione w Teatrze im. Adama Mickiewicza - dodaje były burmistrz Cieszyna.

Poprzedni projekt skierowany do przedszkoli publicznych w Cieszynie cieszył się dużym zainteresowaniem i aprobatą rodziców. - Mamy nadzieję, że teraz będzie podobnie - przyznaje burmistrz Matuszek.

- Zainteresowanie rodziców jest bardzo duże, właśnie trwają ostatnie badania kwalifikujące dzieci na zajęcia korekcyjne - mówi Czesława Itner.

W przedszkolu nr 8 w zajęciach umuzykalniającyh weźmie udział praktycznie całe przedszkole. Dzieci podzielone będą na 3 grupy po około 25 osób każda. - Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się w grupie maksymalnie do 12 osób. Będzie to kurs intensywny skierowany do dzieci w wieku 3 i 4 lata. Dzieci będą mieć co tydzień 4 godziny zajęć - dodaje dyrektorka przedszkola.

Ilość godzin poszczególnych zajęć będzie przyznana proporcjonalnie do wielkości przedszkola. Projekt rozpoczyna się 24 lutego.
Komentarze: (26)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

do ADMINISTRATORA tej strony - proszę o usunięcie wpisu w któym podano tyle nazwisk pracowników Urzędu Miejskiego - nie ma on nic wspólnego z tematem

Cieszyć może zmiana decyzji likwidacyjnych sprzed lat kilku. Przypomnijmy zwolennikami likwidowania przedszkoli byli wtedy min.: Pan Burmistrz Ficek, Pani Dyrektor Gołębiowska, uzasadniał ekonomicznie zmiany Pan Matuszek, a wtórowała WdC. Tak więc zmiana jest istotna. Szumna sesja rady Miejskiej sprzed wielu lat widać poskutkowała. Gdyby tak jeszcze niektórzy wymienieni zechcieli częściej wsłuchać się w głos ludu. Gdyby tak jeszcze częściej pochylali się nad podmiotem ich samorządowego działania. Moze nie było by tylu powszechnych narzekań.

Tak, potwierdzam, to rejon ulic Słowicza/Krucza/Wronia/Sowia... Już jakieś 8 lat temu bruki i asfalt wyrosły tam wśród mleczy i stokrotek... Teraz stoi tam kilka domów - ciekawe, komu tak się poszczęściło, że kupił działkę tak pięknie przygotowana przez ratusz? Chyba zerknę do ksiąg wieczystych po nazwiska. Ta inwestycja była wyjątkiem wobec powszechnej niechęci i niemocy ratusz kiedy idzie o inwestycje w infrastrukturę.

Organ wykonawczy

Burmistrz - Mieczysław Szczurek

I Zastępca Burmistrza - Jan Matuszek

Wydział Kultury

Naczelnik Wydziału - Piotr Gruchel

Inspektor - Izabela Kłopeć

Inspektor - Łukasz Kazimierowicz

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału - Wiesława Górska

Z-ca Naczelnika Wydziału - Stanisław Urban

Inspektor - Danuta Sikora

Inspektor - Jolanta Piszkiewicz-Kądziela

Podinspektor - Natalia Pala

Podinspektor - Teresa Polinceusz

Podinspektor - Barbara Przewłocka

Podinspektor - Błażej Zubrzycki

II Zastępca Burmistrza - Adam Swakoń

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

Naczelnik Wydziału - Arkadiusz Skowroński

Referat Strategii

Kierownik Referatu - Jan Gerlach

Inspektor - Krzysztof Kłapsia

Podinspektor - Edyta Czarnecka-Wołoszyn

Podinspektor - Maria Jasiok

Referat Planowania Przestrzennego

Kierownik Referatu - Kazimierz Guziur

Główny specjalista - Halina Mierzejewska

Inspektor - Barbara Świba

Inspektor - Dorota Kurek

Inspektor - Jolanta Trojan-Kraszewska

Inspektor - Joanna Znój

Podinspektor - Danuta Marczak

Referat Działalności Gospodarczej

Kierownik Referatu - Zofia Gruszczyk

Inspektor - Magdalena Rozmus

Podinspektor - Bogusława Macura

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Naczelnik Wydziału - Aleksander Dorda

Inspektor - Małgorzata Węgierek

Inspektor - Marek Fiedor

Wydział Inwestycji Miejskich

Naczelnik Wydziału - Arkadiusz Smoczyński

Z-ca Naczelnika Wydziału - Bronisław Nowak

Inspektor - Andrzej Kądziela

Inspektor - Wacław Kołodziejczyk

Inspektor - Marek Lach

Inspektor - Aleksandra Słupska

Inspektor - Eryk Stępień

Podinspektor - Bożena Paruzel

Podinspektor - Bożena Sitarz

Referent - Paweł Jakubowicz

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości

Naczelnik Wydziału - Andrzej Kiliś

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Inspektor - Przewodniczący Z.U.D.P - Adam Górski

Oddział Geodezji i Katastru Nieruchomości

Kierownik O.G. i K.N. - Ewa Dryś-Plinta

Podinspektor - Daniela Fober

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kierownik M.O.D.G. i K. - Robert Woźnica

Inspektor - Leszek Czudek

Inspektor

Podinspektor - Małgorzata Stuchlik

Jednostka Realizująca Projekt "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej"

Kierownik Jednostki - Kazimiera Palmen

Inspektor - Tomasz Bizoń

Inspektor - Tomasz Lenkiewicz

Inspektor - Joanna Tobiasz

Inspektor - Leszek Śliwka

Inspektor - Bożena Londzin

Sekretarz Miasta - Ryszard Mazur

Biuro Rady Miejskiej

Inspektor - Monika Praski

Podinspektor - Jolanta Fajkis

Wydział Organizacyjny

Naczelnik Wydziału - Elżbieta Wagner-Gąsior

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Kierownik Referatu - Bożena Bury

Inspektor - Katarzyna Kasprzycka -Szubarska

Podinspektor - Karina Cieślar

Inspektor - Grażyna Gągolska

Podinspektor - Oliwia Klimosz

Podinspektor - Joanna Nowak

Podinspektor - Danuta Zalewa

Referent - Janina Cieślar

Sekretarka - Beata Dadej

Starsza telefonistka - Alina Tomczak

Pomoc administracyjna - Ksenia Loter

Pomoc administracyjna - Maria Ratkiewicz

Referat Informatyczny

Kierownik Referatu - Adam Górniak

Główny Specjalista - Mirosław Paszek

Podinspektor - Edyta Rusek

Podinspektor - Remigiusz Ciupek

Referat Gospodarczo-Remontowy

Kierownika Referatu - Zbigniew Huczała

Podinspektor - Kornelia Bujak

Podinspektor - Grażyna Zawadzka

Obsługa

Kierowca sam. osobowego-konserwator - Ryszard Krzemiński

Kierowca sam. osobowego - konserwator - Andrzej Łusiak

Konserwator - Stanisław Pszczółka

Konserwator - Piotr Wawrzyczek

Sprzątaczka - Janina Dybza

Sprzątaczka - Ewa Motyka

Sprzątaczka - Jadwiga Pawlak

Sprzątaczka - Ewa Puchała

Sprzątaczka - Mariola Raduła

Sprzątaczka - Grażyna Szczyrba

Sprzątaczka - Helena Szpiegla

Skarbnik - Alicja Dąbrowska

Wydział Finansowy

Naczelnik Wydziału - Ruta Kaczmarczyk

Referat Budżetu

Kierownik Referatu Budżetowego - Anna Sikora

Inspektor - Maria Bierska

Inspektor - Aneta Gomola

Inspektor

Inspektor - Bronisława Makula

Inspektor - Maria Wałach

Podinspektor - Beata Balcer

Podinspektor - Agata Niemiec

Podinspektor - Małgorzata Wapiennik

Podinspektor - Beata Wicher

Podinspektor - Brygida Zeising

Referat Podatków

Kierownik Referatu Podatkowego - Dorota Moskała

Inspektor - Teresa Moroz

Inspektor - Urszula Kania

Podinspektor - Elżbieta Grzybek

Podinspektor - Grażyna Sikora

Podinspektor - Renata Sosnowska-Strządała

Młodszy Referent - Izabela Czapek

Asystent - Edyta Subocz

Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik Wydziału - Grzegorz Soboszek

Dowody osobiste

Inspektor - Irena Góra

Podinspektor - Magdalena Stańco

Ewidencja ludności

Podinspektor - Iwona Bednorz

Inspektor - Aleksandra Handzel-Czyrnek

Sprawy wojskowe

Podinspektor - Teresa Świazdek

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC - Artur Lorek

Z-ca Kierownika USC - Katarzyna Lankocz

Inspektor - Wioletta Kasztura

Referent - Renata Janota

Służba BHP

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - Janusz Mendera

Wydział Promocji i Informacji

Naczelnik Wydziału - Renata Karpińska

Podinspektor - Barbara Zubrzycka

Podinspektor - Beata Topa

Podinspektor - Marek Kądziela

Podinspektor - Maria Biłko-Holisz

Gminne Centrum Reagowania

Szef GCR - Władysław Blicharski

Grupa Planowania Cywilnego i Obrony Cywilnej

Grupa Monitorowania, Prognoz i Analiz

Inspektor - Anna Paliga - Raszka

Podinspektor - Andrzej Kowalewski

Audytor wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny - Grażyna Czyżowska

Biuro Kontroli

Inspektor - Piotr Kasprowicz

Inspektor - Beata Lanc - Binek

Najpierw udając eksperta - kłamiesz, a przyłapany na kłamstwie nieudolnie się wykręcasz! Daj se siana !

jechałem tam ze dwa lata temu, i jak byk faktycznie były bruki i latarnie wśród łąk...

Przy ul. Słowiczej nie ma ani 1 metra kwadratowego wybrukowanych chodników. Ludzie nie pieprzcie bez sensu!

potwierdzam

te bruki w szczerym polu a nie bełkotać bez sensu ale zawzięcie.

a BF nie ma przypadkiem działki właśnie po drugiej stronie?... i co to za metoda na rozwój miasta - bruki w szczerym polu i dziury w centrum miasta??...

Piszesz obrzydliwe kłamstwa! Jak tak można? Wybrukowane chodniki i asfaltowe ulice są po drugiej stronie ulicy Słowiczej , nie tam gdzie mieszka były burmistrz. Takie kłamstwa , a fe!

jako przyjaciel naszych najmniejszych pociech... To on był zwolennikiem zamykania przedszkoli i pozostawiania milusińskich pod ciepłymi skrzydełkami babć i mamuś. Za to budował w szczerym polu, a właściwie wokół działki burmistrza Bogdana F. na Mnisztwie, asfaltowe ulice, chodniki z kostki brukowej, kanalizację, oświetlenie.. Wtedy wszyscy myśleli: "tu powstanie osiedle.." Teraz stało się jasne, że to był happening artystyczno - koleżeński. "Bo kredyt był do wzięcia, a Bogdana lubię..."

to te wszystkie 5-latki, po tych wszystkich zajęciach, warsztatach i "przestawieniach" w teatrze będą bardziej rozgarnięte od mojego 30-letniego męża :(

...

Słuszną linię i celową politykę ma nasze ZOJO a Burmistrz JM to po prostu samo miodzio.

zapytaj tych, którzy poniżej tak gwałtownie rzucili się w obronie tej darowizny... Albo się domyśl, kto to...

dla kogo? z ciekawosci?

Uważaj! Udławisz się nienawiścią!

A co to ma wspólnego z przedszkolami? Czy to nie jest przypadkiem próba (bardzo prymitywna) sprowadzenia dyskusji na inny temat? Nie pozwólmy sobą manipulować!!!

10 grudnia 2010 burmistrz Matuszek "zatwierdził do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej" 85 arów w okolicy wzgórza zamkowego i Mostu Przyjaźni, z przeznaczeniem na "prowadzenie działalności statutowej samorządowej instytucji kultury"... Czas: 3 lata; czynsz: 0,01 zł/m2... Tak, to nie pomyłka. Za friko, w samym centrum miasta - Matuszek robi darowiznę dla.... no dla kogo? kto zgadnie?...

w Cieszynie to kolejny realizowany projekt w przedszkolach!!!

Prawda jest taka, że inne miejscowości np. Ustroń już od tego roku szkolnego (od września) rozpoczęły zajęcia finansowane ze środków Unijnych - zajęcia plastyczne, taneczne, angielski itp.

co by działo się z Polską,gdyby nie było dotacji unijnych?, no - ruszcie...wyobraźnią!

Poziom pozyskanego dofinansowania - 98.5% budzi podziw! Brawo władze Cieszyna!

cieszy troska o przedszkolaków! - jeżeli chodzi np o reformę zw. z przedszkolakami w Polsce a także milusińskimi, przyszłymi lokatorami żłobków, to podobno, nie konsultowano administracyjnych decyzji z profesjonalistami, reprezentującymi m.in. Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz inne związane także z terapią, stowarzyszenia, które we wspólnym oświadczeniu, kierowanym do tzw "władnych ciał", wyraziły spore zaniepokojenie z powodu braku koniecznego wglądu i porady fachowców... jak to jest u nas z najmłodszymi obywatelami - czy ktoś, najlepiej psycholog (specjalizacji pochodnych namnożyło się sporo...), mógłby nam to przybliżyć, wyjaśnić?

Inwestowanie w młode pokolenia to dowód ,że myśli się dalekowzrocznie.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama